Hasło trofea

Komentarze

Transkrypt

Hasło trofea
trofea łowieckie
(łowiectwo), rozumie się przez to: poroże łosia; poroże jelenia szlachetnego, poroże jelenia sika; poroże
daniela; poroże sarny; ślimy muflona; oręż dzika; czaszkę lisa; czaszkę jenota; czaszkę borsuka.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji
trofeów łowieckich § 1 ust.1-10