Broszura - Klub Brand Design

Komentarze

Transkrypt

Broszura - Klub Brand Design
Szkoła Brand Design – program na rok 2011
Broszura_KRD_T.indd 2
8/27/10 5:46:04 PM
SZKOŁA BRAND DESIGN
Szkoła Brand Design powstała z ramienia Klubu Brand Design, działającego przy Stowarzyszeniu
Komunikacji Marketingowej SAR. Klub zrzesza 18 najbardziej renomowanych firm brand designowych działających na polskim rynku. Jego celem jest podnoszenie poziomu usług projektowych,
współpracy i komunikacji między twórcą a Klientem, przestrzeganie etyki zawodowej i podnoszenie
kompetencji w środowiskach projektanckich.
Szkoła Brand Design adresowana jest do:
pracowników działów komunikacji marketingowej, pracowników agencji reklamowych zainteresowanych
tematem brand design oraz do tych, dla których ważne są estetyka, jasny przekaz informacji i efektywność marki.
W Szkole nauczycie
się Państwo,
jak rozwijać w sobie
wrażliwość na
design, dowiecie się,
jakie są trendy na
rynku i jak zarządzać
marką poprzez
design.
Odpowiemy na pytania:
czym jest design i jaka jest jego rola;
co powinno się kryć za logotypem;
jak zaprojektować opakowanie, by samo
wchodziło do koszyka;
jak marka może oddziaływać na zmysły;
czym różnią się od siebie i co oferują firmy
designerskie;
co kosztuje i co jest warte dużych pieniędzy;
na co pozwolić, a czego zabronić agencji;
jak oceniać kondycję marki;
jak zbadać skutki proponowanych rozwiązań.
1.
Broszura_KRD_T.indd 3
8/27/10 5:46:04 PM
SZKOŁA BRAND DESIGN
Szkoła Brand Design zaprasza na 3 - miesięczny kurs. Zajęcia będą się odbywały co 2-3 tygodnie w piątki i soboty
w godzinach 9:00 - 17:00. W piątki wykłady będą prowadzone w siedzibie Agencji Change przy ul. Żaryna 2b bud."C" a w soboty w
siedzibie Domu Mediowego MEC przy ul. Żaryna 2b bud. "D". Wykłady teoretyczne zostały uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi.
PROGRAM
18.02.2011
METODYCZNY ROZWÓJ KOMPETENCJI DESIGNERSKICH
19.02.2011
DESIGN A ZMYSŁY I NOWE MEDIA
Ela Skrzypek, Brand New Idea
04.03.2011
05.03.2011
18.03.2011
19.03.2011
PROJECT IN PROGRESS, CZYLI JAK PRACOWAĆ NAD IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ CI,
08-09.04.2011
13.05.2011
14.05.2011
INSIDERS VIEW – KOMPETYTYWNY BRAND DESIGN MAREK LUKSUSOWYCH
27.05.2011
Zajęcia w szkole będą prowadzone przez wykładowców, którzy na co dzień prowadzą agencje
brand design, oraz zaproszonych przez nich gości. Większość z nich tworzyła pierwsze agencje
brandingowe w Polsce. Pracują nad markami międzynarodowymi i polskimi.
2.
SZKOŁA BRAND DESIGN
OPIS WYKŁADÓW
Metodyczny rozwój kompetencji designerskich brand managera
Michał Łojewski (White Cat Studio)
Co brand manager wie o designie? Czy powinien wiedzieć więcej? Kto to jest designer? Czego możemy od niego oczekiwać
i czy warto mu zaufać? Jak skorzystać z wiedzy eksperta? Co to jest design? Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy? Kompozycja,
konstrukcja, kolorystyka. Design na mapie świata (Holandia, Szwajcaria, Włochy, Anglia, Ameryka, Japonia, Polska).
Design na linii czasu. Trendy design jako wartość sama w sobie (przykłady dobrego designu). Jak rozwijać „zmysł designu”
(umiejętność czytania designu). Świadomość i wyczucie designu w Polsce. Less is more.
Design a zmysły i nowe media
Ela Skrzypek ( Brand New Idea)
Projektowanie skutecznej komunikacji marki, atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy. Jak stosować design do tworzenia:
rozwiązań strategicznych, usług z perspektywy użytkownika, multisensorycznej i multimedialnej komunikacji.
Audyt i ocena stanu mar ki i jej wyglądu
Mariusz Przybył (BNA)
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Ich celem jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności
związanych z diagnozowaniem marki – szczególnie oceną i rozpoznawaniem jej kondycji wizualnej. Wnikliwa i fachowa
ocena stanu designu marki – jego adekwatności pod względem tożsamości, osobowości i trendów rynkowych – jest punktem wyjścia wszelkich profesjonalnych działań projektowych. Od niej zależą kierunek i głębokość tych prac. Bez niej design
i branding byłyby ślepe. Warto więc poświęcić jej nieco uwagi. W trakcie warsztatu poznamy narzędzia, techniki i proced
systemu wglądowego: logo, opakowania, corporate identity i wszystkich innych elementów, mających wpływ na brand
experience i założone pozycjonowanie. Ujawnimy przykładowe i wzorcowe parametry i kryteria oceny designu – jego
funkcji, ergonomii, semiotyki, konwencji, tradycji, tendencji, gatunku, kompozycji, estetyki – by wymienić tylko najistotniejsze. Na żywych przykładach rynkowych poznamy różne dysfunkcje i schorzenia marek. Nauczymy się je dostrzegać
i określać ich wagę. Po tym kursie żaden audyt marki nie wyda się straszny. Dzięki niemu będzie możliwa lepsza
ocena designu i systemów brandingowych.
Architektura i tożsamość marki
Mariusz Przybył (BNA) i Piotr Ręczajski (Mamastudio)
on
trakcie
zajęć zaprezentujemy różne klasyczne i modelowe rozwiązania architektur marek – prostych i złożonych, produktowych
i korporacyjnych. Liczne case'y i ćwiczenia pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć wyjątkową rolę designu w kreowaniu
architektury marki.
3.
Broszura_KRD_T.indd 5
8/27/10 5:46:05 PM
SZKOŁA BRAND DESIGN
Dobór agencji brand design
Małgorzata Starczewska i Arkadiusz Łoś (Dragon Rouge)
Pogląd, że design może zrobić dowolna agencja reklamowa, jest mitem, choćby dlatego że zadaniem jest czasem identyfikacja wizualna, czasem opakowanie, a jeszcze innym razem aranżacja sieci placówek handlowych – wszystko
wymagające różnych kompetencji projektowych. By pomóc w dokonywaniu świadomego wyboru, w trakcie wykładu rozpoznamy rynek designu w Polsce i za granicą oraz przyjrzymy się specyfice różnego typu agencji na przykładach.
W dalszej kolejności poznamy proces projektowy – jak wygląda, czym się różni w zależności od potrzeb i typu marki
(produktowej, usługowej, korporacyjnej). W części warsztatowej zastanowimy się, czym będzie różnił się brief
w zależności od zagadnienia, i spróbujemy zdefiniować kryteria, które pomogą wyselekcjonować odpowiedniego
partnera. Następnie każdy z uczestników wcieli się w rolę członka komisji przetargowej i skompletuje shortlistę potencjalnych agencji do przydzielonego mu zadania. Przedtem jednak przyjrzymy się zasadom prowadzenia przetargów
i poznamy przetargowe fair play.
Project In Progress
Arkadiusz Łoś (Dragon Rouge) i Aleksander Koczy (SaltPepper Brand Design)
Wykład będzie składał się z dwóch dedykowanych części: (1) poświęconej specyfice projektów dotyczących identyfikacji
wizualnej oraz (2) projektów związanych z packagingiem. W każdej, na praktycznych przykładach, poznamy kluczowe
obszary niezbędnedo tego, by móc taki projekt zaplanować i przeprowadzić z sukcesem jako klient.
1 – Logo to za mało – wstęp do identyfikacji wizualnej. Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z CI, które
są niezbędne, by dobrze zbriefować agencję i by umieć właściwie ocenić efekty jej pracy. Powiemy, czego wymagać od
projektantów, a co jest niemożliwe. Na koniec zgodnie z zasadą, że żadna identyfikacja nie jest wieczna, przyjrzymy się
specyfice projektów związanych z re-brandingiem.
2 – Packaging: teoria, praktyka, trendy. Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia związane z rolami, jakie przyjmowały
i przyjmują obecnie opakowania. Wprowadza również w tematykę metodologii procesu projektowego, omawiając
szczegółowo poszczególne jego fazy. W następnej kolejności prezentuje wdrożenie powyższych założeń teoretycznych
do konkretnych projektów. Dwa ostatnie moduły wykładu skupiają się na przyszłości rynku opakowań: trendach, które
będą miały znaczenie w najbliższych latach, oraz innowacjach technologicznych, powoli przekształcających całą branżę.
Problemy i pułapki implementacji projektów
Wojciech Mierowski (BNA)
W trakcie warsztatu spacerkiem przejdziemy przez kilkanaście scenariuszy, które... napisało życie. Pokażemy, jak
mogłoby wyglądać kilka kluczowych marek na rynku polskim, gdyby nie... „to, tamto i owo”. Spróbujemy pogrupować
czynniki mające wpływ na projekt w trakcie wdrażania. Odkryjemy zasadzki, jakie kryją się w projekcie w trakcie jego
implementacji. Zastanowimy się, jak ich uniknąć albo jak zminimalizować ich wpływ na proces. Podzielimy się z Wami
naszymi refleksjami na temat tego, jakie modele i strategie wdrażania zmian wydają się najbezpieczniejsze i jak
przygotować organizację na zmiany, by w ogóle mogły one zaistnieć. Po tym kursie słuchacze zyskają sprawność
młodszego sapera designu.
4.
Broszura_KRD_T.indd 6
8/27/10 5:46:05 PM
SZKOŁA BRAND DESIGN
Ewaluacja pracy strategicznej i kreatywnej agencji
Piotr Ręczajski i Magdalena Ponagajbo (Mamastudio)
Co marka powiedziałaby Konsumentowi, gdyby umiała mówić? Za każdą marką stoi myśl, idea, intencja, do której trzeba
dotrzeć, rozebrać ją na kawałki i zinterpretować. Jaka jest w tym rola designu? Design to jedynie narzędzie implementacji,
które w inspirujący i sprawczy sposób reprezentuje interesy marki. Design to język komunikacji między marką a Konsumentem. To język XXI wieku. Jak zatem odróżniać design od ładnych projektów? Wykład jest praktycznym przewodnikiem
ewaluacyjnym, ułatwiającym ocenę prac strategicznych i kreatywnych agencji. Poddaje merytorycznej ocenie projekty
designerów w kontekście pozycjonowania marki, jak i środków wyrazu designera: kolorystyki, liternictwa, ikonografii,
nazewnictwa etc. To kurs samoobrony przed tak zwanym ,,ładnym logo”.
Insiders View – kompetytywny brand design marek luksusowych z punktu widzenia projektanta „in-house”.
Magdalena Gacek (BVLGARI PARFUMS)
Wprowadzenie do „luxury” – podstawowego pojęcia sektora dóbr luksusowych. Rodzaje produktów luksusowych, specyfika rynku, główni gracze. Znaczenie designu w zwalczaniu konkurencji i wzmacnianiu marki sektora „luxury”. Metody
projektowe, podstawowe elementy designu dóbr luksusowych, źródła inspiracji i zarządzanie projektem. Design pragmatyczny, czyli rola projektanta w kształtowaniu produktu i korekcie strategii. Decyzja marki o posiadaniu własnego studia
projektowego – za i przeciw. Wewnętrzny dział projektowy a praca z partnerami zewnętrznymi (agencje, freelancerzy) –
sukcesy i porażki. Analiza aktualnych kontekstów kulturowych na przykładzie marek i produktów sektora dóbr luksusowych.
Futuro d’Arte
Janusz Kaniewski (Haute Design)
Najskuteczniejszy sposób przewidywania przyszłości to jej tworzenie. Futuro d'Arte to autorski, międzyuczelniany cykl
wykładów i ćwiczeń Janusza Kaniewskiego o projektowaniu. Nie o dotrzymywaniu kroku modzie, a o tworzeniu mód. Do
dziś program objął cztery uczelnie i około półtora tysiąca studentów we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Rysujemy,
prowokujemy, zajmujemy się projektowaniem modyfikacji genetycznych, budowaniem w komputerze aktu kobiecego
odwzorowanego z żywego modela, projektowaniem i drukowaniem banknotów, robieniem analizy porównawczej rynków
japońskiego i chińskiego, zamienianiem miejscami projektantów mody i samochodów, postarzaniem Nicole Kidman,
zatapianiem Luwru, śledzeniem w zaprzyjaźnionych laboratoriach wynalazków amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego
i europejskiego przemysłu sportowego, współpracą z laboratorium Europejskiej Agencji Kosmicznej. Teraz ten autorski
program kontynuujemy w Szkole Brand Design w Warszawie.
5.
Broszura_KRD_T.indd 7
8/27/10 5:46:05 PM
SZKOŁA BRAND DESIGN
WYKŁADOWCY:
Magdalena Ponagajbo
Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Prószyński i S-ka, dla którego
zaprojektowała szereg wydawnictw książkowych. Następnie jako designer w agencji interaktywnej TC Reaktor. Od 2001 roku partner w Mamastudio – agencji
specjalizującej się w tworzeniu strategii i identyfikacji wizualnych marek oraz product identity. Jako projektantka i dyrektor kreatywny kieruje zespołem pracującym
m.in. dla takich marek jak: Canal+, Wyborowa SA, EuroZet, Zelmer oraz TVN. Projekty, w których uczestniczyła (m.in. identyfikacja wizualna kanału telewizyjnego DOMO),
dwukrotnie zdobywały nagrody w konkursie KTR oraz wyróżnienie w konkursie na najpiękniejszą książkę roku. Od ponad roku zajmuje się rozwijaniem oferty na polu
projektowania wnętrz komercyjnych i systemów informacji wizualnej w przestrzeniach publicznych. Podczas pracy w Mamastudio współorganizowała także zdarzenia
o charakterze kulturalnym („Bar Mleczny” podczas sezonu polskiego we Francji w 2004 r., happening „SŁOWA” w CSW) oraz brała udział w tworzeniu Stowarzyszenia
Twórców Grafiki Użytkowej.
Wojciech Mierowski
Z wykształcenia prawnik. Związany z reklamą od roku 1987, współtwórca agencji BNA – jednej z firm w grupie Corporate Profiles DDB, specjalizującej się w tworzeniu marek, identyfikacji wizualnej. Wcześniej dyrektor artystyczny i współwłaściciel Konzept 3000. Dyrektor artystyczny w Development
Partners, od 1996 roku dyrektor kreatywny i współwłaściciel Moby Dick Group – firmy specjalizującej się w identyfikacji wizualnej. Współwłaściciel i dyrektor kreatywny
Brand Nature Access. Prowadzi szkolenia w zakresie całościowego wizerunku, tożsamości marki i identyfikacji wizualnej. Od kilkunastu lat zajmuje się designem, brand
consultingiem, tworzeniem corporate identity i brand identity. Nominowany do nagrody Człowieka Roku 2002 w branży reklamowej przez redakcję miesięcznika
„Impact”. Kilkanaście razy nagradzany za projekty w Europie (Francja, Londyn), na świecie (USA) oraz w Polsce (Złote Orły). Nadzorował projekty związane z identyfikacją
wizualną MSZ (logo dla Polski), Kompanii Piwowarskiej (piwo Tyskie), Lukas Banku, House, Telekomunikacji Polskiej (logo sponsorskie, nowy system identyfikacji),
Still Life GmbH Berlin, Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie, Unity Line, księgarnii Bertelsmann, Euroville (zbudowanie identyfikacji dla wyodrębnionej
części Szczecina).
Mariusz Przybył
Z wykształcenia filolog. W biznesie corporate i brand identity od przeszło 15 lat. Współtwórca, prezes zarządu i dyrektor strategiczny agencji
Brand Nature Access – BNA, jednej z firm w grupie Corporate Profiles DDB, specjalizującej się w tworzeniu marek oraz identyfikacji wizualnej. Współautor rebrandingu
m.in. takich marek jak: Telekomunikacja Polska, Tyskie, Lech, Empik, a także wizji i strategii brandingowych dla Polski, Warszawy, Lublina, Szczecina, Polbanku, Lukas
Banku, nHDTV. Współtwórca wielu projektów nagradzanych w Europie (Francja, Anglia), na świecie (USA) oraz w Polsce (Złote Orły, KTR). Autor publikacji w mediach
branżowych, konsultant, autor szkoleń z zakresu brandingu i fenomenologii marki. W 2002 roku nominowany do nagrody Człowieka Roku 2002 w przemyśle
reklamowym za stworzenie logo Polski.
Magdalena Gacek
Senior graphic designer w BVLGARI Parfums. Tworzy wewnętrzny dział projektowy przy marketingu strategicznym. Doświadczenie
zdobywała w takich firmach sektora dóbr luksusowych jak IWC Schaffhausen, Montblanc czy Roger Dubuis. Z wykształcenia designer i grafik, absolwentka Creative
Academy w Mediolanie i Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Pasję do brand designu odkryła po studiach we Włoszech ukierunkowanych na
projektowanie dla marek sektora dóbr luksusowych. Najlepiej czuje się w projektowaniu strategicznym, tworzeniu identyfikacji oraz opakowań. Wolny czas poświęca
podróżom dalekim i bliskim. Pracuje i mieszka w Szwajcarii.
Piotr Ręczajski
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 roku związany z branżą reklamową. Pracował w agencjach
Grey i PZL. Pięć lat temu dołączył do agencji reklamowej Saatchi & Saatchi, gdzie jako dyrektor działu planowania strategicznego zarządzał pięcioosobowym
zespołem. W swojej karierze wyspecjalizował się w opracowywaniu strategii marki dla branży motoryzacyjnej i piwnej. Projektował i nadzorował tworzenie strategii
komunikacji takich marek jak: Skoda, Toyota, Lexus, Dębowe Mocne, Redd's, Pilsner Urquell, Żubr, Carlsberg, Tymbark i Cadbury Wedel. Od trzech lat jest wykładowcą
w Szkole Strategii Marki przy Klubie Strategicznym SAR. Od 2007 roku w Corporate Profiles Consulting na stanowisku senior brand consultant, gdzie pracował
m.in. dla Link4, Skoda Auto Polska oraz Ernst & Young. Od 2009 roku jako dyrektor strategiczny i partner reprezentuje Mamastudio, gdzie przelewa know how
strategiczny na język designu.
Janusz Kaniewski
Urodzony w 1974 roku, designer, art director, wykładowca. Od kilkunastu lat za granicą, od dwóch także w Polsce. W styczniu 2008 roku
otwarta została jego pierwsza galeria autorska w Polsce przy Mokotowskiej 51w Warszawie: „Dobry Design, Dobre Wino”. Uważany jest za jednego z najbardziej
utalentowanych i wszechstronnych designerów młodego pokolenia, doradzał i projektował m.in. dla ONZ, Miasta Turyn (Olimpiada Zimowa 2006), Ferrari, Hondy. Jest
autorem lub współautorem silnika limuzyny papieskiej, butów narciarskich mistrza świata Hermanna Maiera, stadionu piłkarskiego dla płk. Kadafiego, kompleksu
turyńskich loftów zamieszkałych m.in. przez Evę Herzigovą. Współtworzył wizerunek Fiata: model 500, poprzez aktualne czerwone logo. Nadał wyraz najnowszemu
modelowi Lancii – Delcie i Ferrari – Californii. Doradza nawykłym do ikonograficznego przekazu Japończykom: studiom projektowym Hondy, Suzuki, Mazdy.
W Polsce współpracuje z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. W 2008 roku otrzymał statuetkę Machina Design Award za całokształt twórczości. W 2009 roku był
na 2. miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych ludzi w Polsce opublikowanym przez tygodnik „Forbes”. Otrzymał też wyróżnienie od Noble Bank Concierge za
poziom usług, jakie świadczy. Jest wykładowcą w Royal College of Art w Londynie, turyńskiej ASP i Istituto Europeo di Design, miał gościnne występy na polskich
uczelniach w Gdyni, Warszawie i Wrocławiu.
6.
Broszura_KRD_T.indd 8
8/27/10 5:46:06 PM
SZKOŁA BRAND DESIGN
Michal Łojewski
Urodzony w 1974 roku w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Tokio. Absolwent Wydziału Gr ki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Zdeklarowany minimalista, wierny przekonaniu, że „więcej znaczy mniej“. Unika rozbudowanej kolorystyki na rzecz barw monochromatycznych oraz mody i trendów,
dosłowności i nadinterpretacji. W roku 2001 założył z bratem White Cat Studio, specjalizujące się w projektowaniu opakowań oraz systemów ident kacji wizualnej marki
i frmy. W 2003 roku wspólnie z Anią Kuczyńską założył anti-fashion brand – Usa e Getta (UEG), który prowadzi do dziś. Realizując ten projekt, połączył dziedziny, którym był
zawsze oddany: sztukę, design oraz fashion. Projekt UEG znajduje się obecnie na wystawie „RRRIPP!!”, która będzie pokazywana w kilkunastu galeriach na całym świecie. UEG
jest prezentowane w towarzystwie takich marek czy projektantów jak: Maison Martin Margiela, Rei Kawakubo, Issey Miyake, Rick Owens, Junya Watanabe, Helmut Lang,
Hussein Chalayan, Bernard Willhelm, Kostas Murkudis i wielu innych. Projekt UEG był wielokrotnie publikowany w prasie polskiej i zagranicznej (w takich tytułach jak „Wad”,
„Clear”, „Hint”, „Useless”, „Activa”, „Casa D”, „Flair”, „Lamono”, „Inspire”, „Maxim Fail”, „Remix”, „Futu”, „A4” i inne) oraz na dziesiętkach portali i blogów zajmujących się modą.
Pod koniec 2005 roku współtworzył magazyn „Futu“ i został jego dyrektorem kreatywnym oraz designerem, za co zdobył wiele nagród, m.in. Złotą Chimerę za najlepszy
magazyn. Projekt magazynu „Futu” był dużym wydarzeniem i wyznaczył na polskim rynku nowe standardy projektowania prasowego. Jego prace były wielokrotnie
publikowane w „Print Magazine” (najbardziej prestiżowym amerykańskim magazynie o designie) oraz innych pismach branżowych. Wielokrotnie zapraszany na prelekcje
z dziedziny brand designu i CI. Wykładał w Poznańskiej Akademii Ekonomicznej Packaging. Laureat wyróżnień konkursu Złote Orły w kategorii Designu w latach 2004, 2005
i 2007. Zdobywca licznych nagród w konkursie KTR (Klub Twórców Reklamy) – edycje 2005, 2006 i 2007, sześciu nagród międzynarodowego konkursu projektowania
prasowego Chimera (2006 i 2007), nagrody Kreatura 2007 oraz nominacji w prestiżowym Konkursie Europejskiego Klubu Dyrektorów Kreatywnych ADC*E. Współzałożyciel
Stowarzyszenia Twórców Gr ki Użytkowej STGU. Współzałożyciel Klubu Brand Design.
Aleksander Koczy
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego, katedra Komunikacji Wizualnej. Był asystentem
takich jak: Allianz, Daimler Chrysler, Beiersdorf–Lechia Nivea, 8x4), 3COM, Samsung, Leroy Merlin, S.C. Johnson (Brise, Raid, Pronto), Herbapol Lublin, Agros Nova (Garden),
brandingową SaltPepper Brand Design, w której pełni obecnie funkcję dyrektora kreatywnego. Kierowany przez niego zespół współtworzył sukces takich marek jak: Orico
(Grupa Bakalland), Indykpol, Dawtona, Finezja (Bacha Polska), Beckers, Jedynka, Tikkurila, Plusssz, Turek Puszysty. Wyróżniany na krajowych konkursach designerskich
i reklamowych, laureat nagrody KTR 2010 za projekt opakowania farb Optiva. Nominowany w konkursie Pentawards 2010.
Arkadiusz Łoś
Od 2009 roku w Dragon Rouge, gdzie jako Brand Consulting & CI Director odpowiada za rozwój projektów dotyczących przełożenia strategii
konsultantów. Prowadził projekty dla takich klientów jak: TP SA, Eurobank, Orange, TuiR Warta, Danone, Leroy Merlin, Provident czy Grupa Żywiec, w tym projekty na rynkach
Brand Design przy SAR oraz na licznych konferencjach. Autor artykułów do prasy branżowej i biznesowej.
Małgorzata Starczewska
Z branżą komunikacji marketingowej związana od ponad 10 lat. W Dragon Rouge od 6 lat. Prowadziła projekty strategiczne (pozycjonowanie,
repozycjonowanie, rebrandingi, racjonalizacje portfela, NPD, achitektura marek, strategie komunikacji, strategie kreacji) dla m.in.: Danone Polska, Coca-Cola Polska, Douwe
Egberts, Bahlsen Sweet, ZPM Henryk Kania SA, Posti SA, FFiL Śnieżka SA, PGNiG SA, Spec SA, Vectra SA, PBW Polska (Wola Park i Klif ), Dzielnicy Targówek. Prowadzi szkolenia
klientów i cykl seminariów Dragon Rouge z zakresu strategii i designu marki. Przed przejściem do Dragon Rouge pracowała jako Senior Strategic Planner w agencji reklamowej
Euro RSCG Poland dla kluczowych klientów agencji: Maspex Wadowice (Tymbark, Kubuś, La Festa, Ekoland, Lubella), LU Polska (b. Danone Biscuits), Canal+ Cyfrowy (Cyfra+),
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, Citroen Polska, Polkomtel (Simplus Team), L’Oreal (Vichy Laboratoires). Posiada MBA Oxford Brookes University. Jest absolwentką
WSB-NLU w Nowym Sączu i WSZ-POU w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe Psychologia Zachowań Rynkowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
i liczne szkolenia Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.
Ela Skrzypek
Projektantka komunikacji marki oraz konsultant strategiczny. Zajmuje się brandingiem sensorycznym (w tym audialnym) i komunikacją w
nowych mediach. Speecjalizuje się w brandingu firm i instytucji publicznych. Pod marką PublicDSGN www.publicdsgn.pl pomaga instytucjom publicznym diagnozować
problemy i tworzyć innowacyjne rozwiązania w procesie ‘design thinking’. Od lutego b.r. koordynuje projekt CO-SOLVING LAB w Pracowni Badań Społecznych i Innowacji
‘Stocznia.’Do kwietnia 2010 prowadziła, jako Dyrektor Kreatywny i Strateg, założone przez nią w 2000 roku Studio Brandingowe BAKALIE. Doświadczenie zawodowe zdobywała również na rynku włoskim i brytyjskim. Wykładała w Szkole Strategii Marki i Szkole Brand Design. Laureatka nagrody Young Design Entrepreneur, juror europejskiego
konkursu projektowania EULDA. Współzałożycielka Klubu Brand Design oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych oraz
Zarządzania Marką na SGH w Warszawie. Studiuje “Zarządzanie ryzykiem, forsight, planowanie strategiczne” oraz Socjologię w Collegium Civitas.
7.
Broszura_KRD_T.indd 9
8/27/10 5:46:07 PM
SZKOŁA BRAND DESIGN
Z wielką przyjemnością chciałabym zarekomendować zajęcia w Szkole Brand Design,
w których uczestniczyłam w tym roku. Były one dla mnie nie tylko poszerzeniem wiedzy
z zakresu projektowania marki/opakowań, corporate identity i pracy nad marką,
lecz także prawdziwą przyjemnością i rozrywką. Poziom merytoryczny zajęć oceniam jako bardzo wysoki.
Zajęcia w Szkole prowadzone były przez doświadczonych wykładowców praktyków, którzy na co dzień
prowadzą agencje brand design.
Zarówno treści, jak i metody przekazywania informacji były dla mnie niezwykle inspirujące i otwierające
umysł na nowe formy i nową estetykę. Na szczególną uwagę zasługuje przemiła, przyjacielska atmosfera
spotkań. Nie można też zapomnieć o serwowanym nam na każdych zajęciach pysznym drożdzowym cieście
z posypką, które już chyba przeszlo do legendy Szkoły!
Katarzyna Kabiesz, uczestniczka I edycji SBD
Kierownik Wydziału Zarządzania Marką Grupy TP
Szkoła Brand Design to kapitalna inwestycja swojego czasu dla wszystkich, którzy odpowiadają za kondycję
marki lub planują świadczyć takie usługi dla klientów. Najważniejszą cecha tej szkoły są jej wykładowcy,
praktycy z dziedziny projektowania marek z poważnych agencji brandingowych. SAR zadbał o to, aby były to
nazwiska, do których będziemy wracać.
SBD to kopalnia praktycznej wiedzy. Właściwie nie ma tam pytań bez odpowiedzi.
Wszystko poparte doświadczeniami. Ciekawie dobrane tematy od ewaluacji pracy agencji strategicznej
i kreatywnej, poprzez audyt i ocenę stanu marki, aż po branding sensoryczny i mnóstwo case’ów z różnych
dziedzin z Polski i z zagranicy. Szkoła Brand Design na pewno porządkuje wiedzę tych, którzy traktują tę
dziedzinę przyszłościowo, jak i tych, którzy już praktykują i szukają inspiracji oraz ciekawych przykładów z
całego świata. Do dzisiaj pamiętam najważniejsze pułapki pracy agencji designerskiej z klientem oraz
najważniejsze cechy dobrego brand managera. Polecam z całego serca. To inwestycja na lata.
Adam Wojdyło, uczestnik I edycji SBD
Prezes Zarządu Polskich Badań Czytelnictwa
8.
Broszura_KRD_T.indd 10
8/27/10 5:46:07 PM
Broszura_KRD_T.indd 11
8/27/10 5:46:07 PM
ORGANIZATORZY:
PATRONI MEDIALNI:
DESIGN BY:
Więcej informacji: www.klubbranddesign.pl
Kontakt:
Broszura_KRD_T.indd 12
Katar
ń sk a
zyna Iwa
katarzyn
a.iwan
org.pl
[email protected]
22 898 8
4 25
8/27/10 5:46:08 PM

Podobne dokumenty