60 milionów euro dla firm Województwa Śląskiego

Komentarze

Transkrypt

60 milionów euro dla firm Województwa Śląskiego
„60 milionów euro dla firm Województwa Śląskiego”
Przedsiębiorco! Masz jeszcze szansę na rozwój swojej firmy!
Skorzystaj z możliwości jakie daje Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego!
W latach 2011-2012 planowane są ostanie konkursy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw organizowane
przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w latach 2007 - 2013. Konkursy te pozwalają rozwinąć firmę pod
kątem inwestycyjnym praktycznie w każdej branży!
W ramach poddziałania 1.2.4 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” dofinansowana jest m.in. rozbudowa,
modernizacja istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych
produktów/usług, usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju, promocja produktów i usług firm
na targach i wystawach międzynarodowych. Konkurs z tego poddziałania będzie trwał od 15 września do
7 grudnia 2011 roku. W ramach poddziałania 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP” pomoc
kierowana
jest
na
wdrażanie
i
komercjalizację
technologii
i
produktów
innowacyjnych,
wsparcie
w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności badawczo – rozwojowej. Konkurs odbędzie się w terminie
7 stycznia – 7 marca 2012 r. W ramach poddziałania 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/
przedsiębiorstwa” dofinansowaniu podlega budowa i remont bazy noclegowej lub gastronomicznej wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia. Nabór wniosków zaplanowano na okres 8 maja – 8 lipca 2012 r.
Zdobądź informacje, które mogą odmienić Twoją firmę!
Przyjdź na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Urząd Miasta
Siemianowice Śląskie oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach.
Termin: 04.10.2011 r., godz. 14.00 – 17.00
Miejsce: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
Duża Sala Posiedzeń – I piętro, ul. Jana Pawła II 10
Program spotkania informacyjnego:
13:45 – 14:00 – Rejestracja uczestników
14:00 – 14:10 – Zakres i formy świadczenia usług przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
14:10 – 15:15 – Omówienie działań RPO WSL objętych konkursami w 2011 oraz 2012 roku,
wysokości wsparcia oraz kwalifikowalności wydatków.
15:15 – 15.30
Przerwa na kawę
15:30 – 16:20 – Omówienie Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorcy RPO WSL.
Kryteria oceny projektów. Najczęściej popełniane błędy na przykładzie poddziałania 1.2.4
16:20 – 16:30 – Zakończenie spotkania, badanie oceniające
16.30 – 17.00 – Indywidualne konsultacje
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 760 54 70 lub 32 760 54 22.
Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.

Podobne dokumenty