Lindemann

Komentarze

Transkrypt

Lindemann
Lindemann
www.metsominerals.com
Innowacje firmy Lindemann
w recyklingu metali i materiałów odpadowych
Światowa marka Lindemann
Pod nazwą marki Lindemann, Metso Minerals oferuje najnowocześniejsze urządzenia i wyposażenie
do recyklingu metali i materiałów odpadowych –
prawdopodobnie w najszerszym, w swoim rodzaju,
zakresie w świecie.
Produkty oraz usługi firmy Lindemann wykorzystywane są w przemyśle recyklingu metali, przemyśle
motoryzacyjnym, przemyśle metali nieżelaznych
oraz przeróbce materiałów odpadowych i spalarniach odpadów.
Dzięki zastosowaniu innowacji firmy Lindemann
materiały odzyskane – pierwotnie uzyskane z surowców dużym nakładem finansowym i przy wysokim zużyciu energii - mogą być odzyskiwane
oszczędnie, w ekologiczny i wydajny sposób, stając
się cennym surowcem zawracanym do procesu.
Metso Minerals ma istotny udział w redukcji
globalnego zużycia surowców, eliminowaniu za2
nieczyszczeń atmosfery i zachowaniu środowiska
naturalnego. Systemy recyklingowe Metso Minerals, opracowane i wytwarzane przez Metso
Lindemann, są sprzedawane i serwisowane pod
nazwą marki Lindemann w ponad 100 narodowych
firmach i agencjach na całym świecie .
Lindemann to marka, która jest czymś więcej niż
najwyższą klasą instalacji i maszyn. Oznacza także
obsługę i gwarantowane wsparcie techniczne ze
strony międzynarodowego partnera z wieloletnim
doświadczeniem i szczegółową wiedzą dotyczącą
recyklingu.
Rozległa wiedza technologiczna, bliskość Klientom,
ciągła praca nad dalszymi innowacjami, czynią systemy recyklingu firmy Metso Minerals tym, czym
są obecnie – wiodącymi produktami w przemyśle
recyklingowym.
3
4
Recykling metalu
Wydajne rozwiązania dla każdego typu złomu
Ciąg procesowy, począwszy od surowca – rudy
żelaza - do produktu jakim jest stal, pochłania
ogromne ilości energii i generuje wiele zanieczyszczeń. Dla porównania wykorzystanie przetworzonego złomu może zaoszczędzić 74%
potrzebnej energii. Zmniejsza również emisję
zanieczyszczeń na tonę wyprodukowanej stali o 86%.
Istotnie lepszemu wpływowi na środowisko produkcji stali na bazie złomu towarzyszy większa ekonomika. Obecnie złom jest już materiałem podstawowym i jego udział sięga jednej na każde 2
tony produkowanej stali. Rosnąca liczba stalowni z
piecami elektrycznymi, w których materiałem wsadowym może być całkowicie złom, wywołuje
zapotrzebowanie na złom o wysokiej jakości.
Przetwarzanie potrzebnych w świecie wielkich ilości
złomu, wymaga takich rozwiązań, procesów, które
spełniają, narzucane przez stalownie, ostre kryteria
w stosunku do wtórnych materiałów wsadowych zarówno co do pewności jak i ekonomiki.
Metso Minerals utrzymuje czołową pozycję na rynku wysokosprawnych instalacji i maszyn do przetwórstwa złomu. Jako jeden dostawca pod marką
Lindemann, firma oferuje szeroki zakres systemów
recyklingu do rozdrabniania, kompaktacji i separacji złomu - prawdopodobnie w najszerszym istniejącym zakresie. Marka Lindemann oznacza nie tylko
innowacyjność, jakość i maksymalną ekonomikę w
procesach przetwórstwa złomu, ale również wysokotrwałe produkty o wysokiej wartości odsprzedaży.
Maszyny Lindemann są produktami wzorcowymi.
Przyczyniają się one do ustanawiania najwyższych
standardów w kraju jak i na świecie - na dziesiątki
lat.
5
Recycling
Prasy belujące (paczkarki) do
złomu firmy Lindemann
Długa droga została przebyta od rozwoju pierwszych hydraulicznych pras belujących w 1920 do
opracowania współczesnej ultraekonomicznej
technologii nowych pras belujących RAS firmy
Lindemann.
www.metsominerals.com
Dzięki linii produktów RAS, Metso Minerals ponownie ustanawia standardy w zakresie elastyczności
procesu, niezawodności działania i opłacalności
procesów belowania złomu stalowego i nieżelaznego, w recyklingu, przemyśle motoryzacyjnym i
przemyśle metali nieżelaznych.
Cokolwiek ma zostać sprasowane, począwszy od
folii aluminiowej, skończywszy na całych korpusach
samochodów, Metso Minerals posiada optymalne
rozwiązanie w formie pras belujących RASpojedyńczego, podwójnego oraz potrójnego działania o wielkościach beli od 250 x 250 do
600 x 600 mm.
Lindemann RAS Scrap Baling Presses
Prasonożyce Lindemann
do cięcia złomu
Recycling
Jeżeli zachodzi potrzeba cięcia złomu mieszanego
lub ciężkiego, belowania złomu lekkiego oraz karoserii samochodowych, rozdrobnienia żeliwa bądź
szyn kolejowych, wysokosprawne prasonożyce
Lindemann, dostarczane przez Metso Minerals,
radzą sobie z tym zadaniem bez trudu dzięki
doskonałemu współdziałaniu wszystkich komponentów.
Znakomita reputacja naszych produktów na rynku
wynika z nieprzerwanej pracy i innowacyjnych rozwiązań technicznych.
www.metsominerals.com
Lindemann EC Scrap Shears
Znajduje to odbicie w wielkości sprzedaży prasonożyc Lindemann do cięcia złomu w ilości ponad
1,5 tysiąca sztuk na całym świecie.
Historia która zaczęła się od dostarczenia pierwszych na świecie hydraulicznych nożyc do cięcia
złomu do USA ok. 50 lat temu, kontynuowana była
przez lata jako seria nożyc do cięcia złomu LU .
Z wprowadzeniem nowej serii Lindemann Eta-Cut
(EC) zapewniono procesowi przetwarzania złomu
maksymalną wszechstronność i rentowność w
oparciu o różnorodne innowacje techniczne.
6
Recykling metalu
Recycling
Urządzenia Lindemann
do przeróbki wiórów.
Problem został rozwiązany: Wióry metalowe nie
muszą być sypkie, ostre i niebezpieczne.
Nie muszą być splątane w trudne do rozdzielenia
masy, zajmować zbyt dużo przestrzeni oraz być
nieekonomiczne w transporcie.
Kruszarki Lindemann
do wiórów
www.metsominerals.com
Oprócz pojedynczych maszyn takich jak kruszarki
do wiórów i prasy brykietujące, w zakres dostaw
firmy Lindemann wchodzą również kompletne
systemy przenośnikowe, zbiorniki magazynowe
oraz wirówki.
Lindemann ZB Turnings Crushers
Kruszarki do wiórów Lindemann ZB umożliwiają
ekonomiczną przeróbkę odpadów w produkt łatwy
do nabierania, znacznie łatwiejszy do składowania i
załadunku oraz dużo bardziej ekonomiczny w
transporcie.
Recycling
Dzięki swojej konstrukcji, kruszarki do wiórów
Lindemann ZB zapewniają wysoką wydajność oraz
– co jest szczególnie ważne – wysoki stopień niewrażliwości na większe elementy.
Prasy brykietujące
Lindemann
Owocuje to wysoką stabilnością transportową, niewielką objętością składowania, i zwiększoną przydatnością do wytopu oraz zauważalnym wzrostem
wydajności przetopu.
www.metsominerals.com
Drobny i łamany złom stalowy, wióry żeliwne i wióry
nieżelazne mogą być dalej przerabiane dzięki pasie
brykietującej Lindemann MUB. Dzięki zaletom typowej prasy brykietującej Lindemann podwójnego
działania, produkowane są brykiety o najwyższej
gęstości.
Lindemann MUB Briquetting Presses
7
Recycling
Strzępiarka do metalu
Lindemann
Jedynie dzięki technologii strzępienia stało się
możliwe ekonomiczne przetwarzanie dużych ilości
złomu samochodowego i mieszanego.
Ponad 1/3 z około 700 dużych instalacji strzępienia
zainstalowanych w świecie, została dostarczona
przez firmy Lindmann i Hammermills, które są
obecnie częścią Metso Minerals.
www.metsominerals.com
Lindemann ZZ, ZS and ZK Metal Shredders
Dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz wiedzy
technicznej, nabytych w związku z dostawami
dużych ilości instalacji rozdrabniania, technologia
firmy Lindemann została ulepszona w sferze
szczegółów projektowych i wykonawczych, co
zapewniło długotrwałą ekonomiczną pracę
strzępiarek.
Do przeróbki złomu samochodowego oraz mieszanego, Metso Minerals oferuje, oprócz nowej
generacji Lindemann Power Zerdirators i
Lindemann Kondirators, najbardziej zaawansowaną technologię recyklingu dla pojedynczych
maszyn i kompletnych instalacji, dostępną obecnie
w świecie.
Recycling
Separatory Lindemann do
metali nieżelaznych
Separatory Lindemann zaprojektowane do
suchego sortowania metali nieżelaznych, mogą być
stosowane zarówno jako pojedyncze maszyny,
bądź we współpracy z rozdrabniaczem oraz systemami klasyfikującymi w różnych instalacjach recyklingu.
www.metsominerals.com
Lindemann Non-Ferrous Metal Separators
8
Wyróżniającą je zaletą jest zoptymalizowany strumień magnetyczny od niecentrycznie ułożonych,
nastawialnych magnesów, częstotliwość zmiany
biegunowości pola oraz wielofunkcyjny system
sterowania. W dodatku, indywidualne rozwiązanie
wirnika pozwala na efektywne oddzielanie ciał
gruboziarnistych, średnioziarnistych oraz drobnoziarnistych w jednakowy sposób.
Recykling metalu
Recycling
Kruszarki do metalu
Lindemann
Kruszarki do metalu Lindemann udowodniły swoją
wartość w świecie, w dużych instalacjach do selektywnego pierwotnego i wtórnego rozdrabniania
złomu stalowego.
Przy ich zintegrowaniu z modułowymi instalacjami
do przerobu metalu, kruszarki Lindemann przerabiają aluminium, złom elektroniczny oraz różne
typy złomu stalowego przy wysokim poziomie
efektywności, niskim nakładzie pracy, bez
konieczności przeróbki instalacji.
www.metsominerals.com
Dzięki najnowszemu opracowaniu - kruszarce
Lindemann ZMF Multifrag - nawet mniejsze rozdrabniacze z napędem o mocy 250 do 750 kW
posiadają udoskonalenia mogące sprostać ścisłym
wymogom odnośnie poboru energii, wydajności,
selektywności rozdrabniania, trwałości oraz
warunków konserwacji.
Lindemann ZMF and ZM Metal Crushers
Systemy odpylające
Lindemann
Wieloletnie doświadczenie firmy Lindemann przy
planowaniu i budowie najróżnorodniejszych
systemów odpylających dla strzępiarek, służy
jednemu celowi – osiągnięciu optymalnej ekonomiki połączonej z długotrwałą ochroną środowiska.
Solidne rozwiązania zapewniają systemom
Lindemannn nie tylko zgodność z normami
ustanowionymi przez władze, lecz często o wiele
lepsze parametry.
Technologia Lindemann bierze poprawkę na nieuniknione uderzenia ciśnienia, pochodzące od
poprzedzających instalacji, dzięki specjalnie opracowanemu wyposażeniu zabezpieczającemu system odpylający i jego otoczenie.
Systemy odpylania z dyszami Venturiego, z
dopływem powietrza z zewnątrz oraz z częściowym zwilżaniem, z kontrolowanym elektronicznie
wtryskiem wody są szczególnymi rozwiązaniami,
które mają na celu zaspokojenie potrzeb Klienta
oraz spełnienie wymogów urzędowych. Wszystkie
systemy odpylające mogą służyć do modernizacji
istniejących instalacji, nawet dostarczonych przez
innych producentów.
9
10
Recykling odpadów i materialów odpadowych
Kompetencje gwarantują pewność
W kontekście różnorodnych technologii przeróbki
odpadów, etapy procesów fragmentacji, separacji
oraz kompaktacji odgrywają kluczową rolę. Rozszerzony recykling oraz eliminacja dużych ilości
odpadów z gospodarstw domowych, handlu i przemysłu byłyby w sensie ekonomicznym i ekologicznym nie do pomyślenia bez tych etapów.
rozwiązania maszyn i urządzeń do przeróbki
odpadów i materiałów odpadowych, dostępne w
ramach sprawdzonej oferty firmy Lindemann.
Wytrzymałość, duża zdolność przerobowa, dyspozycyjność, łatwość konserwacji oraz korzystne
poziomy poboru energii są wyznacznikami efektywności ekonomicznej innowacji firmy Lindemann.
Bez względu na to czy preferencje przyznaje się
różnorodnym metodom przeróbki termicznej, instalacjom biomechanicznym, czy różnym typom instalacji reutylizacji, Metso Minerals posiada liczne
11
Recycling
Młyn młotkowy Lindemann
Stacjonarne i mobilne młyny młotkowe Lindemann
serii KHA są idealne do rozdrabniania szerokiego
zakresu materiałów odpadowych, włącznie z
odpadami z gospodarstw domowych, odpadami
komercyjnymi, korą, częściami drzew, odpadami
drewna oraz belkami z rozbiórki budynków.
www.metsominerals.com
Trójstopniowy proces rozdrabniania w młynach
młotkowych Lindemann serii KHA skutkuje krótkim
okresem przetrzymywania materiału w maszynie i
większym stopniem rozdrobnienia.
Wpływa korzystnie na wydajność procesu, zużycie
oraz zapotrzebowanie na energię.
Lindemann KHA Hammer Mills
Inne własności projektowe i sprzętowe urządzeń
poprawiają niezawodność eksploatacji, ograniczają
tworzenie się pyłów, redukują niepożądane skoki
prądu oraz ułatwiają konserwację. Elementy nie dające się rozdrobnić są automatycznie oddzielane w
szerokim zakresie.
Kruszarki Lindemann CR
Lindemann
www.metsominerals.com
Lindemann CR Crushers
12
Nowa kruszarka Lindemann CR jest wolnobieżną,
dwuwałową kruszarką o specjalnej geometrii i kombinacji narzędzi kruszących.Jest szczególnie
odpowiednia do wstępnego kruszenia materiałów i
odpadów w termicznych i mechanicznych instalacjach utylizacyjnych, wysypiskach śmieci, a także
do przeróbki odpadów drewna i belkowania
pochodzącego z rozbiórki.
Przekonujące rozwiązania projektowe w obszarze
mechaniki, specjalizowany napęd oraz system
sterowania mają optymalny wpływ na wydajność
kruszarki, pewność ruchową, konserwację,
zużywalność elementów oraz zużycie energii.
Ma to ogromny wpływ na możliwości przerobowe
oraz ekonomikę.
Recykling odpadów i materialów odpadowych
Recycling
Nożyce wirnikowe
Lindemann
Szeroki zakres oferowanych wolnobieżnych nożyc
obrotowych Lindemann dowiódł swojej wartości w
niezawodnym i efektywnym cięciu różnorodnych
materiałów. Oprócz ogromnej siły cięcia, oraz
dużego momentu obrotowego, nożyce wirnikowe
Lindemann cechują się licznymi szczegółowymi
rozwiązaniami zapewniającymi pewność działania i
fragmentację nawet najtrudniejszych materiałów.
www.metsominerals.com
Samootwierająca się obudowa, elektroniczny system detekcji ciał nierozdrabnialnych, automatyczny
tryb zmiany kierunku obrotów wirnika, mechanizm
usuwania dużych elementów są innowacjami technicznymi które pomogą każdemu Operatorowi w
unikaniu krytycznych sytuacji lub w niezwłocznym
ich opanowaniu.
Lindemann RO Rotor Shears
Bez względu na to czy w konkretnym przypadku
lepszym rozwiązaniem jest elektryczny lub hydrauliczny napęd wirnika nożyc, Metso Minerals
jest w stanie zaoferować rozwiązanie dostosowane
do indywidualnych potrzeb Klienta.
Nożyce do odpadów
wielkogabarytowych
Recycling
Gilotyny o napędzie hydraulicznym zapewniają
zmniejszenie wymiarów wielkogabarytowych
odpadów handlowych, przemysłowych oraz
pochodzących z gospodarstw domowych.
Inne korzyści tego systemu to wysoki stopień
niewrażliwości na obecność nierozdrabnialnych
dużych elementów i doskonała elastyczność w zakresie sposobu podawania materiału wsadowego:
bezpośrednio z pojazdów lub czerpakiem. Wysoki
stopień ochrony przed zużyciem oraz łatwy dostęp
do obszarów podatnych na zużycie obniżają koszty
użytkowania, ułatwiają inspekcje oraz prace konserwacyjne przy nożycach do odpadów wielkogabarytowych Lindemann.
www.metsominerals.com
Od ponad 30 lat nożyce do odpadów wielkogabarytowych Lindemann działały niezawodnie w spalarniach odpadów na całym świecie. Typowa kombinacja Lindemann podłużnych i bocznych ostrzy
pozwala na uzyskanie cząstek przydatnych do
spalania rusztowego bez konieczności stosowania,
powodującego zużycie, prasowania wstępnego
surowca.
Lindemann Bulky Refuse Shears
13
Recycling
Dwuśrubowa prasa
Lindemann
www.metsominerals.com
Przy przeróbce lekkiej frakcji rozdrobnionej, do
efektywnego brykietowania, peletyzowania oraz homogenizacji produktu, może być zastosowana
dwuśrubowa prasa Lindemann serii DSP.
Przerobiona w ten sposób frakcja jest odpowiednia
dla odzysku energii, ponieważ proces brykietowania ma korzystny wpływ na wartość kaloryczną i
parametry spalania.
Lindemann DSP Double Screw Presses
Dodatkowo, dwuśrubowe prasy znacząco poprawiają właściwości manipulacyjne, składowania oraz
transportowe. Dwuśrubowe prasy Lindemann serii
DSP stanowią znakomite i niezawodne rozwiązania do przeróbki innych bogatych w tworzywa
sztuczne materiałów odpadowych i plastików.
Recycling
Przesiewacze bębnowe
„Trommel“
firmy Lindemann
Przesiewacze „Trommel“ firmy Lindemann wykorzystywane są w różnorodnych procesach recyklingu surowców wtórnych.
Umożliwiają w prosty sposób redukcję kosztów
użytkowania i inwestycyjnych.
www.metsominerals.com
Lindemann Trommel Screens
14
Przesiewacze „Trommel“ umożliwiają uzyskanie
strumienia materiału o ustalonych wielkościach
frakcji , co stanowi pewną bazę do optymalizacji
urządzeń technologicznych, co do wielkości,
zużywalności oraz poboru energii. W wielu przypadkach, rozdział wielkości cząstek sam w sobie
poprawia jakość produkcji.
Recykling odpadów i materialów odpadowych
Recycling
Kruszarki Lindemann
do płyt anodowych
www.metsominerals.com
Metso Minerals oferuje, napędzaną hydraulicznie,
kruszarkę do płyt (trzonów) anodowych,
pozwalającą redukcję rozmiarów odpadów w
procesie elektrolizy aluminium lub całych anod
spiekanych lub wytapianych, w wydziałach
produkcji anod. Jest to kolejny krok ku ochronie
środowiska i ekonomicznemu procesowi reutylizacji
materiałów.
Lindemann Anode Crushers
Ponieważ kruszenie zachodzi w tym przypadku
raczej dzięki dużemu naciskowi, a nie udarom i
ścieraniu, tworzenie się pyłu jest utrzymywane na
niskim poziomie, a zużycie elementów kruszących i
wykładzin strefy kruszenia zostały zredukowane do
minimum.
Granulacja materiału przerabianego może być kontrolowana poprzez zmianę wielkości narzędzi
kruszących i sita.
15
Filozofia wszechstronnego serwisu
Serwis rozpoczyna się na długo wcześniej, zanim
produkt marki Lindemann rozpocznie swoją pracę
gdziekolwiek w świecie. Towarzyszymy naszym
Klientom w ich drodze, począwszy od etapu
planowania, do podjęcia decyzji i realizacji
rozwiązania, które w pełni odpowiada ich indywidualnym wymaganiom.
Duża ilość zrealizowanych instalacji firmy
Lindemann oraz nasza specjalistyczna wiedza
techniczna, umożliwia nam oferowanie indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych zarówno w zakre-
16
sie konstrukcji nowych instalacji recyklingu, jak i
rozbudowy i modernizacji już istniejących.
Obejmuje to także obszar od oceny istniejącej sytuacji do analizowania potrzeb i wymogów.
Dodatkowo, zapewniamy pomoc w przypadku
specjalistycznych zapytań związanych z procedurami dopuszczeniowymi, próbami materiałowymi
oraz znajdowaniem odpowiednich, używanych
maszyn firmy Lindemann.
Serwis
Zapewnienie
produktywności
Po zainstalowaniu maszyny lub instalacji Lindemann testujemy jej wydajność, przez co spełniamy
złożone deklaracje dotyczące działania produktu.
Pierwszym krokiem jest intensywne przeszkolenie
personelu i dostarczenie wyczerpującej dokumentacji maszyny.
Jest to wsparte szerokimi możliwościami zdalnego
systemu diagnostycznego Lindemann.
Wykwalifikowane zespoły serwisowe są dostępne
przez cały okres żywotności maszyny. Usługi montażowe, uruchomieniowe, planowe inspekcje kontrolne, konserwacje i naprawy mogą być wykonywane przez naszych specjalistów w zakresie
mechaniki, hydrauliki, elektryki i elektroniki.
Nasz serwis posprzedażny opracowuje także
metody optymalizacji przebiegu produkcji i składa
sugestie jakie części zamienne powinny być
dostępne w miejscu lokalizacji instalacji. Jest
odpowiedzialny za szybkie dostarczenie części
zamiennych i zużywalych.
W przypadku jakichkolwiek przerw w pracy
urządzenia usiłuje szybko usunąć przyczynę awarii.
Części zużywalne
Aby sprostać wymogom naszych Klientów dotyczących zapewnienia wysokiej jakości części o maksymalnej żywotności, metalurgowie w laboratoriach
Metso Minerals ciągle prowadzą badania, analizując właściwości materiałów.
Wyniki tych badań są podstawą do produkcji części
zużywalnych w naszych własnych odlewniach i
fabrykach.
17
Centrum Innowacyjne Technologii Recyklingu
Od września 2001 roku Metso Lindamann jest sercem przedsięwzięć recyklingowych Metso Minerals,
grupą przedsiębiorstw zaliczającą się do szeregu
najpotężniejszych dostawców usług i rozwiązań
technicznych dla przeróbki minerałów, dla przemysłu metali nieżelaznych, budownictwa oraz recyklingu.
W Metso Lindemann zatrudniamy ponad 400 wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników w obszarze rozwoju, projektowania, produkcji oraz serwisu posprzedażnego, zapewniając
optymalną, profesjonalną realizację życzeń Klienta
na całym świecie.
18
W dodatku, firma posiada certyfikat zgodności z
normami jakościowymi i środowiskowymi ISO 9001
oraz ISO 14001, gwarantujący jakość i wysoki stopień ochrony środowiska.
Specjalistyczne doświadczenie firmy w dziedzinie
mechaniki, elektroniki i hydrauliki, jej najnowocześniejsze technologie produkcji i wiedza techniczna w zakresie recyklingu od dziesięcioleci
zapewniają Klientowi uzyskanie ekonomicznych
i niezawodnych rozwiązań oraz produktów
najwyższej jakości.
Metso Lindemann
Projektowanie
Inżynierowie o bardzo różnorodnych specjalnościach, wykorzystują w technologiach doświadczenia ruchowe oraz wiedzę techniczną zdobytą na
wielu instalacjach recyklingowych Lindemann
pracujących na całym świecie.
W związku z opracowywanymi nowymi rozwiązaniami oraz pracami rozwojowymi w innowacjach
wykorzystujących obliczenia wytrzymałościowe zastosowano Metodę Elementów Skończonych (FEM)
oraz symulacje komputerowe służące do optymalizacji rozwiązań elementów hydraulicznych. Dzięki
temu maszyny i podzespoły firmy Lindemann
cechują się wysoką dyspozycyjnością, wszechstronnością zastosowań i niskimi kosztami
użytkowania.
Produkcja
Jakość oznacza, że powraca do nas Klient a nie
produkt. Pracownicy wszystkich działów naszej
firmy pracują mając tą maksymę na uwadze.
Terminowość dostaw jest zapewniona poprzez
samozarządzające się grupy wspomagane przez
punktualne co do minuty działy produkcyjne. Czas
dostawy – przy niezmiennej jakości produktu - został skrócony dzięki ciągłej optymalizacji przepływu
materiałów i zwiększonej efektywności logistyki.
Cięcie płomieniowe
Transmisja danych poprzez kable światłowodowe
pomiędzy stacjami roboczymi CAD, służącymi do
projektowania i optymalizacji cięcia elementów z
blach oraz opracowywania produkcji, a centrami
sterowania CNC maszyn do cięcia płomieniowego,
pozwalają na szybkie, oszczędne przygotowanie
wysokodokładnych elementów z blach przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni materiału.
19
Spawanie
Zastosowanie
najnowocześniejszej
techniki
spawalniczej do wysokoobciążonych, grubych
struktur płytowych, specyficznych dla produktów
Lindemann, jest niezbędne dla zapewnienia
długiego okresu niezawodności maszyn.
Wykorzystanie, kontrolowanego mikroprocesorowo
sprzętu do spawania łukowego w osłonie gazu
obojętnego, ciągłe szkolenie spawaczy, podczas
pracy i poza pracą, zapewnia najwyższy możliwy
poziom jakości wielkogabarytowych elementów
spawanych.
Przy produkcji seryjnej jak i szczególnie w przypadku nakładania osłon przeciw ścieraniu stosuje się
roboty do spawania zapewniające stały poziom
jakości i pewności spoin.
Badania rentgenowskie, penetracyjne testy barwnikowe oraz ultradźwiękowe służą do regularnego
sprawdzania jakości spoin.
Wielkogabarytowe centra obróbcze
Ze względów transportowych, wszystkie moduły
maszyn są zwykle projektowane tak aby nie
przekraczać wagi 40 ton. Jeżeli jednak ze
względów konstrukcyjnych wymagane są elementy
o wadze do 70 ton mogą one być bez trudu obrabiane w naszych zakładach w Düsseldorfie.
Obróbka wysokowytrzymałych wykładzin
przeciwściernych
Twarde, wysokowytrzymałe wykładziny przeciwścierne dla maszyn Lindemann produkowane są na
najnowocześniejszych centrach portalowych. W
celu połączenia wysokiej wydajności skrawania i
optymalnej powierzchni, chłodziwo pompowane jest
pod ciśnieniem poprzez narzędzia. Intensywny
przepływ chłodziwa zapewnia, że nawet najmniejsze wióry na powierzchni obrabianej, kontaktujące się z narzędziem, są wymywane.
20
Metso Lindemann
Produkcja siłowników
Duże siłowniki hydrauliczne produkowane są w
naszej firmie. Do tego celu stosowany jest jedynie
materiał kuty o indywidualnie kontrolowanej jakości.
Wszystkie tłoki bez wyjątku są chromowane.
Powłoka chromowa może być regenerowana bądź
nakładana na nowo po kilku latach użytkowania.
Nowoczesne uszczelnienia kompaktowe o niskim
tarciu i systemy prowadzące, w połączeniu z
wysoką jakością powierzchni ustanawiają nowe
standardy w zakresie żywotności.
Dla dużej ilości naszych maszyn zainstalowanych
w świecie oferujemy naprawcze zestawy uszczelek
w kilku kategoriach średnic.
Montaż w fabryce i testy ruchowe
Przed realizacją dostaw wszelkich maszyn i
instalacji są one składane w fabryce i poddawane
testom ruchowym.
Zapewnia to uniknięcie przykrych niespodzianek i
przestojów podczas montażu na obiekcie oraz
rozruchu wstępnego.
21
22
Metso
Silnea korporacja
Metso Minerals w skrócie:
Zatrudnienie: 10500 osób
Metso Corporation:
Reprezentacja:
Metso Corporation jest globalnym dostawca
rozwiązań dla przemysłu przetwórczego.
Jej kluczowe obszary biznesowe to:
Sprzedaż i obsługa klienta – biura i przedstawicielstwa w 150 krajach
Zakłady produkcyjne:
50 zakładów w Europie, Północnej i Południowej
Ameryce, Azji i Australii
Metso Minerals
Przeróbka skał i minerałów
Metso Paper
Technologia papiernicza
Metso Automation
Technologia automatyki i
Sterowania.
Obszary produkcji:
Maszyny i urządzenia do przeróbki minerałów,
skał i gleby, budownictwo i recykling.
Rodziny produktów:
Nordberg
Zatrudnienie:
28500 osób
Metso Corporation jest notowana na giełdach w
Helsinkach i Nowym Jorku.
Sprzęt do kruszenia, przesiewania
i przenoszenia materiału
Technologia kompaktacji
Trellex
Ochrona przed ścieraniem i
technologia przenoszenia
materiałów
Lindemann Sprzęt do recyklingu.
Metso Minerals jest rdzenną częścią
Metso Corporation.
23
Urządzenia Do Recyklingu Metso Minerals
Nasz zakres:
Nożyce do cięcia złomu Prasy belujące do złomu Separatory metali nieżelaznych
Rozdrabniacze
Prasy brykietujące
Przesiewacze bębnowe
Kruszarki do metalu
Prasy dwuśrubowe
„Trommel„
Kruszarki do wiórów
Kruszarki do płyt anodowych
Młyny młotkowe
Kruszarki dwuwałowe CR
Nożyce wirnikowe
Nożyce do odpadów
wielkogabarytowych
Metso Lindemann GmbH
Erkrather Straße 401
D-40231 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 21 05 0
Fax:+49 211 21 05 376
E-Mail: [email protected]
Metso Minerals Poland Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 1A ,
40 - 541 Katowice
Poland
Tel. +48 32 253 07 29 , 253 07 30
Fax. +48 32 253 82 32
www.metsominerals.com/lindemann
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Brochure No. 1675-08-03-REC/ Polish
© 2000 Metso Minerals
July 2006

Podobne dokumenty