Wydruk: Zamówienie usługi dot. zorganizowania i przeprowadzenia

Komentarze

Transkrypt

Wydruk: Zamówienie usługi dot. zorganizowania i przeprowadzenia
Zamówienie usługi dot. zorganizowania i
przeprowadzenia szkolenia nt „Proces negocjacji”
Przedmiot zamówienia: usługa dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia nt „Proces
negocjacji”
Zakres zamówienia: organizacja i przeprowadzenie 1 szkolenia dla około 45 pracowników MJWPU
poza siedzibą Zamawiającego.
Kryteria wyboru oferty: cena, doświadczenie
Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2015 r.
1/1

Podobne dokumenty