ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY

Komentarze

Transkrypt

ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY
ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY - WARIANTY KONSTRUKCYJNE
ELEKTRONICZNE REGULATORY PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ WENTYLATORÓW
Panele ESJ stanowią rozwinięcie skrzynki ESB. Zarządzają
sygnałem 0-10 Vdc, jak ESB i posiadają również
oprócz głównego włącznika, zabezpieczenia w postaci
indywidualnych wyłączników magneto-termicznych dla
każdego wentylatora. Z każdego wentylatora wyprowadzony
jest na listwę zaciskową sygnał alarmu.
CEL STOSOWANIA
Regulator obrotów wentylatorów ma za zadanie utrzymanie
na poziomie nastawy ciśnienia skraplania w skraplaczach
oraz temperatury płynu na wyjściu w suchych chłodnicach
cieczy, przy zmiennych warunkach operacyjnych,
zmniejszając jednocześnie zużycie energii oraz poziom hałasu
wentylatorów.
SP-SCU*
Elektroniczne regulatory typu cut phase. Montowane
wspólnie z wyłącznikiem głównym SF. Pozwalają na prostą
regulację urządzeń o małej i średniej wydajności.
AURT*
Elektroniczne regulatory typu cut phase. Montowane
wspólnie ze skrzynkami elektrycznymi z serii AQE. Pozwalają
na dokładną i efektywną regulację urządzeń o średniej i
dużej wydajności. Mają wbudowane wszystkie niezbędne
komponenty i są proste w użyciu.
ARUS*
Regulatory elektroniczne wykorzystujące zaawansowaną
technologię, bazującą na stopniowaniu napięcia. Regulacja
jest całkowicie wolna od szumów elektromagnetycznych. Jest
to najlepsze rozwiązanie, gdy wymagany jest szczególnie niski
poziom hałasu.
AQE* Skrzynka elektryczna - SPR* Czujnik ciśnienia - STE*
Czujnik temperatury - SF* Wyłącznik główny - IS* Wyłącznik
serwisowy.
*Patrz Instrukcja Obsługi (www.luve.it).
Najbardziej zaawansowaną regulację oferują panele ESMC,
bazujące na technologii ESJ i wyposażone w najmocniej
rozbudowany sterownik WMC2, posiadający dodatkowe
użyteczne funkcje maksymalizujące efektywność i
elastyczność pracy urządzenia.
• Wentylatory są kontrolowane poprzez magistralę Modbus,
która umożliwia całościowe zarządzanie parametrami
urządzenia, włącznie z danymi roboczymi każdego
wentylatora, takimi jak bieżący status, zużycie energii,
temperatura pracy, alarmy, ilość godzin pracy, maksymalna
prędkość.
• Sterownik WMC2 pozwala na aktywację wielu ważnych
funkcji specjalnych służących do bardzo precyzyjnego
zarządzania skraplaczami i suchymi chłodnicami cieczy,
takich jak m. in.: regulacja P lub PID, overspeed, by-pass,
winter ON/OFF. Najprostszy system sterowania to regulator
CBG montowany bezpośrednio na kolektorze, pozwalający na
regulację ciśnienia małych skraplaczy.
DOBORY
Patrz REFRIGER®.
WENTYLATORY Z SILNIKAMI “EC”
TŁUMIKI HAŁASU - THE WHISPERER® PLUS
(elektronicznie komutowane)
Skraplacze freonowe i suche chłodnice cieczy mogą być
wyposażone w nowe wentylatory elektryczne opracowane
z wykorzystaniem technologii EC, pozwalające na bardzo
dużą redukcję zużycia energii. Wentylatory EC mają
zintegrowany system sterowania, pozwalający na regulację
prędkości obrotowej oraz charakteryzują się doskonałymi
właściwościami akustycznymi. Mogą być kontrolowane
sygnałem 0-10 Vdc lub też przez BUS (RS 485). Wentylatory EC
mają wbudowane zabezpieczenia elektryczne. Wentylatory
EC mogą współpracować z panelem elektrycznym z
typoszeregu ESB, który zabezpiecza elektrycznie wentylatory
oraz rozdziela zewnętrzny sygnał sterujący 0-10 Vdc i
przekazuje do wszystkich wentylatorów. Alternatywnie,
można zastosować skrzynkę ESR. Wbudowany regulator
ECP kontroluje ciśnienie skraplania za pomocą czujnika
ciśnienia (SPR) lub temperaturę cieczy za pomocą czujnika
temperatury (STE).
Funkcje regulatora ECP obejmują:
• regulację proporcjonalną lub PID
(proporcjonalno-całkująco-różniczkującą)
• funkcja master/slave (kaskada)
• zarządzanie dwoma sygnałami wejściowymi
• nocne ograniczenie obrotów (redukcja hałasu)
• zdalne przełączanie nastawy
• zdalny sygnał start/stop
• zdalny interface w protokole MODBUS (na życzenie).
Kompaktowy tłumik hałasu zaprojektowany i przetestowany
w laboratorium LU-VE zapewnia znaczącą redukcję poziomu
ciśnienia akustycznego, nawet do 6,5 dB(A).
System tłumików THE WHISPERER® PLUS zapewnia
następujące korzyści:
• oszczędność energii nawet do 19%
• obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego przy tym samym
poziomie wydajności
• wzrost wydajności przy tym samym poziomie ciśnienia
akustycznego
• zmniejszenie gabarytów urządzeń przy tej samej
wydajności i poziomie ciśnienia akustycznego
• eliminacja recyrkulacji gorącego powietrza.
65