Rozmówka 8. Dieting - Dieta

Komentarze

Transkrypt

Rozmówka 8. Dieting - Dieta
Rozmówka 8. Dieting - Dieta
- Have you ever been on a diet?
- Because of diabetes I am still on a diet.
- What kind of diet do you have?
- It is a sugar free diet.
- What foods do you have to avoid?
- Sugar may occur in such products as:
confectionery and bakery products, breakfast
cereals, desserts and puddings, frozen foods,
jams and marmalades, sauces, sweets, tinned
food and so on. The list of prohibited products is
quite long.
- Are there any alternatives?
- There are a lot of sugar-free products such as:
eggs, meat, fishes, potatoes, skimmed milk.
- Apart from sugar-free products what is the
most important thing in your diet?
- Regular nutrition.
At least 5 times a day.
- Czy byłeś kiedykolwiek na diecie?
- Z powodu cukrzycy jestem ciągle na diecie.
- Jaka to dieta?
- To jest dieta dla diabetyków.
- Jakich produktów musisz unikać?
- Cukier może występować w takich produktach
jak wyroby cukiernicze i piekarskie, płatki
śniadaniowe, desery i pudingi, mrożonki,
dżemy i marmolady, sosy, słodycze, produkty
konserwowe i inne. Lista zabronionych
produktów jest dosyć długa.
- Czy istnieją jakieś alternatywne produkty?
- Jest wiele produktów bez cukru, np.: jaja,
mięso, ryby, ziemniaki, mleko odtłuszczone.
- Co oprócz produktów bez cukru jest
najważniejsze w twojej diecie?
- Regularne odżywianie.
Co najmniej 5 razy dziennie.
Przydatne zwroty:
dieting – bycie na diecie
a sugar – cukier
a sugar free diet – dieta bezcukrowa
a sweetener – słodzik
a skimmed milk – mleko odtłuszczone
regular nutrition – regularne odżywianie
tinned – w puszce, konserwowany
a jam – dżem
cereal – płatki
frozen foods – mrożonki
to occur – występować
such as – takie jak

Podobne dokumenty