Robert Szczepaniak - Design Express

Komentarze

Transkrypt

Robert Szczepaniak - Design Express
Elementy IPD˝
(Zintegrowanego Procesu Inwestycyjnego)˝
-˝
rola software Vectorworks w realizacji˝
ich zakresu projektowego˝
Józefów, 2016-04-06 - 2016-04-07
©2016 Arch. Robert Szczepaniak (IARP / Arch+Ing)
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
1a. SIWZ (brytyjskie EIR)
•
Technologia
•
typy software (dla całego okresu życia
obiektu)
•
formaty wymiany danych (natywne,
IFC, PDF)
•
koordynaty punktu początkowego i
siatki osiowej dla modeli projektowych
•
stopnie detaliczności modeli dla faz
procesu IPD (LOD / LOI)
•
treningi i szkolenia
Technologia
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
1b. SIWZ (brytyjskie EIR)
•
Zarządzanie (ludzie)
•
krajowe standardy procesu IPD
•
role i odpowiedzialność uczestników
•
planowanie prac i koordynacja danych
•
kontrola procesu i bezpieczeństwo
•
efektywność i zgodność systemów
•
strategia przekazania opracowań i
okresu użytkowania obiektu
Technologia
Zarządzanie
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
1c. SIWZ (brytyjskie EIR)
•
Biznes (procesy)
•
kontrakty IPD (wielostronne)
•
forma i daty przekazania danych
•
strategia celu inwestora
•
definicja zawartości przekazania BIM
•
ocena wartości kompetencji BIM
•
plan zastosowania BIM
Technologia
BIM
Zarządzanie
Biznes
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
2a. Faza przygotowawcza inwestycji -start
•
Główne założenia
procesu IPD
•
redukcja ryzyka
•
redukcja kosztów
•
redukcja czasu realizacji
•
poprawa jakości projektów
•
poprawa wydajności cyklu życia
obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
2b. Faza kontraktowa - start
•
•
Brak liniowego
podziału: projekt /
wykonawstwo
Opcje kosztów inwestycji
wielostronne kontrakty IPD: zrzeczenie
się wzajemnych roszczeń, poduszka
finansowa na straty lub podział zysków
(Howard Ashcraft / Hanson Bridgett
LLP)
Koszt
inwestora
Koszt
Docelowy
Zysk (profit)
•
•
uczestnictwo wszystkich kluczowych
uczestników od początku procesu
inwestycyjnego
wprowadzenie Planu Wykonania BIM
dla organizacji inwestycji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
Bezpośredni koszt
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
2b. Faza kontraktowa - start
•
•
•
•
Brak liniowego
podziału: projekt /
wykonawstwo
Opcje podziału kosztów zobowiązań
projektantów i wykonawcy
wielostronne kontrakty IPD: zrzeczenie
się wzajemnych roszczeń, poduszka
finansowa na straty lub podział zysków
(Howard Ashcraft / Hanson Bridgett
LLP)
uczestnictwo wszystkich kluczowych
uczestników od początku procesu
inwestycyjnego
wprowadzenie Planu Wykonania BIM
dla organizacji inwestycji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
Koszt
Docelowy
Ogólna poduszka
finansowa zysku
(na ryzyko)
Zobowiązanie
finansowe
(zabezpieczenie)
Bezpośredni koszt
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
•
automatyczne generowanie rzutów
kondygnacji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
•
automatyczne generowanie rzutów
kondygnacji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
•
automatyczne generowanie rzutów
kondygnacji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
•
automatyczne generowanie rzutów
kondygnacji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
•
automatyczne generowanie rzutów
kondygnacji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
•
automatyczne generowanie rzutów
kondygnacji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3a. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model bryłowy
•
modelowanie kształtu obiektu
•
automatyczne generowanie rzutów
kondygnacji
•
wypełnienie modelu poziomymi
przegrodami
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3b. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Programowanie
strefowe
•
zależności funkcjonalne - wskaźnik
korelacji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3b. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Programowanie
strefowe
•
zależności funkcjonalne - wskaźnik
korelacji
•
koncepcja układu funkcjonalnego
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3b. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Programowanie
strefowe
•
zależności funkcjonalne - wskaźnik
korelacji
•
koncepcja układu funkcjonalnego
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3b. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Programowanie
strefowe
•
zależności funkcjonalne - wskaźnik
korelacji
•
koncepcja układu funkcjonalnego
•
generowanie ze stref elementów
budowlanych bez dokładnej definicji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3b. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Programowanie
strefowe
•
zależności funkcjonalne - wskaźnik
korelacji
•
koncepcja układu funkcjonalnego
•
generowanie ze stref elementów
budowlanych bez dokładnej definicji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3b. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Programowanie
strefowe
•
zależności funkcjonalne - wskaźnik
korelacji
•
koncepcja układu funkcjonalnego
•
generowanie ze stref elementów
budowlanych bez dokładnej definicji
•
parametryzacja przegród
budowlanych dla 4D, 5D, 6D - dane
alfanumeryczne w PSets IFC
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3c. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Projektowanie
parametryczne
•
wizualny skrypt w Vectorworks:
Marionette (bazuje na Python)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3c. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Projektowanie
parametryczne
•
wizualny skrypt w Vectorworks:
Marionette (bazuje na Python)
•
elementy: bloki logiczne i nitki łączące
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3c. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Projektowanie
parametryczne
•
wizualny skrypt w Vectorworks:
Marionette (bazuje na Python)
•
elementy: bloki logiczne i nitki łączące
•
uruchomienie skryptu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3c. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Projektowanie
parametryczne
•
wizualny skrypt w Vectorworks:
Marionette (bazuje na Python)
•
elementy: bloki logiczne i nitki łączące
•
uruchomienie skryptu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3c. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Projektowanie
parametryczne
•
wizualny skrypt w Vectorworks:
Marionette (bazuje na Python)
•
elementy: bloki logiczne i nitki łączące
•
uruchomienie skryptu
•
przykłady generowania geometrii 2D
oraz 3D
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3c. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Projektowanie
parametryczne
•
wizualny skrypt w Vectorworks:
Marionette (bazuje na Python)
•
elementy: bloki logiczne i nitki łączące
•
uruchomienie skryptu
•
przykłady generowania geometrii 2D
oraz 3D
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
•
generowanie modelu terenu
istniejącego
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
•
generowanie modelu terenu
istniejącego
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
•
generowanie modelu terenu
istniejącego
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
•
generowanie modelu terenu
istniejącego
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
•
generowanie modelu terenu
istniejącego
•
inteligentne obiekty - modyfikatory
terenu projektowanego
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
•
generowanie modelu terenu
istniejącego
•
inteligentne obiekty - modyfikatory
terenu projektowanego
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
•
generowanie modelu terenu
istniejącego
•
inteligentne obiekty - modyfikatory
terenu projektowanego
•
kalkulacje mas ziemnych wykopu i
nasypu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3d. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Model terenu
•
import pliku geodezyjnego - punkty
wysokościowe - rzędna „Z”
•
generowanie modelu terenu
istniejącego
•
inteligentne obiekty - modyfikatory
terenu projektowanego
•
kalkulacje mas ziemnych wykopu i
nasypu
•
przygotowanie miejsca posadowienia
obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3e. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Chmura punktów referencja dla
modelowania
•
inwentaryzacja 3D (laser scanning)
jako referencja dla modelowania dzięki uprzejmości < BIMpoint.pl >
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3e. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Chmura punktów referencja dla
modelowania
•
inwentaryzacja 3D (laser scanning)
jako referencja dla modelowania dzięki uprzejmości < BIMpoint.pl >
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3e. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Chmura punktów referencja dla
modelowania
•
inwentaryzacja 3D (laser scanning)
jako referencja dla modelowania dzięki uprzejmości < BIMpoint.pl >
•
snapowanie dla ustalenia punktów
modelu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3e. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Chmura punktów referencja dla
modelowania
•
inwentaryzacja 3D (laser scanning)
jako referencja dla modelowania dzięki uprzejmości < BIMpoint.pl >
•
snapowanie dla ustalenia punktów
modelu
•
modelowanie informacji projektowej
na bazie skanu 3D (chmury punktów)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3e. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Chmura punktów referencja dla
modelowania
•
inwentaryzacja 3D (laser scanning)
jako referencja dla modelowania dzięki uprzejmości < BIMpoint.pl >
•
snapowanie dla ustalenia punktów
modelu
•
modelowanie informacji projektowej
na bazie skanu 3D (chmury punktów)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
3e. MacroBIM - konceptualizacja (3D)
•
Chmura punktów referencja dla
modelowania
•
inwentaryzacja 3D (laser scanning)
jako referencja dla modelowania dzięki uprzejmości < BIMpoint.pl >
•
snapowanie dla ustalenia punktów
modelu
•
modelowanie informacji projektowej
na bazie skanu 3D (chmury punktów)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
4. MacroBIM - konceptualizacja (5D)
•
Kalkulacja kosztów
(wskaźnikowa)
•
szacowanie cen elementów
•
szacowanie cen metrów
kwadratowych powierzchni całkowitej
•
szacowanie cen metrów sześciennych
kubatury całkowitej
•
główny cel: ustalenie Kosztu
Docelowego inwestycji (Target Cost)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
5a. MacroBIM - konceptualizacja (6D)
•
Analiza
nasłonecznienia
•
światło zewnętrzne
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
5a. MacroBIM - konceptualizacja (6D)
•
Analiza
nasłonecznienia
•
światło zewnętrzne
•
światło wewnętrzne
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
5a. MacroBIM - konceptualizacja (6D)
•
Analiza
nasłonecznienia
•
światło zewnętrzne
•
światło wewnętrzne
•
kreacja animacji oświetlenia dla
położenia geograficznego, pory roku i
dnia (eksport filmu)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
5b. MacroBIM - konceptualizacja (6D)
•
Kalkulacje
energetyczne
•
szacunkowe wartości współczynników
cieplnych przegród należących do
obudowy obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
6. BIM - faza projektowa - wymiana informacji
•
•
Obiekty BIM (BOM Modele Obiektów
Budowlanych)
Kooperacja uczestników procesu
Obiekt
BIM
modele branżowe zawierają
inteligentne obiekty BIM: reprezentacja
geometrii i dane tekstowe
Geometria
2D/3D
Tekst
statyczny
Tekst
dynamiczny
Reprezentacja
według LOD
Informacja
dodatkowa
Istotna
informacja
Format otwarty, dostępny dla każdego (IFC -> ISO 16739:2013)
Eksportowalny z każdej aplikacji tworzenia i modelowania BIM
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
6. BIM - faza projektowa - wymiana informacji
•
•
•
Obiekty BIM (BOM Modele Obiektów
Budowlanych)
Kooperacja uczestników procesu
Modele
złożone
modele branżowe zawierają
inteligentne obiekty BIM: reprezentacja
geometrii i dane tekstowe
wymiana obejmuje import referencji
dla własnej pracy, opracowanie i
eksport jako referencję dla innych
2
1
Uczestnik 1
(twórca modelu)
4
5
Obiekt
BIM
Baza danych
aplikacji BIM
Management
Uczestnik 2
(użytkownik modelu)
3
3
Feedback w otwartym
formacie (BCF)
5
Korekta modelu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
6. BIM - faza projektowa - wymiana informacji
•
•
Obiekty BIM (BOM Modele Obiektów
Budowlanych)
modele branżowe zawierają
inteligentne obiekty BIM: reprezentacja
geometrii i dane tekstowe
•
wymiana obejmuje import referencji
dla własnej pracy, opracowanie i
eksport jako referencję dla innych
•
potencjalna integrująca platforma dla
obiektów i ich parametrów zgodnych z
nomenklaturą budowlaną w Polsce
Kooperacja uczestników procesu (c.d.) - Polska
Obiekt
BIM
Obiekt
BIM
Obiekt
BIM
Obiekt
BIM
• Natywne (ArchiCAD, Revit, Vectorworks, Bentley, EliteCAD, SketchUp itd.)
• Otwarte, interoperacyjne, niezależne od producentów software (IFC)
Biblioteka obiektów BIM dla Polski
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
6. BIM - faza projektowa - wymiana informacji
•
•
Obiekty BIM (BOM Modele Obiektów
Budowlanych)
modele branżowe zawierają
inteligentne obiekty BIM: reprezentacja
geometrii i dane tekstowe
•
wymiana obejmuje import referencji
dla własnej pracy, opracowanie i
eksport jako referencję dla innych
•
potencjalna integrująca platforma dla
obiektów i ich parametrów zgodnych z
nomenklaturą budowlaną w Polsce
Trend formatów wymiany w technologii BIM / IPD
Natywne
(Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit,
Nemetschek Vectorworks, Trimble Tekla,
Bentley AECOsim Building Designer, EliteCAD,
Nemetschek Scia Engineer, Nemetschek Allplan,
DDS-CAD, SketchUp, i wiele innych )
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
6. BIM - faza projektowa - wymiana informacji
•
•
Obiekty BIM (BOM Modele Obiektów
Budowlanych)
modele branżowe zawierają
inteligentne obiekty BIM: reprezentacja
geometrii i dane tekstowe
•
wymiana obejmuje import referencji
dla własnej pracy, opracowanie i
eksport jako referencję dla innych
•
potencjalna integrująca platforma dla
obiektów i ich parametrów zgodnych z
nomenklaturą budowlaną w Polsce
Trend formatów wymiany w technologii BIM / IPD
Natywne
(Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit,
Nemetschek Vectorworks, Trimble Tekla,
Bentley AECOsim Building Designer, EliteCAD,
Nemetschek Scia Engineer, Nemetschek Allplan,
DDS-CAD, SketchUp, i wiele innych )
Sytuacja przejściowa
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
6. BIM - faza projektowa - wymiana informacji
•
•
Obiekty BIM (BOM Modele Obiektów
Budowlanych)
modele branżowe zawierają
inteligentne obiekty BIM: reprezentacja
geometrii i dane tekstowe
•
wymiana obejmuje import referencji
dla własnej pracy, opracowanie i
eksport jako referencję dla innych
•
potencjalna integrująca platforma dla
obiektów i ich parametrów zgodnych z
nomenklaturą budowlaną w Polsce
Trend formatów wymiany w technologii BIM / IPD
Otwarte, interoperacyjne
(niezależne od producentów software, oparte na
światowych normach, kompatybilne z każdym software
dla autorstwa i managementu BIM IFC - ISO 16739:2013, gbXML, BCF itp.)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
6. BIM - faza projektowa - wymiana informacji
•
•
Obiekty BIM (BOM Modele Obiektów
Budowlanych)
modele branżowe zawierają
inteligentne obiekty BIM: reprezentacja
geometrii i dane tekstowe
•
wymiana obejmuje import referencji
dla własnej pracy, opracowanie i
eksport jako referencję dla innych
•
potencjalna integrująca platforma dla
obiektów i ich parametrów zgodnych z
nomenklaturą budowlaną w Polsce
Trend formatów wymiany w technologii BIM / IPD
Otwarte, interoperacyjne
Stan docelowy
(niezależne od producentów software, oparte na
światowych normach, kompatybilne z każdym software
dla autorstwa i managementu BIM IFC - ISO 16739:2013, gbXML, BCF itp.)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
7a. BIM - faza projektowa (3D)
•
Strefowanie
funkcjonalne obiekt ‚Strefa’
•
definicja wykończenia przegród
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
7a. BIM - faza projektowa (3D)
•
Strefowanie
funkcjonalne obiekt ‚Strefa’
•
definicja wykończenia przegród
•
definicja wyposażenia pomieszczenia
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
7a. BIM - faza projektowa (3D)
•
Strefowanie
funkcjonalne obiekt ‚Strefa’
•
definicja wykończenia przegród
•
definicja wyposażenia pomieszczenia
•
definicja funkcji zgodna z klasyfikacją
nazewnictwa budowlanego (aktualnie
w opracowaniu dla Polski)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
7a. BIM - faza projektowa (3D)
•
Strefowanie
funkcjonalne obiekt ‚Strefa’
•
definicja wykończenia przegród
•
definicja wyposażenia pomieszczenia
•
definicja funkcji zgodna z klasyfikacją
nazewnictwa budowlanego (aktualnie
w opracowaniu dla Polski)
•
geometria i wygląd
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
7b. BIM - faza projektowa (3D)
•
Obiekty budowlane
- geometria
•
definicja przegród i elementów: prosta
zamiana definicji elementów fazy
konceptualizacji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
7b. BIM - faza projektowa (3D)
•
Obiekty budowlane
- geometria
•
definicja przegród i elementów: prosta
zamiana definicji elementów fazy
konceptualizacji
•
przypisanie tekstur
•
definicja materiałów i przegród
obudowy zewnętrznej obiektu
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
7b. BIM - faza projektowa (3D)
•
Obiekty budowlane
- geometria
•
definicja przegród i elementów: prosta
zamiana definicji elementów fazy
konceptualizacji
•
przypisanie tekstur
•
definicja materiałów i przegród
obudowy zewnętrznej obiektu
•
zestawienia obiektów zarówno z
wewnętrznej bazy danych
(interaktywne arkusze Excel), jak i z
modelu IFC (PSets)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
8. BIM - faza projektowa (6D)
•
Obiekty budowlane
- gospodarka
energią
•
pozycja i orientacja obiektu (strony
świata), geometria i materiały
przegród i elementów
•
definicja i kontrola gospodarki
energetycznej (R - opór cieplny)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
8. BIM - faza projektowa (6D)
•
Obiekty budowlane
- gospodarka
energią
•
pozycja i orientacja obiektu (strony
świata), geometria i materiały
przegród i elementów
•
definicja i kontrola gospodarki
energetycznej (R - opór cieplny)
•
ewaluacja stref - efektywność
systemów energetycznych - narzędzie
Vectorworks o nazwie Energos
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
8. BIM - faza projektowa (6D)
•
Obiekty budowlane
- gospodarka
energią
•
pozycja i orientacja obiektu (strony
świata), geometria i materiały
przegród i elementów
•
definicja i kontrola gospodarki
energetycznej (R - opór cieplny)
•
ewaluacja stref - efektywność
systemów energetycznych - narzędzie
Vectorworks o nazwie Energos
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
8. BIM - faza projektowa (6D)
•
Obiekty budowlane
- gospodarka
energią
•
pozycja i orientacja obiektu (strony
świata), geometria i materiały
przegród i elementów
•
definicja i kontrola gospodarki
energetycznej (R - opór cieplny)
•
ewaluacja stref - efektywność
systemów energetycznych - narzędzie
Vectorworks o nazwie Energos
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
8. BIM - faza projektowa (6D)
•
Obiekty budowlane
- gospodarka
energią
•
pozycja i orientacja obiektu (strony
świata), geometria i materiały
przegród i elementów
•
definicja i kontrola gospodarki
energetycznej (R - opór cieplny)
•
ewaluacja stref - efektywność
systemów energetycznych - narzędzie
Vectorworks o nazwie Energos
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
8. BIM - faza projektowa (6D)
•
Obiekty budowlane
- gospodarka
energią
•
pozycja i orientacja obiektu (strony
świata), geometria i materiały
przegród i elementów
•
definicja i kontrola gospodarki
energetycznej (R - opór cieplny)
•
ewaluacja stref - efektywność
systemów energetycznych - narzędzie
Vectorworks o nazwie Energos
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
8. BIM - faza projektowa (6D)
•
Obiekty budowlane
- gospodarka
energią
•
pozycja i orientacja obiektu (strony
świata), geometria i materiały
przegród i elementów
•
definicja i kontrola gospodarki
energetycznej (R - opór cieplny)
•
ewaluacja stref - efektywność
systemów energetycznych - narzędzie
Vectorworks o nazwie Energos
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
8. BIM - faza projektowa (6D)
•
Obiekty budowlane
- gospodarka
energią
•
pozycja i orientacja obiektu (strony
świata), geometria i materiały
przegród i elementów
•
definicja i kontrola gospodarki
energetycznej (R - opór cieplny)
•
ewaluacja stref - efektywność
systemów energetycznych - narzędzie
Vectorworks o nazwie Energos
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
9. BIM - faza projektowa (4D)
•
Czas - sekwencja
wykonawstwa
•
harmonogramy (4D) - definicja czasu
wbudowania elementów (IFC)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
9. BIM - faza projektowa (4D)
•
Czas - sekwencja
wykonawstwa
•
harmonogramy (4D) - definicja czasu
wbudowania elementów (IFC)
•
1. połączenie elementów modelu 3D z
zewnętrznym software do
harmonogramów (model 4D)
•
2. połączenie elementów modelu 3D z
klasami (entities) harmonogramów w
strukturze środowiska IFC
•
chipy RFID do znakowania elementów
- kontrola sekwencji wbudowania
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
10. BIM - faza projektowa (5D)
•
Kalkulacja kosztów
•
definicja bazy cenowej elementów
budowlanych (parametry IFC)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
10. BIM - faza projektowa (5D)
•
Kalkulacja kosztów
•
definicja bazy cenowej elementów
budowlanych (parametry IFC)
•
eksport struktur złożonych do modelu
reprezentacji (IFC) z rozbiciem na
komponenty
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
10. BIM - faza projektowa (5D)
•
Kalkulacja kosztów
•
definicja bazy cenowej elementów
budowlanych (parametry IFC)
•
eksport struktur złożonych do modelu
reprezentacji (IFC) z rozbiciem na
komponenty
•
analiza zaimportowanego modelu
(IFC) w zewnętrznym software do
kosztorysowania według przedmiarów
z modelu - n.p. BIMestiMate
•
okresowa kontrola Kosztu Docelowego
w procesie przygotowania inwestycji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
11. BIM - faza projektowa (xD)
•
Dalsze wymiary IPD
•
przygotowanie danych (PSets) dla
zarządzania inwestycją (Facility
Management - 7D) - export danych
XXXie (pliki Excel, podzbiór modelu
IFC)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
11. BIM - faza projektowa (xD)
•
Dalsze wymiary IPD
•
przygotowanie danych (PSets) dla
zarządzania inwestycją (Facility
Management - 7D) - export danych
XXXie (pliki Excel, podzbiór modelu
IFC)
•
bezpieczeństwo inwestycji (8D) - n.p.
analiza dróg ucieczki z płonącego
budynku - zewnętrzne software
SimTread (japoński partner VW)
•
open end (xD)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
12a. BIM - faza wykonawcza
•
Złożenie modeli
branżowych IFC
(federated model)
•
zewnętrzne software do BIM
management (Solibri Model Checker,
Tekla BIMsight, BIM vision itp.)
•
spotkania koordynacyjne (Design
Charrette)
•
stała kontrola Kosztu Docelowego w
procesie realizacji inwestycji
•
Last Planner System dla ostatecznej
kontroli wykonawstwa
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
12b. BIM - faza wykonawcza
•
Kalkulacje xD
•
kontrola kosztów i harmonogramu
wykonawstwa na podstawie specyfiki
parametrów IFC i klas hierarchii IFC
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
12b. BIM - faza wykonawcza
•
Kalkulacje xD
•
kontrola kosztów i harmonogramu
wykonawstwa na podstawie specyfiki
parametrów IFC i klas hierarchii IFC
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
12b. BIM - faza wykonawcza
•
Kalkulacje xD
•
kontrola kosztów i harmonogramu
wykonawstwa na podstawie specyfiki
parametrów IFC i klas hierarchii IFC
•
ustalenie standardów wymiany jednolitego języka nazewnictwa plików
i materiałów między uczestnikami
(projektanci, inżynierowie, wykonawcy,
przyszli użytkownicy i zarządcy)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
12b. BIM - faza wykonawcza
•
Kalkulacje xD
•
kontrola kosztów i harmonogramu
wykonawstwa na podstawie specyfiki
parametrów IFC i klas hierarchii IFC
•
ustalenie standardów wymiany jednolitego języka nazewnictwa plików
i materiałów między uczestnikami
(projektanci, inżynierowie, wykonawcy,
przyszli użytkownicy i zarządcy)
•
ustanowienie klasyfikacji nazewnictwa
budowlanego - obecna preferencja to
brytyjskie Uniclass 2015 - w trakcie
procedury uzyskania licencji
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
13. BIM - faza operacyjna
•
Przekazanie danych
dla zarządzania
obiektem (IFC)
•
dane dla zarządzania - polski
odpowiednik XXXie (COBie itp.)
•
dane projektu i wyposażenia, oparte
na parametrach obiektów (BOM)
•
dokumentacja As-Built (LOD 500) model IFC oraz pliki digitalne i papier
•
opcja (?) - przekazanie każdego
możliwego rodzaju plików natywnych
(ale: ustawa o prawach autorskich Dz.U.1994, nr 24, poz 83, z późn. zm.)
© 2016 Robert Szczepaniak * IARP / Arch+Ing * BIM dla polskiego budownictwa * Design Express Poland * BIM klaster
Podziękowania
©2016 Robert Szczepaniak
architekt (IARP / Arch+Ing)
Stowarzyszenie „BIM dla polskiego budownictwa”
Małopolski BIM klaster
Vectorworks Inc.
[email protected]

Podobne dokumenty