Raporcie Specjalnym Agencje Marketingu

Komentarze

Transkrypt

Raporcie Specjalnym Agencje Marketingu
RAPORT SPECJALNY
agencje
MARKETINGU
WANEGO
ZINTEGRO
094-97 raport intro AMZ.:Layout 6 copy
13-06-14
Page 94
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
bTl-owy
RAPORT SPECJALNY
12:21
Trudny rok dla
agencji
markeTingu
zinTegrowanego
– czas cięcia
budżeTów
i przeTasowań
na rynku
komunikacji
markeTingowej.
nieznaczygorszy
mediamarkeTingpolska.pl CZERWIEC 2014
Fot. © Corbis/FotoChannels
TeksT: Tomasz wygnański
094-97 raport intro AMZ.:Layout 6 copy
16-06-14
14:38
Page 95
PORTRETY
INTRO
warto zadać sobie pytanie, czy grupy reklamowe działające w polsce nie byłyby dziś
w bardziej komfortowej sytuacji, gdyby zamiast jednej nogi – atl, miały drugą – btl, i przez
to bardziej zdywersyfikowany biznes
Tym razem w raporcie prezentujemy portrety ponad 25 agencji marketingu zintegrowanego. Ten rekordowy wynik oznacza, że coraz więcej podmiotów jest na tyle rozpoznawalnych i ma na tyle liczną grupę klientów,
aby przedstawić je w badaniu. Są wśród tych agencji zarówno rmy prawdziwie multidyscyplinarne, jak i specjaliści zajmujący się np. eld marketingiem czy bazami danych.
Mimo trudnego roku dla całej branży większość agencji deklaruje wzrosty
przychodów i zatrudnienia, chociaż nie są to wzrosty takie jak kilka lat temu – gdy nawet duże agencje mogły pochwalić się kilkudziesięciostronicową dynamiką.
W WYDANIU SIECIOWYM
Na rynku agencyjnym warto odnotować kilka zmian wśród największych
graczy. Zmieniły się osoby zarządzające agencją Momentum w McCann
REKLAMA
Worldgroup i agencją Marketing House w grupie Havas. W Momentum
Marek Rawicki zastąpił Monikę Biedrzycką. Zgodnie z nowym pozycjonowaniem agencja skupi się teraz na eld i shopper marketingu oraz eventach. Z kolei z Marketing House po wielu latach odszedł szef agencji
– Przemysław Orłowski, którego zastąpił Stefan Nowak. W agencji nie będzie rewolucji, ale są zmiany – obecne pozycjonowanie to usługi customer experience, customer inteligence oraz mobile.
Trzeba także odnotować inną zmianę – marka Geometry Global w grupie
Ogilvy zastąpi inne brandy agencyjne w Grupie Ogilvy zajmujące się usługami BTL. Spośród agencji marketingu zintegrowanego należących
do holdingów należy wymienić Tequilę, która pod kierownictwem Aleny
Suszyckiej pozostaje w unii personalnej z agencją TBWA Warszawa i dzieli z nią część zasobów. To wyraźny trend w ramach grup komunikacyjnych
– ściślejsza współpraca z agencjami ATL, a także większa specjalizacja.
16-06-14
RAPORT SPECJALNY
14:38
Page 96
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
Agencje w ramach grup rm BTL przestają być „małymi
agencjami reklamowymi” dawniej kierowanymi nawet
do obsługi koniktowych budżetów, ale oczekuje się
od nich kompetencji w eldzie czy programach lojalnościowych.
Warto jednak podkreślić, że oprócz tych czterech grup
– Havas, McCann, TBWA i Ogilvy – w zakresie BTL w holdingach dzieje się niewiele i to jest sytuacja, którą obserwujemy od wielu lat. Jeszcze niedawno pojawiały się
od czasu do czasu próby tworzenia przy agencjach sieciowych spółek lub brandów wyspecjalizowanych
w BTL. Sporo mówiło się też o akwizycjach agencji lokalnych. Teraz te projekty zeszły na dalszy plan, w obliczu
kłopotów niektórych agencji sieciowych i konieczności
rozwijania przede wszystkim kompetencji digital oraz
akwizycji na tym polu. Można tylko żałować, że wiele
znanych za granicą sieciowych brandów BTL, nie rozwinęło skrzydeł na naszym rynku. Lista nazw sieciowych
struktur BTL, które już nie działają albo pozostają uśpione, jest długa, to m.in. Arc, G2, Saatchi X, Rapp Collins.
Warto też zadać sobie pytanie, czy grupy reklamowe
działające w Polsce nie byłyby dziś w bardziej komfortowej sytuacji, gdyby zamiast jednej nogi – ATL, miały drugą – BTL, i przez to bardziej zdywersykowany biznes.
Nie jest jednak wykluczone, że sprawa usług BTL w sieciach wróci jeszcze
na agendę. Jeżeli powstaną nowe struktury, to raczej będą to bardzo wyspecjalizowane spółki zajmujące się np. bazami danych. Być może BTL
tra do sieciówek bocznymi drzwiami, dzięki kompetencjom digital. Wielu specjalistów z tej branży ma wiedzę np. o zarządzaniu bazami danych,
a agencje digital coraz częściej realizują np. aktywacje w handlu detalicznym.
Szukanie efektywności
Kiedy kilka lat temu zmienialiśmy nazwę naszego raportu z „BTL”
na „Marketing Zintegrowany”, podążaliśmy z duchem czasu. Wielkie projekty 360 stopni realizowane kilka razy w roku przez Tequilę dla Kompanii
Piwowarskiej czy przez IQ Marketing dla Unilevera zasługiwały w pełni
na miano komunikacji zintegrowanej. Ta idea, aby nie koncentrować się
na jednym, dwóch kanałach komunikacji, np. telewizji, ale wybierać najbardziej efektywne, często także kreatywne i niekonwencjonalne sposoby
dotarcia do konsumenta, jest na pewno aktualna i dziś.
Z zaciekawieniem jednak obserwujemy, że wraca pojęcie BTL. Przypomnijmy – zostało ono wymyślone wiele lat temu przez media plannerów
– below the line – wszystko, co jest pod kreską, czyli nie zalicza się w mediaplanie do tradycyjnych mediów. Z punktu widzenia konsumenta podział bardzo nietrafny. Konsument czerpie przecież wiedzę o produkcie
z bardzo różnych źródeł, na szyld sklepowy mówi „reklama”, a na foliową
torbę „reklamówka” i nie rozróżnia ATL i BTL.
Powrót pojęcia BTL to raczej znak, że marketerzy realizują dziś więcej akcji taktycznych, prosprzedażowych. Szukają także sprawnych, elastycznych i tanich partnerów w ich realizacji. Kryzys, cięcia budżetów
wymuszone wieloma czynnikami spowodowały, że w swoich planach ko-
96
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
munikacyjnych marki rezygnują z „luksusów” i skupiają się na dwóch,
trzech kanałach – często jest to telewizja i internet. Od czasu do czasu
uzupełniają to akcjami o bardziej taktycznym charakterze.
O popularności technik BTL w pewnym stopniu decyduje koszt dotarcia
w mediach masowych, a ten w przypadku telewizji w Polsce jest wciąż niski. Marketerzy wybierają telewizję, uzupełniają i wzmacniają jej przekaz
internetem, bo np. event, mailing z punktu widzenia kosztów jest niekonkurencyjny. Wiele rm zdaje sobie jednak sprawę, że do budowania zaangażowania, interakcji, trialu konieczne są także inne techniki i kanały
komunikacji. Najwięksi gracze telewizyjni mocno pracują nad urealnieniem kosztów w telewizji i podwyżką cen. Jeżeli do tego dojdzie, część
marek obecnych dziś w TV może wypaść z tego medium. Skorzystają
na tym przede wszystkim internet i media ATL, ale także w jakimś stopniu kanały komunikacji BTL.
Specjalizacja czy jeden dach
Agencje BTL występują dziś w roli sprawnych, elastycznych partnerów.
Nigdy nierozpieszczane przez sieciowych klientów, przyzwyczajone
do walki w przetargach, oferujące rozwiązania zawsze nastawione
na efektywność. Wszystkie rmy z tego sektora już przyzwyczaiły się
do negocjacji z działami zakupów. Firmy marketingu zintegrowanego
i BTL dotyka jednak to co całą branżę – problem wydłużania płatności
przez klientów. Jest to szczególnie dotkliwe dla małych polskich spółek,
bez dużego zaplecza kapitałowego. Część agencji musi korzystać z kredytu, ponosząc oczywiście dodatkowe koszty.
Agencjom MZ może pomóc w biznesie kilka trendów. Pierwszy to shopper
marketing. Wymaga on specycznej wiedzy i nie polega wcale na produkcji lub rozwieszaniu POS-ów. Wiele jednak agencji mających doświadcze-
Fot. © Corbis/FotoChannels
094-97 raport intro AMZ.:Layout 6 copy
13-06-14
12:21
Page 97
INTRO
nie w pracy w środowisku sklepowym, znających specykę detalistów
może przy pewnym wysiłku i pozyskaniu dobrych strategów stać się
agencjami shopperowymi z prawdziwego zdarzenia. Rosnąca rola sklepów sieciowych i marek własnych sprawiają, że shopper marketing
na pewno będzie ważną potrzebą, zwłaszcza dla rm FMCG. To także
usługa, na której agencje mogą budować wyższe marże i bardziej partnerskie relacje z klientami. Przestawienie modelu działania z agencji wypożyczającej siły sprzedaży lub projektującej POS-y w kierunku
strategicznego doradcy shoppermarketingowego nie jest proste, ale
możliwe. To wielka szansa, zwłaszcza dla rm lokalnych, gdyż sieciowe
struktury, z małymi wyjątkami, mimo znakomitych przykładów z rozwiniętych rynków shopper marketingem aż tak bardzo się nie interesują.
Kolejny trend to rosnące znaczenie działań lojalnościowych, CRM, big data. Wiele rm BTL ma spore doświadczenie w projektowaniu promocji,
programów lojalnościowych i programów wsparcia sprzedaży. Stąd do roli prawdziwego doradcy CRM czy analityka danych droga jeszcze daleka,
ale część agencji jest w stanie załapać się na trend związany z danymi
i budowaniem lojalności. Tu jednak konkurencją są zarówno rmy związane z rynkiem IT, np. dostawcy rozwiązań CRM, jak i agencje wywodzące
się ze świata interactive. Znajomość konsumenta, kategorii, detalistów
dają agencjom MZ pewną przewagę.
I w końcu digital. Dobra wiadomość jest taka, że agencje marketingu zintegrowanego radzą sobie tu z reguły znacznie lepiej niż rmy ATL. Wiele
agencji już teraz startuje w przetargach digital, np. IQ Marketing, Tequila,
Marketing House, a budowa rozwiązań interaktywnych to dziś obowiązkowa część tworzenia kampanii zintegrowanej. Wzrost rynku interaktywnego jest wciąż na tyle duży, że jest na nim miejsce także dla rm
marketingu zintegrowanego. Ich atuty to umiejętność łączenia różnych
kanałków komunikacji i ponownie – znajomość kategorii, konsumentów,
detalistów.
W zmieniającym się krajobrazie rynkowym są też usługi BTL, na które popyt jest mniejszy. Na przykład proste animacje i degustacje w punktach
sprzedaży. Inną usługą, która wśród niektórych klientów popadła w niełaskę, jest direct mail. Tu można być jednak pewnym, że zyczny mailing
wróci w wielkim stylu jako usługa premium.
Dziś coraz częściej słyszymy o powrocie wszystkich działań marketingowych pod jeden dach. Duże agencje marketingu zintegrowanego są jednym z kandydatów, aby to zrobić. Wiele z nich ma doświadczenie nie tylko
w technikach BTL, ale realizuje z powodzeniem także spoty telewizyjne
czy tworzy reklamy prasowe. Usługi 360 chcą mieć także domy mediowe
i agencje sieciowe. Te ostatnie zwłaszcza po akwizycjach spółek interactive mają coraz większe apetyty. Na rynku robi się tłoczno – po okresie
specjalizacji każdy z dużych graczy, niezależnie od swoich biznesowych
korzeni – ma ambicję robić wszystko – komunikację 360 stopni i korzystać z całego budżetu klienta.
Czy w tym wyścigu agencje MZ mają szansę? Wiele z mniejszych rm zapewne nie, ale jest wiele usług, nisz na rynku, które mogą zapewnić agencjom BTL stabilny biznes i dać odpowiedni poziom obsługi klientom.
Być może czas przeprosić się ze starym pojęciem BTL. Wcale nie musi się
ono kojarzyć aż tak źle jako „gorsza” forma komunikacji. Niech będzie
więc synonimem efektywności, pomysłowości, elastyczności i dobrych
relacji z klientami.
REKLAMA
094-97 raport intro AMZ.:Layout 6 copy
13:28
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
98
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
0,3
0,0
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=11 K=8
0,1
-0,1
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=10 K=7
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=7 K=5
-0,4
0,1
0,2
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=11 K=8
-0,2
-0,3
-0,4
Rozumie potrzeby klienta
N=11 K=8
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=11 K=8
0,2
0,3
0,1
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=11 K=8
0,3
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=11 K=8
0,3
Rozumie nowe media
N=11 K=8
0,4
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=11 K=8
0,4
0,1
0,2
2013
-0,1
2012
0,7
Data Solutions
0,0
To także rma, która często do przetargów startuje razem z rmami
informatycznymi, a nie agencjami. Data Solutions już była przez nas
w przeszłości wyróżniana. Jednak dopiero teraz przyszedł czas
na statuetkę, kiedy marketerzy nie mogą się obyć bez poważnego
wsparcia w dziedzinie lojalności, customer experience i big data.
Właśnie w tych trzech obszarach swoją misję deniuje Data Solutions. Coraz częściej klienci powierzają agencji nie tylko realizację
i przygotowanie programów lojalnościowych, ale także strategię
i analitykę. Analitycy Data Solutions wynajmowani są do pracy
u klientów, na ich zbiorach danych.
Agencja udziela skromnych informacji o swoich nansach, ale wiadomo, że zysk urósł o 25 proc., co wiąże się z wyższą marżowością
usług analitycznych i konsultingowych, na które stawia Data Solutions.
Warto przypomnieć jeszcze, że Data Solutions, chociaż jest częścią
Grupy TBWA, stanowi całkowicie polski pomysł. Agencja powstała
wiele lat temu jako siostrzana spółka agencji Tequila. Teraz Data Solutions konsultuje międzynarodowe projekty sieci TBWA, jeżeli są
w nich elementy związane z lojalnością czy big data.
Klienci bardzo pozytywnie ocenili agencję, co jeszcze raz potwierdza
wybrany przez nią kierunek rozwoju.
-0,1
-0,3
To znak czasów, że naszą Agencją Roku jest rma
wyspecjalizowana w lojalności, bazach danych,
CRM i analityce.
Zadowolenie z kreacji i produkcji N=9 K=6
Agencja2.0
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz N=11
K=8
DATA SOLUTIONS
Zarządzający: Marek Kosakowski, managing director
Nowi klienci 2013: Volkswagen Group Polska, Maspex, PZU
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: SabMiller Plc, Ferrero, Atlas, Imperial Tobbaco, Samsung,
Costa Coffee
Top projekty 2013: Księstwo Piwne (konsumencki program lojalnościowy);
International Master Bartender (międzynarodowy program partnerski Pilsner Urquell), CRM Atlas
Przychody 2013: ok. 10-20 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: b.d. (wzrost zysku o 25 proc.)
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiana: 35 (+2)
Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak
Badanie Millward Brown: agencja dobrze oceniana przez klientów; na wymiarach szczegółowych wszystkie wyniki poprawione w stosunku do ubiegłego roku; znakomicie wypada ocena programów lojalnościowych
i zrozumienie potrzeb klienta, dobra ocena skuteczności, zrozumienie nowych mediów, value for money i wykorzystania technologii; tylko jedna ocena – integracji ATL i BTL znalazła się nieco poniżej średniej, ale to wynika
zapewne ze specjalizacji agencji; na wymiarach ogólnych dobra ocena ogólna, obsługi klienta, badań i analiz; gorsza – z kreacji i produkcji.
0,3
0,3
AGENCJA MARKETINGU
ZINTEGROWANEGO ROKU:
Zadowolenie z obsługi klienta N=11 K=8
RAPORT SPECJALNY
Page 98
0,1
0,2
13-06-14
Zadowolenie ze współpracy z agencją N=11 K=8
098-99_zwyciezcy AMZ:Layout 6
13-06-14
13:29
Page 99
DZIĘKUJEMY
REKLAMA
098-99_zwyciezcy AMZ:Layout 6
SPONSOROM,
PARTNEROM
I PATRONOM
MEDIALNYM
oraz
WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM
WYRÓŻNIENIE:
IQFM
Czasshoppermarketingu
ZA
UDZIAŁ
W GALI
AGENCJE
REKLAMOWE
I DOMY
MEDIOWE
2014
Ta działająca już wiele lat na rynku agencja jest po raz
pierwszy przez nas wyróżniana.
IQFM był przez wiele lat ekspertem w dziedzinie eld marketingu, merchandisingu i outsourcingu sił sprzedaży. Teraz doświadczenie z działań w sklepach
przenosi na nowy grunt shopper marketingu – działań wymagających wiedzy
strategicznej, partnerstwa z klientem. W zakresie shopper marketingu obsługuje już L’Oréala, Żywiec Zdrój czy Mondeleza. I nie chodzi tu o proste aktywacje, ale np. dobór mechanizmów czy komunikacji, która eliminuje bariery
zakupowe shoppera.
Agencja została także bardzo pozytywnie oceniona przez klientów.
2013
-0,2
ORgANizATOR:
PATRON
mediAlNy:
POd egidĄ:
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=5 K=5
-0,5
Rozumie potrzeby klienta
N=5 K=5
-0,5
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=5 K=5
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=4 K=4
Zadowolenie z obsługi klienta
N=5 K=5
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=5 K=5
Zespół VFP Communications
PARTNeRzy:
0,1
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=5 K=5
0,3
0,1
0,2
-0,1
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=5 K=5
0,6
2012
0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
IQFM Ackermann
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
DO DALSZEJ
WSPÓŁPRACY
SPONSOR
GŁÓWNY:
Zarządzający: Paul Bailey, prezes zarządu
Nowi klienci 2013: Mondelez, AB Foods, Carlsberg, Farmio, Osram
Stracone budżety 2013: Blackberry, Agros Nova
Stała obsługa: Unilever, T-Mobile, Karcher, Imperial Tobacco, Super-Pharm
Top projekty 2013: Karcher – szósty rok obsługi w zakresie sprzedaży, merchandisingu; AB Foods – kompleksowa obsługa marek Blue Dragon i Patak’s
w zakresie koncepcji, kreacji, promocji, hostess i outsourcingu sprzedaży
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: +12 proc.
Kluczowe zmiany personalne: dział shoppermarketingowy wzrost o 3 osoby
Liczba zatrudnionych i zmiana: b.d.
Badanie Millward Brown: agencja wyraźnie poprawiła wyniki z ub.r.; szczególnie dobrze wypada ocena value for money; na wymiarach ogólnych oceny
nieco powyżej średniej.
SPONSORZY:
Od lewej: Robert Wagner, partner zarządzający, Paul Bailey, prezes,
Arkadiusz Wróblewski, partner zarządzający
www.gala.media.com.pl
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
12:09
RAPORT SPECJALNY
Page 100
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
AgencjaUp
0,8
2013
-0,5
Rozumie potrzeby klienta
N=13 K=11
0,0
-0,3
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=13 K=11
0,0
-0,2
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=13 K=11
-0,2
0,1
0,3
Rozumie nowe media
N=13 K=11
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=13 K=11
0,1
0,0
-0,2
-0,2
-0,1
0,0
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=10 K=8
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=12 K=11
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=10 K=10
-0,1
-0,1
-0,4
Zadowolenie z obsługi klienta
N=13 K=11
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=13 K=11
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=8 K=8
0,2
0,2
0,1
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=11 K=10
0,0
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=12 K=10
0,3
0,2
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=5 K=5
-0,1
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=5 K=5
Zadowolenie z obsługi klienta
N=5 K=5
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=5 K=5
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=5 K=5
100
2012
-0,2
0,7
0,6
0,4
0,6
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=5 K=5
Albedo Marketing
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=10 K=9
0,4
Rozumie potrzeby klienta
N=5 K=5
Albedo to nasz zwycięzca z ub.r., teraz można powiedzieć, że biznes jest
w fazie stabilizacji. Specjalnością agencji pozostają cross-promocje i programy lojalnościowe, które klienci doceniają także w badaniach, ale już
nie tak entuzjastycznie jak przed rokiem. Także na niektórych innych wymiarach widoczne są spadki.
Zarządzający: Paweł Antkowiak, managing partner (na zdj. z prawej), Mirek Młynarczyk, managing partner
Nowi klienci 2013: Lotte Wedel, Provident, Uniqua, Pracuj.pl, ICT Poland
(marka Foxy)
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Whirlpool, Henkel, Rockwool, Nestlé, McCormick (Kamis)
Top projekty 2013: „Zyskuj z 6-tym Zmysłem” program lojalnościowy
marki Whirlpool dla studiów kuchennych; „Kup, otwórz i sprawdź czy wygrałeś” loteria promocyjna dla Lotte Wedel; „Zaproś ciepło do środka”
cross-promocja marki Rockwool oraz mebli Vox
Przychody 2013: 18,3 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: -6 proc.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiana: 49 (+2)
Główne zmiany w strukturze/ofercie: rozbudowa działów strategii oraz
kreacji związana ze wzrostem liczby projektów realizowanych w ramach
kompleksowej obsługi BTL, wizytówką agencji pozostają cross-promocje
Badanie Millward Brown: oceny są gorsze niż przed rokiem, ale wiele
z nich wciąż utrzymuje się w pobliżu średniej; na plus wybija się organizacja programów lojalnościowych, na minus – zrozumienie potrzeb klienta.
0,2
0,8
0,7
0,3
Rozumie nowe media
N=5 K=5
2013
Albedo
Marketing
0,0
0,8
0,9
2012
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=5 K=5
0,6
0,8
0,4
0,5
0,5
0,6
Agencja Up
1,1
1,0
Agencja Up ma za sobą kolejny udany rok. Na wszystkich wymiarach badania
wypadła znacznie powyżej
średniej, udało jej się
utrzymać dotychczasową
obsługę, pozyskać nowych
klientów i odnotować po
raz kolejny dodatnią dynamikę przychodów na poziomie 18 proc. Klienci chwalą
agencję za znajomość rynku i mechanizmów nowych
mediów, są zdecydowani
polecić ją innym.
Zarządzający: Tomasz Graszewicz, managing and strategy director
Nowi klienci 2013: Żytniówka, BoomBook, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Wódka Soplica, Absolwent, Endo, Auxilia, BoomBook, Grupa
Danhoss
Top projekty 2013: stworzenie dwóch nowych key visuali dla marki Absolwent; udział w tworzeniu pozycjonowania marek CEDC
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: +18 proc.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiany: 12
Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak
Badanie Millward Brown: agencja wypada jeszcze lepiej niż w ubiegłorocznym badaniu; klienci chwalą ją za wysoki poziom współpracy merytorycznej, biegłość w zastosowaniu nowych technologii w realizacji
projektów, jeszcze lepsze rozeznanie na rynku nowych mediów i zrozumienie potrzeb powierzanego im produktu.
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
12:09
Page 101
PORTRETY
Aspe
0,6
Brand New Heaven
0,2
-0,4
-0,1
-0,6
-0,3
0,1
-0,5
-0,1
-0,4
-0,3
-0,1
-0,3
2013
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=5 K=4
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=5 K=4
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=5 K=4
Zadowolenie z obsługi klienta
N=5 K=4
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=5 K=4
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=6 K=3
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=6 K=3
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=6 K=3
Rozumie potrzeby klienta
N=6 K=3
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=6 K=3
Rozumie nowe media
N=6 K=3
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=6 K=3
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=6 K=3
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=6 K=3
Zadowolenie z obsługi klienta
N=6 K=3
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=6 K=3
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=6 K=3
-0,7
-0,2
2013
Agencja jest w fazie stabilizacji, nie straciła żadnego klienta i deklaruje
minimalny wzrost przychodów. Oceny klientów dostępne są tylko dla kilku wymiarów badania.
Zarządzający: Tomasz Wesoły, prezes zarządu (na zdj.), Robert Pietrzyk, managing director
Nowi klienci 2013: mBank, mLeasing, mFactoring, Aereco, McCormick
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Grupa mBank, Dakoma, Cocciné, Huawei
Top projekty 2013: rebranding mBank
Przychody 2013: powyżej 2,5 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: +2 proc.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiana: 10 (+3)
Główne zmiany w strukturze/ofercie: skupienie udziałów w agencji
przez Tomasza Wesołego i Roberta Pietrzyka
Badanie Millward Brown: agencja uzyskała próbę minimalną tylko dla
kilku wymiarów badania, oceny na wymiarach ogólnych plasują się nieco
poniżej średniej.
0,3
0,3
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,3
0,0
2012
0,6
0,5
0,5
Aspe
BrandNewHeaven
0,0
Agencja pozyskała kilku ciekawych klientów, przede
wszystkim Seata. Niestety,
brak wyników nansowych
uniemożliwia bardziej wnikliwą ocenę. Badania są wyraźnie gorsze niż przed rokiem.
Zarządzający: Mateusz
Błaszczyk, prezes zarządu,
Anna Warszewska, executive
director
Nowi klienci 2013: Den Braven East, mLeasing, Volkswagen Group Polska (marka Seat)
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: CPM International, Hochland Polska, Kompania Piwowarska, Seat, The Lorenz Bahlsen Snack-World
Top projekty 2013: loteria „Spełniaj marzenia z pielęgnacją od Nivea”;
szkolenie produktowe „Nowy Seat Leon” dla sieci dilerskiej i pracowników; akcje degustacyjno-edukacyjne na terenie całej Polski związane
z wprowadzeniem Green Mill Cider przez Kompanię Piwowarską
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: b.d.
Kluczowe zmiany personalne: awans Anny Saternus na stanowisko account group head (wcześniej senior account manager)
Liczba zatrudnionych i zmiana: 35 (b.z.)
Główne zmiany w strukturze/ofercie: dalsze wzmocnienie działu kreacji, m.in. poprzez zatrudnienie nowego senior art directora – Macieja Lemańskiego
Badanie Millward Brown: wyniki są wyraźnie gorsze niż przed rokiem,
chociaż prawie połowa ocen na wymiarach szczegółowych plasuje się
w pobliżu średniej; na plus wybija się znajomość sytuacji rynkowej, na minus – stosowanie nowych technologii i value for money.
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
101
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
12:10
Page 102
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
RAPORT SPECJALNY
Grupa3
Po reorganizacji struktur powstała nowa
agencja o podobnej nazwie, ale z nowym pozycjonowaniem. Grupa 3
stawia m.in. na rozwój
kompetencji działu interactive, nowych mediów i poszerzenie
zakresu prac o produkcje materiałów wideo.
Zarządzający: Stanisław Jasonek
Edda
Nowi klienci 2013: Motul
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Electrolux, Zanussi, AEG, Amway, Maspex (Lubella)
Top projekty 2013: Amway – „Experience”; Lubella – „Kuchnia pełna
możliwości”; Henkel – „Makroex”
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: b.d.
Kluczowe zmiany personalne: Ewelina Winiarz interactive account managerem; Anna Graca new bussines managerem; Marta Jakubowska junior account managerem
Liczba zatrudnionych i zmiana: 36
Główne zmiany w strukturze/ofercie: nastąpiło rozdzielenie działów
produkcji poligracznej i działu reklamowego na oddzielne podmioty gospodarcze; rma opiera biznes na kompleksowej obsłudze marketingowej oraz stawia na rozwój kompetencji działu interactive, nowych
mediów i poszerzenie zakresu prac o produkcje materiałów wideo
Badanie Millward Brown: klienci doceniają umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych oraz zrozumienie nowych mediów;
pozostałe wskaźniki szczegółowe są zbliżone do średniej; na wymiarach
ogólnych widać spory spadek w zadowoleniu z kreacji i produkcji.
Edda
Grupa 3
2013
0,3
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=10 K=6
-0,4
-0,1
0,0
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=13 K=8
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=14 K=8
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=12 K=6
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=14 K=8
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=6 K=5
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=10 K=5
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=14 K=8
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=8 K=3
-0,3
-0,2
-0,1
0,3
0,2
0,1
0,0
Rozumie potrzeby klienta
N=14 K=8
0,0
0,1
0,0
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=13 K=7
0,2
0,2
0,4
0,4
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=14 K=8
0,5
0,3
0,4
Rozumie nowe media
N=14 K=8
0,4
0,3
0,1
Zadowolenie z obsługi klienta
N=14 K=8
0,2
0,0
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=14 K=8
0,2
0,2
Rozumie potrzeby klienta
N=8 K=3
0,1
0,2
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=7 K=3
0,2
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=8 K=3
Zadowolenie z obsługi klienta
N=8 K=3
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=8 K=3
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=8 K=3
102
2012
0,0
2013
0,4
0,7
2012
0,4
0,6
0,4
0,3
0,4
Agencja ma kolejny dobry rok
i dodatnią dynamikę przychodów
na poziomie 14 proc. Udało jej się
pozyskać nowego klienta i utrzymała dotychczasowe budżety.
Klienci są zadowoleni ze współpracy z agencją i są zdania, że agencyjne realizacje są warte zainwestowanych w nie pieniędzy.
Zarządzający: Grzegorz Kieslich, Ewa Gutowicz
Nowi klienci 2013: Akzo Nobel
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Unilever, Dr.Oetker, Żywiec Zdrój
Top projekty 2013: relaunch marki Rama na rynki środkowoeuropejskie
(Unilever), relaunch marki Pizza Rigga (Dr.Oetker), Knorr Fix Kurczak z patelni z torbą do smażenia (Unilever)
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: +14 proc.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiany: 14
Główne zmiany w strukturze/ofercie: b.z.
Badanie Millward Brown: Edda wypada we wszystkich kategoriach badania powyżej średniej; klienci podkreślają zadowolenie z kreacji i produkcji agencji, zrozumienie potrzeb komunikacyjnych produktów i dobre
rozeznanie na rynku; agencja znacznie podniosła również swoje wyniki
w kategorii skuteczności kampanii.
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
15:40
Page 103
PORTRETY
HavasEngage
Warsaw
To jedna z lepiej ocenianych
przez klientów agencji, która
dodatkowa znacznie poprawiła
swoje wyniki badań z ub.r. Bolesną stratą było odejście marki
Velvet, co wiązało się z globalną decyzją wycofania rmy Kimberly-Clark z Polski. Agencja nie podaje wyników nansowych, ale deklaruje, że nowy biznes zrekompensował tę
stratę, dlatego dajemy strzałkę w górę.
Zarządzający: Małgorzata Begier, executive director
Nowi klienci 2013: Südzucker Polska – Cukier Królewski, Polskie Fermy
(Kurka Wolna), Samsung, HDS
Stracone budżety 2013: Kimberly-Clark (Velvet)
Stała obsługa: Auchan, Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Nestea),
Storck (Mamba, Nimm2, Śmiejżelki)
Top projekty 2013: Kurka Wolna – stworzenie identykacji wizualnej nowej
marki jaj z wolnego wybiegu; Südzucker Polska/Cukier Królewski – świąteczna aktywacja z wykorzystaniem mobilnego Gofrobusa; Nestea – wakacyjna aktywacja na pływającej po mazurskich jeziorach Barce Nestea
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: b.d.
Kluczowe zmiany personalne: awans Marty Zadrożnej na stanowisko
activation directora
Liczba zatrudnionych i zmiana: 35
Główne zmiany w strukturze/ofercie: umacnianie wiodącej kompetencji agencji – activation w obszarach: experience marketingu, event marketingu, shopper & retail marketingu oraz graphic designu
Badanie Millward Brown: agencja bardzo poprawiła swoje wyniki i teraz
jest jedną z najlepiej ocenianych przez klientów; bardzo dobre oceny dotyczące organizacji akcji promocyjnych, zastosowania nowych technologii, skuteczności i nowych mediów.
Havas Engage Warsaw
2013
Agencja nie podaje swoich
wyników nansowych, ale
wzrost zatrudnienia i pozyskanie nowych klientów pozwalają sądzić, że biznes jest
w dobrej formie. Badania są
wyraźnie słabsze niż rok temu, ale wiele ocen wciąż pozostaje na przyzwoitym
poziomie.
Zarządzający: Tomasz Makaruk, prezes zarządu
Nowi klienci: 2013: Castorama, Polish Prestige Hotels & Resorts, Valeo Services Eastern Europe
Stracone budżety 2013: –
Stała obsługa: Alcon, Bakoma, Fundacja Wcześniak, Henkel, PZ Cussons
Top projekty 2013: rebranding programu lojalnościowego Ceresit Pro
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: b.d.
Kluczowe zmiany personalne: b.d.
Liczba zatrudnionych i zmiana: 19 (+4)
Badanie Millward Brown: agencja ma gorsze oceny niż rok temu, ale
wiele ocen pozostaje w pobliżu lub powyżej średniej; najlepiej wypada
ocena programów lojalnościowych, najsłabiej – znajomość kategorii produktowej; na wymiarach ogólnych oceny na poziomie średniej.
i360
2012
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=7 K=7
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=7 K=7
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=8 K=8
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=8 K=8
0,5
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=8 K=8
Rozumie nowe media
N=8 K=8
Rozumie potrzeby klienta
N=8 K=8
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=8 K=8
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=7 K=7
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=8 K=8
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=6 K=4
-0,8
-0,4
0,6
0,3
0,4
0,5
0,0
0,3
0,1
0,4
0,1
0,2
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=8 K=8
0,8
0,8
0,3
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=7 K=7
0,7
0,0
0,0
0,2
0,1
0,5
0,4
0,0
Zadowolenie z obsługi klienta
N=8 K=8
-0,1
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=8 K=8
0,2
0,2
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=6 K=4
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=5 K=3
Rozumie nowe media
N=5 K=3
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=6 K=4
-0,7
-0,7
-0,2
Rozumie potrzeby klienta
N=6 K=4
0,2
-0,2
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=6 K=4
-0,4
-0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,6
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów -0,9
N=5 K=3
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=5 K=3
-0,3
0,2
-0,5
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=5 K=3
0,2
-0,3
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=6 K=4
0,1
-0,2
Zadowolenie z obsługi klienta
N=6 K=4
-0,4
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=6 K=4
2013
1,1
0,8
2012
i360
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
103
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
15:40
Page 104
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
RAPORT SPECJALNY
IQMarketing
IDAdvertising (Poland)
Agencja nie rozstała się w ub.r.
z żadnym z dotychczasowych
klientów, a pozyskała jednego
nowego. Jej przychody wzrosły
o 14 proc. Dobrze wypadła także
w badaniu.
Zarządzający: Marcin Filipowicz, właściciel
Nowi klienci 2013: Profarm SA
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Mercedes-Benz,
Mercedes-Benz Bank, Takeda,
Berlin-Chemie, Mondelez
Top projekty 2013: premiera PlayStation 4 – cztery tygodniowe lokalizacje równocześnie; montaż stoisk w jeden wieczór; obsługa akcji Mercedes-Benz – GOPR-eria imprez plenerowych latem, jesieną i zimą (15
eventów, ponad 20 tys. km, setki jazd testowych); kontynuacja współpracy z koncernami farmaceutycznymi (m.in. ciekawy cykl aplikacji iPad dla
rmy Ipsen – metodyka leczenia raka prostaty – lek Dipherline)
Przychody 2013: 3,27 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: +14 proc.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiana: 7 (b.z.)
Główne zmiany w strukturze/ofercie: oprócz tradycyjnych materiałów
i kampanii reklamowych agencja projektuje i realizuje także aplikacje
mobilne, zajmuje się organizacją i obsługą imprez i targów – od koncepcji
scenariusza i scenograi do pełnej realizacji
Badanie Millward Brown: w zdecydowanej większości pytań oceny pracy
agencji wypadają powyżej średniej.
ID Advertising
2013
IQ Marketing
2012
2013
-0,1
-0,5
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=7 K=5
-0,2
-0,5
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=9 K=6
-0,2
-0,4
-0,3
Rozumie nowe media
N=8 K=5
-0,6
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=9 K=6
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=8 K=5
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=6 K=4
Rozumie potrzeby klienta
N=9 K=6
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=9 K=6
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=8 K=5
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=9 K=6
-0,5
-0,2
-0,2
-0,1
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=9 K=6
0,0
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
-0,1
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=6 K=3
0,0
-0,3
Zadowolenie z obsługi klienta
N=9 K=6
-0,2
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=9 K=6
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=13 K=8
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=12 K=7
Rozumie nowe media
N=13 K=8
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=13 K=8
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=11 K=7
-0,3
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=5 K=3
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=8 K=5
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=13 K=8
Zadowolenie z obsługi klienta
N=13 K=8
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=13 K=8
104
0,1
0,2
0,5
0,3
Rozumie potrzeby klienta
N=13 K=8
0,4
0,5
0,4
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=13 K=8
-0,1
0,0
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=13 K=8
0,5
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=10 K=6
0,4
0,4
0,5
0,3
0,2
0,4
0,3
0,7
2012
IQ Marketing pozostaje jedną z najciekawszych agencji na rynku. Wyróżnia ją
nie tylko skala działania, ale także długoletnie związki z klientami (np. MasterCard, Unilever, KP) i bardzo szeroka
oferta usług – od digital pod ATL. Pod
względem wielkości biznesu ubiegły rok
to stabilizacja. Badania są lepsze niż
przed rokiem, ale wciąż sporo ocen jest
poniżej średniej.
Zarządzający: Łukasz Lewandowski,
prezes zarządu
Nowi klienci: AstraZeneca (leki RX), AB
Foods Polska (Blue Dragon), Schaefer
Polska, Kompania Piwowarska (Żubr)
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Mondelez, MasterCard, Unilever (Knorr, Rexona, Dove, Saga, CIF, Rama), Pernod Ricard (Absolut, Wyborowa), Kompania Piwowarska (Redd’s, Żubr)
Top projekty 2013: Mondelez – „Jacobs przełam lody” (kawa mrożona);
kampania kart World MasterCard z nagrodą w postaci podróży na Antarktydę, Absolut, „Odważ się zmieniać”
Przychody 2013: 30,7 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: -2 proc.
Kluczowe zmiany personalne: Łukasz Sójka w dziale strategii
Liczba zatrudnionych i zmiany: ok. 80
Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak
Badanie Millward Brown: na wymiarach szczegółowych sporo ocen poniżej średniej, jednak znakomita część wyników uległa poprawie w stosunku do ub.r.; na plus wybija się organizacja akcji promocyjnych oraz
skuteczność, na minus – integracja ATL i BTL, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę doświadczenie agencji w ATL.
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
12:10
Page 105
PORTRETY
LineaRecta
Polska
(obecnie:
UniqueOne)
W ub.r. agencja pozyskała czterech nowych klientów, a straciła jednego.
Utrzymała poziom przychodów. Klienci wystawili jej pozytywne oceny,
powyżej średniej.
Zarządzający: Grzegorz Bonder, general manager
Nowi klienci 2013: Canon, Premio, Lotos Paliwa, Media Expert
Stracone budżety 2013: M1
Stała obsługa: Nestlé Polska, Polkomtel, Makro Cash & Carry, L’Oréal,
Totalizator Sportowy
Top projekty 2013: „Loteriada”, „Regaty Lotos”, „Graj o tablet z KitKat”,
Winiary „Ale numer”, „Zyskuj z Plusem + Akademia Zyskuj z Plusem”
Przychody 2013: 8,2 mln zł zł
Dynamika przychodów 2013/2012: b.z.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiana: 20 (b.z.)
Główne zmiany w strukturze/ofercie: z końcem ub.r. został przeprowadzony rebranding oraz wdrożone nowe pozycjonowanie agencji; spółka
zmieniła nazwę z Linea Recta na Unique One i weszła w skład grupy Unique; rozwinęła kompetencje lojalnościowe poprzez zastosowanie nowych
technologii IT w programach sprzedażowych; wdrożyła innowacyjne systemu losujące w projektach loteryjnych; wspólnie z grupą NuOrder została powołana agencja interaktywna – Unique Digital, oferująca pełną
obsługę marek w internecie, social mediach i WoMM
Badanie Millward Brown: oceny pracy agencji wystawione przez jej klientów wypadają dobrze – w zdecydowanej większości powyżej średniej.
0,7
0,6
2012
2013
-0,4
-0,9
-0,9
-0,5
Rozumie nowe media
N=6 K=6
-0,9
-0,6
-0,8
Rozumie potrzeby klienta
N=6 K=6
-0,5
-0,6
-0,2
-0,4
-0,5
-0,5
-0,2
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=6 K=6
-0,5
-0,5
-0,4
-0,2
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=5 K=5
-0,4
-0,4
-0,6
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=5 K=5
-0,6
-0,7
-0,8
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=5 K=5
-0,4
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=5 K=5
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=6 K=6
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=6 K=6
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=6 K=6
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=6 K=6
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=6 K=6
-1,8
-1,2
Zadowolenie z obsługi klienta
N=6 K=6
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=6 K=6
-0,5
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=6 K=3
-0,4
0,0
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=6 K=3
-0,1
Rozumie nowe media
N=6 K=3
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=6 K=3
0,2
0,4
-0,1
0,1
0,4
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=6 K=3
Przełom roku był okresem bardzo
dużych zmian w agencji. Związany od
wielu lat z nią szef – Przemysław Orłowski – odchodzi wraz Dominikiem
Zacharewiczem, client service directorem, nowym dyrektorem zarządzającym jest Stefan Nowak. Te zawirowania mogły mieć wpływ na bardzo niekorzystne wyniki badań, które były
realizowane dokładnie w chwili przejmowania sterów przez nowe kierownictwo. Biznes agencji wydaje się jednak stabilny. Marketing House pozostaje silnym graczem na rynku.
Zarządzający: Stefan Nowak, managing director
Nowi klienci: 2013: Danone (Głodomaniacy), IKEA, Rovese
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Philip Morris Polska, L’Oréal (Vichy), Volvo, Carlsberg
Top projekty 2013: „Głodomaniacy" – program lojalnościowy dla marki
Danone; „Moje Vichy" – program lojalnościowy; promocje i loterie dla marek Carlsberga
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: b.d.
Kluczowe zmiany personalne: odejście Przemysława Orłowskiego, managing directora, i Dominika Zacharewicza, cilent service directora; objęcie z początkiem 2014 r. stanowiska managing directora przez Stefana
Nowaka; Agata Jaeger project directorem i Julia Roszko-Mietlińska senior project managerem
Liczba zatrudnionych i zmiana: 50
Główne zmiany w strukturze/ofercie: w 2014 r. wzmocnienie usług konsultingowych oraz rozwój usług customer experience, customer intelligence oraz digital & mobile
Badanie Millward Brown: oceny klientów są bardzo krytyczne; spadki na
prawie wszystkich wymiarach szczegółowych, najgorzej wypada ocena
skuteczności i value for money.
Marketing House
2013
0,7
0,4
0,6
0,4
Rozumie potrzeby klienta
N=6 K=3
0,5
0,1
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=6 K=3
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz N=5
K=3
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=6 K=3
Zadowolenie z obsługi klienta
N=6 K=3
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=6 K=3
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=5 K=3
0,5
0,0
0,2
0,4
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=6 K=3
2012
-0,2
0,1
0,5
0,6
0,5
Linea Recta Polska
Marketing House
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
105
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
12:10
Page 106
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
RAPORT SPECJALNY
Momentum
Me&MyFriends
Brak straconych budżetów i dobra passa w nowym biznesie zapisują się
korzystnie dla tej agencji, ale nieznana jest skala przychodów. W badaniu
jest sporo zastrzeżeń ze strony klientów.
Zarządzający: Konrad Boksa, CEO
Nowi klienci 2013: Adidas, Tauron, Allegro, Abbott Laboratories, Żabka
Polska
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Alior Bank, Lubella, Tymbark, Kubuś, GPW
Top projekty 2013: Kapsel Run
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: b.d.
Kluczowe zmiany personalne: nowy dyrektor działu kreacji – Szymon
Dyjach
Liczba zatrudnionych i zmiana: 31
Główne zmiany w strukturze/ofercie: rozbudowa grupy i oferty 360
stopni; oprócz wyodrębnionej wcześniej submarki realizującej zadania
w zakresie mobile marketingu (MoveApp) powstała też submarka ds. public relations (Brand Voice); rozbudowany został zespół oferujący usługi
w obszarze game marketingu; powstał oddział w Warszawie
Badanie Millward Brown: agencja ma zróżnicowane oceny; z jednej strony klienci twierdzą, że usługi agencji są warte pieniędzy, które jej płacą,
z drugiej są krytycznie nastawieni do organizacji akcji promocyjnych na
terenie kraju oraz zrozumienia ich potrzeb; na wymiarach ogólnych widać
duży spadek zadowolenia klientów z kreacji i produkcji.
Me & My Friends
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
2012
0,3
-0,7
-0,4
-0,7
-0,4
-0,4
promocyjnych na terenie całego kraju
N=5 K=4
-0,6
-0,3
Rozumie potrzeby klienta N=5 K=4
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=5 K=4
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
-0,2
Rozumie nowe media
N=5 K=4
Zadowolenie z obsługi klienta
N=5 K=4
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=5 K=4
N=5 K=4
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
-0,2
0,0
0,2
-0,1
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=5 K=4
-0,5
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=5 K=4
0,0
0,0
-0,2
-0,1
-0,3
-0,2
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=5 K=4
-0,6
-0,7
Rozumie potrzeby klienta
N=5 K=5
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=5 K=5
-0,3
-0,4
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=5 K=5
-0,2
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=5 K=5
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=5 K=5
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=5 K=5
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=5 K=5
Rozumie nowe media
N=5 K=5
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=5 K=5
Momentum Worldwide
0,3
0,2
0,1
-0,1
0,3
0,2
0,2
-0,1
-0,2
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=5 K=5
-0,6
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=5 K=5
Zadowolenie z obsługi klienta
N=5 K=5
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=5 K=5
106
2013
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,1
0,2
0,2
0,7
0,6
2012
Na przełomie roku w agencji zaszły duże zmiany, stery objął Marek Rawicki, a nowe
pozycjonowanie zakłada skupienie się na eld i shopper marketingu oraz eventach. Momentum
ma też bliżej współpracować z innymi spółkami McCann Worldgroup. Przychody agencji
odnotowały spadek, ale oceny
klientów są lepsze niż przed rokiem, chociaż wciąż są poniżej
średniej.
Zarządzający: Marek Rawicki, managing director
Nowi klienci 2013: Samsung, Men Expert, Douglas, M1, Coca-Cola, VFP
Communications Ltd.
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: L’Oréal, Samsung, Pekao SA, Mattel
Top projekty 2013: Samsung, Men Expert, Coca-Cola
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: -15 proc.
Kluczowe zmiany personalne: Marek Rawicki, nowy managing director
Liczba zatrudnionych i zmiana: b.d.
Główne zmiany w strukturze/ofercie: powstanie autonomicznego działu eventów; wzmocnienie kompetencji eld & trade marketing
Badanie Millward Brown: agencja poprawiła wiele ocen z ub.r., ale większość z nich pozostaje poniżej średniej; najlepiej wypada ocena skuteczności działań, słabo natomiast – znajomość kategorii rynkowej, value for
money i umiejętność przeprowadzania akcji promocyjnych na terenie całego kraju.
2013
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
12:10
Page 107
PORTRETY
MSServices
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=14 K=12
-0,2
-0,3
-0,5
-0,3
Rozumie nowe media
N=13 K=11
-0,1
-0,7
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=14 K=12
-0,2
0,1
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=13 K=11
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=11 K=10
-0,6
0,1
-0,1
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=13 K=12
-0,4
-0,4
-0,6
2013
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=13 K=11
0,1
-0,1
Rozumie potrzeby klienta
N=14 K=12
0,3
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=11 K=10
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=9 K=9
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=14 K=12
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=5 K=5
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=6 K=6
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=5 K=5
0,2
0,1
0,3
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=6 K=6
-0,3
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=13 K=11
-0,1
-0,3
Zadowolenie z obsługi klienta
N=14 K=12
-0,4
-0,2
-0,1
0,4
2012
0,1
0,5
Rozumie potrzeby klienta
N=6 K=6
Nairobia
0,1
0,6
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=6 K=6
0,3
Zadowolenie z obsługi klienta
N=6 K=6
0,6
0,3
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=6 K=6
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=6 K=6
2013
Wyróżniona przez nas w 2012 r. tytułem Wschodząca Gwiazda agencja
wciąż w dobrej formie. Nairobia pokazuje, że jest agencją marketingu zintegrowanego z prawdziwego zdarzenia i tworzy zarówno programy lojalnościowe, działania eldowe, jak i akcje wizerunkowe, np. dla Książęcego
czy w przeszłości dla MK Café. Oceny klientów poszły w górę.
Zarządzający: Jacek Gliniak, general manager
Nowi klienci 2013: Samsung, Goather
Stracone budżety 2013: operator telekomunikacyjny (agencja ma zakaz
prezentacji nazwy klienta)
Stała obsługa: Diageo, Ferrero (Kinder Bueno, Kinder Czekolada), Nikon,
Kompania Piwowarska (Książęce, Green Mill Cider)
Top projekty 2013: Książęce Burgundowe (kampania zintegrowana); Goather (kampania ATL – wprowadzenie marki na polski rynek); „Zostań
twarzą Kinder Czekolady” (kampania zintegrowana)
Przychody 2013: 19,24 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: +2 proc.
Liczba zatrudnionych i zmiany: 60 (+8)
Badanie Millward Brown: agencja poprawiła oceny szczegółowe w stosunku do ub.r., plasują się one teraz przeważnie w pobliżu średniej; najlepiej wypada ocena programów lojalnościowych, najgorzej – znajomość
kategorii produktowej.
0,2
MS Services
Nairobia
-0,4
Specjalizująca się w działaniach eldowych agencja zyskała grupę
ciekawych klientów i odnotowała wzrost przychodów. Oceny klientów są
bardzo pozytywne.
Zarządzający: Jacek
Szczepanowski, prezes zarządu
Nowi klienci: 2013: CEDC,
Wrigley, Omega Pharma,
AB Foods, Imperial Tobacco
Stracone budżety 2013:
FoodCare
Stała obsługa: Procter
& Gamble, Mars, PepsiCo, Danone, Żywiec Zdrój
Top projekty 2013: Procter & Gamble, Mars, PepsiCo
Przychody 2013: 75,75 mln
Dynamika przychodów 2013/2012: +9 proc.
Kluczowe zmiany personalne: Tomasz Król kierownikiem działu operacyjnego
Liczba zatrudnionych i zmiana: 318 e, 4120 w
Główne zmiany w strukturze/ofercie: nowe usługi – badania handlowe
w punktach sprzedaży oraz complience, a także audyty organizacji i procesów sprzedaży
Badanie Millward Brown: agencja bardzo dobrze oceniana, wysokie oceny znajomości sytuacji rynkowej i skuteczności działań.
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
107
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
12:10
RAPORT SPECJALNY
Page 108
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
Opcom
-0,4
0,0
0,3
0,3
0,1
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=7 K=5
0,2
0,1
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=7 K=5
0,2
0,3
0,3
Zadowolenie z obsługi klienta
N=7 K=5
0,3
0,3
0,3
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=7 K=5
0,4
0,6
2012
108
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
Rozumie nowe media
N=5 K=5
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=7 K=5
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=6 K=5
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=7 K=5
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=13 K=6
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=6 K=5
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=17 K=6
Rozumie potrzeby klienta N=17 K=6
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=17 K=6
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=14 K=6
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=17 K=6
Zadowolenie z obsługi klienta
N=17 K=6
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=17 K=6
-0,8
-0,5
-0,3
-0,3
-0,3
-0,1
0,0
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=16 K=6
-0,1
0,0
Rozumie nowe media
N=17 K=6
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=17 K=6
0,0
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=15 K=6
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=16 K=6
0,4
0,2
-0,4
-0,2
Option One
0,5
2013
Agencja zdobyła kilku ciekawych klientów i deklaruje 10-proc. wzrost
przychodów. Wyniki badań dobre, chociaż w niektórych wymiarach widać
lekkie spadki ocen.
Zarządzający: Piotr Kustosz, managing partner
Nowi klienci 2013: SCA Hygiene, Vichy, La Roche Possay, Inneov, Groupe
SEB
Stracone budżety 2013: VAIO
Stała obsługa: Mars, L’Oréal, Sony, Groupe SEB, Molnlycke Healthcare
Top projekty 2013: Playstation
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: +10 proc.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiana: 95 e, 800 w
Główne zmiany w strukturze/ofercie: b.d.
Badanie Millward Brown: agencja ma gorsze wyniki na wymiarach
szczegółowych niż rok temu, ale większość ocen jest powyżej średniej;
dobrze wypada value for money, słabo – nowe media; na wymiarach ogólnych podobnie jak przed rokiem – dobre wyniki.
Rozumie potrzeby klienta
N=7 K=5
Opcom Grupa Eskadra
OptionOne
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=6 K=4
Opcom dołączył do V&P Group.
Założeniem tego połączenia
jest współpraca w zakresie wymiany umiejętności oraz
wzmocnienie działu digital grupy. Agencja realizuje kampanie
fullservice’owe i ma silne zaplecze interaktywne, co pokazują realizacje m.in. dla Skody
i Nivei. Dynamika przychodów
wyniosła blisko 50 proc.
Zarządzający: Przemysław Fuksa, członek zarządu (na zdj.), Krzysztof
Adamus, business development director
Nowi klienci 2013: Skoda (ATL, BTL, digital, PR, kampanie bezpośrednie,
eventy), Jelp (kreacja, strategia, digital, POS, ulotki, prezentacje multimedialne), Urząd Miasta Krakowa (kampania „Kraków to stan umysłu”),
Nivea Stress Protect (digital)
Stracone budżety 2013: The Lorenz Bahlsen Snack-World/NicNac’s obsługa w FB
Stała obsługa: Skoda, Nivea Men, Amway, Cukier Królewski
Top projekty 2013: Skoda Rapid Spaceback – fullservice’owa kampania
„Władca przestrzeni”; Nivea Stress Protect – launch nowego produktu na
rynku polskim; The Lorenz Bahlsen Snack-World/Crunchips – „Muza Tugeza”
Przychody 2013: 5,43 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: +48 proc.
Kluczowe zmiany personalne: Jakub Czaplicki – client service director,
Anna Kotaś – account director, Katarzyna Sochacka – senior copywriter
Liczba zatrudnionych i zmiana: 35
Główne zmiany w strukturze/ofercie: Opcom dołącza do V&P Group,
rozszerzając tym samym zakres usług grupy przede wszystkim o kompetencje z zakresu działań ATL, interactive i social media
Badanie Millward Brown: najgorzej wypadają te wskaźniki, w których
agencja się nie specjalizuje, czyli w organizacji programów lojalnościowych i akcji promocyjnych na terenie całego kraju; na wymiarach głównych dobrze wygląda zadowolenie z badań i analiz.
2013
100-111_portrety MZ:Layout 6
16-06-14
14:35
Page 109
PORTRETY
Polymus
ProDuct
2013
0,2
0,1
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=6 K=6
0,5
0,6
0,2
Rozumie nowe media
N=5 K=5
0,6
0,5
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=6 K=6
0,2
0,4
0,5
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=6 K=6
0,8
0,7
0,3
0,5
0,2
0,4
-0,1
0,0
0,2
0,0
2012
-0,2
0,0
-0,1
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=7 K=6
ProDuct
0,3
2013
Rozumie potrzeby klienta
N=6 K=6
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=6 K=6
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=6 K=6
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=6 K=6
Zadowolenie z obsługi klienta
N=6 K=6
Rozumie potrzeby klienta
N=7 K=6
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=7 K=6
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=7 K=6
-0,5
-0,2
-0,1
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=7 K=6
0,1
0,0
0,1
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=7 K=6
0,2
Rozumie nowe media
N=7 K=6
0,5
0,0
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=6 K=5
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=5 K=5
-0,3
-0,2
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=7 K=6
0,0
-0,2
Zadowolenie z obsługi klienta
N=7 K=6
-0,1
-0,1
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=7 K=6
0,3
0,4
0,6
2012
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=6 K=6
Polymus
Wzrost biznesu agencji specjalizującej się w programach lojalnościowych. Oceny dobre, ale nieco
gorsze niż przed rokiem.
Zarządzający: Mikołaj Janicki, CEO
Nowi klienci 2013: ICP Group,
Kristensen Group, Wienerberger
Ceramika Budowlana Sp. z o.o.,
GDTO (Goodyear EMEA)
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Grupa Goodyear, Hewlett-Packard, Teka Polska, GDTO
(Goodyear Dunlop Tire Operations), Contrain
Top projekty 2013: Hewlett-Packard, program wsparcia sprzedaży serwerów „HP Go – Podróż z sercem do Laosu!”; Goodyear (Polska) Premium
– „Pomnóż wyniki sprzedaży”; Goodyear MyFleet portal & Truck Force audit system (GDTO) – paneuropejska platforma współpracy z klientami
oraz zintegrowany (EMEA) system kontroli jakości serwisów
Przychody 2013: 6,99 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: +13 proc.
Kluczowe zmiany personalne: rozwój działu IT, przyjęto dwie dodatkowe osoby – informatyk, data base manager
Liczba zatrudnionych i zmiana: 16 (+2), 4 programistów zewnętrznych
Główne zmiany w strukturze/ofercie: sprzedaż usług informatycznych
wspierających planowanie, sprzedaż i marketing na rynku wewnętrznym
i na eksport (20 proc. przychodów); kompetencje związane z integracją,
wzbogacaniem i marketingowym wykorzystaniem danych pochodzących
z różnych źródeł; platforma Systemwls.pl wspierająca projekty własne
(programy motywacyjne, lojalnościowe, promocje sprzedażowe) oraz model licencjonowania platformy
Badanie Millward Brown: agencja dobrze oceniana; w stosunku do ub.r.
widać zarówno spadki, jak i wzrosty; znakomita ocena calue for money,
dobra znajomości kategorii i użycia nowych technologii.
0,7
Dobry rok dla agencji. W ub.r.
agencja pozyskała dwa budżety, a żadnego nie straciła. Jej
przychody wzrosły o 10 proc.,
a zatrudnienie o trzy osoby.
Zarządzający: Adam Sidorkiewicz, prezes, dyrektor zarządzający
Nowi klienci 2013: Sygma
Bank, Roche Polska
Stracone budżety 2013:
brak
Stała obsługa: HP, T-Mobile,
Symantec, Coty, Metro
Group, Agora („Avanti”)
Top projekty 2013: HP Wyzwania IT; merchandising kanałów niezależnych prepaid
T-Mobile Polska; roadtour
T-Mobile i Heyah
Przychody 2013: 31,7 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: +10,5 proc.
Kluczowe zmiany personalne: nowe osoby w dziale eventów: Michał
Atlas i Tomasz Dworak (obaj senior event managerowie)
Liczba zatrudnionych i zmiana: 45 (+3)
Główne zmiany w strukturze/ofercie: w ramach struktur Polymus Integrated Communication zostały wyodrębnione dwa działy: Polymus Event
oraz Polymus Interactive & Digital
Badanie Millward Brown: wyniki badania satysfakcji klientów wypadają
niejednoznacznie: w takiej samej liczbie wymiarów agencja wypada powyżej i poniżej średniej; dobre oceny zbiera w przypadku strategii, badań
i analiz, słabiej natomiast, jeśli chodzi o „zrozumienie potrzeb” klientów.
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
109
100-111_portrety MZ:Layout 6
16-06-14
14:35
RAPORT SPECJALNY
Page 110
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
SalesLink
PublicBridge
2012
2013
Wyspecjalizowana w eld marketingu agencja należąca do TBWA Group
Poland pozostaje jednym z ciekawszych podmiotów w swojej specjalności. Sales Link deklaruje zdobycie
kilku klientów i brak straconych budżetów, ale nieujawnienie danych nansowych powoduje, że bardziej
wnikliwa ocena agencji jest niemożliwa. W badaniach Sales Link poprawił
oceny i zwłaszcza w kategoriach ważnych dla specjalności agencji są one
teraz dobre.
Zarządzający: Joanna Krzenciessa, managing director
Nowi klienci 2013: Danone, Akzo Nobel, Maspex (projektowo), Tena (projektowo), Nivea (projektowo)
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Bridgestone, Philips (projektowo), Kompania Piwowarska
(projektowo)
Top projekty 2013: „Pielęgnuj bliskość z Nivea” – cykl eventów letnich we
współpracy z agencją Tequila, dwa programy merchandisingowe dla Bridgestone w siedmiu krajach Europy Wschodniej
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2012/2013: b.d.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiany: 15, +ogólnopolska struktura terenowa
Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak
Badanie Millward Brown: agencja w zdecydowanej większości poprawiła wyniki z ub.r.; na wymiarach szczegółowych większość ocen jest teraz
w pobliżu średniej; najlepiej wypada organizacja kompleksowych akcji
promocyjnych, najsłabiej – zdolność integracji działań ATL i BTL, ale ta
ocena być może wynika ze ścisłej specjalizacji Sales Link.
Sales Link
2012
2013
110
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
0,6
-0,4
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=6 K=4
0,0
0,1
-0,4
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=6 K=5
0,0
-0,2
0,0
-0,3
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=5 K=5
0,1
-0,4
-0,2
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=7 K=5
Rozumie potrzeby klienta
N=7 K=5
0,2
-0,2
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=7 K=5
0,2
0,2
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=7 K=5
Rozumie nowe media
N=6 K=5
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=7 K=5
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=7 K=5
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=6 K=6
Rozumie nowe media
N=7 K=7
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=7 K=7
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=8 K=8
Zadowolenie z obsługi klienta
N=8 K=8
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=8 K=8
-0,8
0,2
0,2
0,1
-0,2
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=7 K=5
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=5 K=4
0,2
-0,2
Zadowolenie z obsługi klienta
N=7 K=5
-0,3
0,2
0,4
0,5
0,2
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=8 K=8
Rozumie potrzeby klienta
N=8 K=8
0,2
0,3
0,2
0,3
Posiada umiejętność organizacji skutecznych
programów lojalnościowych N=5 K=5
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=8 K=8
0,3
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=8 K=8
0,4
0,4
0,4
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=8 K=8
0,5
0,2
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=8 K=8
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,7
Public Bridge
1,0
1,0
Agencja skupiła się m.in. na rozbudowaniu oferty kreacji wizerunku i wprowadzaniu na rynek nowych produktów.
Poszerzenie zakresu usług i new business przyniosły prawie 20-proc. dynamikę przychodów. Klienci doceniają
pracę Public Bridge i wystawili jej dobre
oceny.
Zarządzający: Paulina Tomczyk, prezes zarządu
Nowi klienci 2013: DRE, FindWay, InTerms, Knauf Industries Polska
Stracone budżety 2013: b.d.
Stała obsługa: Knauf Insulation, Duka,
Grupa Maspex Wadowice, Laboratorium Kosmetyczne „Dr Irena Eris”,
McCain
Top projekty 2013: cykl eventów zimowych „Decomorreno rozgrzewa na
stoku”; konkurs dla projektantów i wystawa „Dobre wejście” dla marek
DRE i Domino podczas Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi; nowy wizerunek marki McCain w sieciach handlu nowoczesnego
Przychody 2013: 1,7 mln zł
Dynamika przychodów 2013/2012: +17 proc.
Kluczowe zmiany personalne: b.z.
Liczba zatrudnionych i zmiana: 13 e, 9 w; zespół sales force: 14 supervisorów, 300 hostess
Główne zmiany w strukturze/ofercie: agencja świadczy pełne spektrum usług z zakresu marketingu zintegrowanego; wzmocniła ofertę kreacji wizerunku i wprowadzania na rynek nowych produktów
Badanie Millward Brown: wymiary szczegółowe są powyżej średniej lub
blisko tej granicy; agencja została wysoko oceniona w rozumieniu nowych mediów; klienci doceniają też możliwość organizacji kompleksowych akcji promocyjnych na terenie całego kraju.
100-111_portrety MZ:Layout 6
13-06-14
15:26
Page 111
PORTRETY
Unlimited
0,6
0,3
Rozumie potrzeby klienta
N=5 K=4
0,8
0,5
0,6
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
N=5 K=4
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=5 K=4
0,6
0,1
0,4
0,3
0,2
2013
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=5 K=4
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=5 K=4
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=3 K=3
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=5 K=4
Zadowolenie z obsługi klienta
N=5 K=4
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=5 K=4
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy -1,2
N=5 K=4 -1,0
-0,2
-0,8
-0,7
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
N=5 K=4
-0,2
-0,8
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
N=5 K=4
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
N=5 K=4
-0,6
-0,1
-1,0
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=5 K=4
Rozumie nowe media
N=5 K=4
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
N=5 K=4
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji
promocyjnych na terenie całego kraju N=5 K=4
Rozumie potrzeby klienta
N=5 K=4
-0,8
-0,6
-0,6
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
N=5 K=4
-1,2
-0,9
Zadowolenie z kreacji i produkcji
N=5 K=4
-1,1
Zadowolenie z obsługi klienta
N=5 K=4
-0,6
-0,1
-0,3
-0,4
-1,1
Zadowolenie ze współpracy z agencją
N=5 K=4
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,2
2012
1,0
Unlimited
0,7
0,8
2013
0,7
2012
Zna kategorię produktową i jej sytuację rynkową
N=5 K=4
Tequila
0,2
Jedna z najczęściej nagradzanych przez nas agencji w fazie stabilizacji
biznesu. Strata Żubra była dotkliwa, ale Tequili udało się ponownie pozyskać byłego ważnego klineta – Niveę i dodatkowo rozpocząć współpracę
z SCA. Wyniki badań wyraźnie lepsze niż przed rokiem, ale wciąż pozostawiają wiele do życzenia.
Zarządzający: Alena Suszycka, managing director
Nowi klienci 2013: Nivea, SCA (Tena)
Stracone budżety 2013: Żubr (Kompania Piwowarska)
Stała obsługa: Kompania Piwowarska SA (Tyskie, Lech Pils), Nivea, Kraft
Foods (Maxwell House), SCA (projektowo), V33, Reckitt Benckiser (Durex),
Rautarukki Corporation, Unilever (projektowo)
Top projekty: „Pielęgnuje bliskość z Nivea”, „Tyskie Księstwo Piwne”, „Fani Tyskiego tworzą historię”
Przychody 2013: b.z.
Dynamika przychodów 2012/2013: b.z.
Kluczowe zmiany personalne: brak
Liczba zatrudnionych i zmiany: 52
Główne zmiany w strukturze/ofercie: wzmocnienie kompetencji digital,
social media, shopper marketing, in-store interactive oraz retail relationships
Badanie Millward Brown: agencja wyraźnie poprawiła wyniki badań, ale
wciąż wiele ocen jest poniżej średniej; na niekorzyść wyraźnie wybija się
ocena skuteczności oraz value for money; na wymiarach ogólnych także
poprawa, ale wszystkie oceny poniżej średniej.
0,4
Tequila
Należąca do Grupy Red8 agencja ma za sobą dobry rok, nowych klientów i coraz więcej
projektów zintegrowanej komunikacji z prawdziwego zdarzenia obejmujących także
ATL. Unlimited nie podaje wyników nansowych, ale deklaruje wzrost, badania wypadają
bardzo pozytywnie.
Zarządzający: Piotr Soszyński, prezes zarządu
Nowi klienci 2013: USP Zdrowie (Gripex, Xenna, Stoperan, Acatar), Coty
Polska (Katy Perry), Amrest – KFC, GSK (Oilatum Baby), Verco (Mosbito)
Stracone budżety 2013: brak
Stała obsługa: Polkomtel, Zelmer, Ceramika Paradyż, Wienerberger, Coty Polska (Adidas, Playboy), Ferrero Polska (Raffaello)
Top projekty 2013: USP Zdrowie (kampanie ATL dla Gripex, Xenna, Acatar, Stoperan)
Przychody 2013: b.d.
Dynamika przychodów 2013/2012: b.d., wzrost
Kluczowe zmiany personalne: nowy team kreatywny ATL (Katarzyna Orzeszek-Koroblewska, Agnieszka Szaniawska), Julian Wojcieszczyk, copywriter,
Agnieszka Pludrak, account manager, Aleksandra Duda, account executive
Liczba zatrudnionych i zmiana: 20 (+3)
Główne zmiany w strukturze/ofercie: budowanie oferty w kierunku pełnej obsługi strategicznej i kreatywnej 360 stopni
Badanie Millward Brown: agencja ma bardzo dobre wyniki badań;
wszystkie oceny szczegółowe są powyżej średniej; najlepiej wypada rozumienie zintegrowanej komunikacji; w ub.r. agencja nie zdobyła próby minimalnej dla wielu wymiarów badania, więc możliwości porównania są
ograniczone.
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
111
112-114_wymiary AMZ:Layout 6
13-06-14
12:05
Page 112
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
RAPORT SPECJALNY
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO/WYMIARY OCENY
↗ Prezentujemy ogólną ocenę zadowolenia ze współpracy z daną agencją
↗ Pytanie o rekomendację danej agencji przyjacielowi zostało zadane zaraz
w roku 2013, intencję polecenia jej przyjacielowi oraz oceny na poszczególnych wymiarach.
po ocenie wybranych trzech wymiarów. Respondenci odpowiadali na pytanie: „Czy polecił(a)by Pan(i) agencję swojemu przyjacielowi?” na skali czterostopniowej, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”,
a 4 – „zdecydowanie tak”. Na tym wykresie pokazujemy także średnią
wszystkich intencji polecenia przyjacielowi dla agencji.
↗ Respondenci wyrażali swoje zadowolenie lub niezadowolenie na skali pięciopunktowej, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie niezadowolony(a)”, 3 – „ani
zadowolony(a), ani niezadowolony(a)”, a 5 – „zdecydowanie zadowolony(a)”.
Na wykresie prezentującym ogólne zadowolenie z poszczególnych agencji
pokazujemy także średnią wszystkich ocen zadowolenia dla agencji.
↗ Pozostałe wykresy prezentują oceny, które uzyskały agencje na poszczególnych dziesięciu bardziej szczegółowych wymiarach. Tak jak w przypadku poprzednich wykresów pokazujemy również średnią ocen dla
wszystkich agencji na danym wymiarze. Wszystkie stwierdzenia oceniono
na skali sześciopunktowej, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam
się”, a 6 – „zdecydowanie zgadzam się”.
↗ O ocenę na wymiarach: obsługa klienta, kreacja i produkcja oraz strategia, badania i analizy, pytaliśmy bezpośrednio po ocenie ogólnej. Tak jak
w przypadku oceny ogólnej respondenci wyrażali swoje zadowolenie lub
niezadowolenie na skali pięciopunktowej, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie niezadowolony(a)”, 3 – „ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a)”,
a 5 – „zdecydowanie zadowolony(a)”. Na wykresie prezentującym zadowolenie z danego wymiaru w przypadku poszczególnych agencji pokazujemy także średnią wszystkich ocen zadowolenia na tym wymiarze dla
agencji.
↗ Wykresy dla poszczególnych wymiarów prezentowane są w kolejności
kwestionariuszowej.
↗ Wyniki prezentowane są bez podania istotności statystycznych, podajemy
natomiast liczebności (osób i rm – oznaczone odpowiednio symbolami N
oraz K).
Czy polecił(a)by Pan(i) agencję BTL swojemu przyjacielowi?
2,5
2,9
Marketing House N=6 K=6
DEM’a Promotion Polska N=19 K=18
3,2
3,2
3,3
Havas Engage Warsaw N=6 K=4
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6
4,4
4,6
4,7
Marketing House N=6 K=6
Me & My Friends N=5 K=5
4,7
Opcom Grupa Eskadra N=13 K=6
4,8
Momentum Worldwide N=5 K=4
DEM’a Promotion Polska N=16 K=14
4,8
Grupa 3 N=10 K=6
4,9
Walk N=9 K=8
5,0
MS Services N=5 K=5
5,2
Aspe N=6 K=3
5,3
Albedo Marketing N=11 K=10
5,3
Option One N=7 K=5
5,4
5,3
Data Solutions N=10 K=7
IQ Marketing N=8 K=5
5,4
5,4
i360 N=8 K=8
5,4
Tequila N=5 K=4
Sales Link N=7 K=5
5,5
5,7
Public Bridge N=6 K=6
5,5
5,7
Polymus N=6 K=5
Nairobia N=11 K=10
5,8
Linea Recta Polska N=6 K=3
5,7
3,8
DEM’a Promotion Polska N=22 K=20
ID Advertising N=11 K=7
3,8
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6
3,8
4,1
Albedo Marketing N=13 K=11
Aspe N=6 K=3
4,2
Tequila N=5 K=4
średnia 5,2
Marketing House N=6 K=6
4,2
4,4
Momentum Worldwide N=5 K=4
IQ Marketing N=9 K=6
4,5
ProDuct N=6 K=6
4,2
4,5
i360 N=8 K=8
Brand New Heaven N=5 K=4
4,6
4,3
4,6
Nairobia N=14 K=12
Polymus N=7 K=6
4,6
El Padre N=5 K=5
IQFM Ackermann N=5 K=5
4,4
4,6
Grupa 3 N=14 K=8
4,3
4,7
Havas Engage Warsaw N=6 K=4
Walk N=17 K=15
4,7
4,8
Me & My Friends N=5 K=5
ID Advertising N=13 K=8
4,8
Data Solutions N=11 K=8
4,7
4,8
MS Services N=6 K=6
4,8
4,9
Option One N=7 K=5
Unlimited N=5 K=4
4,9
Sales Link N=7 K=5
4,9
Edda N=8 K=3
5,0
Public Bridge N=8 K=8
Agencja Up N=5 K=5
Linea Recta Polska N=6 K=3
5,0
średnia 4,5
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
3,0
3,4
3,3
Aspe N=6 K=3
3,4
Albedo Marketing N=13 K=11
3,4
El Padre N=5 K=5
3,7
3,6
IQ Marketing N=9 K=6
3,4
3,7
ProDuct N=6 K=6
Walk N=17 K=15
3,7
MS Services N=6 K=6
3,4
3,7
Linea Recta Polska N=6 K=3
Sales Link N=7 K=5
3,7
Option One N=7 K=5
3,4
3,8
Data Solutions N=11 K=8
Polymus N=7 K=6
3,8
Edda; N=8; K=3
3,5
3,8
Unlimited N=5 K=4
Grupa 3 N=14 K=8
3,8
Me & My Friends N=5 K=5
3,5
3,8
IQFM Ackermann N=5 K=5
i360 N=8 K=8
3,9
ID Advertising N=13 K=8
Nairobia N=14 K=12
4,0
Tequila N=5 K=4
Agencja Up N=5 K=5
4,2
4,0
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6
Public Bridge N=8 K=8
4,2
Momentum Worldwide N=5 K=4
3,2
4,2
IQ Marketing N=9 K=6
3,3
4,2
Albedo Marketing N=13 K=11
Marketing House N=6 K=6
4,3
Brand New Heaven N=5 K=4
3,9
4,3
Polymus N=7 K=6
Walk N=17 K=15
4,3
Nairobia N=14 K=12
DEM’a Promotion Polska N=22 K=20
4,4
4,4
i360 N=8 K=8
4,3
4,5
Linea Recta Polska N=6 K=3
Aspe N=6 K=3
4,5
Havas Engage Warsaw N=6 K=4
Grupa 3 N=14 K=8
4,6
4,6
4,5
4,6
Unlimited N=5 K=4
Data Solutions N=11 K=8
4,6
Me & My Friends N=5 K=5
MS Services N=6 K=6
IQFM Ackermann N=5 K=5
4,7
ID Advertising N=13 K=8
4,7
4,7
Option One N=7 K=5
4,6
4,7
Public Bridge N=8 K=8
El Padre N=5 K=5
4,8
Edda N=8 K=3
ProDuct N=6 K=6
5,0
4,8
Agencja Up N=5 K=5
Sales Link N=7 K=5
Ma możliwość organizacji kompleksowych akcji promocyjnych
na terenie całego kraju
Zadowolenie z obsługi klienta
112
Tequila N=5 K=4
średnia 3,5
średnia 4,4
Momentum Worldwide N=5 K=4
Zadowolenie ze współpracy z agencją
16-06-14
14:26
Page 113
W SKALI
Zadowolenie z kreacji i produkcji
Tequila N=5 K=4 3,6
DEM’a Promotion Polska N=9 K=8 3,3
Me & My Friends N=5 K=5 3,6
Brand New Heaven N=5 K=4 3,8
Data Solutions N=9 K=6 3,9
Marketing House N=5 K=5 3,8
Walk N=17 K=15 4,0
Grupa 3 N=14 K=8 3,9
Polymus N=7 K=6 4,0
4,1
Aspe N=6 K=3 4,0
Albedo Marketing N=12 K=11
i360 N=8 K=8 4,3
Momentum Worldwide N=5 K=4 4,2
ProDuct N=6 K=6 4,3
Sales Link N=7 K=5 4,3
Linea Recta Polska N=6 K=3 4,3
Havas Engage Warsaw N=6 K=4 4,3
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6 4,4
El Padre N=5 K=5 4,4
Nairobia N=13 K=11 4,4
IQ Marketing N=9 K=6 4,4
Public Bridge N=8 K=8 4,5
Edda N=8 K=3 4,6
Unlimited N=5 K=4 4,6
ID Advertising N=13 K=8 4,7
Agencja Up N=5 K=5 5,0
średnia 4,2
REKLAMA
112-114_wymiary AMZ:Layout 6
agencje
marketingu
zintegrowanego
artegence Sp. z o. o.
ul. Wołoska 9a,
02-583 Warszawa
Tel.: 22 380 13 13
Faks: 22 380 13 14
[email protected]
Zadowolenie ze strategii, badań oraz analiz
3,6
3,5
3,4
3,2
3,2
2,9
Aspe N=6 K=3
Walk N=12 K=11
Marketing House N=5 K=5
Tequila N=5 K=4
DEM’a Promotion Polska N=8 K=8
4,0
Sales Link N=5 K=4
3,6
4,0
IQFM Ackermann N=5 K=5
Me & My Friends N=5 K=5
4,0
IQ Marketing N=6 K=3
Albedo Marketing N=10 K=9
4,0
Data Solutions N=11 K=8
3,8
4,2
Linea Recta Polska N=5 K=3
Nairobia N=9 K=9
4,2
3,8
4,3
ID Advertising N=8 K=5
Opcom Grupa Eskadra N=14 K=6
3,9
4,3
Public Bridge N=7 K=7
i360 N=7 K=7
4,4
Polymus N=5 K=5
Grupa 3 N=10 K=5
4,6
Havas Engage Warsaw N=5 K=3
średnia 3,8
Zakres usług:
Jesteśmy agencją interaktywną full service, specjalizującą się w kompleksowej realizacji projektów
marketingowych we wszystkich cyfrowych kanałach komunikacji. Dzięki zaawansowanym
technologiom dostarczamy rozwiązania o wysokiej skuteczności.
AVANTI Agencja Reklamowa
Ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek
Tel. 22 7830370, Tel./faks: 22 7601068
[email protected]; www.avanti.waw.pl
Zakres usług:
12 lat doświadczenia, estetyka, wyczucie, styl,
nieszablonowość i niezawodność, dbałość o szczegóły,
profesjonalizm oraz wszechstronność.
AVANTI to połączenie wszystkich tych cech
– knowing & feeling.
Profesjonalne studio graficzne, dział permanent
merchandising oraz zespół organizacji i obsługi promocji to
nasze bardzo mocne strony. Zapraszamy do współpracy.
Rozumie potrzeby klienta
średnia 5,1
DEM’a Promotion Polska N=20 K=18 3,9
Marketing House N=6 K=6 4,3
Me & My Friends N=5 K=5 4,4
Albedo Marketing N=13 K=11 4,6
Momentum Worldwide N=5 K=4 4,8
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6 4,8
Tequila N=5 K=4 5,0
Polymus N=7 K=6 4,9
ProDuct N=6 K=6 5,0
IQ Marketing N=9 K=6 5,0
Aspe N=6 K=3 5,0
Walk N=16 K=14 5,1
i360 N=8 K=8 5,1
Sales Link N=7 K=5 5,1
Grupa 3 N=14 K=8 5,1
Nairobia N=14 K=12 5,2
Edda N=8 K=3 5,3
Option One N=7 K=5 5,3
Havas Engage Warsaw N=6 K=4 5,3
Public Bridge N=8 K=8 5,4
ID Advertising N=13 K=8 5,4
Unlimited N=5 K=4 5,4
IQFM Ackermann N=5 K=5 5,4
Data Solutions N=11 K=8 5,5
MS Services N=6 K=6 5,5
Linea Recta Polska N=6 K=3 5,5
El Padre N=5 K=5 5,6
Agencja Up N=5 K=5 5,8
\DATA SOLUTIONS
Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych
DEM’a Promotion Polska N=9 K=9 3,3
Opcom Grupa Eskadra N=6 K=5 4,2
IQ Marketing N=6 K=4 4,2
Walk; N=5; K=5 4,4
Marketing House N=6 K=6 4,5
Public Bridge N=5 K=5 5,0
Nairobia N=6 K=6 5,0
i360 N=7 K=7 5,0
Albedo Marketing N=10 K=10 5,0
Grupa 3 N=6 K=5 5,2
ID Advertising N=5 K=3 5,4
Data Solutions N=11 K=8 5,5
średnia 4,7
Biuro w Poznaniu: ul. Bastionowa 37, 61-663 Poznań
tel. 61 625 02 50; faks: 61 625 02 51
Biuro w Warszawie: ul. Rzymowskiego34, 02-697 Warszawa
tel. 22 457 05 00, faks: 22 457 06 00
e-mail: [email protected]
Marek Kosakowski, Managing Director
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 600 305 164
Zakres usług:
\DATA SOLUTIONS to firma wyspecjalizowana w obszarze doradztwa i wdrażania CRM, BIG DATA
oraz usług budujących lojalność konsumentów, partnerów handlowych, sił sprzedaży.
i360 Sp. z o.o.
Biuro w Warszawie: ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa
Anna Serafin, kom: 604 610 920,
tel.: +48 22 331 09 97, faks: +48 22 201 21 08
e-mail: [email protected]
Biuro w Poznaniu: Os. Jana III Sobieskiego 34/18,
60-688 Poznań
www.i360.com.pl, www.loterie-organizacja.pl, www.marketingbusinessblog.pl www.inmark.com.pl
Zakres usług:
Programy motywacyjne B2B, programy lojalnościowe B2C, B2B2C, loterie, konkursy
Obsługiwani klienci:
Alcon Polska (Ciba Vision), Bakoma, Big Star, Castorama, Fundacja Wcześniak, Henkel, Polish Prestige
Hotels & Resorts, PZ Cussons
114
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
4,3
4,2
4,1
3,9
Linea Recta Polska N=6 K=3
Aspe N=6 K=3
Walk N=17 K=15
DEM’a Promotion Polska N=21 K=19
4,5
4,5
4,2
Walk N=15 K=13
Marketing House N=6 K=6
DEM’a Promotion Polska N=13 K=11
4,8
Albedo Marketing N=13 K=11
4,7
4,8
Momentum Worldwide N=5 K=4
4,7
4,9
IQ Marketing N=8 K=5
Aspe N=6 K=3
4,9
Opcom Grupa Eskadra N=16 K=6
Sales Link N=6 K=5
5,0
5,1
i360 N=8 K=8
Polymus N=7 K=6
5,2
Grupa 3 N=13 K=7
5,1
5,2
Pro Duct N=6 K=6
5,0
5,2
Data Solutions N=11 K=8
Nairobia N=13 K=11
5,2
Tequila N=5 K=4
ID Advertising N=12 K=7
5,2
5,3
Option One N=6 K=5
Public Bridge N=8 K=8
5,3
Havas Engage Warsaw N=6 K=4
Me & My Friends N=5 K=5
5,5
5,3
6,0
Unlimited N=5 K=4
Usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy
Linea Recta Polska N=6 K=3
3,8
4,4
Momentum Worldwide N=5 K=4
5,1
5,0
5,0
5,0
ID Advertising N=13 K=8
i360 N=8 K=8
Nairobia N=13 K=11
Tequila N=5 K=4
5,2
5,2
5,1
5,1
5,1
Data Solutions N=11 K=8
ProDuct N=5 K=5
ID Advertising N=13 K=8
Polymus N=7 K=6
i360 N=8 K=8
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6
4,8
4,8
4,7
4,6
Nairobia N=13 K=11
IQ Marketing N=8 K=5
Walk N=15 K=13
Option One N=5 K=5
Marketing House N=6 K=6
4,2
4,3
4,8
Momentum Worldwide N=5 K=4
DEM’a Promotion Polska N=12 K=11
5,0
4,9
Tequila N=5 K=4
Albedo Marketing N=13 K=11
5,0
5,4
Me & My Friends N=5 K=5
Sales Link N=6 K=5
5,4
5,0
5,4
Havas Engage Warsaw N=5 K=3
5,0
5,4
Grupa 3 N=14 K=8
Aspe N=6 K=3
5,8
Agencja Up N=5 K=5
Linea Recta Polska N=6 K=3
6,0
Public Bridge N=7 K=7
4,7
4,5
Marketing House N=6 K=6
DEM’a Promotion Polska N=17 K=15
4,7
5,1
Polymus N=7 K=6
Aspe N=6 K=3
5,2
Opcom Grupa Eskadra N=16 K=6
5,0
5,2
Sales Link N=5 K=5
4,8
5,2
IQFM Ackermann N=5 K=5
Walk N=14 K=13
5,2
Albedo Marketing N=10 K=8
Linea Recta Polska N=6 K=3
5,2
IQ Marketing N=9 K=6
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,8
Edda N=7 K=3
Polymus N=7 K=6
Sales Link N=7 K=5
Public Bridge N=8 K=8
Albedo Marketing N=12 K=10
IQ Marketing N=9 K=6
IQFM Ackermann N=5 K=5
Linea Recta Polska N=6 K=3
Nairobia N=13 K=12
Unlimited N=5 K=4
Grupa 3 N=13 K=8
DEM’a Promotion Polska N=8 K=7
4,1
4,3
4,4
Sales Link N=6 K=4
4,5
Walk N=14 K=13
4,6
Tequila N=5 K=4
Me & My Friends N=5 K=5
4,7
4,6
i360 N=7 K=7
4,7
Marketing House N=5 K=5
4,8
Grupa 3 N=12 K=6
4,8
Albedo Marketing N=8 K=8
Data Solutions N=7 K=5
4,8
Nairobia N=11 K=10
Opcom Grupa Eskadra N=15 K=6
5,0
Havas Engage Warsaw N=5 K=3
5,0
5,2
4,9
5,3
ID Advertising N=10 K=6
Linea Recta Polska N=5 K=3
IQ Marketing N=7 K=5
5,6
Unlimited N=5 K=4
3,8
4,2
Tequila N=5 K=4
4,0
4,4
Walk N=16 K=14
Marketing House N=5 K=5
4,6
DEM’a Promotion Polska N=20 K=18
4,6
i360 N=8 K=8
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6
4,7
5,2
Option One N=6 K=4
Aspe N=6 K=3
5,2
ID Advertising N=13 K=8
4,8
5,3
Data Solutions N=11 K=8
4,8
5,3
ProDuct N=6 K=6
Me & My Friends N=5 K=5
5,3
Havas Engage Warsaw N=6 K=4
Momentum Worldwide N=5 K=4
5,5
5,6
5,5
ProDuct N=6 K=6
5,2
5,2
5,2
5,1
5,1
5,1
5,0
IQFM Ackermann N=5 K=5
Aspe N=6 K=3
Havas Engage Warsaw N=6 K=4
ID Advertising N=13 K=8
Sales Link N=7 K=5
Edda N=8 K=3
Data Solutions N=11 K=8
Brand New Heaven N=5 K=4
4,3
3,7
Walk N=15 K=13
DEM’a Promotion Polska N=17 K=15
4,4
4,3
Marketing House N=6 K=6
Nairobia N=14 K=12
4,6
Albedo Marketing N=13 K=11
IQ Marketing N=9 K=6
4,7
4,6
Tequila N=5 K=4
4,6
4,8
Me & My Friends N=5 K=5
i360 N=8 K=8
4,8
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6
Momentum Worldwide N=5 K=4
5,0
4,9
Option One N=7 K=5
5,0
5,2
Linea Recta Polska N=6 K=3
Grupa 3 N=14 K=8
5,4
5,3
Public Bridge N=8 K=8
5,4
5,6
MS Services N=5 K=5
Polymus N=7 K=6
5,8
Unlimited N=5 K=4
Agencja Up N=5 K=5
RAPORT SPECJALNY
3,0
4,5
Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6
5,3
Option One N=7 K=5
5,8
Agencja Up N=5 K=5
MS Services N=6 K=6
12:05
Tequila N=5 K=4
4,6
5,4
5,3
Me & My Friends N=5 K=5
Grupa 3 N=14 K=8
5,4
MS Services N=6 K=6
5,6
5,5
5,6
Public Bridge N=8 K=8
Data Solutions N=11 K=8
5,7
ProDuct N=6 K=6
Havas Engage Warsaw N=5 K=3
5,8
Agencja Up N=5 K=5
13-06-14
Marketing House N=6 K=6
4,6
4,7
i360 N=7 K=7
IQ Marketing N=9 K=6
4,8
El Padre N=5 K=5
Albedo Marketing N=13 K=11
4,9
Sales Link N=7 K=5
4,7
4,9
Polymus N=7 K=6
4,7
5,0
Grupa 3 N=14 K=8
Nairobia N=14 K=12
5,0
Brand New Heaven N=5 K=4
Havas Engage Warsaw N=6 K=4
5,1
Data Solutions N=11 K=8
5,3
MS Services N=6 K=6
5,1
5,4
Unlimited N=5 K=4
Public Bridge N=8 K=8
5,4
Me & My Friends N=5 K=5
5,2
5,4
IQFM Ackermann N=5 K=5
5,3
5,5
ProDuct N=6 K=6
Option One N=7 K=5
5,5
Edda N=8 K=3
ID Advertising N=13 K=8
5,8
Agencja Up N=5 K=5
112-114_wymiary AMZ:Layout 6
Page 114
AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
Zna daną kategorię produktową i jej sytuację rynkową
średnia 5,0
Posiada zdolność zintegrowania działań BTL z ATL
średnia 4,8
Projekty realizowane przez agencję są skuteczne
średnia 4,9
Rozumie nowe media
średnia 5,0
Stosuje nowe technologie w realizacji projektów
średnia 5,2
Rozumie ideę zintegrowanej komunikacji
średnia 4,8
średnia 5,0
115_AMZ KRS:Layout 6
13-06-14
15:30
Page 115
PORTRETY
KRS
KRS
Wyniki finansoWe agencji marketingu
zintegroWanego na podstaWie krs, dane W mln zł
firma
zarzĄd
przycHÓd
2012
przycHÓd
2011
zysk
2012
zysk
2011
Albedo Marketing
Paweł Antkowiak, Mirosław Młynarczyk
19,58
14,52
0,11
0,39
Brand New Heaven
Tomasz Wesoły (P), Robert Pietrzyk
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Data Solutions
Doris Danner, Marek Kosakowski
13,631
13,50
0,51
0,57
DEM’a Promotion Polska
Mirosław Milewski (P)
45,57
51,10
0,17
0,46
Edda
Grzegorz Kieslich (P), Ewa Gutowicz
b.d.
3.06
b.d.
-0,82
El Padre
Sebastian Oprządek (P), Piotr Karasiński, Wojciech Cłapiński
b.d.
13,41
b.d.
0,16
Grupa 3
Stanisław Jasonek (P), Piotr Piotrowski
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Havas Engage Warsaw
Antoni Kolendowski (P)
56,62
59,14
0,86
1,21
i360
Tomasz Makaruk (P)
7,19
2,59
0,05
0,01
IQ Marketing
Łukasz Lewandowski (P),
38,86
30,47
0,41
0,02
Michał Kowalczyk, Ewa Kaczmarek-Starzec
IQFM Ackermann
Paul Bailey (P), Robert Wagner, Arkadiusz Wróblewski
13,06
10,96
0,27
0,09
Linea Recta
Grzegorz Bonder (P)
8,51
6,57
0,08
0,22
Marketing House
Philippe Tia Tiong Fat
19,36
24,34
1,03
1,50
Me & My Friends
Konrad Boksa (P), Bartosz Drażewicz-Dosiółko, Jakub Wolff
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Momentum Worldwide
Mariusz Otowski (P), Dobrosława Snarska-Pełka
b.d.
22,90
b.d.
-1,08
(obecnie Unique One)
(Craft Worldwide)
MS Services
Jacek Szczepanowski (P), Gerard Nowacki
69,34
61,56
1,06
0,92
Nairobia
Jacek Gliniak (P)
18,96
12,41
0,66
0,33
Opcom
Przemysław Fuksa, Krzysztof Adamus
3,67
3,81
0,03
0,03
Option One
Beata Bojarska (P), Piotr Kustosz
b.d.
2,53
b.d.
0,18
Polymus
Adam Sidorkiewicz (P)
28,67
22,30
-0,12
0,42
Public Bridge
Paulina Tomczyk (P)
1,46
1,90
-0,04
0,03
Tequila Polska
Alena Suszycka, Doris Danner
25,92
24,84
1,44
0,41
Unlimited
Piotr Soszyński (P)
7,67
6,03
0,16
0,02
Walk (Events)
Magdalena Gaik (P), Bartosz Bieszyński
13,82
12,16
0,18
0,14
W zasobach Krajowego Rejestru Sądowego nie odnaleźliśmy żadnych informacji dotyczących agencji: Up, Aspe, ID Advertising, ProDuct, Sales Link
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
115
116-117_raport_wyw ai:Layout 6
13-06-14
RAPORT SPECJALNY
13:50
Page 116
AGENCJE INTERAKTYWNE
I AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
Szukanie
targetu
Rozmawiał: maciej FloRek
„Media & Marketing Polska”: Leady czy wizerunek – co jest
ważniejsze w kampaniach internetowych sektora ubezpieczeniowego?
Dariusz Maciołek: klasyczni ubezpieczyciele w kampaniach online raczej skłaniają się do budowania wizerunku i zasięgu. Natomiast sektor directowy wykorzystuje internet
do zbierania leadów i konwersji kampanii na określone akcje.
mam przeczucie, że ci klasyczni gracze również będą zmierzać
w tym kierunku.
Jaka jest zależność pomiędzy strategiami ATL a online?
z pewnością są to strategie kompatybilne.
Jednak PZU nie powierzyło całości komunikacji jednej
agencji. Przetargi były prowadzone na każdą działkę.
Uważam, że działy online w agencjach tradycyjnych znacznie się poprawiają. jednak częściej dużo ciekawsze pomysły
prezentują klasyczni partnerzy. wolimy kompetencje interaktywne powierzać agencjom, które na tym wyrosły i jest to ich
swoiste DNa. Dobierając agencje do współpracy, zawsze liczę
na synergię pomiędzy nimi. wtedy powstają najlepsze projekty komunikacyjne.
Czy internet nie zaczyna powoli dyktować warunków?
Ten proces stopniowo się w Polsce zaczyna. Pokazała to
m.in. kampania „mocno pomocni agenci PzU”, gdzie online
był osią, a pozostałe media pozostawały w tle kampanii i zapraszały do odsłony interaktywnej. jeszcze dwa lata temu
było to nie do pomyślenia. kompetencje agencji mocno zaczęły się zacierać, ponieważ agencje interaktywne potrafią
w odpowiedzi na brief zaproponować świetną strategię w internecie i do tego dołączają często interesujące pomysły
na przykład na kampanię spotową.
W jaki sposób generować dobre wyniki w kampaniach internetowych tak mało ciekawej kategorii, jaką są ubezpieczenia?
116
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
– obsługa klienta w mediach
społecznościowych dużej
organizacji to bardzo ryzykowna
decyzja. chodzi także
o tajemnicę ubezpieczeniową. Nie
wiem, czy przeniesienie obsługi
do Facebooka jest dobrym
rozwiązaniem – mówi Dariusz
maciołek, kierownik mediów
i e-marketingu w Grupie PzU.
116-117_raport_wyw ai:Layout 6
13-06-14
15:31
Page 117
WYWIAD
WYWIAD
Faktycznie w tej kategorii jest problem ze zbudowaniem zaangażowania oraz ofertą, czyli tzw. wirtualnym produktem. W wielu
przypadkach ubezpieczenia są traktowane jako forma podatku.
Moim zdaniem sposobem na dobrą kampanię tego sektora jest
wprowadzenie elementów grywalizacyjnych, które podnoszą klikalność i przynoszą wymierne efekty. W tych działaniach powinien pojawić się motyw zabawy. Jeszcze raz w tym kontekście
przywołam kampanię „Mocno pomocnych”, której głównym elementem była właśnie zabawa na dużym zasięgu i klikalności.
Efekt, czyli potężna baza leadów, bardzo dobrze pokazuje, w jaki
sposób powinno się je zbierać. Landing page kampanii istnieje
do tej pory i nadal zbiera potrzebne dla marketera, PZU, informacje o potencjalnych klientach. Zaznaczam, że strona kampanii nie
ma już od dawna wsparcia mediowego.
PZU silnie przestawia się na internet. Czy ta strategia ma poszerzać grupę docelową o młodszych odbiorców?
Tak, jest to strategia odmładzania grupy docelowej. Idzie za tym
kreowanie nowych produktów właśnie dla tego targetu. Przeprowadziliśmy m.in. kampanię promującą ubezpieczenia dla młodych kierowców. Komunikujemy w tych kampaniach m.in. udogodnienia,
jakie PZU przygotowało dla tej grupy, takie jak rabaty. PZU musi być
obecne w młodej grupie, ponieważ za moment ci, którzy są klientami tej rmy, będą kończyli swoją przygodę z ubezpieczeniami.
A osoby młode nie patrzą już na PZU przez pryzmat swoich rodziców czy dziadków. Widzą, że rma komunikuje się z nimi i chce im
pomóc, kiedy osiągną pewien stan posiadania, tzn. gdy nabędą swój
pierwszy samochód czy kupią własne mieszkanie. Musimy tej gru-
W ostatnich kampaniach wideo było bardzo ważnym rozszerzeniem działań promocyjnych, w tym telewizji. Teraz pracujemy
również nad lmami edukacyjnymi i instruktażowymi, które będą
dostępne w naszym kanale w YouTube. Te produkcje będą pokazywać, jak zgłosić szkodę albo jakie są najważniejsze elementy
w trakcie ubezpieczania mieszkania.
Czy agencja VML pomogła PZU poprawić wyniki zaangażowania internautów w mediach społecznościowych?
Zdecydowanie tak, te słupki poszły mocno w górę. Przez
ostatni rok wzrósł ruch na fanpage’ach, pojawiło się też znacznie
więcej interakcji w postaci lajków i komentarzy. Nie jest to jeszcze
poziom idealny, ale widać, że dzięki współpracy z tą agencją mamy coraz lepsze wyniki w mediach społecznościowych. Cieszy
nas, że to zaangażowanie wyrażane jest przez fanów pozytywnie
nastawionych do marki.
Pozostańmy w temacie social mediów – czy call center może
przenieść się do Facebooka?
Obsługa klienta w mediach społecznościowych przy tak dużej
organizacji, jaką jest PZU, to bardzo ryzykowna decyzja. Idzie
za tym również tajemnica ubezpieczeniowa. Nie wiem, czy przeniesienie obsługi do Facebooka jest dobrym rozwiązaniem.
Na pewno trzeba myśleć o przeniesieniu obsługi klienta do online’u, społeczności również brane są pod uwagę. Zgłoszenie problemu w Facebooku wiąże się z wywołaniem kryzysu i trzeba
na to bardzo uważać. Sytuacje kryzysowe niekorzystanie wpływają na wizerunek marki, którą należy przecież chronić. Pewnym
W Wielu przypadkach ubezpieczenia są traktoWane jako forma podatku.
moim zdaniem sposobem na dobrą kampanię tego sektora jest WproWadzenie
elementóW gryWalizacyjnych, które podnoszą klikalność i przynoszą
Wymierne efekty
pie tłumaczyć, że ubezpieczenie to dla niej korzyść, a nie obowiązek.
Dlatego w taki, a nie inny sposób budujemy komunikację, żeby w ich
oczach widnieć jako pozytywnie kojarzący się brand, któremu warto
zaufać. Dla tej grupy stworzyliśmy też odpowiednią listę produktów,
na którą składają się m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia ochronne związane z ich życiem. Kiedy pracowaliśmy nad komunikacją w internecie, obawialiśmy się negatywnego nastawienia
osób młodych do reklam. Dlatego nie poszliśmy w kupowanie tradycyjnych formatów, które są prawie przez ten target niezauważane.
Na bannerach „Mocno pomocnych” użytkownicy mogli bezpośrednio wziąć udział w grze, dokładaliśmy też sporo kontentu wideo
w kanałach VoD czy YouTube.
Pojawił się ważny wątek, jakim jest wideo. Jakie jeszcze aktywności w tym rosnącym ciągle segmencie podsuwaliście
internautom?
rozwiązaniem jest utworzenie nowego kanału kontaktu z naszymi
klientami, np. oddzielnego fanpage’a z tzw. pierwszą pomocą. Ale
zaznaczam, że do tego trzeba się profesjonalnie przygotować.
Sektor bankowy słynie z dobrych rozwiązań mobilnych. Czy branża ubezpieczeniowa również zwiększy inwestycje w mobile?
Ubezpieczenia powinny inwestować w ten kanał dotarcia. PZU
stworzyło aplikację, która jest już dostępna dla użytkowników,
jednak jeszcze jest ona przez nas udoskonalana. Aplikacja wykorzystuje geolokalizację i pozwala m.in. wezwać pomoc. Wygląda
to tak, że użytkownik za pomocą dwóch kliknięć zgłasza problem,
automatycznie reaguje na to call center i oferuje pomoc. W aplikacji znajduje się też funkcjonalność oddziałów i punktów sieci
naprawczej oraz system kalendarzowania. Dzięki niemu użytkownicy aplikacji otrzymują przypomnienia o kończących się polisach,
a także otrzymują wiadomości ofertowe.
mediamarketingpolska.pl CZERWIEC 2014
118_raport komentarz:Layout 6
13-06-14
11:49
RAPORT SPECJALNY
Page 118
AGENCJE INTERAKTYWNE
I AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO
Realtimeguru
TEKST: MAciEj MiNcER,
BOARD MEMBER – BALLROOM
INTERNATIONAL CEE HOLDING,
CEO EVOLUTION MEDIA NET
Nie musi być przystojny, ale
musi mieć ow. Nie musi mieć
się czym pochwalić,
wystarczy, że będzie dobrze
ściemniał. To znaczy
zaciemniał, a raczej zapychał.
Albo i to, i to jednocześnie.
Musi też płynną
angielszczyzną recytować
niczym wyznawca Hare
Kryszna – RTB, DSP, RTB,
DSP, RTB…
118
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014
Niemrawo protestując, przeszliśmy nad tym do porządku. Odkąd zacząłem budować sieć reklamową,
ciągle słyszę, że to już jej ostatni rok. Minęły cztery.
Google wszystkich zabije – jakby to nie była sieć…
A jak nie Google, to RTB, bo po co ludzie, skoro mamy roboty. internetowe roboty oczywiście. To znaczy na razie. Potem reklamę też będą zamawiać
roboty dla innych robotów siedzących od rana do
wieczora przed komputerem i czekających na nową
porcję propozycji, co kupić i gdzie kupić.
Potem dojdzie do tego, dlaczego kupić, a jak już kupisz, to dlaczego kupić jeszcze nowszą wersję tego,
co kupiłeś. i tak już bez przerwy. Kupowanie i mówienie o kupowaniu już jest podstawową funkcją internetu – bo przecież, nie łudźmy się, nie
o przekazywanie treści tudzież innych rzeczy tutaj
tak naprawdę chodzi.
Wydawca już dawno nie pyta, co zrobić, by serwis był
ciekawszy, i nie za bardzo interesują go użytkownicy
jako tacy, ale to, jak podnieść ich liczbę jak najmniejszym kosztem, w jak najkrótszym czasie. Po co? By
móc zaserwować im dodatkową porcję przepysznie
upichconych reklam.
Reklamodawcy również uwielbiają kupować. Dużo i tanio, ale to już wiemy. Teraz chcą kupować inaczej. Bo
normalnie jest nudno. Może w systemie aukcyjnym,
a może bardziej social, a może i to, i to, a jak nie, to może
„i like”… choć pewnie zaraz będą niemodne, zatem może
retargetowanie… Nieważne. Ma się ładnie nazywać i być
w przystępnej cenie – ale na tyle inne, by można było
ewentualnie dopłatę za serwis wziąć. Ekstra.
Na koniec dnia i tak nic nie jest ważne – liczy się tabelka z adserwera. Nie to, czy ktoś nalnie coś kupił – bo
w dobie zwrotów rozciągniętych do niebotycznego
czasu niedługo będziemy kupować na pół roku, by
zwrócić jako nieużywane i nienoszące śladu użytkowania, tak więc zaczniemy wspierać wielkie wypożyczalnie, oczywiście na tych samych zasadach co
dotychczas. A zasada jest prosta – to już nie chciwość
rządzi światem. Teraz nadszedł czas nowoczesnej, internetowej gospodarki replanowanej za pomocą nowych systemów – teraz liczy się tylko marża.
Skoro tak, to czas sieci wydaje się policzony. Może
to i dobrze? Zawsze marzyłem o dłuższym urlopie,
bo w sumie jak długo można robić to samo bez
przerwy? choć z drugiej strony nie robię tego aż tak
długo? Na pewno nie na tyle długo, by pamiętać początki tego nowego cudownego świata. Może i dlatego nie potraę ze zbyt wielkim podnieceniem
debatować na temat nowych systemów zakupowych. No dobra – prawda jest taka, że ja tego nie rozumiem. Prawda jest też taka, że mało kto to
rozumie, choć każdy kiwa głową i mówi: „To jest to,
na co czekałem od dłuższego czasu!”. Rozmawiałem niedawno z osobą zarządzającą jednym z tych
systemów, która przez dobrą godzinę przekonywała
mnie o wyższości jej rozwiązania nad tradycyjną siecią. Argument podstawowy: „Będziesz mógł wszystkich zwolnić i mieć tylko jednego nadzorcę, a ja
swoim systemem wszystko ci sprzedam. i to z dobrą
marżą!”. Wow, to było to! Olśniło mnie. Wprawdzie
zaraz osiągniemy stan rm czteroosobowych, które
wyrabiają niebotyczne marże, reklamując produkty,
których nikt nie będzie kupował, bo nie będzie miał
za co, ale system zadziała…
Zadziała zapewne na wyobraźnię wyznających nowomowę internetowych guru w Polsce spotykających się na kongresach, forach i branżowych
spędach, gdzie uzbrojeni w nowoczesną broń niezrozumiałych skrótów debatują o wyższości jednego
systemu nad drugim. Nieodparcie odnoszę wrażenie,
że za implementacją nowych systemów sprzedaży
w naszym kraju stoją nie wnikliwi obserwatorzy rynku internetowego chcący coś udoskonalić, lecz rmy organizujące szkolenia i konferencje. Nieważne
w końcu co się mówi, byle mówić, a zawsze coś się
przytnie...
OK, ktoś powie, część tych systemów na świecie działa i dobrze sobie radzi. Ale jak na razie apokalipsy nie
przyniosły. Rynek jest na tyle pojemny – wbrew temu,
co słyszymy od klientów i real time guru – że pomieści graczy opierających swe działanie na różnych systemach. Portale i sieci również. Z tradycyjną i nudną
sprzedażą. Nudną, aż do bólu i marży. Bo ta, wbrew
pozorom, przy dobrym kreowaniu produktów i inteligentnym reklamodawcy, rozumiejącym, że nie zawsze można kupić porsche w cenie malucha, rośnie,
zamiast spadać.
MMP_06_okladki montaz– grzbiet 7:Layout 2
23-06-14
18:45
Strona 2
mBank
Vectra
PLAY
„artegence –
V]WXND 8,8;¨
´1LH W\ONR P\ GDMHP\
ZLĆFHM¨
´2GZDúQH ZL]MH
VSUDZQD UHDOL]DFMD¨
0LFKDĄ 3DQRZLF]
Dyrektor Banku
ds. Marketingu i Rozwoju
%L]QHVX %DQNRZRĝFL
Detalicznej
Iwona Oleszczuk,
Kierownik Zintegrowanej
Komunikacji
Marketingowej
Marcin Winkler,
Head of Internet Marketing
Department
AGENCJA ROKU
2013
AGENCJA
INTERAKTYWNA
-lecia

Podobne dokumenty