XV edycja zadania

Komentarze

Transkrypt

XV edycja zadania
Otwarta Pracownia Uzdolnień „ASYMPTOTA”
1
II CZĘŚĆ ZADANIOWA
2
3
SUMA
4
XV MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS
CHEMICZNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
stężenie
masa
mol
gęstość
rozpuszczalność
NR UCZESTNIKA ..........
Łask, dnia 2 kwietnia 2016r.
Część II zadania



Przy rozwiązywaniu zadań uczestnik konkursu może
korzystać z układu okresowego pierwiastków oraz
kalkulatora.
Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60
minut.
Do rozwiązania są 4 zadania rachunkowe.
Zadanie 1 [ 6 pkt.]
Pewien związek chemiczny zawiera 44,83% potasu, 18,39% siarki i tlen, a jego
masa cząsteczkowa wynosi 174 u. Podaj wzór chemiczny i nazwę tego związku
wiedząc, że wzór najprostszy jest równocześnie wzorem rzeczywistym.
NOTATKI
Zadanie 2 [ 7 pkt.]
500g roztworu Pb(NO3)2 nasyconego w temperaturze 363K schłodzono do
temperatury 313K. Oblicz:
a) ile gramów soli wykrystalizowało,
b) stężenie procentowe roztworu nasyconego, który pozostał po
schłodzeniu.
Rozpuszczalność tego związku w temp. 363K wynosi 128g, a w temp. 313K
wynosi 78g.
Zadanie 3 [ 3 pkt.]
Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez działanie 0,4 g wapnia
na 399,62 g wody.
Zadanie 4 [4 pkt.]
Po eksplozji 35 cm3 mieszaniny wodoru z tlenem pozostało 5 cm3 wodoru.
Oblicz, jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina gazów przed
reakcją.

Podobne dokumenty