Formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy
„Miejskie Centrum Wolontariatu”
Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
organizowane przez Miejskie Centrum Wolontariatu
„Wolontariat europejski”
Termin
Miejsce
Odbiorcy
Program
szkolenia
Prowadzący
Zapisy
1 grudnia 2016r.
10:00 - 14:00
Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul.Koraszewskiego 7-9, 45 -011 Opole
uczniowie, studenci, wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych
W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:
- Czym jest wolontariat europejski?
- Gdzie szukać informacji o projektach?
- Jak zostać wolontariuszem?
- Co wolontariusz EVS m może robić?
- Jakie wsparcie wolontariusz otrzymuje?
- Jakie są benefity płynące z udziału w EVS?
- Czy wolontariat europejski może wpływać na przyszłe życie zawodowe
wolontariusza?
- Czym wolontariat europejski różni się od wolontariatu w kraju zamieszkania?
- Jakie wyzwania stoją przed wolontariuszem EVS?
Agata Nassim - absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 10
lat związana z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenie w trzecim sektorze
zdobywała, jako wolontariusz, następnie pracownik młodzieżowy, pracownik
administracyjny i projektowy. W Semper Avanti zajmuje się wolontariatem
międzynarodowym, projektami młodzieżowymi, społecznymi, międzykulturowymi
i
koordynacją
obszaru
‘Młodzież
i
Tolerancja’.
Uwielbia
pracę
w międzykulturowym środowisku, nowe wyzwania, żeglarstwo – pływanie,
literaturę, rower, podróże.
Na szkolenie można zapisać się na 2 sposoby:
- drogą elektroniczną – [email protected]
- osobiście dostarczyć formularz do siedziby Miejskiego Centrum Wolontariatu
mieszczącego się w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul.Koraszewskiego 7-9,
45-011 Opole. Zgłoszenia należy przekazywać p. Przemysławowi Parkitnemu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 listopada.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię
Nazwisko
Kontakt
Telefon
E-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym,
zgodnie z pr zepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych o sobowych (Dz. U.
2014.1182 -j.t).
………………………………………….
(podpis uczestnika )

Podobne dokumenty