wynik naboru

Komentarze

Transkrypt

wynik naboru
Informacja o wynikach naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy
Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została
zatrudniona żadna osoba.
Uzasadnienie braku dokonania wyboru:
Złożona oferta została odrzucona z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu o naborze.

Podobne dokumenty