Rb28-07 2007-04-18 Uchwala Zarzadu GPW

Komentarze

Transkrypt

Rb28-07 2007-04-18 Uchwala Zarzadu GPW
Raport bieżący nr: 28/2007
Data: 2007-04-18
Uchwała Zarzadu GPW - wprowadzenie do obrotu akcji serii O i S
Zarząd Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż otrzymała informację, zgodnie z
którą w dniu 18 kwietnia 2007 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW")
podjął uchwałę, zgodnie z którą z dniem 25 kwietnia 2007 roku do obrotu na GPW wprowadzonych
zostanie 70.908 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki oraz 147.026 akcji zwykłych na okaziciela
serii S Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
("KDPW") asymilacji wspomnianych akcji z pozostałymi akcjami Spółki.
Spółka złożyła do KDPW o wniosek o dokonanie asymilacji.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:
Stephen Klein
Prezes Zarządu
Michał Kozłowski Członek Zarządu

Podobne dokumenty