Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące SIWZ
Łódź, dnia 1 kwietnia 2015 r.
Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi
AG-I.273.8.2015
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych.
W związku prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) skierowaną do Wojewody Łódzkiego w przedmiotowym postępowaniu,
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zmianami), udzielam wyjaśnień:
Pytanie 1:
W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę materiałów eksploatacyjnych, zwracam się z
prośbą o wyjaśnienie:
poz. 11 Toner do kserokopiarki Toshiba e-Studio - do jakiego urządzenia toner ma być przeznaczony?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny tonera do kserokopiarki Toshiba e-Studio 167.
Pytanie 2:
Zwracam się z zapytaniem o wyjaśnienie punktu:
f) rozpoznawalny przez drukarkę i nie wywołujący pojawiania się negatywnych komunikatów na
wyświetlaczu urządzenia ani na stronach testowych;
Gdy po zainstalowaniu tonera zamiennika HP, pojawi się komunikat "Zainstalowano nieoryginalny toner", to
jest to traktowane jako negatywny komunikat?
Odpowiedź:
Zamawiający nie traktuje jako negatywny komunikatu o treści "Zainstalowano nieoryginalny toner".
Pytanie 3:
Pozycja nr 41 - do drukarki Canon iPixma IP4700 kompatybilne są dwa wkłady z tuszem: PGI520BK (19 ml) oraz CLI521BK (9 ml). Który wkład należy wycenić?
Odpowiedź:
W pozycji 41 należy wycenić wkład o największej pojemności.
Pytanie 4:
Pozycja nr 58 - do drukarki Lexmark E360DN kompatybilne są dwa wkłady z tonerem: wysokowydajny E360XI1E (9 tys.) oraz niskowydajny E260AIIE (2,5 tys.), natomiast do drukarki Lexmark E260DN
kompatybilny jest jedynie wkład E260AIlE (2,5 tys.).
Ponieważ obie te drukarki znalazły się w jednej pozycji przedmiotu zamówienia pytamy, jaki toner należy w
tej pozycji wycenić, ewentualnie wnioskujemy o rozbicie pozycji 58 na dwie podpozycje, w których zostaną
wycenione tonery o największych dostępnych wydajnościach dla wyżej wymienionych drukarek.
Odpowiedź:
W pozycji. 58 należy wycenić toner o największej pojemności pasujący do obydwu wymienionych w tej
pozycji drukarek.
Pytanie 5:
Pozycja nr 90 - brak określenia koloru bębna do drukarki OKI5550MFP.
Odpowiedź:
W pozycji 90 należy wycenić bęben dla koloru czarnego.
Pytanie 6:
Pozycja nr 97 - do urządzenia Canon IPF 510 kompatybilne są dwa czarne wkłady ze środkiem barwiącym: PFI1 02MBK i PFl1 02BK, który z nich należy wycenić?
Odpowiedź:
W pozycji 97 należy wycenić wkład czarny nie matowy.
Pytanie 7:
Pozycja nr 98 - czy w tej pozycji należy wycenić komplet składający się z trzech wkładów PFII02C,
PFII02M i PFII02Y?
Odpowiedź:
W pozycji 98 należy wycenić komplet 4 wkładów ( trzy kolory oraz czarny matowy).
Z up. Wojewody Łódzkiego
Sławomir Wasilczyk
Dyrektor Generalny Urzędu
Łódź, dnia 1 kwietnia 2015 r.