Korespondencję prosimy kierować na adres

Komentarze

Transkrypt

Korespondencję prosimy kierować na adres
Komenda Główna Straży Granicznej
Źródło:
http://www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/przyjmowanie-i-zalatwi/biuro-prawne-komendy-g/4296,Korespondencje-pro
simy-kierowac-na-adres.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 04:48
Korespondencję prosimy kierować na adres:
Biuro Prawne
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Metryczka
Data publikacji 12.01.2012
Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Soboń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Soboń
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty