raport - Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie

Komentarze

Transkrypt

raport - Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie
RAPORT
Plener rzeźbiarski
Lubmin 6.09.2008–14.09.2008
INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA:
Heimvolkshschule w Lubminie
INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA:
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
PRZYGOTOWANIE DO PLENERU.
Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz językowych. Przed
wyjazdem każdy z uczestników został odpowiednio poinformowany o miejscu i warunkach
pobytu, a także o zasadach pleneru rzeźbiarskiego. Nasza szkoła od wielu lat współpracuje ze
szkołą w Heimvolkshschule w Lubminie, dzięki czemu organizowane są plenery rzeźbiarskie,
który odbyliśmy. Mogliśmy zasięgnąć informacji o wyjeździe również od starszych kolegów
ze szkoły. Przed wyjazdem dostaliśmy kartki z informacjami o plenerze rzeźbiarskim.
Mieliśmy zabrać strój roboczy, szkicownik, ołówki itd. Cały sprzęt do obróbki drewna był na
miejscu.
Miejsce pleneru
Miejscem pleneru był Lubmin niewielka miejscowość w Niemczech, która jest
położona na północy kraju nad Morzem Bałtyckim. Populacja tego miasta wynosi około 2000
mieszkańców. Powstało ono w 1271 roku, znajdowała się tutaj jedna z największych
elektrowni atomowych w Niemczech. Piaszczysta plaża ciągnie się kilka kilometrów, jest
również ładne
molo.
Na warsztatach Rzeźbiarskich w Lubminie wykonywaliśmy
na stępujące prace:
1. Zapoznawaliśmy się z miejscowym rzemiosłem artystycznym.
2. Wykonywaliśmy projekty na zaproponowane tematy:
• rzeźbiarskie zagospodarowanie drewna składowanego na
potrzeby realizacji projektów
• rzeźbiarskie wykonanie formy użytkowej – ławki.
3. Korekty projektów pod kątem technologii wykonania dokonywał prof. Łapiński i
Christopher –rzeźbiarz.
4. Praca nad ławką:
• przygotowanie drewna pod rzeźby.
• przygotowywanie elementów pod ławkę- podpory, blat i
oparcie.
5. Obróbka poszczególnych elementów składowych ławki przed szkołą:
• korowanie drewna,
• wycinanie poszczególnych elementów zgodnych z
projektem
• uzyskiwanie odpowiednich efektów za pomocą: piły
łańcuchowej, dłut rzeźbiarskich, wierteł, pił itp.
• praca nad konstrukcjami przestrzennymi z drutu do drugiej
instalacji rzeźbiarskiej
• wykonanie złączy stolarskich na kliny, deble, obce pióro,
jaskółczy ogon
6. Zakończenie projektów – wyeksponowanie, wspólne oglądanie efektów pracy,
dokumentacja fotograficzna pracy.
7. Zwiedzanie Greifswaldu.
Greifswald
W ostatnim dniu naszego pleneru rzeźbiarskiego odwiedziliśmy Greifswald. Leży on
niedaleko Lubmina jest miastem uniwersyteckim liczy około 55 tysięcy mieszkańców. W
1774 roku urodził się tutaj niemiecki malarz romantyczny Caspar David Friedrich. Mieliśmy
okazję zobaczyć piękne, zabytkowe miasto z gotycko-barokowym ratuszem.
Ratusz i rynek
‘
Katedra św. Mikołaja
Fragment architektury miasta
PODSUMOWANIE
Dzięki odbytemu plenerowi w Lubminie uzyskaliśmy wiele nowych doświadczeń.
Udoskonaliliśmy swoje umiejętności językowe i warsztatowe oraz zapoznaliśmy się z
nowymi technikami obróbki drewna. Nauczyliśmy się posługiwać różnego rodzaju dłutami o
różnych profilach, uzyskiwać różnorodne płaszczyzny, faktury, wykorzystywać klasyczne
złącza stolarskie bez użycia gwoździ i kleju. Jesteśmy w pełni zadowoleni z rezultatów swojej
pracy. Nauczyliśmy się pracować w grupie, wykonując z innymi wspólne projekty oraz
współpracować z obcojęzycznymi rówieśnikami z grupy niemieckiej. Oprócz doświadczeń
związanych z rzeźbą, ważne dla nas było również poznanie nowej kultury.
Mamy nadzieję, że te doświadczenia pomogą mam w dalszym życiu zawodowym i zwiększą
szansę na zdobycie interesującego zawodu. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy brać udział w
tak wspaniałym wyjeździe.
\