Moduł pomiarowy AV32MF37

Komentarze

Transkrypt

Moduł pomiarowy AV32MF37
Moduł pomiarowy AV32MF37
-------------------------------------------------------------------------------------------1.
Opis modułu AV32MF37.
Moduły AV32MF37 (rys.1) umożliwiają przesłanie do komputera
pomiarów mierzonych z zaprogramowaną częstością. Budowa modułu
umożliwia współpracę z wieloma czujnikami pomiarowymi. Moduł jest w
pełni sterowany z komputera programem APEK AssistAV. Dowolnie
programujemy kolejność i ilość włączonych kanałów wejściowych.
Komunikacja z komputerem odbywa się przez interfejs USB (USART opcja).
Zasilanie modułu (wraz z większością czujników) z interfejsu USB. Posiada
wbudowane filtry i wzmacniacze do kondycjonowania sygnału oraz wyjścia
do zasilania czujników pomiarowych. Do rejestratorów dołączamy program
APEK Assist AV (Windows)
Rys. 1 Widok modułu AV32FM37.
2.Dane techniczne modułu AV32MF37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
od 4 do 8 wejść analogowych napięciowych 0-5V
od 1 do 4 różnicowych wzmacniaczy pomiarowych.
Dostępny zakres napięć wejściowych: od 10mV do 1V
Od 1 do 4 programowanych filtrów dolnoprzepustowych
Dostępne typy filtrów: Eliptyczny, Butterwortha, Bessela.
Zakres częstotliwości programowania od 1Hz do 10kHz
przetwornik pomiarowy: 16 bitow.
dokładność pomiaru: 0.05% (średnia z 50 pomiarów)
interfejs komunikacyjny: USB 2.0. (mini USB typ B)
Temperatura pracy : -40 oC do +65 oC ;
zasilanie z USB: 4.5-5.4V
prąd zasilania: <80mA (bez czujników pomiarowych)
częstość próbkowania: od 1Hz do 10kHz.
galwaniczna izolacja wejść od układu cyfrowego.
gniazdo wejść analogowych: wtyk CANON 37PIN
obudowa: Aluminium 6063, boczki z ABS (aluminium opcja)
APEK www.apek.pl, 02-804 Warszawa ul. Gżegżółki 7
e-mail: [email protected]
1-1
Moduł pomiarowy AV32MF37
--------------------------------------------------------------------------------------------
•
•
2.1
wymiary: 135x72x19mm
waga 0.16kg
Opis złącz wejściowych.
Pin: Opis połaczenia:
1 – W4+ wejście analogowe
2 – Vref +zasilania czujników
3 – NC
4 – NC
5 – W2+ wejście analogowe
6 – Vref +zasilania czujników
7 – NC
8 – Vref +zasilania czujników
9 – Vref +zasilania czujników
10 – Vref +zasilania czujników
11 – NC
12 – Vref +zasilania czujników
13 – GND masa zasilania?
14 – W7 wejście analogowe
15 – W1 wejście analogowe
16 – W5+ wejście analogowe
17 – W4+ wejście analogowe
18 – W3+ wejście analogowe
19 – W2+ wejście analogowe
Pin: Opis połączenia:
20 – W5+ wejście analogowe
21 – GNDA masa analogowa
22 – NC
23 – NC
24 – W3+ wejście analogowe
25 – GNDA masa analogowa
26 – NC
27 – GNDA masa analogowa
28 – GNDA masa analogowa
29 – GNDA masa analogowa
30 – NC
31 – GNDA masa analogowa
32 – W8 wejście analogowe
33 – W6 wejście analogowe
34 – W5- wejście analogowe
35 – W4- wejście analogowe
36 – W3- wejście analogowe
37 – W2- wejście analogowe
2.2 Przykłady oznaczeń systemów AV32MF
Oznaczenie:
Opis:
AV32MF37F2[U6]
2 wejścia z filtrami, 6 wejść 0-5V
AV32MF37A4[U6]
4 wejścia wzmocnione, 4 wejścia 0-5V
AV32MF37A2F2[U4]
2x filtry, 2x wzmocnione, 4 wejścia 0-5V
AV32MF37[U8]
8 wejść napięciowych 0-5V
AV32MF37I4[U4]
4 wejścia prądowe, , 4 wejścia 0-5V
.
[] - oznaczenie opcionalne.
APEK www.apek.pl, 02-804 Warszawa ul. Gżegżółki 7
e-mail: [email protected]
1-2
Moduł pomiarowy AV32MF37
-------------------------------------------------------------------------------------------3. OBSŁUGA SYSTEMU AV32.
3.1 Przygotowanie systemu do pracy.
Przygotowanie do pracy AV32 polega na prawidłowym podłączeniu:
- czujników pomiarowych.
- kabla USB - do zasilania i zapewnienia komunikacji
z komputerem. Podłączenie zasilania powoduje
jednoczesne resetowanie układu;
Następnie należy otworzyć program komputerowy PrezenterAsistAV do
obsługi systemu AV32. PrezenterAsistAV pozwala na elastyczną zmianę
konfiguracji systemu oraz wejść czujnikowych.
3.2
Rozpoczęcie pracy systemu AV32.
System AV32 jest w pełni sterowany z programu PrezenterAsistAV.
Po każdorazowym podłączeniu kabla USB system jest zresetowany i gotowy
do przyjęcia nowej konfiguracji z programu PrezenterAsistAV. Po
otrzymaniu konfiguracji, system zaczyna wysyłać dane pomiarowe zgodnie z
otrzymaną konfiguracją. Dane pomiarowe są na bieżąco zapisywane do
plików dyskowych oraz do wirtualnego bufora w celu wizualizacji na ekranie
komputera (patrz opis programu PrezenterAsistAV) .
5. UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYSTEMU AV32.
Przy eksploatacji systemu AV32 należy przestrzegać następujących zasad:
- Utrzymywać w czystości gniazda wejściowe, chronić przed zapyleniem.
- Chronić obudowę przed upadkami na twarde podłoże.
- Do transportu i przechowywania należy odłączać wszystkie czujniki,
zalecamy odłączanie kabel USB.
- Obudowę myjemy zwilżoną szmatką, można dodać delikatny (nie
szorujący) detergent.
APEK www.apek.pl, 02-804 Warszawa ul. Gżegżółki 7
e-mail: [email protected]
1-3
Moduł pomiarowy AV32MF37
--------------------------------------------------------------------------------------------
KARTA KATALOGOWA SYSTEMU AF32MF.............
Numer fabryczny: …..............................Rok produkcji ….....................
Komunikacja:
USB
Wejście:
W1 Uwej: 0-5V
USART
Iwej: 0-20mA …...........................................
W2
Uwej: 0-5V …..........mV
Filtr [EL] [BU] [BE] Rząd ….....
W3
Uwej: 0-5V …..........mV
Filtr [EL] [BU] [BE] Rząd ….....
W4
Uwej: 0-5V …..........mV
Filtr [EL] [BU] [BE] Rząd ….....
W5
Uwej: 0-5V …..........mV
Filtr [EL] [BU] [BE] Rząd ….....
W6
Uwej: 0-5V
Iwej: 0-20mA …...........................................
W7
Uwej: 0-5V
Iwej: 0-20mA …...........................................
W8
Uwej: 0-5V
Iwej: 0-20mA …...........................................
Uwagi:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
…..................................................................................................
Sprawdził/a: …...…...................................
Dnia: …..................
Podpis: ….................................................
APEK www.apek.pl, 02-804 Warszawa ul. Gżegżółki 7
e-mail: [email protected]
1-4

Podobne dokumenty