otwórz

Komentarze

Transkrypt

otwórz
Leżajsk, 30 września 2015 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
uprzejmie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na Projekt, wykonanie i montaż
materiałów promujących projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i
ograniczenie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w
Leżajsku”
Numer oferty: 1
Agencja Reklamy „EKSPRESJA” Tomasz Berc, ul. Br. Śniadeckich 5/10, 37-310 Nowa
Sarzyna
Cena wybranej oferty: 1 057,73 złotych
Uzasadnienie wyboru
Oferta wybranego Wykonawcy ze względu na bilans cenowy okazała się najkorzystniejsza
dla Zamawiającego.
Zamawiający poniżej zamieszcza streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
Lp.
1.
2.
Oferta
Agencja Reklamy „EKSPRESJA” Tomasz Berc
ul. Br. Śniadeckich 5/10
37-310 Nowa Sarzyna
Agencja Reklamowa Marketingowa Sylwiusz Gruś
ul. Wilcza 8/1
56-120 Brzeg Dolny
Kryterium
obligatoryjne: cena
Podsumowanie
1 057,73
1 057,73
3 856,05
3 856,05

Podobne dokumenty