Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia za pracę na konto

Komentarze

Transkrypt

Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia za pracę na konto
imię i nazwisko pracownika
ulica, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy, miejscowość
nr PESEL
nazwa firmy pracodawcy
ulica, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy, miejscowość
UPOWAŻNIENIE
Upoważniam:
Nazwa firmy:
Adres:
do przekazywania mojego wynagrodzenia za pracę na moje konto osobiste numer:
nr konta:
nazwa banku:
.................................................................
Data i podpis pracownika

Podobne dokumenty