str. 1 Wybierz: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index

Komentarze

Transkrypt

str. 1 Wybierz: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index
Wybierz:
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
Logujemy się do konta netacad
Podaj nazwę użytkownika (Academy Connection ID) i hasło (Password)
otrzymane od prowadzącego szkolenie.
str. 1
Widok po zalogowaniu do akademii
Po przewinięciu Akceptujemy
str. 2
Podajemy kraj i datę urodzin w formacie miesiąc/dzień/rok > Conntinue
Podajemy dane zgodnie z wzorcem, wpisując w nazwę (bez polskich liter)
i hasło naszego użytkownika (mogą być dowolna – tak aby pamiętać)
potwierdzamy.
str. 3
Wybieramy odpowiedzi na pytania tak jak powyżej.
Podajemy
1 - imię (bez polskich liter)
2 - nazwisko (bez polskich liter)
3 - imię (z polskimi literami)
4 - nazwisko (z polskimi literami)
Ważne przy drukowaniu dyplomu.
str. 4
Podajemy
1 - Miasto (bez polskich liter)
2 - Miasto (z polskimi literami)
Ważne przy drukowaniu dyplomu.
Akceptowane adresy mail to: gmail i wp
Nie tolerowane są miedzy innymi: o2.pl itp…
str. 5
2 - Płeć
3 - Strefę czasową
4 - Format daty
5 - Format czasu
6 - Preferowany język
7 - Ustawić YES
str. 6
Wybieramy odpowiedzi na pytania tak jak powyżej.
Potwierdzamy rejestrację .
Logujemy się do konta netacad
str. 7
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
Widok po pierwszym zalogowaniu.
Wybieramy dostępne materiały.
str. 8
Przystępujemy do lekcji.
Gratuluję!!!
Teraz następny poziom. 
Wykonał:
Instructor Ireneusz Sobczak
str. 9

Podobne dokumenty