Zbyt wcześnie jeszcze mówić o unii walutowej w EaUG

Komentarze

Transkrypt

Zbyt wcześnie jeszcze mówić o unii walutowej w EaUG
Zbyt wcześnie jeszcze mówić o unii
walutowej w EaUG
2015-03-30 10:29:10
2
W celu utworzenia unii walutowej oraz wprowadzenia wspólnej waluty w EaUG musi być
w pełni zapewniony swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz pracy, należy jednak wziąć przy tym pod
uwagę gospodarcze potrzeby krajowe, - poinformował Narodowy Bank Białorusi (NB RB).
Prezydent Rosji Władimir Putin poprosił Bank Centralny FR oraz Rząd (w terminie do
1 września br.) o przeanalizowanie kwestii potencjalnej integracji w sferze walutowej w EaUG
i możliwości utworzenia w przyszłości unii walutowej.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wielokrotnie podkreślał, że między krajami EaUG nadal istnieją
ograniczenia (w tym tzw. wyłączenia z zasad ogólnych) w różnych dziedzinach działalności i handlu. Mińsk za
priorytety integracji uważa jednak w szczególności tworzenie wspólnych rynków energii elektrycznej, gazu, ropy
naftowej i produktów ropopochodnych oraz usług transportowych.
3

Podobne dokumenty