Kontrola pzu 905 Projektu POIS.06.03.00-00

Komentarze

Transkrypt

Kontrola pzu 905 Projektu POIS.06.03.00-00
Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów (4511-905)
Nazwa Beneficjenta
Nr/Tytuł projektu
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
POIS.06.03.00-00-010/11-00
„Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL – Katowice”
Rodzaj kontroli
Termin kontroli
Nazwy
skontrolowanych
postępowań
o udzielenie
zamówienia
publicznego
Główne ustalenia
z przeprowadzonej
kontroli
Kontrola doraźna ex - ante
2013-01-28 -2013-03-08
Inżynier w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL – Katowice”
Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Podobne dokumenty