Kopia Wykaz pracowników

Komentarze

Transkrypt

Kopia Wykaz pracowników
Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu - wg stanu na dzień 1.02.2016 r.
Lp.
1.
Nazwisko i imię
Szlagor Antoni
2.
Bieszczad Małgorzata
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Czul Marek
Gardaś Bogusława
Buś Tomasz
Biernat Bogusława
Pietraszko Sabina
Klapińska Lidia
Klapiński Przemysław
Dziki Agnieszka
Brończyk Marcelina
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Hujdus Mariusz
Zagól Dariusz
Dunat Daniel
Dziki Waldemar
Kowal Daria
Szczelina Sławomir
Stanowisko
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza
Miasta
Zastępca Burmistrza
Miasta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
Kierownik Biura
Inspektor
Radca prawny
Radca prawny
Kierownik Biura
Inspektor
Asystent ds. kontaktów
z mediami
Naczelnik Wydziału
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Inspektor
18.
Piątek Jerzy
Inspektor (Pełnomocnik)
19.
_
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Mikołajec Agnieszka
Tomasz Buś
Bury Barbara
Kwiecińska Iwona
Nowak Natasza
Sanetra Małgorzata
Suchanek Władysława
Lach Ewa
Bajek Ewelina
Bednarz Barabara
Bożek Jolanta
Gęga Beata
Goła Bożena
Kastelik Krystyna
Kitka Danuta
Lewandowska Magdalena
Mieszczak Monika
Nowak Bożena
Piecuch Mateusz
Regel Magdalena
Rus Katarzyna
Inspektor
Naczelnik Wydziału
Podinspektor
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Naczelnik Wydziału
Kasjer
Podinspektor
Podinspektor
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Podinspektor
Inspektor
Referent
Inspektor
Referent
Inspektor
Podinspektor
Komórka organizacyjna
Kierownictwo Urzędu
Biuro Rady Miejskiej
Biuro Prawne
Biuro Obsługi Burmistrza
Miasta
Wydział Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji
Biuro Pełnomocnika Burmistrza
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansów
i Budżetu
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Ryczek Alina
Salachna Ewa
Tyc Irena
Gruszka Jolanta
Kocoń Katarzyna
Mrowiec Jolanta
Ostrowska Alicja
Gawlińska Bogumiła
Wiewióra Agnieszka
Czekańska Monika
Noga Bożena
Roszkowska Dominika
Zontek – Klekociuk Aneta
Barcik Agata
Caputa Gabriela
Gawron Anna
Kucharska Małgorzata
Micherdziński Paweł
Mrowiec Justyna
Pytlarz- Śliwa Izabela
Terteka Tomasz
Zabłocka Danuta
Cader Andrzej
Wojtyła Bogdan
Biegun Damian
Bury Jarosław
Duraj Marian
Figura Wojciech
Frydel Jarosław
Gawełek Anna
Gibas Marcin
Jura Andrzej
Kozioł Paweł
Kubica Grzegorz
Łasut Krzysztof
Nalepa Mirosław
Stokłosa Jacek
Stopka Jarosław
Ślusarz Lesław
Tomaszek Łukasz
Tracz Magdalena
Wolny Włodzimierz
Golec Ryszard
Szemraj Marcin
Biela Katarzyna
Błachuta Dorota
Borowska – Cul Bogumiła
Czerwińska Anna
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Naczelnik Wydziału
Podinspektor
Podinspektor
Inspektor
Kierownik
Z-ca Kierownika
Referent
Specjalista
Referent
Inspektor
Naczelnik Wydziału
Specjalista
Podinspektor
Inspektor
Inspektor
Podinspektor
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Komendant
Z-ca Komendanta
Strażnik
Starszy strażnik
Inspektor
Starszy strażnik
Starszy strażnik
Strażnik
Strażnik
Specjalista
Strażnik
Starszy strażnik
Starszy strażnik
Młodszy specjalista
Starszy inspektor
Młodszy specjalista
Młodszy specjalista
Strażnik
Podinspektor
Specjalista
Naczelnik Wydziału
Kierownik Referatu
Młodszy referent
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Wydział Spraw Społecznych,
Promocji i Współpracy
Partnerskiej
Urząd Stanu Cywilnego
w Żywcu
Wydział Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Straż Miejska w Żywcu
Wydział Inżynierii Miejskiej,
Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urbanistycznego
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Dobrowolska Halina
Kisilewicz Marek
Reroń Przemysław
Rodak Agnieszka
Uniwersał Milena
Węglarz Agnieszka
Zając Paweł
Knapek Kazimierz
Adamek Alica
Białoń Anna
Gołek Wojciech
Roman Zbigniew
Specjalista
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Inspektor
Naczelnik Wydziału
Młodszy referent
Inspektor
Inspektor
Inspektor
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Kimla Wioletta
Midor Mirosław
Godzieszka Paweł
Hebda Bogdan
Niemiec Krzysztof
Rzyczniak Izabela
Dziedzic Joanna
Fijak Monika
Audytor wewnętrzny
Kierownik Biura
Podinspektor
Inspektor
Inspektor
Kierownik Biura
Młodszy referent
Młodszy referent
107. Kucharska Jolanta
108. Zemczak Marta
Tomasz Buś
Wydział Geodezji,
Nieruchomości
i Rolnictwa
Samodzielne Stanowisko
ds. Audytu Wewnętrznego
Biuro ds. Informatyki
i Telekomunikacji
Biuro ds. Pozyskiwania
Środków Krajowych
i Zagranicznych
Samodzielne Stanowisko
ds. Kancelaryjnych
Inspektor
i Archiwum Zakładowego
Samodzielne Stanowisko pracy Specjalista
Służba BHP
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Nadto Urząd Miejski w Żywcu zatrudnia na stanowiskach nieurzędniczych:
1)
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
1 Kierownika Stajni;
16 Robotników gospodarczych;
2)
w Wydziale Organizacyjnym:
1 Kierowcę;
1 Konserwatora;
1 Pomoc administracyjną;
1 Pomoc administracyjną/gońca;
7 Robotników gospodarczych/sprzątaczek;
3)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej:
1 Pomoc administracyjną;
4)
w Straży Miejskiej w Żywcu:
2 Pomoce administracyjne;
5)
w Wydziale Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego:
2 Robotników gospodarczych.
Osoby wymieniene w punktach od 1) do 5) nie pełnią funkcji publicznych.

Podobne dokumenty