Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Centralny Ośrodek

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Centralny Ośrodek
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
Źródło:
http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12827,Warsztaty-strzeleckie-dla-funkcjonariuszy-PSG-Ukrainy-zOrszanca.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 03:45
Warsztaty strzeleckie dla funkcjonariuszy PSG Ukrainy z
Orszańca
Autor:
Informacja nt. współpracy naszej Szkoły z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej
Służby Granicznej Ukrainy w Orszańcu.
W ramach współpracy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Służby
Granicznej Ukrainy w Orszańcu, w dniach od 14 do 18 maja 2012 roku zostały zrealizowane
warsztaty strzeleckie.
Program warsztatów obejmował:
- prezentację broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu SG;
- strzelania statyczne, szybkie, dynamiczne oraz sytuacyjne realizowane na szkoleniach
kwalifikowanych oraz kursach doskonalących i specjalistycznych w SG;
- wykorzystanie trenażera laserowego w nauczaniu strzelania;
- wykorzystanie technicznych urządzeń strzelnicy w realizowaniu strzelań dynamicznych
oraz sytuacyjnych mogących odzwierciedlić realne warunki służby;
- metodykę nauczania strzelań bojowych;
- analizę programu szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć w jednostkach
organizacyjnych straży granicznej z zakresu strzelania z broni strzeleckiej;
- udział w obchodach XX-lecia COSSG oraz uroczystej promocji oficerskiej.
2012/05/144.jpg

Podobne dokumenty