SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI: DRGANIA I FALE gimnazjum III klasa

Komentarze

Transkrypt

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI: DRGANIA I FALE gimnazjum III klasa
…..............................................
Imię i nazwisko
…..............................................
Klasa
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI: DRGANIA I FALE
gimnazjum III klasa
1. Opisz poniższe pojęcia przydatne w opisie ruchu drgającego (scharakteryzuj oraz podaj
jednostki w jakich je wyrażamy):
◦ wychylenie z położenia równowagi x :
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
◦ amplituda A :
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
◦ okres drgań T :
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
◦ częstotliwość drgań  :
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Jakie drgania nazywamy drganiami tłumionymi, dodatkowo podaj przykład drgań
tłumionych:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Podaj przykład trzech ciał będących w ruchu drgającym (mających cechy charakterystyczne
dla tego ruchu):
◦ pierwszy:
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
◦ drugi:
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
◦ trzeci:
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Lejek wypełniony piaskiem wykonuje drgania. Jaki ślad pozostawi wysypujący się z lejka
piasek na przesuwanym prostopadle do wychyleń lejka kartonie. Ruch kartonu jest
jednostajny. Narysuj poniżej:
Strona: 1
5. Jaką falę nazywamy poprzeczną, dodatkowo podaj przykład takiej fali:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Narysuj poniżej wykres fali i zaznacz na nim odległość będącą jej długością λ:
7. Wzór na prędkość rozchodzenia się fali ma odpowiednią postać w zależności od znajomości
okresu drgań fali lub jej częstotliwości. Nazwij wielkości fizyczne występujące we wzorach
i podaj ich jednostki:

V=
, lub V =⋅
T
◦ T :
…..........................................................................................................................................
◦  :
…..........................................................................................................................................
◦  :
…..........................................................................................................................................
◦ V :
…..........................................................................................................................................
8. Fala rozchodząca się wzdłuż sznura posiada częstotliwość 2 Hz. Oblicz jaka jest jej długość
jeśli porusza się z prędkością 10 m/s.
DANE:
SZUKANE:
WZÓR:
ROZWIĄZANIE:
Strona: 2

Podobne dokumenty