Konferencja z okazji 25-lecia podpisania traktatu o dobrym

Komentarze

Transkrypt

Konferencja z okazji 25-lecia podpisania traktatu o dobrym
Konferencja z okazji 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
„Polska wolność, niemiecka jedność”
Gdańsk, 01 grudnia 2016
Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum Solidarności
Moderator: Grzegorz Żaczek
09:00 – 09:30
Rejestracja uczestników
09:30 – 09:45
Przywitanie gości
Agata Birecka – koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
Jarosław Sikorski – koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Gdańsk
09:45 – 10:45
Panel polityczny
Marzenna Guz-Vetter - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Kamil Frymark – Ośrodek Studiów Wschodnich
10:45 – 11:00
Przerwa kawowa
11:00 – 12:00
Panel gospodarczy
Rafał Kruczkowski – Enterprise Europe Network Gdańsk
Tomasz Kalinowski - Radca-Minister, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady
RP w Berlinie w latach 2009-2014
12:00 – 12:15
Przerwa kawowa
12:15 – 13:15
Panel regionalno-samorządowy
Krystyna Wróblewska - Kierownik Biura Współpracy Zagranicznej, Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Julita Miłosz – Augustowska – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego
13:15 – 13:45
Przerwa obiadowa
13:45 – 15:00
Panel społeczny
Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Melanie Raczek - Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, PROM
Marta Wyspiańska - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, biuro w Poczdamie
Roman Huber – wolontariusz EVS w Stowarzyszeniu Morena
15:00 – 15:30
Podsumowanie konferencji

Podobne dokumenty