MAJ 2016 - Porąbka

Komentarze

Transkrypt

MAJ 2016 - Porąbka
16
www.kronika.beskidzka.pl
I 19 V 2016
Gmina PORĄBKA
GWIAZDORSKIE
OTWARCIE CENTRUM
Szósty zjazd rodu Wojtyłów
Spotkali się w Czańcu, ponieważ stąd wywodzi się ród Jana
Pawła II. Pradziadowie świętego
zostali pochowani na tutejszym
cmentarzu, gdzie znajduje się obelisk, na którym przedstawione zostało drzewo genealogiczne rodu,
a w czanieckim kościele pw. św.
Bartłomieja umieszczono tablicę
przypominającą słowa kardynała
Karola Wojtyły: „Jestem związany z parafią czaniecką przez moich pradziadków”.
W okolicznych miejscowościach m.in. w Bielsku-Białej,
Czańcu, Kętach i Kobiernicach
żyją liczni krewni Karola Wojty-
ły. Spotkali się na rodzinnym zjeździe, by po raz kolejny uczcić wielkiego krewnego.
Wzięli udział w rodzinnej mszy
odprawionej przez proboszcza Stanisława Śmietanę oraz uroczystym
obiedzie, podczas którego wspominano osobiste spotkania z Janem Pawłem II.
Na rodzinnym spotkaniu nie
mogło zabraknąć uczniów Publicznego Gimnazjum w Czańcu im.
Kardynała Karola Wojtyły, którzy
starają się brać udział we wszystkich gminnych uroczystościach
związanych ze swoim patronem.
- Chociaż jest sobota i dzień wolny
od szkolnych zajęć, to moi uczniowie licznie zgłosili się do udziału w inscenizacji przypominającej
postać Ojca Świętego. Zawsze jest
więcej chętnych niż ról - dumna z
podopiecznych jest Anna Kowalska, dyrektorka szkoły, w którym
przed kilkunastoma laty odbył się
pierwszy rodzinny zjazd Wojtyłów.
- Mszę i wspólny obiad występem uświetnił chór Potok, a spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Sympatyków Czańca wspólnie z
Kołem Gospodyń Wiejskich. Przybyło na nie ponad sześćdziesiąt
spokrewnionych z Karolem Wojtyłą osób - mówi Halina Kolber-Sala.
FOTO: ALICJA KOSMAN/PZN
FOTO: MIROSŁAW GALCZAK
Po raz szósty na rodzinnym zjeździe spotkali się krewni Karola Wojtyły - biskupa, kardynała, a następnie papieża Jana Pawła II i świętego Kościoła katolickiego.
Szymon Olek z voucherem na 30 tys. zł na rehabilitację.
Z wielkim rozmachem otwarto w piątek, 13 maja, Ogólnopolskie Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita w Porąbce. - Centrum, które specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej oraz opiece pielęgnacyjnej na stałe wpisuje się w rzeczywistość gminy Porąbka, stanowiąc niezastąpiony
element w zapewnieniu pomocy
medycznej osobom z całej Polski,
niemogącym bez pomocy specjalistów funkcjonować w życiu codziennym - podkreśla wójt Czesław Bułka.
Uroczystość swoją obecnością uświetniło wiele znanych
postaci ze świata nauki, kultury i
sportu, m.in. Tomasz Stockinger,
Karol Strasburger, Skiba, Piotr
Gruszka, Kamil Kosowski, a nawet kadra polskich skoczków narciarskich.
FOTO: KRZYSZTOF FIOŁEK
FOTO: KRZYSZTOF FIOŁEK
Uroczyste wprowadzenie relikwii
Wójt Czesław Bułka wśród znanych ze sceny i telewizji Ewy
Kuklińskiej i Ryszarda Rembiszewskiego.
Zakończyły się
zebrania wiejskie
004-0069/2016
FOTO: KRZYSZTOF FIOŁEK
24 kwietnia w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kobiernicach odbyła się uroczysta msza, podczas której wprowadzono do kościoła relikwie św. Ambrożego - patrona pszczelarzy. Mszę
koncelebrował ks. biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.
We wszystkich czterech sołectwach gminy - Czańcu, Bujakowie,
Kobiernicach i Porąbce - zakończyły się zebrania wiejskie. Martwi fakt
bardzo niskiej frekwencji. Zebranie jest przecież znakomitą okazją by
m.in. podzielić się swoimi sugestiami, uwagami dotyczącymi wykonywanych prac na terenie gminy.
Już dziś zapraszamy na kolejne, które odbędą się końcem roku. Liczymy na większą frekwencję!

Podobne dokumenty