Phonak dla dzieci i młodzieży – podarujmy im radość słyszenia

Komentarze

Transkrypt

Phonak dla dzieci i młodzieży – podarujmy im radość słyszenia
Phonak dla dzieci i młodzieży –
podarujmy im radość słyszenia
Młodzi ludzie, wspaniała przyszłość
Swobodne cieszenie się życiem jest prawem
każdego dziecka, niezależnie od wieku i stopnia
ubytku słuchu. Celem firmy Phonak jest
umożliwienie każdemu niedosłyszącemu
dziecku jak najlepszego wykorzystania jego
potencjału. Mając to na uwadze specjalnie dla
dzieci przygotowaliśmy ofertę najlepszych
możliwych rozwiązań wspomagających
słyszenie. W ofercie tej przedstawiamy
rozwiązanie wspomagające słyszenie, które
można traktować jako idealnego towarzysza,
z którym można cieszyć się pełnią radości
słyszenia w podróży przez dzieciństwo.
3
Rozwiązania na dzisiaj, z myślą o przyszłości
Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu podczas pierwszego dopasowania i zagwarantowania
długotrwałych korzyści z użytkowania aparatu jest zachowanie idealnej równowagi między słyszalnością,
zrozumiałością i jakością dźwięku. Naszym głównym celem zawsze było zapewnienie najlepszej możliwej
zrozumiałości mowy i jednocześnie zadowalającego ogólnego poziomu odbioru dźwięku. Podczas
opracowywania każdego modelu aparatu słuchowego wykorzystywaliśmy cały swój potencjał badawczorozwojowy. Zaawansowana technologia Spice+ to najlepszy zestaw funkcji i opcji, odpowiadających
wyjątkowym potrzebom młodych uszu. Zobacz co zawiera i jakie korzyści przynosi dzieciom w każdym
wieku — niezależnie od stopnia ubytku słuchu.
Rozwiązania firmy Phonak wspomagające słyszenie
u dzieci obejmują zestaw niezbędnych, unikalnych
funkcji i cech, takich jak: nieliniowa kompresja
częstotliwości, zaawansowane tłumienie sprzężenia,
znakomita kierunkowość, optymalna kompatybilność
z systemem Dynamic FM i wodoodporność.
Nowy aparat słuchowy Nios S H2O – swobodne
słuchanie w wodoodpornej obudowie typu micro
To idealne rozwiązanie dla dzieci z ubytkiem słuchu
w stopniu od lekkiego do ciężkiego. Nios S H2O jest
dostępny w nowej, małej, wodoodpornej obudowie.
Naída S, gdy dzieci potrzebują wyjątkowej mocy
i wyjątkowej słyszalności
Znakomite rozwiązanie wspomagania słuchu u dzieci
z ubytkiem słuchu na poziomie od średnio ciężkiego
do głębokiego.
Rozwiązania z kanałową słuchawką dla młodych
ludzi, którzy chcą wyglądać modnie
Nowy aparat słuchowy Naída S CRT i aparat słuchowy
Audéo S SMART są funkcjonalne, dyskretne i ładne,
a są wyposażone w funkcje dobrane do stylu życia
i potrzeb młodych ludzi.
Możliwości i niezawodność dla najmłodszych
5
Często przyjmuje się, że dzieci z lżejszym ubytkiem
słuchu nie mają ograniczeń w mówieniu i rozumieniu
mowy. W rzeczywistości wystarczająca słyszalność
w wysokich częstotliwościach jest często niestała,
a słyszenie w hałasie jest nieustannym wyzwaniem.
Nowy aparat słuchowy Nios S H2O zaprojektowano
z myślą o pokonaniu tych ograniczeń. Dzięki temu
dzieci uzyskują nieocenione wsparcie i mogą cieszyć
się słyszeniem wymagającym mniej wysiłku.
Lepsze słyszenie
Stała słyszalność wysokich częstotliwości,
niezbędna dla rozwoju mowy i języka, nie zawsze
jest dostępna dla dzieci z ubytkiem słuchu od
lekkiego do ciężkiego. Odkryj, w jaki sposób układ
SoundRecover zapewnia naturalny dźwięk i stały
dostęp do wysokich częstotliwości.
Niewielkie rozmiary
Wielkość aparatu słuchowego nigdy nie powinna
negatywnie wpływać na możliwości słyszenia.
Nowy aparat słuchowy Nios S H2O to obszerny
pakiet funkcji w najmniejszej możliwej obudowie.
Wodoodporność
Dzieci kochają wodę: bawić się na basenie, wskakiwać
w kałuże, pluskać się w wannie. Aparaty Nios S H2O
w znakomitej wodoodpornej obudowie pozwalają im
robić wszystko, czego zapragną, i kiedy tylko zechcą
— bez ograniczania słyszenia.
Możliwości Spice+
W aparacie słuchowym Nios S H2O wykorzystano
najnowocześniejszą technologię Spice+. Zestaw
dostępnych opcji zawiera wszystko, czego potrzebuje
dziecko, aby uzyskać optymalną jakość słyszenia.
Razem z paletą opcji łączności dzieci są przygotowane
na dziś, na jutro i na dalszą przyszłość.
„Uwielbiam kąpiel,
bo mogę bawić
się bąbelkami”
Poprawa słyszenia u osób z ubytkiem słuchu
od lekkiego do średniego
Dowiedziono, że ubytek słuchu w stopniu od
lekkiego do średniego może ujemnie wpływać
na rozwój mowy i języka dziecka nawet wtedy,
gdy wcześnie go rozpoznano i zastosowano
odpowiednie wzmocnienie. Ponadto słyszalność
w wysokich częstotliwościach, jaką może zapewnić
konwencjonalny aparat słuchowy o rozszerzonym
paśmie, jest zwykle przeceniana. Dlatego tak
ważne jest zastosowanie nieliniowej kompresji
częstotliwości. Zapewnia ona stałą możliwość
odbioru ważnych dla mowy głosek o wysokiej
częstotliwości, które bez niej byłyby niesłyszalne.
SoundRecover
8
Ograniczenia poszerzonego pasma we wzmacnianiu
Badania wykazały, że obecna technologia słuchawki
aparatu nie pozwala na zapewnienie wystarczającego wzmocnienia dla sygnału wejściowego
o częstotliwości powyżej 6kHz. Podobnie, wyjściowe
charakterystyki częstotliwościowe pokazują, że
poziom energii wysokich częstotliwości z zakresu
6-10 kHz jest stosunkowo niski.
W konsekwencji mowa może być odbierana nie
dość wyraźnie, wysokoczęstotliwościowe głoski
trące mogą nie być słyszalne. To z kolei może
ujemnie wpływać na rozwój dziecka z ubytkiem
słuchu od lekkiego do średniego, na przykład
powodując opóźnienie w rozwoju mowy lub błędne
rozumienie kontekstu rozmów.
Słyszalność głoski /s/, gdy układ SoundRecover jest wyłączony / włączony
B. Słowo „bus” z włączonym układem SoundRecover
A. Słowo „bus” z wyłączonym układemSoundRecover
Hz
Hz
9,000
9,000
bu
hms
9.05
bu
s
9.10
9.15
9.20
9.25
hms
s
8,000
8,000
7,000
7,000
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
hms
9.05
9.10
9.15
9.20
9.25
hms
Wykres: powyższe spektogramy ilustrują słyszalność głoski /s/. Testowany aparat słuchowy to Nios S H2O, zaprogramowany
wg formuły pediatrycznej DSL v5. Na wejściu podane zostało słowo ‘bus’ o poziomie 65 dB. Jaskrawszy kolor fioletowy, który
reprezentuje głoskę /s/, pokazuje lepszą słyszalność, gdy układ SoundRecover jest włączony (B) w porównaniu z sytuacją, gdy
SoundRecover jest wyłączony (A).
9
Dlaczego układ SoundRecover działa nawet
w przypadku lekkiego ubytku słuchu?
Korzyści jakie układ SoundRecover niesie dzieciom
z ubytkiem słuchu od ciężkiego do głębokiego zostały
szeroko zaakceptowane. Od czasu wprowadzenia
układu SoundRecover dla dzieci z ubytkiem słuchu od
lekkiego do średniego wielu audiologów dziecięcych
jest pod wrażeniem uzyskanych wyników. Przyczyną
lepszych wyników u tych dzieci jest dodatkowa
wyrazistość i stała ekspozycja na wszystkie dźwięki
o wysokiej częstotliwości. Klasycznym przykładem
znaczenia słyszalności dźwięków o wysokiej częstotliwości jest wykrycie i rozpoznanie dźwięku /s/
wypowiadanego przez matkę.
Należy wiedzieć, że poziom zastosowanej kompresji
częstotliwości jest wprost proporcjonalny do stopnia
ubytku słuchu. To oznacza, że w przypadku ubytku
słuchu od lekkiego do średniego ustawienia układu
SoundRecover powodują kompresję częstotliwości
w minimalnym stopniu niezbędnym do słyszalności
dźwięków o wysokiej częstotliwości. Zapewnia to
naturalną jakość dźwięku i maksymalną słyszalność.
Mózg jest ostatnim etapem świadomej percepcji
dźwięku. Gdy mózg nie ma dostępu do pełnego
spektrum dźwięków, może to negatywnie wpłynąć
na rozwój drogi słuchowej. Gdy tak się stanie,
dziecko nie zawsze będzie mogło nadać znaczenie
odebranemu dźwiękowi. Ponieważ słyszalność
dźwięków o wysokiej częstotliwości jest przez układ
SoundRecover zapewniona, związek między dźwiękiem
a znaczeniem jest znacznie silniejszy.
Dodatkowa literatura
Ukończone niezależne badania układu SoundRecover i płynących
z niego korzyści dla dzieci są dostępne na stronie:
www.phonak.com/soundrecover_pl
 McCreery, R., 2010, Small Ears, Big Decisions, “The Hearing Journal”,
63 (7), 10-17.
 Stelmachowicz P., Pittman A., Hoover B., Lewis D., Moeller M., 2004,
The Importance of High-Frequency Audibility in the Speech and
Language Development of Children With Hearing Loss, Archives of
Otolaryngology – Head & Neck Surgery, 130, 556-562.
 Stelmachowicz, P., Pittman, A., Hoover, B., Lewis, D.,2001,
The effect of stimulus bandwidth on the perception of /s/ in
normal- and hearing-impaired children and adults, ”Journal of the
Acoustical Society of America”, 110(4), 2183–2190.
 Pittman A., Lewis D., Hoover B., Stelmachowicz P., 2005, Rapid Word
Learning in Normal-Hearing and Hearing-Impaired Children: Effects
of Age, Receptive Vocabulary and High-Frequency Amplification,
“Ear and Hearing”, 26, 619-629
 Moeller, M.,2008, Access to high frequencies: Consequences
for language development, Pediatric Conference on Amplification
Solutions, Brighton.
 Pittman, A.,2010, High-Frequency Amplification: Sharpening
the Pencil. A Sound Foundation Through Early Amplification,
Chicago, 179-185.
 Opinie na temat systemu SoundRecover wyrażone przez
znakomitych pediatrów, a także przez rodziców i dzieci znajdują się
na stronie www.youtube.com/phonakpediatrics
SoundRecover zapewnia stały odbiór dźwięków
mowy o wysokiej częstotliwości; dzięki temu
słuchanie sprawia mniej wysiłku ponieważ dźwięki są
rozpoznawane jako mowa mająca znaczenie.
„Lubię, jak mama
czyta mi bajkę
przed spaniem”.
Podstawa dobrego słyszenia
11
Dzieci z ubytkiem słuchu od średnio ciężkiego do
głębokiego potrzebują najbardziej zaawansowanych
technologicznie rozwiązań, a nie zwykłego wzmocnienia.
Dlatego firma Phonak opracowała aparat słuchowy
Naída S, aby dostarczyć dzieciom nowych doznań,
dać im radość słyszenia i podstawę pod tworzące się
umiejętności słyszenia. Aparat Naída S, odpowiedni
dla dzieci w każdym wieku, dostępny jest w trzech
segmentach cenowych i trzech poziomach możliwości.
To rozwiązanie znacząco wspomagające słyszenie
u dzieci i najlepsze z obecnie dostępnych na rynku.
Więcej słyszenia – kolejny stopień
zaawansowania
Aparat słuchowy Naída S to najlepszy wybór, jeśli
chodzi o aparaty o dużej mocy przeznaczone dla
dzieci. Jest wyposażony w tak znakomite funkcje firmy
Phonak, jak system SoundRecover czy technologia
WhistleBlock, zapewniające wyjątkową słyszalność.
SoundRecover
Umożliwia lepszą słyszalność
wysokich częstotliwości
Zaawansowany układ SoundRecover zastosowany
w aparacie słuchowym Naída S zapewnia odbiór
dźwięków o częstotliwości powyżej 8000 Hz, nawet
w rzadko występującej sytuacji, gdy wybrano
najniższą częstotliwość odcięcia.
W serii produktów o dużej mocy znajdują się
modele SuperPower (SP) i UltraPower (UP)
– obydwa w sprawdzonej wodoodpornej
obudowie Naída. Aparat słuchowy Naída S
to jeszcze wydajniejsza pomoc słuchowa
dla dzieci, które takiej pomocy potrzebują.
Odkryj moc aparatu Naída S.
WhistleBlock
Najlepszy w tłumieniu
sprzężenia
Technologia WhistleBlock eliminuje sprzężenie
tylko wtedy, gdy ono rzeczywiście występuje.
Ta w pełni adaptacyjna technologia stale dokonuje
odpowiedniej eliminacji sprzężenia, aby dopasować
się do każdej sytuacji, w której znajduje się dziecko.
Elastyczność na każdym kroku
Potrzeby dzieci zmieniają się i rozwijają wraz z wiekiem
i to samo dotyczy rozwoju ich słuchu. Aparaty firmy
Phonak zostały zaprojektowane tak, by mogły
uwzględniać poszczególne etapy rozwoju dziecka,
tym samym pozwalając mu na stawianie kolejnych
kroków w jego własnym tempie.
Optymalną słyszalność – zarówno w apratach Nios S
H2O, jak i w aparatach Naida S – zapewniają system
SoundRecover i technologia WhistleBlock. Drugim
ważnym zadaniem jest umożliwienie komunikowania
się nawet w najtrudniejszych warunkach akustycznych.
Spełnia je technologia Spice+, stosowana w aparatach
dla dzieci marki Phonak, zapewniająca im możliwość
maksymalnego wzmocnienia słuchu i wzbogacenia
życia. Sprawdź, co daje technologia Spice+.
0-18
13
UltraZoom
Opracowana na nowo technologia
mikrofonów kierunkowych
Technologia mikrofonów kierunkowych jest
sprawdzoną metodą skutecznego poprawiania
zrozumiałości mowy w hałasie. UltraZoom
to technologia wielokanałowej, adaptacyjnej
kierunkowości dostępnej w automatyce SoundFlow
lub w programach manualnych. Ta adaptacyjna
kierunkowość jest idealnie dopasowana do potrzeb
starszych dzieci, które przemieszczają się między
różnymi hałaśliwymi środowiskami. Zaawansowane
dopasowanie i kalibracja mikrofonów w UltraZoom
zapewnia optymalne długotrwałe działanie
technologii dwumikrofonowej.
SoundFlow
Do trudnych warunków i szybko
zmieniających się sytuacji
Dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej chipsetu
Spice+ automatyka SoundFlow drugiej generacji
posługuje się wysokiej klasy wielowymiarowym
systemem klasyfikacji dźwięków. Gdy dzieci
dorastają, przebywają w coraz bardziej różnorodnych
środowiskach. Zaawansowana automatyka SoundFlow
umożliwia dokładniejsze identyfikowanie nieznacznych
zmian w środowisku i zapewnia niezbędne
optymalizowanie parametrówi w każdej sytuacji.
NoiseBlock
Wysokiej rozdzielczości tłumik
hałasu
Dzieci często znajdują się w hałaśliwym otoczeniu,
dlatego wymagane jest niezawodne rozwiązanie,
aby skutecznie dawać sobie radę z codziennym
hałasem. Dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej
technologii Spice+, funkcja NoiseBlock jest teraz
szybsza i dokładniejsza niż kiedykolwiek przedtem.
Wzmocnienie jest zmniejszane bez opóźnienia
i tylko w kanałach ze słabym stosunkiem sygnału
do szumu (SNR), dzięki czemu szum redukowany
jest bez wpływu na informacje wymagane do
rozumienia mowy. Oznacza to, że rozumienie
przez dzieci w hałasie nie jest ograniczone.
Real Ear Sound
Naturalna akustyka ucha
Gdy dziecko nosi aparat słuchowy za uchem,
wpływa to na wskazówki przestrzenne ważne
dla naturalnego słyszenia. Funkcja Real Ear Sound
tworzy kierunkowość zależną od danej częstotliwości,
aby przywrócić naturalną lokalizację dźwięków
u dziecka.
„Lubię rozmawiać
z przyjaciółmi w centrum
handlowym”.
15
Wyjątkowe walory estetyczne
doceniane przez nastolatki
Dziecko zbyt szybko zostaje młodym dorosłym.
Możliwości aparatu słuchowego są najistotniejsze,
jednak dla nastolatków równie ważny jest wygląd
aparatu. Aby zaspokoić te potrzeby, firma Phonak
oferuje szeroki zakres połączeń akustycznych, które
jednocześnie mogą się podobać.
Młodzieży z ubytkiem słuchu od średnio ciężkiego
do ciężkiego Naída S oferuje pierwszy na świecie
cienki dźwiękowód Power SlimTube. Dopasowany
razem ze standardową wkładką jest estetyczny
i niemal niewidoczny, a jego wpływ na utratę
wzmocnienia i poziomu wyjściowego jest minimalny.
Dla wszystkich nastolatków – niezależnie od stopnia
ich ubytku słuchu – jest dostępny jako opcja cienki
dźwiękowód. Młodzieży z ubytkiem słuchu od lekkiego
do średnio ciężkiego można dopasować aparat
słuchowy Nios S H2O z cienkim dźwiękowodem
i nakładką uniwersalną lub wkładką typu SlimTip.
Nios S H2O
Naída S SuperPower (SP)
Naída S UltraPower (UP)
dB HL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
dB HL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
dB HL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125 250 500
1k
2k
4k
8k
Dla osób z ubytkiem słuchu od
lekkiego do ciężkiego, wszystkie
konfiguracje audiometryczne
SlimTube HE
Rożek/Mini rożek
125 250 500
1k
2k
4k
8k
Dla osób z ubytkiem słuchu od
średnio ciężkiego do głębokiego,
wszystkie konfiguracje audiometryczne
Power SlimTube
125 250 500
1k
2k
4k
8k
Dla osób z ubytkiem słuchu od
ciężkiego do głębokiego, wszystkie
konfiguracje audiometryczne
Rożek/Mini rożek
17
Zawsze gotowe na niespodzianki
Dzieci podchodzą do życia swobodnie i beztrosko.
Niemowlęta badają otaczający je świat, dzieci
w wieku szkolnym lubią przekraczać granice, a życie
nastolatków jest pełne niespodzianek. Na każdym
etapie aparat słuchowy firmy Phonak jest gotowy
na przygody bez ograniczeń.
Wodoodporność
„Idealny towarzysz”
zawsze i wszędzie
Nasze rozwiązania dla dzieci zostały solidnie
zaprojektowane – z uwzględnieniem dziecięcego
zamiłowania do przygód. Odporna na wodę i kurz
obudowa aparatów słuchowych Nios S H2O*
i Naída S** jest „idealnym towarzyszem” dziecka.
Mogą się zajmować swoimi sprawami i polegać
na działaniu aparatu słuchowego.
* Aparat słuchowy Nios S H2O ma stopień ochrony IP67. Oznacza
to, że nie został on uszkodzony do stanu wymagającego naprawy
po pozostawieniu na 8 godzin w zakurzonym pomieszczeniu ani
po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1 m przez 30 min.
** Aparat słuchowy Naída S SP/UP ma stopień ochrony IP54. Oznacza
to, że ani kurz, ani krople wody padające pod dowolnym kątem ze
wszystkich stron przez 5 minut nie miały szkodliwego wpływu na
aparat słuchowy.
Spokój ducha dla rodziców
Unikatowe i wyjątkowo skuteczne zabezpieczonia
zarówno w aparacie słuchowym Nios S H2O, jak
i Naída S pozwalają utrzymać baterie na swoim
miejscu, z dala od wszędobylskich małych paluszków.
Jednocześnie umożliwiają włączanie i wyłączanie
aparatu słuchowego bez użycia narzędzi.
„Mogę robić
wszystko,
co chcę”.
19
Zaprojektowany, by robić wrażenie
Firma Phonak oferuje dwa modele w technologii
słuchawki kanałowej dla starszych dzieci i młodzieży.
Te wyjątkowo eleganckie urządzenia bezprzewodowe
mają najmniejsze możliwe obudowy i wiele różnych
opcji łączności. Dzięki temu są one bardzo popularne
wśród nastolatków.
Nowy aparat słuchowy Naída S CRT
Miniaturyzacja nigdy nie powinna wiązać się
z ograniczeniem możliwości. Nowy wodoodporny
aparat słuchowy Naída S CRT* to duża moc
i innowacje Spice+ w zadziwiająco małej obudowie.
Daje to młodym ludziom większą pewność siebie
każdego dnia i w każdej sytuacji.
Naída S CRT
SuperPower plus xReceiver
Audéo S SMART
Audéo S SMART – elegancki, znakomity, najmniejszy
bezprzewodowy aparat słuchowy firmy Phonak
– to kolejny aparat popularny wśród młodych ludzi.
Dzięki niemu mogą codziennie nawiązywać kontakty
i aktywnie uczestniczyć w życiu towarzyskim.
Audéo S SMART
Standard xReceiver
Audéo S SMART
Power / SuperPower xReceiver
dB HL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
dB HL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125 250 500
1k
2k
4k
8k
dB HL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125 250 500
1k
2k
4k
8k
125 250 500
1k
2k
4k
Power xReceiver
* Aparat słuchowy Naída S CRT ma stopień ochrony IP67. Oznacza to, że nie zostanie
on uszkodzony do stanu wymagającego naprawy ani po pozostawieniu na 8 godzin
w zakurzonym pomieszczeniu ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1 m przez 30 min.
SuperPower xReceiver
8k
Swobodna łączność, bezprzewodowa komunikacja
Technologia bezprzewodowa jest obecna w każdej
sferze życia dziecka, od domowej rozrywki aż po
edukację. Firma Phonak oferuje wiele rozwiązań,
które, dając dostęp do komunikacji bezprzewodowej
i rozrywki, pozostawiają swobodę rękom. Młodzi
ludzie mogą być sobą w klasie, w centrum
handlowym, słuchając muzyki lub rozmawiając
przez telefon.
Łączność
22
Więcej bezprzewodowej wolności z produktami
AccessLine firmy Phonak
Dynamic FM – pokonuje dystans
Jeżeli chodzi o rozumienie mowy w głośnym
otoczeniu lub z pewnej odległości, nic nie może się
równać z platformą Dynamic FM firmy Phonak.
Dzieciom w każdym wieku – od niemowląt aż po
nastolatki – zapewnia ona niezrównaną jakość
słyszenia w domu, w przedszkolu czy w szkole.
Najważniejszą innowacją zastosowaną w platformie
Dynamic FM jest algorytm adaptacyjnej przewagi
sygnału FM (AFMA), który automatycznie dopasowuje
dane wyjściowe odbiornika FM, biorąc pod uwagę
hałas panujący w otoczeniu.Dostępnych jest wiele
nadajników przyjaznych dla użytkownika, a także
zintegrowanych pod względem kształtu, eleganckich
i wodoodpornych odbiorników. Uniwersalny odbiornik
może być dołączony do aparatu zausznego lub
zawieszany na szyi, tak by każdy mógł znaleźć coś
odpowiedniego dla siebie.
ComPilot i iCom – łączność dla dzieci
Szerokie kontakty i aktywne życie towarzyskie
oznaczają, że dzieci muszą mieć możliwość
łączenia się z systemami komunikacji i rozrywki.
Zarówno nowy interfejs ComPilot, jak i urządzenie
iCom oferują bezproblemową łączność w jakości
StereoSound z różnymi urządzeniami, takimi jak
komputery, telefony komórkowe, odbiorniki TV
i odtwarzacze MP3.
Phonak TVLink S – prawdziwa przyjemność
podczas oglądania telewizji
Dzieci uwielbiają telewizję, a przeznaczone do
odbioru programów telewizyjnych rozwiązanie
firmy Phonak zapewnia wyjątkowe wrażenia
słuchowe. Wykorzystanie technologii „podłącz
i korzystaj” oraz konfiguracji w jednym kroku
sprawia, że urządzenie jest gotowe do pracy
w czasie krótszym niż 60 sekund. Włącz, reguluj
i usłysz wszystko!
Nios S H2O ze zintegrowanym
odbiornikiem FM ML15i
ComPilot
* Naída S ze zintegrowanym odbiornikiem FM ma stopień ochrony IP54.
Nios S H2O i Naída S CRT ze zintegrowanym odbiornikiem FM mają stopień ochrony IP67.
23
Phonak Target™ 2.0
Program idealny do dopasowania pediatrycznego
Tryb Junior to pierwszy tryb dopasowania dla dzieci.
Jest on teraz dostępny w programie Phonak Target™
2.0. Tryb Junior umożliwia uzyskanie najlepszych
wyników we wszystkich rozwiązaniach firmy Phonak
wspomagających słyszenie u dzieci.
Tryb Junior w Phonak Target™ – najważniejsze
informacje:
 Tryb weryfikacji. Zaprojektowany w taki sposób,
aby weryfikacja była łatwa i skuteczna.
 Ulepszone ustawienia domyślne dla
nastolatków. Dodano manualny program
telefoniczny. Ponadto mikrofon kierunkowy jest
aktywny w automatyce SoundFlow.
 Krótki przegląd – Junior. Jedno naciśnięcie
przycisku umożliwia przejście do okna, w kórym
można podejrzeć wszystkie najważniejsze punkty
dopasowania aparatu słuchowego dziecka.
 Widok audiogramu. Obecnie audiogram można
przedstawić w jednostkach SPL lub HL, co jest
bardzo wygodne podczas konsultacji.
 Przypomnienie dla trybu Junior. Alert informacyjny
sygnalizuje protetykowi słuchu, że należy wybrać
tryb Junior odpowiedni do wieku dziecka.
 Pełne dostosowanie. Ustawienia domyślne trybów
Junior można dopasować do potrzeb indywidualnej
filozofii dopasowania.
 Łatwy dostęp do raportów Junior. Szeroki wybór
dostosowywalnych, gotowych do druku raportów
Junior jest dostępny w ponad 20 językach. Raporty
są dostosowane do konkretnych potrzeb różnych
odbiorców: dzieci, rodziców, a także nauczycieli
lub innych opiekunów.
Audéo S SMART
StereoZoom
V
16
4
III
6
3
SP + UP IX
20
5
SP + UP V
16
4
SP + UP III
6
3
Funkcje/opcje
Phonak – bogactwo możliwości
CRT IX
**
20
5
CRT V
**
16
4
CRT III
**
6
3
Audéo S SMART IX
**
20
5
Audéo S SMART V
**
16
4
Audéo S SMART III
**
6
3
Kompatybilność
Akust. optymalizowana wentylacja
Wodoodporność
SoundRelax
EchoBlock
WindBlock
NoiseBlock Standard
NoiseBlock Advanced
Inteligentna adaptacja
NoiseBlock Premium
WhistleBlock
Real Ear Sound
SoundRecover
Autom. dopas. do pref. użytkownika
SoundFlow Standard
SoundFlow Advanced
SoundFlow Premium
FlexVolume
Obuuszne i kierunkowe
FlexControl
QuickSync
UltraZoom Standard
UltraZoom Advanced
UltraZoom Premium
DuoPhone
ZoomControl
auto ZoomControl
Programy manualne
Nios S H2O
Kanały
Naída S
24
Oferta dla dzieci, w której dostępne
jest wszystko – dla każdego
Phonak
CROS
CROS/
BiCROS
** Dostępne w opcjach: cShell/cShell soft, xShell and SlimTip/SlimTip soft
25
Stopnie ubytku
słuchu
Akcesoria
Odbiorniki FM
MyLink+
MLxS or MLxi
ML10i
ML11i
ML15i
AS10
AS11
AS15
Połączenie akustyczne
ComPilot
iCom
TVLink/TVLinkS
PilotOne
myPilot
Click‘nTalk
iCube
Tcewka
Nadajniki FM
134*
63*
131*
SP
13
80
141
75
140
UP
675
85
144
82
142
CRT
13
SuperPower
plus
xReceiver
(xSP plus)
72
137
65
133
CRT
312
Standard
xReceiver
(xS)
56
121
45
112
▲
▲ ▲ ▲ ▲
CRT
312
Power
xReceiver
(xP)
65
132
55
126
▲
▲ ▲ ▲ ▲
CRT
312
SuperPower
xReceiver
(xSP)
69
133
61
129
▲
▲ ▲ ▲ ▲
* Zmierzona dla rożka
inspiro
SmartLink+
ZoomLink+
EasyLink+
67*
Lekki ubytek słuchu
Średni ubytek słuchu
Ciężki ubytek słuchu
Głęboki ubytek słuchu
13
cShell
cShell soft
xShell
SlimTip/SlimTip soft
Nakadka otwarta/zamknięta/Power
Rożek
Minirożek
Power SlimTube
M
Cewka telefoniczna
Maksymalne MPO
2 cm3
Bateria
Maksymalne wzmocnienie
Symulator
ucha
Model
Maksymalne MPO
Kanałowa
słuchawka
xReceiver
Phonak AccessLine
Maksymalne wzmocnienie
Audéo S SMART
Naída S
Nios S H2O
Informacje techniczne
Wymagany iCom
26
Przegląd kolorów
Nios S H2O
Naída S SP i UP
Jasnoróżowy
Jasnoróżowy
Jasnoniebieski
Jasnoniebieski
Paski safari
Paski safari
Piękno
sawanny
Piękno
sawanny
Bezbarwny
przezroczysty
Fioletowy
przezroczysty
Fioletowy
przezroczysty
Czerwony
przezroczysty
Niebieski
przezroczysty
Czerwień
chili
Błękit
oceanu
Bezbarwny
przezroczysty
Oliwkowa
zielień
Blond
Czarny
Czarny
Szarość
chmur
Jasnoszary
Beżowy
Beżowy
Szarobrązowy
Taupe
Szarość klifu
Szarość
lodowca
Szary
Kawowy
Metalicznie
szary
Brązowy
Czekoladowy
Palladowo-czarny
Palladowo-czarny
Kasztanowy
Niebieski
księżyc
27
Audéo S SMART
Naída S CRT
Piaskowy beż
Jasnoróżowy
Szarość klifu
Jasnoniebieski
Paski safari
Czekoladowy
brąz
Czerń północy
Piękno
sawanny
Fioletowy
przezroczysty
Kawowy
Bezbarwny
przezroczysty
Szarość chmur
Szarość
lodowca
Czerwień
chili
Srebrzysty cień
Błękit
oceanu
Oliwkowa
zieleń
Ceramiczna
czerń*
Oliwkowa
zieleń
Czerwień chili
Czarny
Błękit oceanu
Szarość
chmur
Beżowy
Szarość klifu
* Dostępny do aparatów słuchowych Audéo S SMART IX oraz V
Szarość
lodowca
Czekoladowy
Palladowo-czarny
Kawowy
Life is on
Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy
zdają się na naszą wiedzę, pomysły i troskę.
A dzięki twórczemu pokonywaniu wyzwań
technologii wprowadzamy innowacje, które
pomagają ludziom słyszeć, rozumieć oraz
doświadczać całego bogactwa dźwięków,
w które obfituje życie.
Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
028-1195-16/V1.00/2011-12/WU Wydrukowano w Polsce © Phonak AG Wszelkie prawa zastrzeżone
www.phonakpro.pl
Ulotka dla użytkownika

Podobne dokumenty