„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” Zadanie

Komentarze

Transkrypt

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” Zadanie
Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu
„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”
Zadanie: Programowanie sterowników PLC - przygotowanie
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe-technik mechatronik
L.
p.
Data
Godzina
rozpoczęcia
Liczba godzin
1
27.02.2015
15.00
4
2
28.02.2015
9.00
6
13.03.2015
15.00
4
14.03.2015
9.00
6
5
17.04.2015
15.00
4
6
18.04.2015
9.00
6
Razem
30
3
4
Imię i nazwisko
prowadzącego
Ryszard Janas
Szkolny koordynator projektu: Adam Litwin

Podobne dokumenty