ISO/TS 16949

Komentarze

Transkrypt

ISO/TS 16949
CERTYFIKAT
Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo
BILPLAST S.A.
ul. Obywatelska 117
94-104 Łódź
Polska
wdrożyło i stosuje
System Zarządzania Jakością.
Zakres:
produkcja wyrobów i komponentów z tworzyw sztucznych
Poprzez audit, udokumentowany sprawozdaniem, przedstawiono dowód, że niniejszy system
zarządzania jakością spełnia wymagania następującej Specyfikacji Technicznej
ISO/TS 16949 : 2009
(bez projektowania wyrobu)
Decyzja certyfikacyjna
2015-06-09
Certyfikat jest ważny do
2018-06-08
Numer rejestracyjny certyfikatu
005185 TS09
Numer IATF
0211634
Frankfurt am Main, Niemcy
2015-06-09
Dla i w imieniu DQS GmbH
IATF Contract Office: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main
2014-08-01
Götz Blechschmidt
Dyrektor, DQS GmbH

Podobne dokumenty