ITYS ES - Socomec

Komentarze

Transkrypt

ITYS ES - Socomec
ITYS ES
od 1000 do 3000 VA — podstacja elektryczna
rozwiązanie dla zasilania transformatorów MV/LV
Jednofazowe
systemy UPS
Rozwiązanie dla
> Urządzeń sterujących
> Linii elektrycznych
Technologia
> Technologia podwójnej
GAMME_152_A
konwersji online VFI
Wysoki poziom bezpieczeństwa
i dostępności energii
• ITYS z serii ES to kompaktowy system
UPS dostępny w modelach 1000, 2000
i 3000 VA z technologią podwójnej konwersji
online (VFI) z absorpcją sinusoidalną.
• ITYS ES gwarantuje ciągłą regulację napięcia
i częstotliwości na wyjściu. Ta technologia
spełnia wymogi wszystkich aplikacji
informatycznych i przemysłowych oraz
innych środowisk pracy, także w połączeniu
z generatorem prądotwórczym.
• Szeroki zakres tolerancji napięcia
wejściowego ogranicza liczbę przełączeń
do trybu pracy na akumulatorze, wydłużając
jego żywotność.
• W razie przeciążenia lub awarii zasilacza
następuje automatyczne załączenie
obejścia, co zapewnia ciągłość zasilania
odbiorników.
Prosta instalacja i wygodne
użytkowanie
• Zasilacz UPS jest dostarczany w stanie
gotowości do pracy z podłączonymi
i w pełni naładowanymi akumulatorami.
• ITYS ES z opcjonalnym obejściem ręcznym
jest łatwy w instalacji bez specjalnego
przygotowywania urządzeń, posiada on
wbudowane zabezpieczenie termiczne.
24
Katalog 2013-2014
• Intuicyjny diodowy panel monitorującokontrolny i sygnały akustyczne ułatwiają
obsługę urządzenia. Grafika pokazująca
ścieżkę dystrybucji zasilania wskazuje, czy
system działa prawidłowo.
• Wydajność akumulatora można
przetestować za pomocą panelu
sterowania lub przy użyciu odpowiedniego
oprogramowania.
Uniwersalność i skuteczność
działania
• Różnorodność tych modeli sprawia, że są
one odpowiednie do ochrony krytycznych
urządzeń w przemyśle.
• Standardowe wyposażenie i akcesoria
komunikacyjne zostały zaprojektowane
specjalnie z myślą o typowych potrzebach
instalacji lub zastosowania w szafkach
transformatorowych.
• W sytuacjach, w których wymagane są
automatyczne procedury zarządzania
zasilaniem, można użyć oprogramowania
komunikacyjnego w celu zaprogramowania
planowanych godzin uruchamiania
i wyłączania.
• Ponowne uruchamianie UPS z akumulatora
na zasilanie przed wyłączeniem głównego
odłącznika.
ITYS ES
od 1000 do 3000 VA — podstacja elektryczna
Jednofazowe systemy UPS
Zasilacz UPS — dane techniczne
Panel sterowania / kontrolny
Moc pozorna Sn [kVA]
WEJŚCIE
Typ terminali
Rozmiar przewodu
Prąd znamionowy
OBEJŚCIE
Pozycje przełączania
Czas przełączania
WYJŚCIE ODBIORU
Typ terminali
Rozmiar przewodu
WYJŚCIE ZASILANIA UPS
Typ gniazda
OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE (na żądanie)
Typ
Prąd pulsacyjny L/N
VAC N/GND
VACL/N
1000
2000
1
5
6
ITYS 033 A
ITYS ES - UPS
Kod urządzenia
ITYS ES 1k0
ITYS ES 2k0
ITYS ES 3k0
Moc pozorna Sn [kVA]
1000
2000
3000
Moc czynna Pn [kW]
700
1400
2100
Wejście / Wyjście
1/1
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe
230 V
Tolerancja napięcia
160–300 V (do 110 V przy 60% obciążenia)
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Współczynnik mocy
0,98
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe
230 V (możliwość skonfigurowania do pracy z 220/240 V)
Tolerancja napięcia
± 1,5%
Częstotliwość znamionowa
Zakres synchronizacji 46–54 Hz
Stabilizacja częstotliwości (dla 50 Hz)
50 Hz ± 0,2 w trybie akumulatora
Przeciążenie
Do 150 % przez 30 sekund
Współczynnik szczytu
3:1
Okablowanie
4 x IEC 320
6 x IEC 320
4 x IEC 320 + zaciski
AKUMULATORY
Typ
Szczelnie zamknięty, bezobsługowy akumulator kwasowy — przewidywany czas działania 3–5 lat
Czas podtrzymania przy 75% obciążenia znamionowego(1)
10 min
17 min
9 min
Parametry czasu podtrzymania
115 minut przy 50 W
154 minuty przy 100 W
216 minut przy 150 W
60 minut przy 50 W
60 minut przy 100 W
60 minut przy 150 W
Czas podtrzymania(2) + ponowne włączenie
Test akumulatora
•
•
•
KOMUNIKACJA
Interfejsy
RS232 (złącze DB9 connector) — protokół MODBUS
Gniazda komunikacyjne
•
•
•
Ochrona modemu/linii ADSL
•
•
•
SPRAWNOŚĆ
Tryb online
do 90%
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy
Od 0°C do +40°C (w celu zapewnienia optymalnej żywotności akumulatora: od 15°C do 25°C)
Wilgotność względna
0-90 % bez kondensacji
Maksymalna wysokość miejsca pracy n.p.m.
1000 m bez zmniejszenia parametrów znamionowych (maks. 3000)
Poziom hałasu w odległości 1 m
45 dBA
UPS
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
145 x 400 x 220 mm
192 x 460 x 350 mm
Masa
14 kg
34 kg
35 / 16 kg
Klasa ochrony
IP20 (zgodnie z normą IEC 60529)
Kolory
Szafka 430C, front 431C
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Bezpieczeństwo
EN 62040-1
EN 62040-2 — wyposażona w filtry wejściowe tłumiące wpływ zakłóceń atmosferycznych
Kompatybilność elektromagnetyczna
Certyfikacja produktu
CE
ITYS ES — Obejście ręczne (3)
2/3
2
4
Graficzny wyświetlacz stanu pracy:
1. Wskaźnik akumulatora
2. Wskaźnik diodowy LED – poziom obciążenia
3. Wskaźnik diodowy LED – poziom energii
w akumulatorze
4. Przycisk Wł./Wył. oraz wyłączania sygnału
akustycznego
5. Wskaźnik przeciążenia
6. Wskaźnik usterki
3000
CBD6
maks. 6 mm2
maks. 13,05 A
1: UPS — 2: SIEĆ GŁÓWNA
maks. 6 ms
CBD6
maks. 6 mm2
IEC 320 10 A
IEC 320 16 A
„L” wg normy CEI EN 61643-11
maks. 40 kA (8/20)
maks. 255 V
maks. 320 V
(1) Przy temperaturze 25°C z naładowanym akumulatorem.
(2) Ustawienie fabryczne: czas podtrzymania ograniczony do 60 minut, umożliwiający późniejsze ponowne uruchomienie z akumulatora.
(3) Na żądanie.
Katalog 2013-2014
25
ITYS ES
od 1000 do 3000 VA — podstacja elektryczna
Jednofazowe systemy UPS
Architektura
Zasilanie UPS
Ochronniki
SU]HSLĸFLRZH)
Szafka UPS ITYS ES
ĈUHGQLHQDSLĸFLH
3U]HŕĝF]QLNŪUHGQLHJR
QDSLĸFLD
Karta ze
stykami
EH]SRWHQFMDŕRZ\PL
Ochrona
ogólna
1 2
5ĸF]QHREHMŪFLH
NRQVHUZDF\MQH
:\MŪFLD
VW\F]QRŪFL
EH]SUĝGRZHM
warunki normalne
1LVNLH1DSLĸFLH
:\MŪFLH836
Czas podtrzymania UPS —
MHGQDJRG]LQD
przywrócenie stanu
SRF]ĝWNRZHJR
ĈUHGQLHQDSLĸFLH
SU]HGXU]ĝG]HQLHP
Zasilanie ochrony
RJÐOQHMZ\MŪFLH836
1LVNLHQDSLĸFLH
]DXU]ĝG]HQLHP
ITYS 034 A PL
Awaria zasilania
ŪUHGQLP
QDSLĸFLHP
:\ŕĝF]HQLH
UPS
Przywrócenie 5ĸF]Q\ZŕĝF]QLN
ŪUHGQLHJR
836LZŕĝF]QLN
QDSLĸFLD
]DPNQLĸFLD
ŪUHGQLHJR
QDSLĸFLD
Normalne zasilanie
Zasilanie z UPS (bateria)
Awaria zasilania
Złącza
3
1
3
1
2
2
3
1
2
10
8
ITYS 006 A
ITYS 005 A
8
26
Katalog 2013-2014
9
4
8
6
5
4
6
5
4
6
ITYS ES 1 kVA
ITYS 004 B
7
ITYS ES 2 kVA
ITYS ES 3 kVA
1. Wentylator
2. Gniazdo dla dodatkowych kart
komunikacyjnych
3. Port szeregowy RS 232 (do obsługi protokołu
JBUS)
4. Zabezpieczenie linii telefonicznej/modemu/
linii ADSL
5. Gniazda wyjściowe (IEC 320)
6. Gniazdo wejściowe (IEC 320)
7. Ręczne obejście
8. Zabezpieczenie wejściowe (wyłącznik
termiczny)
9. Zaciski wyjściowe
10. Przyłącze modułu akumulatora
zewnętrznego (tylko w modelach LB)
ITYS ES
od 1000 do 3000 VA — podstacja elektryczna
Jednofazowe systemy UPS
Karta ADC (programowalne styki bezpotencjałowe) (opcja)
Karta ADC z programowalnymi stykami
bezpotencjałowymi , któeą można
zainstalować w tylnym gnieździe: udostępnia
informacje o stanie zasilacza UPS z pięcioma
stykami oraz posiada wejście do zdalnego
zatrzymania awaryjnego (EPO).
12
35=(&,ßĘ(1,(
6
11
$/$502*°/1<
5
10
7(67%$7(5,,1,(32:,°'ý6,ë
4
9
$/$502*°/1<)$/2:1,.$
3
8
ITYS 024 A PL
$/$50235=(*5=$1,8
2
7
:<ýß&=(1,($:$5<-1(
1
ITYS 023 A
Uwagi.
- Charakterystyka elektryczna styków: 240 VAC/24 VDC 1 A
- Wejście i wyjście: czyste styki bezpotencjałowe.
Standardowe funkcje
komunikacyjne
• LOCAL VIEW: idealne rozwiązanie do
monitorowania zasilaczy UPS i wyłączania
w środowiskach systemów aplikacji
Windows®, Linux i Mac OS X®.
• MODBUS/JBUS RTU (RS 232).
Opcje komunikacyjne
Ręczne obejście (opcja)
Opcja ręcznego obejścia, specjalnie
przeznaczona dla szafki ITYS ES umożliwia:
• uproszczoną instalację: połączenie
z systemem wykonuje się przy użyciu
styków klasy przemysłowej, a połączenie
z zasilaczem UPS tworzy się za
pomocą wstępnie okablowanej wtyczki
i dostarczonego gniazda.
• łatwą konserwację i bezprzerwową pracę:
odłącznik ręcznego obejścia pozwala na
serwisowanie lub wymianę zasilacza UPS
przy utrzymaniu zasilania podłączonych
urządzeń z zachowaniem całkowitego
bezpieczeństwa operatora. Ta operacja
została opracowana w taki sposób, aby
jej wykonanie było jak najłatwiejsze, nawet
w sytuacji awaryjnej.
• większy poziom odporności sprzętu
na napięcia udarowe, typowy dla tego
typu zastosowań, dzięki odpowiednim
ochronnikom przepięciowym dołączonym
dodatkowo do standardowego
zabezpieczenia zasilacza UPS.
ITYS 025 A
• NET VISION: profesjonalny interfejs
WWW/SNMP do monitorowania zasilaczy
UPS i zarządzania wyłączaniem systemów
operacyjnych.
• Karta ADC (programowalne styki
bezpotencjałowe)
RS 232
(RJ45)
Informacje techniczne
DCG 1280117
NORMA CEI 016 dotycząca dodatkowego
wyposażenia szaf wymaga bezprzerwowego
zasilania obwodów sterujących PG i DG.
Obwody sterujące PG, DG i cewki muszą być
zasilane przez to samo napięcie pomocnicze
przy nieobecności zasilania. Zasilanie
musi być zagwarantowane przez UPS lub
akumulatory buforowe przez co najmniej
1 godzinę.
Po długim czasie nieaktywności wskutek
serwisu lub usterki DG musi być włączany
przez wykwalifikowany personel.
DG należy włączyć przed wyłączeniem
głównego odłącznika.
www.socomec.com
Non contractual document.
© 2013, Socomec SA. All rights reserved.
Wymagane zabezpieczenie obejmuje
następujące elementy:
- Odcinanie sieci zasilającej wskutek
nieodpowiedniej konserwacji systemu
użytkownika.
- Nieodpowiednie wyzwalanie DG na skutek
usterek w obwodzie wyzwalania.
- Sygnalizowanie alarmów, jeżeli nastąpi
wyzwolenie DG wskutek awarii zasilania
(system poddawany regularnej konserwacji).
Katalog 2013-2014
27

Podobne dokumenty