regulamin do pobrania

Komentarze

Transkrypt

regulamin do pobrania
Załącznik do uchwały nr 3/2013
Zarządu Oddziału PTTK „WJM” w Giżycku
z dnia 3 czerwca 2013 r.
REGULAMIN
ODZNAKI TURYSTYCZNEJ „MIŁOŚNIK GIŻYCKA”
§1
Oddział PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku ustanawia odznakę turystyczną
„Miłośnik Giżycka” (dalej: odznaka), której celem jest promocja miasta, zachęcenie do jego
aktywnego zwiedzania i poznania jego najciekawszych miejsc.
§2
Odznaka jest jednostopniowa. Jej wymiary, wygląd oraz materiał, z jakiego jest wykonana
określa Zarząd Oddziału PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku.
§3
Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub
w grupach zorganizowanych.
§4
Osoba zainteresowana zdobyciem odznaki winna na widokówce ukazującej Giżycko zebrać
co najmniej 4 z 5 pamiątkowych stempli znajdujących się w następujących miejscach na
terenie miasta:
a) Centrum Promocji i Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 2),
b) Hotel St. Bruno – Zamek Krzyżacki (recepcja hotelu; ul. Św. Brunona 1),
c) most obrotowy na Kanale Łuczańskim (stanowisko operatora mostu),
d) Twierdza Boyen (kasa),
e) Wieża Ciśnień (kasa).
§5
Weryfikację zgromadzonych stempli i przyznawanie odznak prowadzi Oddział PTTK
„Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku w swoim biurze (ul. Nadbrzeżna 11). Otrzymanie
odznaki wiąże się z uregulowaniem opłaty pokrywającej koszt jej produkcji.
§6
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Wielkich Jezior
Mazurskich” w Giżycku.