oswiadczenie do umowy uzycia samochodu

Komentarze

Transkrypt

oswiadczenie do umowy uzycia samochodu
www.podatki.pl
Załącznik do umowy o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
Oświadczenie Pracownika
1. Nazwisko i imię
2. Data
└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘
Niniejszym oświadczam, że w miesiącu
służbowych samochód osobowy:
3. Marka pojazdu
używałem/am do celów
5. Pojemność silnika ( cm3 )
4. Numer rejestracyjny
└────┴────┴────┴────┘
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
i niniejszym przekazuję następujące wyliczenie:
1. Przyznany limit kilometrów na przejazdy lokalne ( km )
2. Stawka za każdy przejechany kilometr zgodnie z § 2 rozporządzenia ( zł / km )
3. Przyznany ryczałt = poz.1 x poz.2 ( w złotych )
0,00
4. Potrącenia z kwoty ryczałtu z następujących tytułów
w dniach
- choroby
- urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, bezpłatnego
- delegacji służbowej
- innej nieobecności w pracy
- nieskorzystania z samochodu do celów służbowych
Razem (w dniach)
5. Suma potrąceń = poz.4
0
(liczba dni )
x 1/22 x poz.3
(przyznana kwota ryczałtu)
6. Kwota ryczałtu do wypłaty ( poz.3 - poz.5 )
Przelicz kwotę ryczałtu
kwota słownie:
Podpis:
Pracownik
Podpis
Wyczyść pola formularza
www.podatki.pl
©ML
Drukuj

Podobne dokumenty