Konferencja Młodzież – Rodzina – Samorząd.

Komentarze

Transkrypt

Konferencja Młodzież – Rodzina – Samorząd.
WOJEWODA PODKARPACKI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
Ewa Leniart
Władysław Ortyl
serdecznie zapraszają
przedstawicieli miast, gmin i powiatów oraz dyrektorów wydziałów:
edukacji, zdrowia i spraw społecznych
na konferencję dotyczącą lokalnej
i regionalnej polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej pt.
Młodzież – Rodzina – Samorząd
Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki
jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży
która odbędzie się w poniedziałek, 7 marca 2016 w godz. 9.30-14.20
w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
Organizatorzy:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II
Patronat:
Wojewoda Podkarpacki
Marszałek Województwa Podkarpackiego
J.E. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej
Pani Poseł na Sejm RP Halina Szydełko
Wspieranie rozwoju młodzieży jest jednym z kluczowych aspektów polityki rodzinnej w wymiarze
lokalnym, regionalnym i państwowym. Racjonalna i ekonomiczna polityka społeczna w obszarze edukacji,
wychowania oraz profilaktyki zagrożeń i problemów młodzieży wymaga całościowej strategii, która
jednocześnie uwzględnia: wiedzę naukową, znajomość lokalnych realiów oraz wartości, które są trwałym
oparciem dla rozwoju jednostek, rodzin i społeczeństwa.
Program konferencji:
9.30 Rejestracja uczestników.
10.00 Otwarcie konferencji przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego.
10.20 dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki,
jako fundament racjonalnego i ekonomicznego zarządzania lokalną polityką społeczną, edukacyjną i
zdrowotną w obszarze zapobiegania problemom młodzieży.
11.40 mgr Matteo Sala – wiceprezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – Warsztaty szkoleniowe dla
samorządów "Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki”, jako narzędzie do zwiększenia skuteczności
zarządzania działaniami profilaktycznymi i wychowawczymi.
11.55 Pytania i dyskusja.
12.10 Przerwa kawowa.
12.25 mgr Matteo Sala – Diagnoza problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki
zintegrowanej – korzyści dla samorządu i dla szkoły.
12.40 dr Szymon Grzelak – Program profilaktyki zintegrowanej ARCHIPELAG SKARBÓW jako przykład dobrej
praktyki – najważniejsze założenia i wyniki badań ewaluacyjnych.
13.00 mgr Albin Wróblewski – Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II – Doświadczenia
współpracy z samorządami i szkołami Podkarpacia w działaniach opartych na modelu profilaktyki
zintegrowanej.
13.25 Profilaktyka zintegrowana na terenie gminy i szkoły – 3 przykłady dobrej praktyki z gmin i szkół
województwa podkarpackiego, w których realizowano działania oparte o model profilaktyki
zintegrowanej.
13.40 Pytania i dyskusja pod kątem wdrażania rozwiązań omówionych na konferencji (korzyści, zalety,
trudności).
14.10 Zakończenie konferencji, podsumowanie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 04.03. 2016 r.
Osoba do kontaktu: Pani Edyta Dudzińska tel. 17 85 08 321; e-mail: [email protected]
Realizację Konferencji dofinansowano z budżetu Województwa
Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie