konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby

Komentarze

Transkrypt

konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby
konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową
DLA KOGO: dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora.
Wnioskodawcy nie muszą być studentami studiów doktoranckich. Realizowany
grant nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską
ZESPÓŁ BADAWCZY: max. 3 wykonawców, wśród których może być tylko jeden
samodzielny pracownik naukowy (promotor lub opiekun naukowy)
CZAS REALIZACJI: 12,24 lub 36 miesięcy
KRYTERIA OCENY: osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna
naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter
projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu
APARATURA: max. 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację
projektu
FINANSOWANIE: 50, 100 lub 150 tys. zł. W zależności od czasu trwania
projektu
INNE: beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy lub
promotor, uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z
zakończeniem realizacji projektu
NABÓR WNIOSKÓW: 2 razy w roku (marzec-czerwiec, wrzesień-grudzień)

Podobne dokumenty