Krzysztof FICOŃ, Logistyka Morska, Statki, Porty, Spedycja, Bel

Komentarze

Transkrypt

Krzysztof FICOŃ, Logistyka Morska, Statki, Porty, Spedycja, Bel
Krzysztof FICOŃ, Logistyka Morska, Statki, Porty, Spedycja, Bel Studio, Warszawa
2010
SPIS TREŚCI
WSTĘP
1.
STATKI MORSKIE
1.1.
Statek jako środek transportu morskiego
1.2.
Systemy klasyfikacyjne statków morskich
1.3.
Charakterystyka eksploatacyjno-handlowa statków
1.4.
Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna jednostek
1.5.
Podstawowe elementy konstrukcyjne statku
1.6.
Urządzenia pokładowe statków towarowych
1.7.
Ładownie okrętowe
1.8.
Bezpieczeństwo statku i ładunków
1.9.
Załoga statku morskiego
1.10. Dokumenty statku handlowego
1.11. Statki przyszłości
Słownik polsko-angielski statków morskich
2.
PORTY MORSKIE
2.1.
Ranga i znaczenie portów morskich
2.2.
Funkcje portów morskich
2.3.
Systemy klasyfikacyjne portów morskich
2.4.
Infrastruktura portów morskich
2.5.
Suprastruktura portów morskich
2.6.
Planowanie przestrzenne portów
2.6.
Działalność operacyjna portu morskiego
2.8.
Zarządzanie menedŜerskie portami morskimi
2.9.
Ekonomika usług portowych
2.10. Bezpieczeństwo statków i obiektów portowych
Słownik branŜ, przemysłów i usług portowych
3.
SPEDYCJA MORSKA
3.1.
Cele, zadania i podmioty spedycji morskiej
3.2.
Logistyczny łańcuch spedycji morskiej
3.3.
Proces spedycyjny w transporcie morskim
3.4.
Kontenery w spedycji morskiej
3.5.
Regularna Ŝegluga morska
3.6.
Nieregularna Ŝegluga morska
3.7.
Ceny i taryfy usług portowych
3.8.
Transakcje w handlu zagranicznym
3.9.
Reguły Incoterms 2000
3.10. Odpowiedzialność prawna przewoźnika
Słownik skrótów uŜywanych w spedycji międzynarodowej
LITERATURA
ANEKS. TRANSPORT MORSKI W POLSCE
1.
Polski system transportowy
2.
Podstawowe informacje o polskim transporcie morskim
3.
Morska flota transportowa
4.
Przewozy ładunków transportem morskim
5.
Długość nabrzeŜy w polskich portach morskich
6.
Ruch statków w polskich portach morskich
7.
Globalne obroty ładunkowe w portach morskich
8.
Kontenery w obrotach ładunkowych portów polskich
5
7
9
23
28
59
72
84
90
99
104
113
128
141
143
145
164
174
186
193
205
220
235
254
269
281
283
286
298
306
320
336
351
363
372
386
394
400
402
411
412
416
418
420
425
427
429
436
9.
Przewóz wagonów, przyczep i podwozi cięŜarowych
10. Międzynarodowy ruch pasaŜerów w portach morskich
11. Wymagania integracyjne gospodarki morskiej UE
12. Podmioty gospodarcze sektora transportu morskiego
Zestawienie tabel statystycznych transportu morskiego
TABLE OF CONTENTS
438
440
443
445
449
450

Podobne dokumenty