Zarządzanie w ochronie zdrowia

Komentarze

Transkrypt

Zarządzanie w ochronie zdrowia
STUDIA II STOPNIA: ZARZĄDZANIE - niestacjonarne obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016
Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia
Forma
zalicz
enia
PRZEDMIOT
A. Przedmioty ogólne
Business English
Metodologia badań naukowych II
Filozofia
B. Przedmioty podstawowe
Mikroekonomia II
Makroekonomia II
Metody ilościowe w zarządzaniu
Prawo europejskie
Statystyka II
Etyka w zarządzaniu
Koncepcje zarządzania
C. Przedmioty kierunkowe
Zarządzanie strategiczne
Marketing międzynarodowy
Psychologia w zarządzaniu
Badania operacyjne
Zarządzanie procesami
Przedsiębiorczość
D. Przedmoty specjalnościowe
Zdrowie publiczne
System ubezpieczeniowy w Polsce i Unii Europejskiej
Certyfikacja i akredytacja w sferze usług medycznych
Rachunkowość i finanse w jednostkach służby zdrowia
Prawo ochronie zdrowia
Relacje pracownicze
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnyh
Seminarium magisterskie
RAZEM
W
30
Ć
50
40
10
10
20
160 120
20
40
20
40
20
40
20 20
20
20 20
100 120
20
20
20
20
20
20
40
20
40
100 180
40
20
20
20
60
20
20
80
390 470
W
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Ć
ECTS W
Ć
ECTS W Ć
ECTS W Ć
ECTS
Z
Z
Z
20
10
20
Z/E
Z/E
Z
E
E
Z
Z
20
40
Z
E
Z
E
Z
E
20
E
E
Z
E
E
Z
E
Z
20
40
20
10
2
3
20
9
40
3
2
6
7
2
40
20
20
6
20
6
3
20
20
20
2
3
4
20
4
20
20
20
40
20
40
20
5
4
4
20
3
20
4
40
120 140
260
9
30 170
50
220
20
20
40
30 80 140
220
3
4
3
20
6
40
32 20 140
160
4
14
33

Podobne dokumenty