Wyrażam zgodę, aby

Komentarze

Transkrypt

Wyrażam zgodę, aby
.............................................................
.............................................................
Pieczęć parafii
Wyrażam zgodę, aby .......................................................................................................................
ur. ......................................... zam. w parafii ................................................................................
odbył(a) przygotowanie i przyjął(a) Pierwszą Komunię Świętą poza parafią miejsca zamieszkania.
............................................ dnia .............................. r.
..............................................................................
Proboszcz

Podobne dokumenty