Na skrzyżowaniu świata dróg [Niech miłość]

Komentarze

Transkrypt

Na skrzyżowaniu świata dróg [Niech miłość]
NA SKRZYŻOWANIU ŚWIATA DRÓG
Am


 






Na
skrzy żo
wa
niu



świa ta

dróg, na
ludz kich dróg roz
G
3

 
sta

wił


krzyż
swój

do


Bóg
dla

ju,
po

tych, co





się
błą
ka
ją.
A
Gdy


cy,
ży,
ra
bym
F

 

E
Am
5
sta
Dm

bry














kie
dy
mnie o
wi
ga
dzę
rnie
go
we
śmie rci
Dm
7
 
mgle lub
sen Bóg
w śro dku
w rę kę
Am

G


ciem nej
klucz mi




Dm
im
nia
wspie ra
ja
sny

mnie, u
dzień drzwi
E

 

mo
two
cy.
rzyć.


mie
niem swo
w zmar twych wsta
no
wło
dzie la
ra
ju

mi po
mógł o
NIECH MIŁOŚĆ
A7
9
 4
 4
D
Hm
G

 


A7
D
     

Two ja, Pa
mnie,

Niech
13


Hm G

mi łość
A
  
pie śnią chcę
D
 
chwa lić
Hm
 

i
G
A7
 
mię Twe
C
nie, strze że
i
D
    


z dzię kczy nie niem chwa lić
Cię.

Podobne dokumenty