CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 018/2013 z dnia

Komentarze

Transkrypt

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 018/2013 z dnia
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 018/2013
z dnia 10.05.2013
Opracowany przez Zespół ds. Certyfikacji Instytutu Energetyki
Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:
Nazwa wyrobu:
Typ:
Producent:
Podstawowe parametry i
zastosowanie:
Wyrób spełnia wymagania
zawarte w:
Zgodnie ze sprawozdaniem z
badań wykonanych przez:
Nr sprawozdania:
Okres ważności:
3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Mufa przelotowa z crossbondingiem
SC 145-II
3M E.C.C. Europa B.V.
Amsterdamseweg 61,
3812 RR Amersfoort, Holandia
(W sprawie poświadczonych parametrów urządzenia prosimy o kontakt
z przedstawicielami Zespołu ds. Certyfikacji IEn)
Mufy przeznaczone do instalowania w sieciach elektroenergetycznych o
napięciu znamionowym 110 kV.
IEC 60840:2011, PN-HD 632 S2:2009
Instytut Energetyki
DZC/28c/E/2013
od maja 2013 do maja 2016
Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego ważności dotyczy wyłącznie tych
egzemplarzy/partii wyrobów, które spełniają wyżej określone wymagania i posiadają identyczne
właściwości (parametry) jak wzory/próbki wyrobów przedstawione do badań.
Zestawienie przypisanych parametrów wyrobu zawiera załącznik do niniejszego certyfikatu:
Model certyfikacji obejmuje:
 badania i ocenę jakości projektowej,
 ocenę systemu jakości producenta oraz właściciela certyfikatu (dostawcy)

Podobne dokumenty