PLAN FINANSOWY_ 2014 _ aktualny

Komentarze

Transkrypt

PLAN FINANSOWY_ 2014 _ aktualny
wersja pierwotna
HARMONOGRAM DOKOŃCZENIA REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN ORAZ STROPODACHÓW
Lp
ZAKRES PRAC
I ETAP
I
TERMIN
REALIZACJI
blok nr 8 : klatka 1-2 - ściana płd + klatka 3-5 - ściana zach.
2011
blok nr 6 : klatka 1-2 - ściana zachodnia + klatka 3-5 -ściana
południowa
2012
1
2
blok nr 4: klatka 3-5 - ściana zachodnia + klatka 6-7 - ściana
3 południowa
II ETAP - dokończenie ocieplenia ścian
II
blok nr 8 : klatka 3-5 - ściana wschodnia + klatka 6-8 - ściana
1 południowa
blok nr 4: klatka 3-5 - ściana wschodnia + klatka 6-7 - ściana
2 południowa
III
III ETAP - dachy kopertowe
1 łącznie - blok 4, 6 i 8
UWAGI
zły stan techniczny elewacji - odpdający
tynk, pojawiające się wykwity na ścianach
mieszkań, obróbki blacharskie do naprawy
i wymiany
zły stan techniczny elewacji - odpdający
tynk, pojawiające się wykwity na ścianach
mieszkań, obróbki blacharskie do naprawy
i wymiany
2013
2014
2015
2015
UWAGA: podane terminy realizacji mają charakter orientacyjny i są zgodne z aktualnym, na dzien dziesiejszy, stanem elewacji i obróbek
blacharskich. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych pozycji uzależnione będą od zaleceń i wniosków zawartych w Protokołach
Przeglądów Budowlanych, od oceny inspektora nadzoru oraz od posiadanych przez Spółdzielnię środków finansowych.
Kraków, 2011