EvoPlus1 - Testy

Komentarze

Transkrypt

EvoPlus1 - Testy
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 1 Lesson 1
Short Test B
Unit 1 Lesson 1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Dopisz litery: dwie, które rymują się z A; cztery, które rymują się z B;
jedną, która rymuje się z I.
1 Dopisz litery: dwie, które rymują się z J; cztery, które rymują się z D;
jedną, która rymuje się z Y.
A: ____, ____
J: ____, ____
B: ____, ____, ____, ____
D: ____, ____, ____, ____
I: ____
Y: ____
___ / 7
2 Uzupełnij zdania, wpisując brakujące litery. Każda kreska ( _ )
odpowiada jednej literze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nice to m _ _ t you.
I’m f _ _ e.
H _ _ l_ !
_ _ _ do you spell Carla?
W _ _ _ _ _ e to Evolution.
How are _ _ _?
___ / 7
2 Uzupełnij zdania, wpisując brakujące litery. Każda kreska ( _ )
odpowiada jednej literze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
_ _ l _ _ m _ to Evolution!
How do you s _ _ _ l Darren?
N _ _ e to meet you.
How are _ _ _?
I’m f _ _ e.
H _ _ _ o!
___ / 6
3 Uzupełnij dialog, wstawiając ‘s w odpowiednie miejsca.
3 Uzupełnij dialog, wstawiając ‘s w odpowiednie miejsca.
-
___ / 6
-
What ___your___name?
My____ name____Dan.
What ___your___name?
My____ name____Evo.
___ / 2
___ / 2
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 1 Lesson 2
Short Test B
Unit 1 Lesson 2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Ułóż liczby z podanych liter.
1 Ułóż liczby z podanych liter.
Przykład:
Przykład:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ENT
XSI
HTGEI
RUFO
EEHRT
EFVI
WOT
NESVE
_TEN_
________
________
________
________
________
________
________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ENT
EIFV
NOE
VENES
ENIN
THGIE
TEEHR
UROF
_TEN_
________
________
________
________
________
________
________
___ / 7
2 Uzupełnij zdania wyrazami z tabelki.
‘m
‘s
old
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
you
‘re
___ / 7
2 Uzupełnij zdania wyrazami z tabelki.
‘s
count
count
everyone
‘s
How ______ are you?
Let’s ______ up to ten.
He ______ 9.
You ______ 7.
It ______ 8.
Hello, ______!
What about ______?
I ______ 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
you
‘m
everyone
‘s
old
‘re
You ______ 8.
I ______ 9.
Hello, ______!
How ______ are you?
What about ______?
Let’s ______ up to 10!
She ______ 12.
It ______ 11.
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 1 Lesson 3
Short Test B
Unit 1 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów.
1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
do________r
s________ p a__________nt
te________r
po________e of__________r
pa________r
mu________an
1.
2.
3.
4.
5.
6.
p________ce of__________er
te________r
mu________an
tr________r
p________er
s________ p as__________ t
___ / 6
2 Ułóż wyrazy w kolejności, tak aby powstały poprawne zdania.
1.
2.
3.
4.
___ / 6
2 Uzupełnij dialog.
Mary: What’s 1_______ name?
Kate: 2_______ name’s Kate.
Mary: Nice to meet you. I 3_______ a student. Are 4_______
a student?
Kate: No, I’m 5_______. I’m a doctor.
___ / 5
am student I a. __________________________
trainer you a are? __________________________
I ten not am. __________________________
are you student a. __________________________
___ / 4
3 Uzupełnij dialog.
3 Ułóż wyrazy w kolejności, tak aby powstały poprawne zdania.
Ben: What’s 1_______ name?
Tony: 2_______ name’s Tony.
Ben: Nice to meet you. I 3________ a trainer. Are 4_______
a trainer?
Tony: No, I’m 5_________. I’m a student.
1.
2.
3.
4.
am doctor I a. __________________________
student you a are? __________________________
I nine not am. __________________________
are you student a. __________________________
___ / 5
___ / 4
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 1 Lesson 4
Short Test B
Unit 1 Lesson 4
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Podkreśl pięć niepotrzebnych słów w wypowiedziach poniżej.
1 Podkreśl pięć niepotrzebnych słów w wypowiedziach poniżej.
Hi. I’m Karen. Hello, I’m
not ten. This is my friend
student Eve.
Hi. My name’s your
Ben. I’m 9 old. This is
my friend student John.
Ben, 9
Hi. I’m John. Hello, I’m
not ten.
Karen, 10
John, 10
Hi. My name’s your
Eve. I’m 8 old.
Eve, 8
___ / 5
2 Uzupełnij zdania informacjami o sobie i swoim koledze/swojej
koleżance.
___ / 5
2 Uzupełnij zdania informacjami o sobie i swoim koledze/swojej
koleżance.
Hello. My _________________________ I _______________
_____________________This__________________________
__________________________________________________
___ / 5
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Hello. My _________________________ I _______________
_____________________This__________________________
__________________________________________________
___ / 5
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 1 Lesson 7
Short Test B
Unit 1 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Dopisz litery, tak aby powstały nazwy przedmiotów szkolnych.
1 Dopisz litery, tak aby powstały nazwy przedmiotów szkolnych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GEO_______
______NCE
A______
________ISH
ENG______
MU_______
_______RY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
___ / 7
EN________
HI_______
_______ TRY
_______IC
POL_______
SCI_______
______T
___ / 7
2 Przetłumacz polskie wyrazy na język angielski, tak aby pasowały do
tekstu.
2 Przetłumacz polskie wyrazy na język angielski, tak aby pasowały do
tekstu.
My name’s Teddy and I’m a uczeń 1____________ at Manyard Primary
School. My ulubiony 2________________ subject is Maths. It’s interesująca
3
__________________ and łatwa 4______________ .
Hi, I’m Meg. My favourite przedmiot 1_________________ isn’t computers.
It’s trudna 2____________________ . The computer Lab in my szkole
3
_________________ isn’t very good.
Hi, I’m Jane. My favourite przedmiot 5_________________ isn’t maths. It is
trudna 6_________________. It’s informatyka 7____________________ .
The computer lab in my szkole 8_________________ is very good.
My name’s Mike and I’m a uczeń 4____________ at Chester Primary School.
My ulubiony 5________________ subject is matematyka
6
_________________. It’s interesująca 7__________________ and łatwa
8
________________ .
___ / 8
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 2 Lesson 1
Short Test B
Unit 2 Lesson 1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Napisz liczby słowami.
1 Napisz liczby słowami.
1. 13 _________________
1. 14 _________________
2. 19 _________________
2. 20 _________________
3. 12 _________________
3. 18 _________________
4. 15 _________________
4. 15 _________________
5. 16 _________________
5. 11 _________________
6. 11 _________________
6. 17 _________________
___ / 6
2 Z każdego wyrażenia wykreśl jedno niepotrzebne słowo.
___ / 6
2 Z każdego wyrażenia wykreśl jedno niepotrzebne słowo.
1. Look he at the game board!
2. Good is, Tom.
3. Right ten!
1. I Right!
2. Look good at the game board!
3. Good ten, Mary.
___ / 3
3 Uzupełnij zdania.
A. B. C. -
___ / 3
3 Uzupełnij zdania.
How old 1_______ 2_______?
She’s 12.
Is he 11?
No, 3_______ 4_______ .
5
_______ 6_______ 15?
Yes, he is .
A. B. C. -
1
_______ 2_______13?
Yes, he is.
How old 3_______ 4_______?
He’s 15.
Is she 17?
No, 5_______ 6_______ .
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 2 Lesson 2
Short Test B
Unit 2 Lesson 2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Poukładaj litery w kolejności, tak aby powstały nazwy zawodów.
Pierwsza litera każdego słowa jest podkreślona.
1 Ułóż wyrazy i znaki interpunkcyjne w odpowiedniej kolejności.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. do / how / ? / spell / you / surname / her __________________
2. his / name / ? / first / what’s ___________________
3. his / ? / what’s / surname _________________________
A R S T A T O N U ________________
R I T W E R _____________
S C A R S T E ______________
L O F O B T A L L A P Y R E _________ _________
T L L N I U I S O I S ____________
T R S A I T __________
___ / 3
___ / 6
2 Dopisz a lub an do podanych rzeczowników.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 Poukładaj litery w kolejności, tak aby powstały nazwy zawodów.
Pierwsza litera każdego słowa jest podkreślona.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
_____ student
_____ officer
_____ doctor
_____ musician
_____ assistant
_____ teacher
___ / 6
3 Ułóż wyrazy i znaki interpunkcyjne w odpowiedniej kolejności.
1. his / ? / what’s / surname _________________________
2. do / how / ? / spell / you / surname / her __________________
3. his / name / ? / first / what’s ___________________
C R O A T ________________
I G S R N E _____________
I R T R W E ______________
R T A T O A S N U ___________
A O F L O B T L A L E P Y R ____________ _____________
L L I S I S T O I U N __________
___ / 6
3 Dopisz a lub an do podanych rzeczowników.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
_____ teacher
_____ painter
_____ trainer
_____ assistant
_____ musician
_____ officer
___ / 3
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 2 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1
Wpisz tłumaczenia.
Short Test B
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1
POLISH
ENGLISH
POLISH
1._____________
watch
Odtwarzacz
4._____________
MP3
2._____________
mobile
phone
deskorolka
3._____________
key ring
portfel
Unit 2 Lesson 3
ENGLISH
Wpisz tłumaczenia.
ENGLISH
POLISH
ENGLISH
POLISH
skateboard
1._____________
4._____________
telefon
komórkowy
5._____________
watch
2._____________
5._____________
breloczek
6._____________
wallet
3._____________
6._____________
Odtwarzacz
MP3
___ / 6
2
Uzupełnij zdania.
1.
2.
3.
4.
___ / 6
2
________ it a Frisbee?
It _________ a key ring, it’s a mobile phone.
What _________ _________ ? It’s a mobile phone.
Is _________ a computer?
Uzupełnij zdania.
1.
2.
3.
4.
It ________ a wallet, it’s an MP3 player.
_________ it a skateboard?
Is _________ a Frisbee?
What _________ _________ ? It’s a wallet.
___ / 5
3
Napisz pytania i krótkie odpowiedzi. Wykorzystaj podane słowa.
1. Is / watch ?
No
2. you / a student ?
Yes
1_______________________
2_______________________
3_______________________
4_______________________
___ / 5
3
Napisz pytania i krótkie odpowiedzi. Wykorzystaj podane słowa.
1. Is / CD ?
Yes
2. you / a teacher?
No
___ / 4
1_______________________
2_______________________
3_______________________
4 _______________________
___ / 4
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 2 Lesson 4
Short Test B
Unit 2 Lesson 4
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. Niektóre wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
1 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. Niektóre wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
old
know
think
how
she
don’t
he
school
old
who
think
she
he
school
- Who’s she?
- Who’s 1_________?
- 1_______ ‘s Betty. I 2__________ she’s 13.
- He‘s Tom. I 2__________ he’s a student at this 3___________.
- Is she a student at this 3__________ ?
- How old is he?
- I don’t 4_________ .
- I 4__________ know.
___ / 4
2 Dokończ pytania i odpowiedz na nie, używając informacji z ramki.
___ / 4
2 Dokończ pytania i odpowiedz na nie, używając informacji z ramki.
Jackie, 17, actress
Robert, 18, singer
1
1
- Who _________?
- Who _________?
- 2___________________.
- 2___________________.
- How 3___________________?
- How 3___________________?
- 4___________________.
- 4___________________.
- Is 5___________________?
- Is 5___________________?
- Yes, 6_____________.
- Yes, 6_____________.
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 10
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 2 Lesson 7
Short Test B
Unit 2 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Wstaw brakujące litery, a następnie dopasuj zdania do obrazków.
1 Wstaw brakujące litery, a następnie dopasuj zdania do obrazków.
1.
2.
3.
4.
This is a c _ _ _ _ _ s. We use it in g e _ _ _ _ r y.
This is a r _ l _ _ .
This is an a b _ _ _ s. It is an _ _ _ calculator.
This is a p r _ _ _ _ c _ _ r.
A ___
1.
2.
3.
4.
B ___
C ___
This is a p _ o _ _ _ _ _ o r.
This is a _ o _ _ _ s _ . We use it in _ _ o m _ _ r y.
This is a r _ _ _ r.
This is an _ _ a c _ s. It is an _ _ _ calculator.
A ___
B ___
C ___
D ___
D ___
___ / 10
___ / 10
2 Uzupełnij tekst.
2 Uzupełnij tekst.
Look! 1____________ is a calculator. It isn’t old, it’s
2
____________. We 3____________ calculators in maths lessons.
You see 4____________ on the 5____________. Look at number 3
and number 6.
Look! 1____________ is a calculator. It isn’t old, it’s
2
____________. We 3____________ calculators in maths lessons.
You see 4____________ on the 5____________. Look at number 3
and number 6.
___ / 5
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 3 Lesson 1
Short Test B
Unit 3 Lesson 1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Dokończ nazwy przedmiotów używanych w szkole.
1 Dokończ nazwy przedmiotów używanych w szkole.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
rub_________
glue s____________
mar____________
school b____________
ru____________
p______ case
1.
2.
3.
4.
5.
6.
school b____________
ru_________
pencil c_________
mar____________
glue s____________
rul____________
___ / 6
2 Ułóż litery we właściwej kolejności.
___ / 6
2 Przepisz dialogi, wstawiając dwa razy whose i cztery razy ‘s .
1. That’s __________hirgt!
2. That’s __________grwon.
3. That’s __________trocrce!
1. - computer is it?
___ / 3
D. -
Is it Ben eraser?
___________________________
-
No, it isn’t.
___________________________
-
eraser is it?
___________________________
-
It’s Lucy .
___________________________
E. F. -
Is it Tom’s pen?
___________________________
No, it isn’t. It’s Jane.
___________________________
computer is it?
___________________________
It’s Mary and John.
___________________________
It’s Betty’s.
___________________________
2. - Is it Mark pen?
-
3 Przepisz dialogi, wstawiając dwa razy whose i cztery razy ‘s.
___________________________
3. -
___________________________
No, it isn’t. It’s Nick.
___________________________
Is it Jake phone?
___________________________
-
No, it isn’t.
___________________________
-
phone is it?
___________________________
-
It’s Lucy and Jane. ___________________________
___ / 6
3 Ułóż litery we właściwej kolejności.
1. That’s __________grwon.
2. That’s __________trocrce!
3. That’s __________hirgt!
___ / 3
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 3 Lesson 2
Short Test B
Unit 3 Lesson 2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Dopisz przymiotniki o przeciwstawnym znaczeniu.
1. long – __________
2. cheap – __________
3. big – __________
4. old – __________
1 Dopisz przymiotniki o przeciwstawnym znaczeniu.
1. expensive – __________
2. short – __________
3. new – __________
4. small – __________
___ / 4
___ / 4
2 Przetłumacz na język angielski.
1. Znajdź coś starego. – ________________________________
2. Znajdź coś dużego. – ________________________________
3. Brawo, Kate! – ____________________________________
4. mój komputer – ____________________________________
5. twój odtwarzacz MP3 – ______________________________
___ / 5
2 Przetłumacz na język angielski.
1. Znajdź coś małego. – ________________________________
2. Znajdź coś nowego. – ________________________________
3. Brawo, Ben! – ________________________________
4. mój marker – ________________________________
5. twój plecak – ________________________________
3 Popatrz na przybory Mary i Toby’ego, a następnie uzupełnij zdania
wpisując his albo her.
3 Popatrz na przybory Steve’a i Lucy, a następnie uzupełnij zdania
wpisując his albo her.
bag
glue
pen
Mary
This is _________ pencil.
This is _________ pen.
This is _________ glue.
ruler
Toby
4.
5.
6.
bag
pen
rubber
ruler
1.
2.
3.
pencil
___ / 5
Steve
This is _________ bag.
This is _________ ruler.
This is _________ rubber.
___ / 6
1. This is _________ pencil.
2. This is _________ pen.
3. This is _________ glue.
rubber
pencil
glue
Lucy
3. This is _________ bag
4. This is _________ ruler.
5. This is _________ rubber.
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 3 Lesson 3
Short Test B
Unit 3 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Napisz nazwy kolorów po angielsku.
1 Napisz nazwy kolorów po angielsku.
1.
2.
3.
4.
5.
zielony – _______________
szary – _______________
czarny – _______________
fioletowy – _______________
żółty – _______________
1.
2.
3.
4.
5.
niebieski – _______________
pomarańczowy – _______________
biały – _______________
różowy – _______________
brązowy – _______________
___ / 5
2 Uzupełnij zwroty wyrazami z ramki. Dwa wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
horrible
colour
machine
help
pink
favourite
what
1.
2.
3.
4.
5.
Can you ____________ me?
What’s your favourite ____________?
It’s ____________!
____________ colour is it?
It’s my ____________ colour.
___ / 5
2 Uzupełnij zwroty wyrazami z ramki. Dwa wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
machine
colour
what
help
green
favourite
horrible
1.
2.
3.
4.
5.
It’s ____________!
It’s my ____________ colour.
What’s your favourite ____________?
Can you ____________ me?
____________ colour is it?
___ / 5
3 Do podanych zwrotów dopisz a lub an.
1.
2.
3.
4.
5.
___ / 5
3 Do podanych zwrotów dopisz a lub an.
______ orange marker
______ short ruler
______ old pencil case
______ big bag
______ new computer
1.
2.
3.
4.
5.
______ red pencil
______ old computer
______ blue pen
______ expensive MP3 player
______ new pencil case
___ / 5
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 3 Lesson 4
Short Test B
Unit 3 Lesson 4
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Z podanych liter utwórz przymiotniki.
1 Z podanych liter utwórz przymiotniki.
1. V A E H Y __________________
1. A L N C E __________________
2. L T U A B U I E F ______________________
2. I R Y T D ___________________
3. R I Y D T ___________________
3. H G L I T ____________________
4. I T L H G ____________________
4. G Y U L ______________________
___ / 4
___ / 4
2 Uzupełnij zdania wyrazami, tak aby powstały poprawne opisy.
2 Uzupełnij zdania wyrazami, tak aby powstały poprawne opisy .
Jenny’s computer is 1____________ old. It 2____________ grey and
Magda’s bag 1____________ small, it 2____________ big. It
black. It 3____________ expensive.
3
Tom’s watch 4____________ old, it 5____________ new! It
Steve’s pencil case is 4____________ old. It 5____________ brown
6
and grey. It 6____________ beautiful.
____________ heavy!
____________ cheap.
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 10
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 3 Lesson 7
Short Test B
Unit 3 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Przetłumacz na język polski.
1 Przetłumacz na język polski.
1.
2.
3.
4.
5.
a flag – _______________
population – _______________
a city – _______________
a country – _______________
a capital – _______________
5.
6.
___ /5
2 Wykreśl pięć zbędnych wyrazów.
1.
2.
3.
4.
5.
___ / 5
2 Wykreśl pięć zbędnych wyrazów.
The UK isn’t very capital big. The population of the UK is about 62
small million. The flag of the a UK is yellow, red, white and blue. The
capital is London. It’s city very big!
___ / 5
3 Napisz 5 zdań o Polsce wykorzystując informacje z tabelki.
The UK isn’t a big. The population of the UK is about 62 big million.
The flag of the UK is red, green, white and the blue. The capital is
London. It’s very country big!
___ / 5
3 Napisz 5 zdań o Polsce wykorzystując informacje z tabelki.
Poland
In Europe
Quite big
Flag: white and red
Capital: Warsaw
Population of the capital: about 2 million
1.
2.
3.
4.
5.
a city –_______________
a country – _______________
a flag – _______________
a capital – _______________
population – _______________
Poland
In Europe
Quite big
Flag: white and red
Capital: Warsaw
Population of the capital: about 2 million
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
1.
2.
3.
4.
5.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 4 Lesson 1
Short Test B
Unit 4 Lesson 1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Wpisz tłumaczenia.
1 Wpisz tłumaczenia.
POLISH
ENGLISH
POLISH
ENGLISH
POLISH
ENGLISH
POLISH
ENGLISH
szuflada
1. __________
ściana
4._________
łóżko
1. __________
plakat
4. ________
2. _______
shelf
5 .________
bed
2.________
chair
5. ________
drawer
krzesło
3. __________
6. ________
poster
szafa
3. __________
6. ________
desk
___ / 6
2 Ułóż litery w kolejności, tak aby powstały zwroty wyrażające podziw
dla czyjegoś osiągnięcia.
1. A C S T F I A N T !
2. T R G A E!
3. L R L N I B A I T !
________________________
________________________
________________________
___ / 6
2 Ułóż litery w kolejności, tak aby powstały zwroty wyrażające podziw
dla czyjegoś osiągnięcia.
1. N I R T B A L L I !
2. N A T I F T S A C !
3. E R A G T !
________________________
________________________
________________________
___ / 3
3 Przepisz dialogi, uzupełniając je o wyrazy z ramki.
isn’t
under
1. - the pencil case the bag?
- No, it. It’s the wardrobe.
2. - Is the Frisbee the desk?
- Yes, is.
in
it
is
___ / 3
3 Przepisz dialogi, uzupełniając je o wyrazy z ramki.
it
on
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
under
1. - the ruler the bag?
- No, it. It’s the shelf.
isn’t
on
in
is
_____________________________
_____________________________
2. - Is the school bag the chair? _____________________________
- Yes, is.
_____________________________
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 4 Lesson 2
Short Test B
Unit 4 Lesson 2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy wyposażenia pokoju.
1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy wyposażenia pokoju.
1.
CA_____________
1. _____________ARD
2.
A_____________AIR
2. ______________LE
3.
TV_____________
3. FL_____________
4.
_____________OR
4. TV _____________
5.
TA______________
5. ____________PET
6.
____________CASE
6. AR_____________
7.
CUP____________
7. BOO____________
___ / 7
___ / 7
2 Uzupełnij luki w dialogach.
2 Uzupełnij luki w dialogach.
Mike: 1____________is my school bag?
Rob: It’s 2____________the sofa.
Mike: 3____________Rob.
Tom: 1____________my pencil case?
Mary: Look! 2____________3____________the sofa.
Tom: Thank 4____________5____________much, Mary.
Beth: 4____________my mobile phone?
Jane: Look! 5____________6____________the drawer.
Beth: 7____________you very 8____________, Jane.
Bill:
Rob:
Bill:
6
____________is my mobile phone?
It’s 7____________the shelf.
8
____________Rob.
___ / 8
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 4 Lesson 3
Short Test B
Unit 4 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij zdania czasownikami.
1 Uzupełnij zdania czasownikami.
1.
2.
3.
4.
5.
T_______ my book!
C________ the ball!
Don’t d________ the computer!
S________ up!
C________ the door!
1.
2.
3.
4.
5.
___ / 5
2 Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami, a następnie przetłumacz je
na język polski.
1. T____________ this. - ______________________.
2. Come h___________. - ______________________.
C________ the Frisbee!
Don’t d________ the lamp!
O________ the window!
T________ my book!
S________ up!
___ / 5
2 Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami, a następnie przetłumacz je
na język polski.
1. ___________ here - ______________________.
2. Take t____________ - ______________________.
___ / 4
3 Dopasuj czasowniki do rzeczowników, a następnie ułóż polecenia
w formie twierdzącej () lub przeczącej ().
1.
2.
3.
put
come to
go
A. my party
B. home
C. the pencil case in the bag
1.
2.
3.
() ________________________________________
() ________________________________________
() ________________________________________
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
___ / 4
3 Dopasuj czasowniki do rzeczowników, a następnie ułóż polecenia
w formie twierdzącej () lub przeczącej ().
1.
2.
3.
go
put
close
A. the door
B. to the door
C. the picture on the wall
1.
2.
3.
() ________________________________________
() ________________________________________
() ________________________________________
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 4 Lesson 4
Short Test B
Unit 4 Lesson 4
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Ułóż wyrazy w nawiasach, tak aby powstały poprawne dialogi.
1 Ułóż wyrazy w nawiasach, tak aby powstały poprawne dialogi.
Dialogue 1
Dialogue 1
- Is my pen under the book?
- (case my where’s pencil ?) 1_____________________
- (it
- (the shelf on it’s) 2_____________________
no isn’t )
1
____________ It’s on the shelf.
- (you much thank very) 2_____________________
- Thanks.
- (welcome ’re you) 3_____________________
- (mention it don’t) 3_____________________
Dialogue 2
Dialogue 2
- (mobile my where’s phone ?) 4_____________________
- Is my bag under the desk?
- (bag in your it’s) 5_____________________
- (isn’t no it)
- Thank you.
- (much very thank you) 5 _____________________
- (mention don’t it) 6 _____________________
- (’re welcome you) 6_____________________
____________ It’s in the wardrobe.
4
___ / 6
2 Przetłumacz polskie słowa, tak aby powstała poprawna rozmowa.
-
(Gdzie) 1____________ is my wallet?
It’s 2____________(na biurku).
(Dzięki) 3____________!
(Żaden) 4____________ problem.
___ / 6
2 Przetłumacz polskie słowa, tak aby powstała poprawna rozmowa.
-
(Gdzie) 1 ____________ is my mobile phone?
It’s 2____________(na łóżku).
(Dziękuję) 3 ____________.
(Żaden) 4____________ problem.
___ / 4
___ / 4
Punkty: _____/ 10
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 4 Lesson 7
Short Test B
Unit 4 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Ułóż z podanych liter nazwy odpadów.
1 Ułóż z podanych liter nazwy odpadów.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
S L S G A ________________
D O F O E A W T S ______________ ____________
E P R A P _______________
T L P C S A I ____________
A E L M T ____________
L E A M T _______________
L A P I S C T____________
O O F D T A W E S ____________ _____________
L S G S A ________________
R A P E P ____________
___ / 5
2 Wyrazy z zadania 1 połącz z obrazkami poniżej, wpisując
odpowiednią cyfrę. Jeden rysunek został podany dodatkowo i nie
pasuje do żadnego słowa.
A ___
B ___
___ / 5
2 Wyrazy z zadania 1 połącz z obrazkami poniżej, wpisując
odpowiednią cyfrę. Jeden rysunek został podany dodatkowo i nie
pasuje do żadnego słowa.
C ___
A ___
D ___
E ___
F ___
C ___
___ / 5
D ___
3 Skreśl jeden niepotrzebny wyraz w każdym zdaniu.
1.
2.
3.
4.
5.
B ___
E ___
F ___
___ / 5
3 Skreśl jeden niepotrzebny wyraz w każdym zdaniu.
Put cans in under the small bin.
Put metal bottle in the blue bin.
Don’t you put it in the bin.
Put it in the recycling bin rubbish.
Put metal not in the green bin.
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
1.
2.
3.
4.
5.
Put metal not in the blue bin.
Put it bottle in the white bin.
Put it in the recycling bin rubbish.
Don’t you put paper in the bin.
Put cans in under the small bin.
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 5 Lesson 1
Short Test B
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Uzupełnij nazwy ubrań, używając podanych liter.
1 Uzupełnij nazwy ubrań, używając podanych liter.
E S R S U I S A O A E R E E R K T C E S A N H P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Unit 5 Lesson 1
S A S E C R S P E K S A N E S R I E N A H I R E O T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
tro_________________
sk_________________
d_________________
j_________________t
c_________________
s_________________s
j_________________s
d_________________
tra_________________
j_________________t
j_________________s
c_________________
s_________________s
sh_________________
___ / 7
___ / 7
2
1. Remember! - _________________
2. Pay attention! - _________________
3. Don’t forget! - _________________
3
2 Przetłumacz na język polski.
Przetłumacz na język polski.
1. Don’t forget! - _________________
2. Pay attention! - _________________
3. Remember! - _________________
___ / 3
___ / 3
3 Uzupełnij zdania.
Uzupełnij zdania.
1. -The trousers 1_________ under the bed.
2. - 2_________ are the rulers?
- They 3_________ under the bed.
3. - Where 4_________ the T-shirts?
- 5_________’re in the wardrobe.
1. - 1_________ are the books?
- They 2_________ under the bed.
2. The T-shirts 3_________ in the wardrobe.
3. - Where 4_________ the pens?
- 5_________’re in the pencil case.
___ / 5
___ / 5
Punkty: ____ / 15
Punkty: ____ / 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 5 Lesson 2
Short Test B
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Popatrz na drzewo genealogiczne i uzupełnij zdania.
1
Theo
1 Popatrz na drzewo genealogiczne i uzupełnij zdania.
Steven
Elena
Mike
Elizabeth
Todd
Jane
1. Theo is Todd’s ______________
2. Todd is Jane’s _______________
3. Elizabeth is Todd’s ___________
4. Mike is Jane’s _____________
5. Jane is Todd’s ____________
6. Elena is Jane’s ____________
___ / 6
Ułóż poprawne zdania z podanych wyrazów.
2
1.
2.
3.
4.
5.
Unit 5 Lesson 2
Kathy
Simon
Mary
Mike
Betty
1. Mary is Mike’s _____________
2. Kathy is Betty’s ____________
3. Betty is Mike’s _____________
4. Mike is Betty’s ____________
5. Steven is Mike’s ___________
6. Simon is Betty’s ___________
___ / 6
2 Ułóż poprawne zdania z podanych wyrazów.
family What nice a ________________________________
to person to Point the you next __________________________
teacher looks nice Your ____________________________
sweet friend Your looks _____________________________
a we family are ___________________________________
___ / 5
3 Uzupełnij pytania i odpowiedzi, wpisując odpowiednią formę
czasownika oraz this lub that.
looks nice Your teacher _______________________________
family a are we _____________________________________
a What family nice ____________________________________
friend sweet looks Your _________________________________
next person Point the to you ___________________________
___ / 5
3 Uzupełnij pytania i odpowiedzi, wpisując odpowiednią formę
czasownika oraz this lub that.

 Steve (blisko)
Carla (daleko)
1. – Who ________________?
– ________________ Carla.
2. – What ________________?
–________________ a red dress.
a red dress (blisko)
___ 4
1.
2.
3.
4.
5.

1. – Who________________?
– ________________Steve.
2. –What________________?
– ________________ a blue bag .
a blue bag (daleko)
___ /4
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 5 Lesson 3
Short Test B
Unit 5 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Ułóż nazwy zwierząt z podanych liter.
1 Ułóż nazwy zwierząt z podanych liter.
1. O G D ______
1. O E N M Y K ____________________
2. E U A I G N I P G ______________ _________
2. S A M H R T E ____________________
3. S A E M H R T ____________________
3. E P D S I R ____________________
4. N S E K A ____________________
4. A C T ______
5. R A T P O R ____________________
5. A N U I G E
I G P______________ _________
___ / 5
2 Napisz rzeczowniki w liczbie mnogiej.
___ / 5
2 Napisz rzeczowniki w liczbie mnogiej.
1. one mouse – two ____________________
2. one monkey – two ____________________
3. one fish – two ____________________
1. one fish – two ____________________
2. one mouse – two ____________________
3. one parrot – two ____________________
___ / 3
3 Uzupełnij zdania.
___ / 3
3 Uzupełnij zdania.
1. Are 1________ painters? Yes, they 2_______ .
2. 3_______ are they? 4________ are spiders.
3. Are you mechanics? Yes, we 5________ .
4. 6_______ they cats? No, they 7_________.
1.
2.
3.
4.
1
_______ they dogs? No, they 2_________.
Are 3________ mechanics? Yes, they 4_______ .
5
_______ are they? 6________ are snakes.
Are you painters? Yes, we 7________.
___ / 7
___ / 7
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 5 Lesson 4
Short Test B
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Wstaw brakujące litery, tak aby powstały przymiotniki. Następnie
zaznacz, czy przymiotnik ma znaczenie pozytywne () czy negatywne
().
1. F _ _ _ _ S T _ _
 
2. _ R _ _ Y
 
3. _ O _ _ _ B _ E
 
4. _ N _ _ _ D _ _ L _
 
Unit 5 Lesson 4
1 Wstaw brakujące litery, tak aby powstały przymiotniki. Następnie
zaznacz, czy przymiotnik ma znaczenie pozytywne () czy negatywne
().
1. _ O _ R _ _ _ _
 
 
2. _ _ C _ _ _ I _ _ E
3. _ R A _ _
 
4. _ _ N _ A _ _ _ C
 
___ / 4
2 Napisz mini dialogi używając podanych słów. Symbol oznacza
wyrażenie zgody, a symbol  niezgody.
1. think / red trousers / great
 agree
- _______________________________
-
 wrong
1. think / blue shoes / great - _______________________________
- _______________________________
2. think / girl / clothes/ great - _______________________________
- _______________________________
- ______________________________
3. think / boy / clothes / great - _______________________________
 agree
2 Napisz mini dialogi używając podanych słów. Symbol oznacza
wyrażenie zgody, a symbol  niezgody.
 right
_______________________________
2. yellow trainers / silly
___ / 4
- _______________________________
___ / 6
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
 agree
-
_______________________________
3. pink trousers / silly
 agree
- _______________________________
- _______________________________
___ / 6
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 5 Lesson 7
Short Test B
Unit 5 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Przetłumacz na język angielski.
1 Przetłumacz na język angielski.
1.
2.
3.
4.
5.
dres – t_________________
czapka - b_________________
krawat - t_________________
bluza z kapturem - h_________________
krótkie spodenki - s____________________
/5
1.
2.
3.
4.
5.
bluza z kapturem - h_________________
dres - t_________________________
krótkie spodenki - s_________________
krawat - t____________________
czapka - b____________________
/5
2 Skreśl pięć niepotrzebnych wyrazów.
2 Skreśl pięć niepotrzebnych wyrazów.
I’m are Claire. I’m from England. That my school uniform is a black dress,
a white shirt and a grey jacket. My shoes are great black. My school uniform
is horrible!
I’m Ben. I’m where from the United States. There isn’t are a school uniform
at my school. My school clothes are short jeans, a T-shirt and a green cap.
My school we clothes are great.
I’m Tom. I’m from where Australia. There isn’t a school uniform at my this
school. My school clothes are short jeans, a T-shirt and a green cap.
My school clothes are great.
I’m Dorothy. I’m from that England. My school uniform is a black dress,
a white shirt and a grey jacket. My shoes are black. My this school uniform
is horrible!
___ / 5
___ / 5
3 W czym chodzisz do szkoły? Napisz tekst podobny do tych
z zadania 2.
3 W czym chodzisz do szkoły? Napisz tekst podobny do tych
z zadania 2.
I’m _______________________________________________________
I’m _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___ / 5
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 6 Lesson 1
Short Test B
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1
Unit 6 Lesson 1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Wpisz tłumaczenia.
1 Wpisz tłumaczenia.
POLISH
ENGLISH
POLISH
ENGLISH
POLISH
ENGLISH
POLISH
ENGLISH
usta
1. __________
nos
4. ________
szyja
1. __________
4. ________
mouth
2. _______
teeth
5. ________
face
2. _______
nose
5. ________
hair
oczy
3. __________
6. ________
neck
oczy
3. __________
uszy
6. ________
___ / 6
2
___ / 6
2 Uzupełnij zdania, tak aby były zgodne z tłumaczeniem.
Uzupełnij zdania, tak aby były zgodne z tłumaczeniem.
1. That’s _____________ . – Wspaniale.
4. ____________ all right. – Zgadza się.
2. Now, your ____________ guess . – Teraz zgadujesz po raz ostatni.
5. That’s _____________ . – Wspaniale.
3. That’s all _____________. – Zgadza się.
6. Now, your last ______________ . – Teraz zgadujesz po raz ostatni’
___ / 3
____ / 3
3
3 Uzupełnij zdania.
Uzupełnij zdania.
1. She hasn’t _________a brother. She _________
a sister.
2. 4_________ it got hair? Yes, it 5_________
3. Has Tom got a computer? No, he 6_________.
1
2
3
_________
1.
2.
3.
Has Ben got a rubber? No, he 1_________.
He hasn’t 2_________ a dog. She 3_________
a cat.
5
_________ it got teeth? Yes, it 6_________ .
4
_________
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 6 Lesson 2
Short Test B
Unit 6 Lesson 2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij krzyżówkę nazwami ubrań, a następnie napisz hasło wraz
z polskim tłumaczeniem.
1 Uzupełnij krzyżówkę nazwami ubrań, a następnie napisz hasło wraz
z polskim tłumaczeniem.
B
L
O
S
W
T
A T
E
T
L
W
T
E
2 Z każdego zdania wykreśl jedno niepotrzebne słowo.
E
Hasło: ________________ - ________________
___ / 6
Here have you are.
Are you no all right?
Actually, who I’m very cold.
You’re got welcome.
T
T
E
Hasło: ________________ - ________________
1.
2.
3.
4.
E
T
R
___ / 6
2 Z każdego zdania wykreśl jedno niepotrzebne słowo.
___ / 4
3 Z podanych wyrazów ułóż zdania, wstawiając have got w
odpowiedniej formie.
1.
2.
3.
4.
Actually got, I’m very cold.
Here who you are.
You’re no welcome.
Are you have all right?
___ / 4
3 Z podanych wyrazów ułóż zdania, wstawiając have got w
odpowiedniej formie.
1. you / a computer? No
________________________
2. we / not / a hamster.
__________________________
3. she / a red mobile phone.
__________________________
4. they / a pen?
__________________________
1. you / a pencil?
__________________________
2. he / a blue pen.
__________________________
3. they / a dog? No
________________________
4. I / not / a hamster.
__________________________
___ / 5
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 6 Lesson 3
Short Test B
Unit 6 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Z rozsypanych liter ułóż nazwy części ciała.
1 Z rozsypanych liter ułóż nazwy części ciała.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RIFENG
AHDN
RHUESLOD
ELG
ENKE
RAM
OFTO
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OOFT
OHSURDEL
ENIFGR
OET
EKEN
ADHN
GEL
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
___ / 7
2 Ułóż zdania według wzoru.
___ / 7
2 Ułóż zdania według wzoru.
books
a pencil
a dog
gloves
a ruler
a tie
a book
spiders
a dog

cats



What is this
It’s a dog .
Przykład: ……………………..
? (dog) ………………
What is this
It’s a dog .
Przykład: ……………………..
? (dog) ………………
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
____________________?
____________________?
____________________?
____________________?
(books) ____________________
(a pencil) ____________________
(a ruler) ____________________
(spiders) ____________________
____________________?
____________________?
____________________?
____________________?
(cats) ____________________
(a tie) ____________________
(gloves) ____________________
(a book) ____________________
___ / 8
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 6 Lesson 4
Short Test B
Unit 6 Lesson 4
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Przetłumacz na język angielski.
1 Przetłumacz na język angielski.
1. nieśmiały – ____________________
1.
wysportowany –
____________________
2. zabawny – ____________________
2.
nieśmiały –
____________________
3. mądry –
____________________
3.
zabawny –
4. przyjazny – ____________________
4.
mądry –
____________________
____________________
___ / 4
2 Ułóż pytania z wyrazów podanych w nawiasach, a następnie
uzupełnij odpowiedzi.
___ / 4
2 Ułóż pytania z wyrazów podanych w nawiasach, a następnie
uzupełnij odpowiedzi.
1. - ___________________________? (mother your like what’s)
1. - ___________________________? (mother look does what your
like)
- She____________ and _______________.
- She ______________ eyes and _______________ hair.
2. - __________________?(look does what father your like)
2. - ___________________________? (your father like what’s)
- He_____________ hair and _____________ eyes.
- He ______________ and ______________________.
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 10
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 6 Lesson 7
Short Test B
Unit 6 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Przetłumacz na język polski.
1 Przetłumacz na język polski.
1. stem –
____________________
1. spines –
____________________
2. roots –
____________________
2. stem –
____________________
3. flowers – ____________________
3. trunk –
____________________
4. trunk –
____________________
4. roots –
____________________
5. spines –
____________________
5. leaves –
____________________
___ / 5
2 Uzupełnij zdania.
___ / 5
2 Uzupełnij zdania.
1. - What’s ______________?
1. - What _______ these?
- It’s _______ trunk.
- They_______ flowers.
2. - What’ s ______________?
2. - What are ______________?
- It’s _______ stem.
- They_______ leaves.
___ / 4
3 Skreśl sześć niepotrzebnych wyrazów.
___ / 4
3
Skreśl sześć niepotrzebnych wyrazów.
Look at this plant! It’s hasn’t got flowers, it’s got leaves. It’s got a
short green and stem and brown roots. It’s got great!
This is plant is blue. It’s got leaves and a long stem. It hasn’t got
with spines and it hasn’t got too a trunk.
This is plant is red. It’s got spines and a long stem. It hasn’t got with
roots and it hasn’t got too a trunk.
Look at this plant! It’s hasn’t got leaves, it’s got flowers. It’s got
brown roots and a short green and stem. It’s got great!
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 7 Lesson 1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1
W wężu wyrazowym znajdź i zakreśl nazwy pięciu czynności,
a następnie przetłumacz je na język polski.
1 W wężu wyrazowym znajdź i zakreśl nazwy pięciu czynności,
a następnie przetłumacz je na język polski.
___ / 2
3 Z podanych wyrazów ułóż pytania z czasownikiem can i odpowiedz
na nie twierdząco () lub przecząco ().
1. he/ski
_________________________?
2. she/swim
_________________________?
3. Tom/ski
_________________________?
4. Lucy/sing
_________________________?
FRDRIVEACARMFRIDEABIKEOBSKATERGPLAYTHEGUITARNHY
DANCEKU
1. __________________ - ___________________
2. __________________ - ___________________
3. __________________ - ___________________
4. __________________ - ___________________
5. __________________ - ___________________
___ / 5
2 Wstaw brakujące słowa.
Wstaw brakujące słowa.
1. Ready,__________, go!
2. ___________you ready?
Unit 7 Lesson 1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
UKSKATEBTPLAYTHEGUITARMEDRIVEACARNHGDANCETDRID
EABIKEFR
1. __________________ - ___________________
2. __________________ - ___________________
3. __________________ - ___________________
4. __________________ - ___________________
5. __________________ - ___________________
___ / 5
2
Short Test B
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
1.
2.
Are__________ ready?
__________ steady, go!
___ / 2
3 Z podanych wyrazów ułóż pytania z czasownikiem can i odpowiedz
na nie twierdząco () lub przecząco ().
1. he/sing
_________________________?
2. John/swim
_________________________?
3. she/ski
_________________________?
4. Betty/ski
_________________________?
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 7 Lesson 2
Short Test B
Unit 7 Lesson 2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij zdania nazwami członków rodziny.
1 Uzupełnij zdania nazwami członków rodziny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Helen and Mark are Bob’s gr________________.
Me and Ben are co_____ns.
Mike is Ben’s un_______.
His p________________ are teachers.
This is Laura. She is my s_________r.
Jane is my a_________.
Mary is Mike and Diana’s da___________.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mike and Ben are co__________ns.
This is Mark. He’s my b_________.
Mark’s gr_____________ are 60 years old.
Her un________ is a football player.
Tim and Mary are Kevin’s p____________.
Jane is Jerry and Laura’s da_____________.
His s_________ is 12 and she’s a student.
___ / 7
2 Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki. W ramce są dwa
dodatkowe wyrazy, które nie pasują do żadnej luki.
can
1.
2.
3.
4.
5.
6.
can’t
can
day
they
___ / 7
2 Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki. W ramce są dwa
dodatkowe wyrazy, które nie pasują do żadnej luki.
can’t
well
they
can
they
1.
He can sing, but he ________ play the guitar.
- ________ you swim?
- Yes , I ________.
- Can ________ dance?
- No, they ________.
My brother can play the guitar very ________.
Jane can ride a bike all ________.
- Can Mark and Tim ski?
-Yes, ________ can.
2.
3.
4.
5.
6.
well
they
can
can’t
can’t
day
- Can Mary and Ben dance?
-Yes, ________ can.
She can ride a bike, but she ________ drive a car.
My sister can sing very ________.
Tom can skate all ________.
- ________ you play the guitar?
- Yes , I ________.
- Can ________ ski?
- No, we ________.
___ / 8
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 7 Lesson 3
Short Test B
Unit 7 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Przetłumacz na język angielski.
1 Przetłumacz na język angielski.
1. skrzypce 2. pianino 3. flet prosty 4. trąbka 5. flet poprzeczny 6. gitara -
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
flet poprzeczny pianino bębny flet prosty skrzypce trąbka -
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
___ / 6
2 Uzupełnij luki w zdaniach właściwymi przymiotnikami
dzierżawczymi.
1.
2.
3.
4.
5.
He’s got a school bag. _______ school bag is big.
She’s got a cat. _______ cat is old.
It’s got hair. _______ hair is short.
We’ve got a son. _______ son is 12.
You’ve got a band. _______ band is cool.
__ / 6
2 Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.
Hi, t_ _ _ _ ! _ _ name is Tom and this is my friend Mark. We are
musicians. _ _ _ songs are great. And these are Tom and Mike. They
are in a band, too. They’ve got horrible songs. They are t _ _ r _ _ _ y
noisy!
___ / 4
___ / 5
3 Uzupełnij luki w zdaniach właściwymi przymiotnikami
dzierżawczymi.
3 Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.
Hi, t_ _ _ _ ! My name is Ben and this is _ _ friend Tom. He’s a musician.
He can play the drums. These are his friends. They’re in a band. They are
t _ _ r _ _ _ y noisy. T _ _ _ _ songs are horrible!
1.
2.
3.
4.
5.
She’s got a pen. _______ pen is blue.
You’ve got a hat. _______ hat is cool.
He’s got a sister. _______ sister is 10.
We’ve got a car. _______ car is old.
It’s got leaves. _______ leaves are green.
___ / 4
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 7 Lesson 4
Short Test B
Unit 7 Lesson 4
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Ułóż pytania z czasownikiem can oraz podanymi wyrazami,
a następnie uzupełnij odpowiedzi.
1 Ułóż pytania z czasownikiem can oraz podanymi wyrazami,
a następnie uzupełnij odpowiedzi.
1. you/dance
- ________________________?
- __-__.
1. they/ski
- ________________________?
- They can ski _ r _ _ _ _ a _ _ l _ .
2. he/ski
- ________________________?
- Not _ e _ l _ _ .
2. you/sing
- ________________________?
- __-__.
3. they/play the guitar -________________________?
- They can play the guitar _ _ _ l _ _ _ n _ _ y.
3. she/play the violin
- ________________________?
- Not _ _ a _ _ y .
___ / 6
2 W każdym zdaniu zakreśl jedno niepotrzebne słowo.
1.
2.
3.
4.
___ / 6
2 W każdym zdaniu zakreśl jedno niepotrzebne słowo.
He can swim at very well.
We can’t sing at very all.
His sister can play the violin all well.
I can’t skate at all not.
1.
2.
3.
4.
I can’t sing at all not.
We can’t swim at very all.
He can skate at very well.
His sister can play the guitar all well.
___ / 4
___ / 4
Punkty: _____/ 10
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 7 Lesson 7
Short Test B
Unit 7 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij przymiotniki opisujące muzykę, tak aby powstały pary
o przeciwstawnym znaczeniu.
1 Uzupełnij przymiotniki opisujące muzykę, tak aby powstały pary
o przeciwstawnym znaczeniu.
s_______________ - h_______________
f_______________ - s_______________
s_______________ - f_______________
l_______________ - q_______________
q_______________ - l_______________
h_______________ - s_______________
___ / 6
___ / 6
2
2 Przetłumacz polskie słowa, tak aby pasowały do zdań.
Przetłumacz polskie słowa, tak aby pasowały do zdań.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
This festival is for ____________ (fanów) of rock music.
(Chcę) ____________ music from different countries.
You can dance and sing with (sławnymi) ____________ bands.
You (możesz usłyszeć) ____________ music of all types.
___ / 4
___ / 4
3 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Dwa wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
hear
piece
dancing
by
You (możesz usłyszeć) ____________ music of all types.
This festival is for ____________ (fanów) of folk music.
(Chcę)____________ rock music.
You can dance and sing with (sławnymi) ____________ bands.
music
want
fantastic
3 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Dwa wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
want
piece
dancing
hear
fantastic
by
music
My favourite 1__________ of 2__________ is Paint it Black 3__________
The Rolling Stones.
This is my song. It’s 1___________ and it’s great for 2___________.
This is my favourite song. It’s 4__________ and it’s great for 5___________.
My favourite 3___________ of 4___________ is One 5___________ U2.
___ / 5
___ / 5
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 8 Lesson 1
Short Test B
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1
2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy owoców.
1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy owoców.
2. _ t _ _ _ b _ _ _ y
1.
_ _ m _ _
3. _ p _ _ e
2.
_ _ _ r
4. _ _ _ m
3.
_ _ r _ _ _ e _ r _
5. _ r _ _ g _
4.
a _ _ _ e
6. g _ _ p _ s
5.
_ h _ _ r _
6.
g r _ _ e _
7. c _ _ r _ _
Unit 8 Lesson 1
___ / 6
___ / 6
2 Zakreśl poprawne opcje.
Zakreśl poprawne opcje.
1.
2.
3.
3. It’s / Let’s / He’s your turn, Mark.
4. There / They / Where are horrible.
5. Look / Let’s / Like see now.
They / There / Where are horrible.
Like / Look / Let’s see now.
He’s / It’s / Let’s your turn, Ben.
___ / 3
___ / 3
3 Ułóż zdania z czasownikiem like, wykorzystując podane podpowiedzi.
5. We (pears ) _______________ but (kiwis ) _____________________
6. You (kiwis ) _______________ but (bananas ) _________________
7. I (bananas ) _______________ but (lemons )___________________
3 Ułóż zdania z czasownikiem like, wykorzystując podane podpowiedzi.
1. They (kiwis ) _______________ but (plums) __________________
2. I (bananas ) _______________ but (kiwis ) ___________________
3. You (plums ) _______________ but (oranges ) ________________
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 8 Lesson 2
Short Test B
Unit 8 Lesson 2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Wstaw litery w nawiasach w odpowiednie miejsca, tak aby powstały
nazwy produktów spożywczych.
1 Wstaw litery w nawiasach w odpowiednie miejsca, tak aby powstały
nazwy produktów spożywczych.
1.
C E S
(EEH)
1.
S A S G
(AUE)
2.
L
(ASA)
2.
C I S
(PRS)
3.
S A D I H
(CWN)
3.
O U T
(YRG)
4.
O U T
(YRG)
4.
S A D I H
(CWN)
5.
S A S G
(AUE)
5.
C E S
(EEH)
6.
C I S
(PRS)
6.
L D
(ASA)
D
___ / 6
2 Uzupełnij zdania, tak aby pasowały do tłumaczeń.
2 Uzupełnij zdania, tak aby pasowały do tłumaczeń.
1.
2.
___ / 6
1. Yummy! They’re d________! - Mniam! Są pyszne!
2. It’s my f________ f________. - To moje ulubione jedzenie.
Yummy! They’re d________! - Mniam! Są pyszne!
It’s my f________ f________. - To moje ulubione jedzenie.
___ / 3
___ / 3
3 Ułóż pytania i odpowiedzi z podanych wyrazów.
3 Ułóż pytania i odpowiedzi z podanych wyrazów.
1.
2.
3.
you / apples/? ______________________________
No, _______________
they / pizza /? ______________________________
Yes, _______________
1.
they / kiwis /? ______________________________
No, _______________
2. we / bananas /? ______________________________
Yes, _______________
we / ice cream /? ______________________________
Yes, _______________
3. you / soup /? ______________________________
Yes, _______________
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 8 Lesson 3
Short Test B
Unit 8 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij słowa oznaczające napoje.
1 Uzupełnij słowa oznaczające napoje.
1.
2.
3.
4.
5.
My mother’s favourite drink is c_____________ with milk.
I don’t like w_____________.
O_____________ j_____________ is delicious!
F_____________ drinks are great at a party!
I don’t like t_____________.
1.
2.
3.
4.
5.
O_____________ j_____________ is great at a party!
My father’s favourite drink is c_____________ with milk.
We don’t like t_____________.
I like w_____________.
F_____________ drinks are horrible!
___ / 5
2 Ułóż wyrazy z podanych liter, tak aby pasowały do zdań.
1.
2.
3.
___ / 5
2 Ułóż wyrazy z podanych liter, tak aby pasowały do zdań.
- Do you like my picture?
- Oh, it’s roedwlufnl _____________.
- Here’s your water, Mark.
-Thanks, I’m tihyrts _____________.
I’ve got an edia _____________.
1.
2.
3.
I’ve got an diea _____________.
- Do you like my new school bag?
- Oh, it’s loedwrlufn _____________.
- I’m ihrytst _____________.
- Here’s some water!
___ / 3
___ / 3
3 Uzupełnij luki.
3 Uzupełnij luki.
1.
1. - 1_________ your brother like milk?
- 1_________ he like grapes?
- No, he 2_________ .
- Yes, 2_________ does.
2.
He 3_________ bananas, but he 4_________
3.
- 6_________ your sister like Coke?
5
_________ apples.
2. - 3_________ she like pears?
- Yes,4_________ does.
3. She 5_________ apples, but she 6_________ 7_________ bananas.
7
-No, she _________ .
___ / 7
___ / 7
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 8 Lesson 4
Short Test B
Unit 8 Lesson 4
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Napisz zdania o Mary i Kate, wykorzystując informacje z tabelki.
Napisz, czego każda z nich nie znosi () i czego nie lubi (), oraz
co lubi () i co uwielbia ().
1 Napisz zdania o Marku i Benie, wykorzystując informacje z tabelki.
Napisz, czego każdy z nich nie znosi () i czego nie lubi (), oraz
co lubi () i co uwielbia ().
Mary
Kate

spiders
yogurt

cheese
-

school

bananas
pizza
Mark
Ben

maths
milk

mice
-

pizza

apples
kiwis
1. ___________________________________________
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________
6. ___________________________________________
___ / 6
2 Uzupełnij dialogi, wpisując them, it, do albo don’t.
___ / 6
2 Uzupełnij dialogi, wpisując them, it, do albo don’t.
1. - Do you like dogs?
- No, I _______ . I hate _______ .
2. - Do you like my new bag?
- Yes, I _______. I love _______ .
1. - Do you like my computer?
- Yes, I _______. I love _______ .
2. - Do you like cats?
- No, I _______ . I hate _______ .
___ / 4
___ / 4
Punkty: _____/ 10
Punkty: _____/ 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 8 Lesson 7
Short Test B
Unit 8 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Rozwiąż krzyżówkę, wpisując nazwy żywności.
1 Rozwiąż krzyżówkę, wpisując nazwy żywności.
1.
E
A
T
H
E
A
L
T
H
I
L
Y
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E
A
T
H
E
A
L
T
H
I
L
Y
___ / 6
___ / 6
2 Uzupełnij tekst o zdrowym żywieniu wyrazami z tabelki.
2 Uzupełnij tekst o zdrowym żywieniu wyrazami z tabelki.
them
are
got
fat
don’t
choose
food
lot
them
healthy
don’t
hasn’t
got
choose
healthy
food
lot
sugar
EAT HEALTHY 1__________
EAT HEALTHY 1__________
__________ food that hasn’t 3__________a lot of 4__________ or sugar.
Look! Yogurt is 5__________, but hamburgers 6__________ not because
they have got a 7__________ of fat. 8__________ eat 9__________!
2
___ / 9
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
2
__________ food that 3__________ got a lot of fat or 4__________. Look!
Yogurt is 5__________, but hamburgers are not because they have
6
__________ a 7__________ of fat . 8__________ eat 9__________!
___ / 9
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 9 Lesson 1
Short Test B
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Napisz liczby słowami.
8.
9.
10.
11.
12.
1 Napisz liczby słowami.
1.
2.
3.
4.
5.
62 - _________________________
43 - _________________________
98 - _________________________
54 - _________________________
71 - _________________________
58 - _________________________
34 - _________________________
89 - _________________________
67 - _________________________
92 - _________________________
2 Ułóż dwa zdania z podanych wyrazów, tak aby pasowały do
tłumaczeń.
is
is
last game
the
___ / 5
___ / 5
2 Ułóż dwa zdania z podanych wyrazów, tak aby pasowały do
tłumaczeń.
last the
Unit 9 Lesson 1
and
question tonight
question last
game
now the and last tonight the
now
1. _____________________________ - Dziś wieczorem jest ostatnia gra.
2. _____________________________ - A teraz ostatnie pytanie.
1. ___________________________ - A teraz ostatnie pytanie.
2. ___________________________ - Dziś wieczorem jest ostatnia gra.
___ / 2
___ / 2
3 Uzupełnij zdania.
1.
How _____ are you?
2.
I’m _____ painter. I_____ 39.
8. I’m _____ singer. I_____ 19.
3.
Is he _____ astronaut? No, he _____.
9. How _____ are you?
4.
_____ is it?
3
Uzupełnij zdania.
- It’s a ruler.
10. - _____ is it?
- It’s a ruler.
5.
- _____ bag is it?
- It’s Betty_____.
11. - _____ pen is it?
- It’s Tom_____.
12. Is she _____ actress? No, she _____.
___ / 8
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 9 Lesson 2
Short Test B
Unit 9 Lesson 2
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij zdania przymiotnikami.
1 Uzupełnij zdania przymiotnikami.
1.
I’m b___________. Let’s turn on the TV.
1.
I want to sleep. I’m t___________.
2.
I don’t like this horror film. I’m f___________.
2.
I haven’t got any food. I’m h___________.
3.
I’ve got no food. I’m h___________.
3.
I don’t like this horror film. I’m f___________.
4.
I haven’t got any water. I’m t___________.
4.
I’ve got a new computer. I’m h___________.
5.
I’ve got a new mobile phone. I’m h___________.
5.
I haven’t got any friends. I’m s___________.
___ / 5
2 Połącz części zdań, tak aby powstały poprawne zwroty.
1. Make

2. Have

3. Thanks 
4. Let’s

___ / 5
2 Połącz części zdań, tak aby powstały poprawne zwroty.
1. Thanks 
2. Let’s

3. Make

4. Have

A. a drink.
B. celebrate.
C. a sandwich.
D. for everything.
___ / 4
3 Przetłumacz zdania na język angielski. Wykorzystaj słowa z ramki.
brother
the desk
bag
cats
the books
the door new computer
open
A. a drink.
B. celebrate.
C. a sandwich.
D. for everything.
___ / 4
3 Przetłumacz zdania na język angielski. Wykorzystaj słowa z ramki.
the pencil case
mobile phone pen close
the pencils
the window
dogs
father
1.
Gdzie jest moja torba? - ________________________________
1.
Nie zamykaj okna! - ____________________________________
2.
Książki są na biurku. - ________________________________
2.
Gdzie jest mój długopis? - _______________________________
3.
To jest mój brat.
- ________________________________
3.
My mamy dwa psy. - ____________________________________
4.
Nie otwieraj drzwi!
- ________________________________
4.
Ołówki są w piórniku. - _________________________________
5.
Ona ma nowy komputer. - _______________________________
5.
To jest mój ojciec. - _____________________________________
6.
My mamy dwa koty. - __________________________________
6.
Ona ma nowy telefon komórkowy.-__________________________
___ / 6
___ / 6
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
Short Test A
J. angielski, kl.4.
Unit 9 Lesson 3
Short Test B
Unit 9 Lesson 3
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij nazwy dyscyplin sportowych.
1 Uzupełnij nazwy dyscyplin sportowych.
1. VOL________________L
1. H_________SE - ___________NG
2. H_________E - ___________ING
2. VO________________LL
3. FO_______________LL
3. AT__________________ICS
4. TEN______________
4. F_______________ALL
5. AT__________________ICS
5. BASK_________________
6. H___________________EY
6. T______________IS
7. BASK_________________LL
7. HO___________________Y
___ / 7
2 Ułóż wyrazy, tak aby powstały poprawne gramatycznie zdania.
W każdej linijce jest jeden dodatkowy wyraz, który nie pasuje do
zdania.
___ / 7
2 Ułóż wyrazy, tak aby powstały poprawne gramatycznie zdania.
W każdej linijce jest jeden dodatkowy wyraz, który nie pasuje do
zdania.
A. - ride a bike / not / he / can ? 1_______________________________
2
- can / he / yes / she
_______________________________
B. - you / play the guitar / can / yes /? 3__________________________
4
- don’t / no, / can’t / I
___________________________
5
C. her / is / these / violin / this ________________________________
D. like / you / can / do / pizza? 6________________________________
E. - likes / apples / he / does / like 7_____________________________
- doesn’t / he / no, / she 8___________________________
A. - likes / kiwis / he / does / like 1______________________________
2
- doesn’t / he / no, / she
________________________
B. - play the guitar / not / he/ can ? 3_____________________________
4
- can / he / yes / she
________________
C. - you / ride a bike / can / yes / can? 5__________________________
6
- don’t / no, / can’t / I
_____________
7
D. his / is / these / bag / this
_____________________________
8
E. like / you / can / do / milk?
______________________________
___ / 8
___ / 8
Punkty: _____/ 15
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 9 Lesson 4
Short Test B
Unit 9 Lesson 4
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały poprawne
zdania. Tam gdzie to konieczne, dodaj znaki interpunkcyjne.
1 Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały poprawne
zdania. Tam gdzie to konieczne, dodaj znaki interpunkcyjne.
A. - me / homework / with/ you / help / can / my
A. - please / sandwich / me / you / make / can / a
1
______________________________________________________
1
______________________________________________________
- of / yes / course 2_____________________________________
- no / yes / problem 2___________________________________
B. - phone / please / can / you / answer / the 3_____________________
3
B. - the / turn / can / you / off / TV set ___________________________
- of / yes / course
4
4
_______________________________
- no / yes / problem ____________________________
___ / 4
___ / 4
2 Uzupełnij dialogi. W luki oznaczone tymi samymi cyframi wpisz
takie same słowa.
1. - Can you pass the water, please?
1. - Can you 1__________ the phone, please?
- 1__________ you are.
- 2__________, I 3__________. I’m 4__________.
2. - Can you 2__________ me a sandwich, please?
2. - Can you help me with my homework?
2
3
2 Uzupełnij dialogi. W luki oznaczone tymi samymi cyframi wpisz
takie same słowa.
- 3__________, I 4__________. I’m 5__________.
5
- __________, I __________. __________ very difficult.
3. - Can you turn off the TV set?
3. - Can you pass the juice, please?
- 3__________, I 4__________. 6__________ my favourite
- 6__________ you are.
programme.
___ / 6
Punkty: ____ / 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
___ / 6
Punkty: ____ / 10
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
J. angielski, kl.4.
J. angielski, kl.4.
Short Test A
Unit 9 Lesson 7
Short Test B
Unit 9 Lesson 7
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
Imię i nazwisko: ______________________________ Klasa: ______
1 Uzupełnij wyrazy oznaczające dyscypliny sportowe.
1 Uzupełnij wyrazy oznaczające dyscypliny sportowe.
1. _ _ n _ s _ r _ _ g
1. _ _ t s _ _ _ n _
2. s _ _ f _ _ _
2. p _ _ _ g _ _ d _ _ _
3. _ a _ _ r - _ _ i _ _ g
3. _ u _ _ _ n _
4. _ _ r _ _ l _ _ _ n _
4. w _ _ e _ - _ k _ _ _ g
5. j _ _
5. _ i _ d _ _ _ f _ _ g
s _ _ i _ _
___ / 5
___ / 5
2 Dopisz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.
2 Dopisz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.
1. enjoyable – b________________
1. expensive – c________________
2. cheap – e________________
2. difficult – e________________
3. easy – d________________
3. boring – en________________
___ / 3
___ / 3
3 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.
3 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.
play
beach
sea
in
climate
everyone
sand
Australia has a fantastic 1___________. There’s a 2____________
sport for 3______________ . You can 4____________ sports in the
5
__________, on the 6__________ and 7____________the air.
___ / 7
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015
sand
can
world
air
in
beautiful
everyone
Australia has 1___________ beaches and it’s the beach sport capital
of the 2____________. There’s a sport for 3______________ .
You 4____________ play sports 5__________the sea , on the
6
__________ and in the 7____________.
___ / 7
Punkty: _____/ 15
Photocopiable Evolution plus 1 © Macmillan Publishers S.A. 2010 Polish edition © Macmillan Polska 2015

Podobne dokumenty