Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: zapisy

Komentarze

Transkrypt

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: zapisy
V ZLOT SAMOCHODÓW Z LAT 70 I NIE TYLKO –
ZAMKNIĘCIE SEZONU 2016
16 października 2016
PIASEK, PSZCZYNA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DANE UCZESTNIKÓW RAJDU
Imię i nazwisko
Kierowcy
Adres ( wraz z kodem
pocztowym )
Numer telefonu
E-mail
Ilość osób w załodze
DANE POJAZDU
Marka + model + rok
produkcji
Numer rejestracyjny
Fotografię pojazdu proszę o przesłać jako osobny załącznik w formacie JPG, PDF bądź GIF
Koszt uczestnictwa wynosi 25 zł/ osoba płatne w dniu imprezy
UWAGA: Udział w zlocie mogą brać tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie z
aktualnym przeglądem technicznym i posiadające ważna polisę OC. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z winy uczestników.
Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zgadzam się z regulaminem zlotu samochodów z lat 70 i nie tylko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o
ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
Wyrażam zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego(zgodnie z art.172 Prawa telekomunikacyjnego)
Wyrażam zgodę na przesłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji
handlowej (zgodnie z art.10 Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną)
______________________________
Miejsce, Data
__________________________
Podpis
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 października 2016 roku.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: [email protected]
Kontakt telefoniczny: 606-110-158 (Paweł)

Podobne dokumenty