Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej

Komentarze

Transkrypt

Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej
Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
rok 2016 r.
Dyrektorzy
krakowskich samorządowych szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe
W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą kryteriów
podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, w tym na
dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy
dydaktycznych do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w
zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do
przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach
rozpoczynających kształcenie w roku 2016, zawartą na stronie:
https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/kryterium-podzialu
-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2016.html
zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonych tabel, które wraz
z dokumentacją potwierdzającą rozpoczęcie kształcenia w 2016 r. w przedmiotowych
zawodach należy przekazać w formie papierowej do Wydziału Edukacji do 7 września
2016 r. i w formie elektronicznej na adres: [email protected]
Z poważaniem,
/-/ Anna Korfel - Jasińska
Dyrektor Wydziału
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty