Ekologiczna jesień nie tylko w Klukach

Komentarze

Transkrypt

Ekologiczna jesień nie tylko w Klukach
Ekologiczna jesień nie tylko w Klukach
Gmina Kluki otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadań
polegających na stworzeniu nowych i zagospodarowaniu już istniejących terenów zieleni wraz z
zakupem osprzętu.
Dotacja przyznana na ten cel wyniosła 64 tysiące złotych, z czego gmina wykorzystała środki w
kwocie 42 185,84 zł.Dzięki temu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1.Utworzenie terenów zieleni w Klukach.
2.Utworzenie terenów zieleni wokół budynku Szkoły Podstawowej w Parznie.
3.Utworzenie terenów zieleni przy strażnicy OSP w Strzyżewicach.
4.Utworzenie terenów zieleni wokół Domu Ludowego w Ścichawie.
5.Utworzenie terenów zieleni w Zarzeczu.
W ramach w/w zadań zostały wykonane:
- obrzeża z kostki granitowej/betonowej mającej na celu oddzielenie części wykorowanej od
trawnika celem zapobiegnięcia przerastania trawy w powierzchnię przeznaczoną pod nasadzenia,
- wyściółki przekompostowaną korą oraz kruszywem,
- powierzchnie trawnikowe,
- montaż małej architektury,
- nasadzenia roślin ozdobnych (tj. 23 gatunki krzewów iglastych, liściastych oraz bylin w łącznej
liczbie ponad 1600 sztuk).
Jak mówi Naczelnik WOŚ,RiL Jolanta Pawlikowska, to pięć z siedmiu inwestycji dotyczących
tworzenia terenów zieleni współfinansowanych w 2011r. przez Powiat Bełchatowski. Oprócz Gminy
Kluki, środki na ten cel uzyskały:
1.Miasto Bełchatów (zadanie pn. „Środowiskowy EKO-RAJ”),
2.Parafia Ewangelicko – Reformowana w Bełchatowie (zadanie pn. „Rewitalizacja terenu zieleni
wokół budynków Parafii Ewangelicko – Reformowanej”).
Gminie Kluki przyznano również na rok 2011 środki na wspomaganie zadań w zakresie gospodarki
odpadami w kwocie 58 000 zł.
WOŚRiL

Podobne dokumenty