średnioroczna nominalna stopa zwrotu, w proc. średnioroczna

Komentarze

Transkrypt

średnioroczna nominalna stopa zwrotu, w proc. średnioroczna
Średnioroczne stopy zwrotu z OFE w latach 2000-2012 na tle porównywalnych wielkości finansowych
OFE
OFE (z uwzględnieniem kosztów)
ZUS
WIG
obligacje 10-letnie
średnioroczna nominalna
stopa zwrotu, w proc.
średnioroczna realna stopa
zwrotu, w proc.
8,88
7,99
6,84
7,82
6,47
5,21
4,27
3,24
4,18
2,88
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych KNF, GPW, MF, ZUS i GUS

Podobne dokumenty