lacktuell 67 Przemysł 1/2016

Komentarze

Transkrypt

lacktuell 67 Przemysł 1/2016
Nr. 67 | 1/2016
COAT I N G S
Przemysł
Wytwarzasz idealne, wysokojakościowe i indywidualnie
opracowane barwne powierzchnie lakierowane?
Nadal stosujesz rozpuszczalnikowe
Chętnie prześlemy
bezpłatnie:
wypełniacze pigmentowane?
1 x 5 kg
W pracy korzystasz z jednoskładnikowych wypełniaczy, dzięki
czemu unikasz wcześniejszego mieszania z utwardzaczem i
wynikającego z tego ograniczonego czasu przydatności do
użycia? A może wolisz wypełniacze dwuskładnikowe, aby
zachować znacznie większą rezerwę bezpieczeństwa dla specjalnych obszarów zastosowania? Przygotowaliśmy dla Ciebie
innowacyjny wypełniacz pigmentowany HYDRO!
dalej na str. 2
Jednoskładnikowy
wypełniacz pigmentowany
HYDRO HP 6634-9343
lub
1 x 5 kg
Dwuskładnikowy
wypełniacz pigmentowany
HYDRO HDP 5641-9343
plus utwardzacz
Akcenty dotyczące powierzchni
Produkty
Innowacyjne wypełniacze pigmentowane HYDRO
W obecnym wydaniu zajęliśmy się
następującymi zagadnieniami:
Lakiery wodne są znane na całym
świecie a ich popularność stale
rośnie. Nasze działania w tym zakresie asortymentu są przejawem troski
o środowisko naturalne i o przyszłość
następnych pokoleń. Nieustannie inwestujemy w rozwój i dystrybucję
systemów lakierowych przyjaznych
dla środowiska. Dlatego gorąco
zachęcamy: wypróbuj nowe systemy. Zaskoczy Cię jakość rezultatów i
łatwe zastosowanie. Systemy wodne
w niczym nie ustępują klasycznym
lakierom PUR. Nie zwlekaj – otwórz
się na nowe.
Na zakończenie: czekasz może na
zaproszenie na Dni Innowacji 2016?
Interesuje Cię, co przygotowaliśmy
w nowej edycji imprezy w 2016
roku? Musisz się jeszcze uzbroić w
trochę cierpliwości. Ale zapewniamy, że będzie wiele niespodzianek,
a informacje o nich przekażemy z
odpowiednim wyprzedzeniem.
E ff
G re e n
Jednoskładnikowy wypełniacz
pigmentowany HYDRO
HP 6634-9343: > Wysokojakościowy,
szybkoschnący
wypełniacz HYDRO o szczególnych
właściwościach
tiksotropowych
zapewniających dobrą stabilność nawet na wysokich krawędziach. Do
ekonomicznych barwnych struktur
lakierowych. Szybkoschnący, dobrze
szlifowalny. Materiał można dodatkowo suszyć w sposób wymuszony!
Dwuskładnikowy wypełniacz
pigmentowany HYDRO
HDP 5641-9343:
> Mieszanina w proporcji (obj.): 16 : 1
z
HDR
5081.
Szybkoschnący
dwuskładnikowy wypełniacz izolujący
HYDRO-PUR o zawartości rozpuszczalnika <3% (po mieszaniu!). Nadaje
się także w szczególności do obiektów
spełniających wymogi „green building”
i realizacji w ramach publicznych przetargów. Z uwagi na wysoką zawartość
ciał stałych materiał ma bardzo dobre
właściwości kryjące i wypełniające –
dlatego jest bardzo wydajny!
Jakie jeszcze są korzyści dla
klienta?
Z pozdrowieniem, Jens Hesse
Oba materiały można bez problemu
kombinować z materiałem HYDRO
SPEED-COLOR HB 6525x (st. połysku)-
2
lacktuell Przemysł 1/2016
www.hesse-lignal.de
(odcień) lub HYDRO
HB 65285-(odcień).
i ld ing
Życzę Wam Szczęśliwego Nowego
Roku! Rok 2015 obfitował w liczne
niepokojące wydarzenia polityczne na całym świecie, które trudno
zignorować w naszej codziennej pracy. Mimo przeszkód konsekwentnie
umacniamy swoją pozycję w branży
lakierniczej i zamierzamy to robić
także w nadchodzącym 2016 roku.
Jesteśmy doskonale przygotowani
na wyzwania, jakie niesie przyszłość.
W Nowy Rok wkroczymy z nową
organizacją pionu sprzedaży, idealnie dostosowaną do potrzeb rynku
— umożliwi nam to lepsze dotarcie do docelowych grup klientów
i sprawniejsze działanie na poziomie międzynarodowym. Chętnie
wyjaśnię szczegóły w kolejnym wydaniu magazynu lacktuell.
Bu
Drodzy
Czytelnicy,
n c y f o r Gr e e
n
e
ic i
PRO-COLOR
Przy niskich nakładach można uzyskać
powierzchnię wysokiej jakości, bez normalnie występujących przez dłuższy czas
oparów rozpuszczalnika!
W połączeniu z lakierem barwnym HYDRO SPEED-COLOR poddanym schnięciu wymuszonemu można
uzyskać elegancką, wysokojakościową
powierzchnię w najkrótszym czasie.
Kombinacja HDP 5641-9343 i lakieru barwnego HYDRO PRO-COLOR
HB 65285-(odcień) z uwagi na zawartość
rozpuszczalnika <3% w obu produktach nadaje się do zleceń w obiektach
„green-building”! Oczywiście, to czego
można oczekiwać po lakierach wodnych: brak specjalnego rozcieńczania lub
rozcieńczania czyszczącego — wystarczy
WODA!
Przetestuj materiały i spróbuj znaleźć różnice w stosunku do wypełniaczy rozpuszczalnikowych! Rezultaty
mile Cię zaskoczą. Wypełnij
kartkę pocztową na stronach
tytułowych — opłaci się!
Produkty
Wysokopołyskowy, matowy i odporny na zadrapania
Lakier nawierzchniowy UV do nakładania walcem UU 75069,
bezbarwny. Zaprezentowane podczas Dni Innowacji 2015 w
firmie Hesse lakierowanie przy użyciu wysokopołyskowego,
utwardzanego nadfioletem lakieru UU 75069 w procesie
nakładania walcem zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem.
Lakierowane powierzchnie wykazują
znakomitą rozlewność oraz minimalną
tendencję do zmiany objętości na optymalnie przygotowanych podłożach. Utworzone powierzchnie w większości
zastosowań nie wymagają także polerowania płócienną tarczą polerską. Dzięki
dobrej odporności na działanie światła
możliwe jest użycie również na wielu odcieniach kolorystycznych.
Z uwagi na duże zapotrzebowanie jeszcze bardziej rozszerzyliśmy obszar
zastosowań.
Jednowarstwowy lakieru UV UU 75079
do nakładania walcem, bezbarwny,
obojętny
Stosowana już od dawna przy powlekaniu folii, technologia folii rozdzielających
wzbudza coraz większe zainteresowanie
użytkowników, także w przypadku lakierowania płyt melaminowych i tworzyw
drzewnych.
Możliwe jest w ramach zaledwie jednego etapu lakierowania nałożenie wymaganych gramatur do 60 g /m² i w razie
użycia folii rozdzielających utwardzenie
lakieru UV w warunkach obojętnych.
Dzięki temu można uniknąć inhibicji utwardzania UV (polimeryzacja),
spowodowanej przez tlen z powietrza,
uniemożliwiającej
optymalny
przebieg procesu.Poprzez zastosowanie folii
rozdzielających na jeszcze mokrym filmie lakieru można oprócz tego uzyskać
całkowicie gładkie i wolne od struktury
walca powierzchnie.
Użyta folia przenosi swoją strukturę powierzchni na lakierowaną powierzchnię
i w ten sposób zapewnia wyjątkowy
wygląd.
Odpowiednio
dobierając
dostępne na rynku folie rozdzielające,
można uzyskać przy użyciu tego samego lakieru UV także matowe, odporne
na zadrapania, trwałe powłoki lakierowe
o wysokim stopniu sieciowania.
Za pomocą odpowiedniego podkładu
UV, odpowiednio do podłoża i nośnika,
można wykonywać powłoki w bardzo szerokim obszarze zastosowań przy
użyciu lakierów UV najwyższej jakości.
Warto tu w szczególności wymienić zastosowanie w przemyśle produkcji mebli
kuchennych i domowych.
Także w segmencie produkcji podłóg
zapotrzebowanie na błyszczące powierzchnie zauważalnie wzrosło.
www.hesse-lignal.de Powłoki o wysokim stopniu
sieciowania zapewniają
znaczne korzyści:
> Odporność na zadrapania
i mikrozadrapania
> Wysoki stopień połysku
powyżej 90 jednostek
przy 60°
> Niski stopień połysku
poniżej 2 jednostek przy 60°
> Wytrzymałość na ścieranie
> Odporność na plamienie
wg normy DIN 68861 B1
> Przyczepność GT 0
> Test monety do 20 N
lacktuell Przemysł 1/2016
3
Warto wiedzieć
Test Martindale’a w celu określenia
odporności na mikrozadrapania
W celu określenia odporności powierzchni na zadrapania
stosuje się różne metody. Względnie nową metodą jest test
Martindale’a. Wraz z wprowadzeniem normy EN 16094:2012
ta procedura została oficjalnie przyjęta i za jej pomocą można
bardzo realistycznie ocenić odporność podłóg z laminatu na
mikrozadrapania.
Bardzo precyzyjne badania
tekstylne Odporność za
zadrapania
> Zastosowania: Posadzki
z paneli podłogowych, laminaty wysokociśnieniowe,
wysokopołyskowe lub
polerowane powierzchnie
Odporność na zadrapania jest oczywiście
ważnym kryterium jakościowym lakierowanych powierzchni, które za pomocą
konwencjonalnych procedur
można
ocenić dość niedokładnie. Korzystając
z przyrządu kontrolnego do testu
Martindale’a teraz możliwe jest zastosowanie procesu testowego bardzo
zbliżonego do warunków rzeczywistych.
W ramach tej metody wykonuje się tarcie
przy użyciu przyrządu kontrolnego (patrz
rys.), przy stałym nacisku i zastosowaniu
środka szorującego (tkanina nylonowa ze
środkiem do szorowania z tlenku aluminium), wykonując określony ruch (figury Lissajous) z określoną częstotliwością
nad badanym obiektem. W zależności
od badania istnieją dwie różne procedury, charakteryzujące się odmiennymi
środkami do szorowania, naciskiem i
liczbą cykli.
Następnie ocenia się powierzchnię badanego przedmiotu — w zależności od
metody badania albo poprzez określenie
zmiany stopnia połysku (metoda A) lub
poprzez porównanie optyczne (metoda
B) przed i po badaniu.
4
lacktuell Przemysł 1/2016
www.hesse-lignal.de
Odchylenia w przypadku zastosowania
metody A są przy tym klasyfikowane
do różnych klas odporności w oparciu
o normę EN 16094:2012: od MSR-A1
(brak zmian, np. w przypadku szkła), do
MSR-A5 (silne zmiany).
Podczas
opracowywania
nowych
rozwiązań w firmie Hesse stosujemy
te testy, aby wytworzyć systemy lakierowe o wysokiej odporności za zadrapania. W przypadku nowych generacji
lakierów Hesse HYDRO-UV, takich jak
np. lakier warstwowy HUE 86083 DIACURO, uzyskano poziom MSR-A2. W
ten samej klasie odporności znajduje się
także wiele innych lakierów Hesse UV
do nakładania walcem, np. lakier do
parkietu UE 75802-0300.
O firmie Hesse
Strona internetowa Hesse
Strona internetowa Hesse umożliwia szybkie odnalezienie i dostęp do informacji
o produktach oraz przynależnych kart charakterystyki. Za pomocą funkcji wyboru produktu można wybierać spośród określonego asortymentu — w tym także
wśród wyrobów dla lakierowania przemysłowego. Odwiedzający stronę mogą
np. precyzyjnie wyszukać określony produkt spełniający normy przeciwpożarowe.
Do produktów przypisano karty charakterystyki
i informacje techniczne.
Oczywiście także podczas
zakupu
można
uzyskać
wymagane informacje –
wystarczy kliknąć!
www.hesse-lignal.de lacktuell Przemysł 1/2016
5
O firmie Hesse
Zmiana organizacji jednostki I-Group
bejce zgodnie z wymaganiami firmy
w firmie Hesse
IKEA (IOS-MAT). Właśnie przestrzeganie
Kilkukrotnie informowaliśmy
już o firmowej jednostce organizacyjnej I-Group. I-Group to
globalnie działająca jednostka
dystrybucyjno-rozwojowa,
która obsługuje wyłącznie
klientów firmy IKEA. Do
głównych zadań tego działu
należy profesjonalne doradztwo i ciągła optymalizacja oferowanych rozwiązań. W tym
roku zakres działań jednostki
został znacznie poszerzony.
Strategie wzrostu firm IKEA i
Hesse zaowocowały nowym,
kompaktowym sposobem organizacji tego działu.
Reorientacja jednostki I-Group nie jest
zwykłą rozbudową zespołu dystrybucyjno-rozwojowego. Definiowanie celów oraz sprawne i szybkie realizowanie
życzeń klientów wymagają rozmaitych
kwalifikacji lub doświadczenia pracowników. Dlatego dział rozwoju
powiększono o trzech laborantów,
którzy opracowują najnowsze lakiery i
IWAY
W ramach audytu IWAY firma Hesse zobowiązała się do
przestrzegania ram ustanowionych przez koncern IKEA. Dlatego w tym wydaniu chcielibyśmy
jeszcze raz poruszyć temat standardu IWAY. IWAY oznacza:
IKEA WAY OF PURCHASING (z
ang. zasady zaopatrzeniowe w
IKEA). IKEA aktywnie weryfikuje warunki pracy u każdego
dostawcy, w szczególności w
odniesieniu do istotnych ustaleń
i wyposażenia u dostawców i
poddostawców, takich jak np.
warunki pracy, niezatrudnianie
dzieci itp. W pełni popieramy
założenia standardu IWAY.
6
lacktuell Przemysł 1/2016
tych warunków ramowych jest bardzo
istotne dla firmy Hesse. Jesteśmy
dumni,
że
regularnie
możemy
współpracować w zakresie specyfikacji IOS-MAT. Dzięki temu oferujemy
klientom najbardziej aktualne produkty. Całkiem niedawno dokonano
aktualizacji i wdrożenia nowej specyfikacji IOS-MAT. Ma ona na celu
wytwarzanie powierzchni najwyższej
jakości przy możliwie najniższym
udziale chemikaliów. Także i tym
razem z powodzeniem zrealizowaliśmy
wyśrubowane wymagania. Nasz dział
rozwoju zaprezentował w tym roku
następujące produkty / rozwiązania:
1. BRAVÅT STAIN
System bejc z doskonałym zwilżeniem
porów lub zwilżeniem samego podłoża
w przypadku szczotkowanych powierzchni. Aplikacja tej bejcy za pomocą
walca z gumy porowatej pozostawia
bardzo dobrze wypełnione pory aż do
najgłębszych struktur, bez szczotkowania. Jednocześnie udało się nam tak
opracować nowy materiał, aby całkowita
struktura miała działanie bardziej
wypełniające i egalizujące.
2. Niskoenergetyczne utwardzanie UV
Pod tym pojęciem rozumiemy systemy UV o znakomitej reaktywności.
Reaktywność została opracowana, tak
aby zapewnić doskonałe utwardzenie
przy niskim nakładzie energetycznym
(moc promiennika).
Moc promiennika można — w zależności
od prędkości instalacji i wyposażenia
promiennika — zredukować z poziomu
120 W/cm do nawet 60 W/cm. Oprócz tego, że powłoki są bardzo odporne
na zadrapania, działanie chemikaliów
i spełniają inne wyśrubowane wymagania, są one także znacznie bardzie ekologiczne niż tradycyjne lakiery UV.
Dostępne są następujące systemy:
a) pigmentowane, białe podkłady,
b) pigmentowane lakiery barwne,
c) przezroczyste lakiery nawierzchniowe,
d) pigmentowane lakiery
nawierzchniowe.
3. Rozwiązania LED-UV
Nieraz wspominaliśmy już o technologii UV-LED. Te systemy są teraz dostosowane do specyfikacji IKEA i także
spełniają najsurowsze wymagania. Instalacje LED są wprawdzie jeszcze mało
popularne, ale z uwagi na niski pobór
energii przewiduje się ich rosnący udział
w przemyśle. Trwałość, chłodniejsze
powierzchnie i znacząco dłuższy okres
eksploatacji wyraźnie przemawiają na
korzyść rozwiązań LED.
4. Technologia UV Spray Stain
Zastosowanie techniki UV Spray Stain
eliminuje kompletną warstwę lakieru.
Nad tą metodą aplikacji pracowaliśmy
intensywnie od ponad 2 lat — wyróżnia
się ona bardzo dobrą kompatybilnością
z systemami Hesse HYDRO-UV i w ten
sposób
sprosta
największym
obciążeniom.
Są to tylko najważniejsze propozycje
spośród nowych rozwiązań. Zapytaj nas
o szczegóły.
Osoba do kontaktu: Thomas Tönjann,
kierownik zespołu I-Group,
e-mail: [email protected]
Tutaj można znaleźć osobę do kontaktu w zespole I-Group.
www.hesse-lignal.de
ZE śWIATA
Prowood 2015 w Gent
Tego roku, w dniach od 18 do 22 października,
w belgijskiej miejscowości Gent po raz piąty
odbyły się targi Prowood. Ta popularna specjalistyczna impreza targowa jest organizowana co trzy lata i koncentruje się na branży
przetwórstwa drewna. Hale centrum kongresowego Flanders Expo zapełniło w sumie
212 wystawców, którzy przedstawili innowacyjne produkty, odbyli spotkania z klientami
i nawiązali nowe relacje biznesowe.
Oczywiście, także oddział Hesse Benelux
wziął udział w wydarzeniu, przy czym
nasz zespół przygotował imponujące,
rzucające się w oczy stoisko w hali
wejściowej, które wzbudzało żywe zainteresowanie wśród osób wchodzących
i wychodzących. Centralna lokalizacja stoiska odzwierciedla pozycję firmy Hesse w branży, w której jesteśmy
ważnym graczem także na szczeblu
międzynarodowym. Oddział Hesse Benelux zaprezentował m.in. różne możliwości
obróbki drewna i szkła w celu uzyskania
niezwykłych efektów końcowych we
wnętrzach. Za pośrednictwem praktycznych demonstracji odwiedzający mogli
przekonać się, jak wygląda dekoracyjna
obróbka za pomocą bejc. Ponadto przy
udziale firmy Soest wspólnie pokazano
automatyczną aplikację olejów na deskach podłogowych.
W środę wieczór, 21 października,
odbyło się ekskluzywne przyjęcie dla zaproszonych gości na stoisku firmy Hesse.
Około 150 osób cieszyło podniebienia
wykwintnymi przekąskami i napojami
odświeżającymi przy dźwiękach muzyki na żywo i występach sztukmistrza.
To wyjątkowe wydarzenie obejmowało
trzy jubileusze: 5-lecie istnienia oddziału
Hesse Benelux, 20-lecie centrum Hesse i
105-lecie Hesse GmbH & Co. KG.
Oddział Hesse Benelux może z satysfakcją
wspominać udział w targach Prowood
2015.
www.hesse-lignal.de lacktuell Przemysł 1/2016
7
Terminy seminariów
Czas na praktykę!
Seminaria dla użytkowników
Seminarium „Nowoczesne powłoki
do parkietów dla rzemieślników”
23 lutego 2016 r.
Początek/koniec: godz. 08:30–16:00
Opłata za uczestnictwo (bez noclegu):
250,00 EUR za osobę/seminarium
Opłata za uczestnictwo (z noclegiem):
320,00 EUR za osobę/seminarium
Seminarium „Kolorowe powłoki
lakiernicze, efekty i lakierowanie
szkła” 12/13 kwietnia 2016 r.
Początek/koniec: godz. 09:30–15:30
Opłata za uczestnictwo (bez noclegu):
300,00 EUR za osobę/seminarium
Opłata za uczestnictwo (z noclegiem):
370,00 EUR za osobę/seminarium
Seminarium „Bezbarwne powłoki
lakiernicze i bejcowanie”
8/9 marca 2016 r.
Początek/koniec: godz. 09:30–15:30
Opłata za uczestnictwo (bez noclegu):
300,00 EUR za osobę/seminarium
Opłata za uczestnictwo (z noclegiem):
370,00 EUR za osobę/seminarium
Seminarium „Materiały wodne
dla rzemieślników”
26 kwietnia 2016 r.
Początek/koniec: godz. 09:30 – ok. 16:15
Opłata za uczestnictwo (bez noclegu):
250,00 EUR za osobę/seminarium
Opłata za uczestnictwo (z noclegiem):
320,00 EUR za osobę/seminarium
Seminarium „Lakierowanie na
wysoki połysk z późniejszym
szlifowaniem i polerowaniem”
15 marca 2016 r.
Początek/koniec: godz. 09:30–15:30
Opłata za uczestnictwo (bez noclegu):
250,00 EUR za osobę/seminarium
Opłata za uczestnictwo (z noclegiem):
320,00 EUR za osobę/seminarium
Seminaria
obejmują
zagadnienia
teoretyczne, zajęcia praktyczne oraz
wycieczkę po zakładzie!
Wskazówki: Aby wszystkie osoby
skorzystały z udziału w jak największym
stopniu, ograniczamy liczbę uczestników w seminariach. Dlatego warto
zgłosić swój udział możliwie wcześnie.
Zgłoszenie
i
dalsze
informacje
na
temat
seminariów
można
znaleźć w Internecie na stronie
www.hesse-lignal.de > Seminaria
8
lacktuell Przemysł 1/2016
www.hesse-lignal.de
• Zastrzegamy sobie możliwość zmiany
terminów z powodu siły wyższej lub
z innych powodów, na które nie mamy
wpływu. W takich przypadkach uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej
powiadomieni.
•
Cena
seminarium
obejmuje:
materiały dla uczestników, materiały
szkoleniowe, powierzchnie wzorcowe,
świadectwo, poczęstunek.
• Należy zabrać ze sobą odzież roboczą i
ochronne obuwie robocze!
Informacje:
Pani E. Scholz, tel.: 02381 963800
E-mail: [email protected]
Wydawca: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21, 59075 Hamm, Niemcy
Tel.: +49 2381/963-00
Faks: +49 2381/963-849
E-mail: [email protected]
Internet: www.hesse-lignal.de
Osoba odpowiedzialna za treść: Jens Hesse
Prawa: Przedruk, także fragmentaryczny,
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
wydawcy i zamieszczeniu odnośnika dot.
tekstu i ilustracji do magazynu lacktuell. Nie
udzielamy gwarancji w razie przysłania niezamówionych tekstów lub ilustracji. Imiennie
oznaczone artykuły nie muszą być zgodne z
opinią wydawcy lub redakcji.

Podobne dokumenty

lacktuell 66 Rzemiosło 3/2015

lacktuell 66 Rzemiosło 3/2015  ena seminarium obejmuje: materiały dla uczestników, materiały szkoleniowe, powierzchnie wzorcowe, świadectwo, poczęstunek. •N  ależy zabrać ze sobą odzież roboczą i ochronne obuwie robocze! Info...

Bardziej szczegółowo

Rzemiosło - Hesse Lignal

Rzemiosło - Hesse Lignal • Zastrzegamy sobie prawo do zmian terminów z powodu siły wyższej lub innych przyczyn, na które nie mamy wpływu. W takich przypadkach uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni.

Bardziej szczegółowo