Szymon Klocek Zainicjowany w 2010 r. projekt [email protected] (Machine

Komentarze

Transkrypt

Szymon Klocek Zainicjowany w 2010 r. projekt [email protected] (Machine
Szymon Klocek
Zainicjowany w 2010 r. projekt [email protected] (Machine Translation @ the European
Commission, Tłumaczenie Komputerowe w Komisji Europejskiej) ma na celu zastąpienie
stosowanego dotychczas w instytucjach europejskich oprogramowania firmy Systran
nowoczesnym systemem tłumaczenia statystycznego. Podstawowym elementem
tworzonej infrastruktury jest otwartoźródłowy system tłumaczenia statystycznego
"Moses". Projekt zorganizowany jest wokół trzech głównych kierunków działań:
przetwarzania danych wykorzystywanych do szkolenia modułów tłumaczących (dział
1), optymalizacji jakości przekładów generowanych przez moduły tłumaczeniowe (dział
2), budowy infrastruktury umożliwiającej obsługę dużej liczby użytkowników (dział 3).
System znajduje się obecnie w fazie testów: korzysta z niego wyselekcjonowana grupa
użytkowników w niektórych dyrekcjach generalnych KE; powinien zostać ukończony i
oddany do użytku w drugiej połowie 2013 r. W ramach projektu prowadzone są również
eksperymenty na połączeniem technologii tłumaczenia komputerowego (Machine
Translation, MT) i pamięci tłumaczeniowej (Translation Memory, TM).

Podobne dokumenty