karta wyników SPA - Państwowy Instytut Weterynaryjny

Komentarze

Transkrypt

karta wyników SPA - Państwowy Instytut Weterynaryjny
Międzylaboratoryjne testy porównawcze 2009: Mykplazmozy drobiu
– karta wyników SPA
Nazwa laboratorium, adres: ........................................................................................................
........................................................................................................
Data otrzymania próbek: ..............................................................................................................
Data badania: ..............................................................................................................................
Test aglutynacji płytowej (SPA) z antygenem
.......................................................................................
Antygen (producent, seria, nr): ....................................................................................................
....................................................................................................
Aglutynacja
Próba
tak/nie
intensywność*
Miano
przed
inaktywacją
po
inaktywacji
Wynik
dodatni/ujemny
A
B
C
D
E
F
*(+++), (++), (+), (±), (-)
Uwagi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
MIĘDZYLABORATORYJNE BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE SEROLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI RZEKOMEGO POMORU
DROBIU (ND) ORAZ MYKOPLAZMOZY DROBIU 2009
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Chorób Drobiu Krajowe Laboratoria Referencyjne

Podobne dokumenty