PROTECT POWDER

Komentarze

Transkrypt

PROTECT POWDER
Protect Powder
Niezawierający aldehydu koncentrat w proszku do czyszczenia
i dezynfekcji narzędzi medycznych
testowany zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi dyrektywami i wytycznymi;
do stosowania w bardzo niskich stężeniach (super koncentrat);
chroni przed korozją - bardzo dobra tolerancja w stosunku do materiałów
można stosować go zarówno do endoskopów jak i innych instrumentów – posiada
rekomendacje firmy KARL STORZ światowego lidera w produkcji endoskopów
medycznych, instrumentów endoskopowych i wyposażenia endoskopowego;
pełne spektrum działania i bardzo duża efektywność czyszczenia;
bakteriobójczy, grzybobójczy, gruźliczobójczy, sporobójczy i wirusobójczy;
bazuje na aktywnym tlenie (innowacyjny kwas nadoctowy – kompleks enzymowy);
dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny (
0197).
Wskazówki ogólne
Przestrzeganie zasad higieny w zakładach opieki zdrowotnej ma na celu zapobieganie infekcjom
u pacjentów i pracowników. Aby spełnić wysokie standardy medyczne nieodzowne jest
przestrzeganie starannej i dokładnej higieny w gabinetach lekarskich, szpitalach itd. Sposoby
stosowania środków czyszczących i dezynfekcyjnych regulują ustawy oraz odpowiednie
harmonogramy
czasowe.
Zamiarem
jest
wyeliminowanie
zakaźnych
drobnoustrojów
o znormalizowanych, kwantyfikowanych dowodach skuteczności działania celem zapobiegania
infekcjom szpitalnym.
Do aktywnych działań mających na celu utrzymanie higieny zalicza się dezynfekcję, sterylizację
i używanie produktów jednorazowego użytku. W przypadku instrumentów wielokrotnego użytku
należy zawsze zachowywać następującą kolejność: dezynfekcja – czyszczenie – sterylizacja, o ile
sterylizacja jest możliwa. Do dezynfekcji narzędzi stosuje się metodę zanurzania, spryskiwania
oraz wycierania. Ogólnie zaleca się jednak dezynfekcję metodą zanurzania.
Środki dezynfekcyjne mogą działać skutecznie tylko wtedy, gdy przestrzegane są wymagane
stężenia i czasy oddziaływania. Nieprzestrzeganie czasów oddziaływania i stężeń, np. za niskie
dozowanie, może prowadzić do niewystarczającej skuteczności dezynfekcji. Za wysokie
dozowanie jest nieekonomiczne i niepotrzebnie obciąża środowisko.
Protect Powder
Zastosowanie:
Środek do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych i endoskopów
przy zastosowaniu zarówno obróbki ręcznej jak i w obiegu oraz w myjkach ultradźwiękowych.
Rodzaj preparatu:
Już w niewielkich stężeniach środek obejmuje szerokie spektrum oddziaływania na bakterie,
grzyby, wirusy z osłonką i bez oraz spory. Zabezpiecza przed korozją i jest biodegradowalny.
Środek dezynfekcyjny może być po rozcieńczeniu utylizowany ze zwykłymi ściekami.
Sposób użycia:
Proszek do dezynfekcji narzędzi jest skoncentrowanym środkiem dezynfekcyjnym, który przed
użyciem musi być rozcieńczony i rozpuszczony w wodzie (w temperaturze wody 30° C
następuje przyspieszenie rozpuszczania proszku). Zaleca się stosowanie w stężeniu 1% lub 2% owym (10g lub 20g koncentratu na 1 litr wody).
Roztwór przygotowuje się przy użyciu załączonej miarki (15 ml = 10 g, 30 ml = 20 g). Przez
pierwsze 5-15 minut po wsypaniu proszku do ciepłej wody roztwór należy kilkakrotnie zamieszać.
Instrumentarium należy zanurzyć w roztworze. Należy zwrócić uwagę, by powierzchnie
do zdezynfekowania były w całości zwilżone. Po upływie zalecanego czasu oddziaływania wyjąć
przedmioty z roztworu i opłukać wodą, której jakość powinna odpowiadać co najmniej wodzie
pitnej (lepiej używać sterylnej wody destylowanej lub całkowicie odsolonej). Roztwór należy
zmieniać po każdym dniu używania lub w zależności od stopnia jego zabrudzenia.
Metoda zanurzeniowa:
Narzędzia i urządzenia natychmiast po użyciu rozebrać na części lub otworzyć i zanurzyć
w gotowym do użycia roztworze. Instrumentarium musi być całkowicie przykryte środkiem
do dezynfekcji narzędzi. Nie może być żadnych pustych przestrzeni i pęcherzy powietrznych.
W zależności od stopnia zabrudzenia należy regularnie zmieniać roztwór (najlepiej codziennie).
Po dezynfekcji narzędzia należy dokładnie opłukać wodą i wysuszyć.
Do konserwacji zawiasów używać silikonu w aerozolu.
Protect Powder
Kąpiel ultradźwiękowa:
Środek do dezynfekcji narzędzi medycznych może być również stosowany do kąpieli
ultradźwiękowych. Czasy oddziaływania jak i odpowiadające im stężenia są takie same jak w
przypadku obróbki ręcznej i podano je poniżej.
Należy pamiętać, że nie należy przekraczać czasu obróbki ultradźwiękami określonego przez
producenta narzędzi.
Tabela rozcieńczania koncentratu:
Roztwór
1 litr
2 litry
3 litry
5 litrów
10 litrów
1%-owy
15 ml / 10g
30 ml / 20g
45 ml / 30g
75 ml / 50g
150 ml / 100g
2%-owy
30 ml / 20g
60 ml / 40g
90 ml / 60g
150 ml / 100g
300 ml / 200g
Skład:
Natriumpercarbonate, Tetraacetylendiamine, Tensides, Emulsifiers, substancje antykorozyjne,
substancje dodatkowe.
Czasy oddziaływania:
Działanie bakteriobójcze:
według EN 13727, EN 14561:
1,0 %
5 minut
wysoki stopień zanieczyszczeń
Działanie wirusobójcze:
dezaktywacja wirusów według EN 14476:
Adeno
1,0 %
5 minut
wysoki stopień zanieczyszczeń
1,0 %
60 minut
wysoki stopień zanieczyszczeń
2,0%
10 minut
wysoki stopień zanieczyszczeń
Działanie grzybobójcze (levurocidal):
Candida albicans według EN 13624, EN 14562:
1,0 %
5 minut
wysoki stopień zanieczyszczeń
Protect Powder
Działanie gruźliczobójcze (włączając mycobacterie):
zarazki gruźlicy (M. terrae) według EN 14348, EN 14563:
1,0 %
5 minut
wysoki stopień zanieczyszczeń
Działanie sporobójcze:
laseczka sienna (Bacillus subtilis) według EN 13704:
1,0 %
60 minut
2,0%
5 minut
Właściwości chemiczno-fizyczne:
Obraz koncentratu:
biały proszek rozpuszczalny w wodzie
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. R 36/38 Podrażnia oczy i skórę. S 3 Przechowywać
w chłodnym miejscu. S 17 Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. S 22 Nie wdychać
pyłu. S 25 Unikać zanieczyszczenia oczu. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad
niebezpieczny.
Przechowywać w oryginalnym pojemniku w temperaturze poniżej 25°C.